ไปหน้าแรก || เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 || โทร.075 502 938 LINE ID. maiteawsanook
รหัสทัวร์ R71
ทัวร์สตาร์ครูซ เก็นติ้ง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
STAR CRUISE GENTING HIGHLAND MALAYSIA
เที่ยวสนุกทัวร์ขอเสนอโปรแกรมทัวร์สุดพิเศษสำหรับท่าน เป็นการเที่ยวล่องเรือสำราญ สตาร์ลิบร้า (Star Libra) กับการพักบรเรือสตาร์ครูซสุดหรู 1 คืน เที่ยวล่องไปตามน่านน้ำสากล มาเลเซีย สิงคโปร์ และอีก 1 คืน พาคณะไปพักบนยอดเขา เก็นติ้งไฮแลนด์ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งบันเทิง 24 ชม. ที่เป็นทั้งสวนสนุก คาสิโน แหล่งช้อปปิ้ง แหล่งพักผ่อน ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ครับ
กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก
หาดใหญ่-เกาะปีนัง-ปีนังฮิล-ปีนังสตรีตอาร์ต-เรือสตาร์ครูซ (Star Cruise)   (--/B/D)
06.00 น.
ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบในหาดใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ เกาะปีนัง
07.30 น.
ถึง ด่านสะเดาฝั่งไทย จ๊อบพาสปอร์ท ฝั่งไทย และ จ๊อบพาสปอร์ทฝั่งประเทศมาเลเซีย จากนั้นเดินทางสู่ เกาะปีนัง ระหว่างทางผ่านรัฐเคดะห์  ซึ่งประชาชนสวนใหญ่ทำการเกษตร คล้ายๆ ฝั่งภาคใต้ของประเทศไทย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
13.30 น.
พาคณะชมวิวมุมสูงของเกาะปีนัง และเมืองจอร์ททาว โดยการนั่งรถไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาปีนังฮิล ซึ่งท่านสามารถชมวิว ถ่ายรูป มุมต่างๆ ได้อย่างจุใจเลยครับ
15.00 น.
นำคณะชม ย่านปีนังสตรีตอาร์ต เป็นย่านการค้าเก่าของเกาะปีนัง ที่มีชุมชนคนจีนค้าขายของในสมัยอดีต เชิญท่านเดินถ่ายรูป และเลือกซื้อของที่ระลึกได้เลยครับ
16.00 น.
พาคณะไปยัง ท่าเรือปีนัง เตรียมตัวลงเรือ โดยไกด์จะไปเช็คอินห้องพักให้ท่าน
หลังจากได้บัตรเปิดปะตูห้องพักแล้ว ไกด์จะอธิบายการใช้งาน คือ บัตรเปิดประตูใบนี้ ใช้เปิดเข้าออกห้องพัก และใช้รูดเป็นบัตรเครดิส ในระหว่างที่ท่านอยู่บนเรือ และท่านจะต้องชำระค้าธรรมเนียมบัตรใบนี้เองท่านละ 500ริงกิต หรือ ประมาณ 500 บาท
จากนั้นไกด์จะพาท่านไปส่งที่ห้องพักบนเรือ และพร้อมทั้งอธิบาย โซนต่างๆ ของเรือว่ามีอะรัยบ้าง  จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ (2)
จากนั้นเชิญท่าน พักผ่อน ตามอัธยาศัย
วันที่สอง
เรือ Star Cruise-ชมวัดไทย-วัดพม่า-เก็นติ้งไฮแลนด์ (Genting Highland) (B/L/D)
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสตาร์ครูส (3)
08.30 น.
เชิญท่านมาเช็คเอาร์ห้องพัก พร้อมทั้งรับพาสปอร์ทคืน และชำระค่าบัตรเปิดประตูท่านละ 50 ริงกิต
09.00 น.
ไกด์พาคณะขึ้นจากเรือ Star Cruise เพื่อเดินทางสู่ วัดไทย หรือวัดชัยมังคราราม เป็นวัดไทยในเกาะปีนังที่เป็นที่เคารพสักการะของคนไทยสยาม หรือ คนไทยในมาเลเซียนั้นเองครับ ตรงข้ามกันก็จะมี วัดพม่า เป็นวัดของคนพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย จากนั้นเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ (Genting Highland)
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (4) เสร็จแล้วเดินทางต่อ
16.00 น.
ถึง กระเช้า เคเบิ้ลคาร์ (Genting Cable Car) พาคณะนั่งเคเบิ้ลคาร์ ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร สู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระหว่างนั่งกระเช้า ผ่านทะเลหมอก วิวสวยๆ ของยอดเขาเก็นติ้ง
17.00 น.
เช็คอิน เข้าที่พัก ณ First World Hotel
จากนั้นไกด์จะแนะนำสวนต่างๆ ของเก็นติ้ง เช่น โซนช้อปปิ้ง โซนร้านอาหาร โซนแหล่งบันเทิง เป็นต้น ครับ
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (5)
จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ รวมกิจกรรมต่างๆ บนเก็นติ้ง
วันที่สาม
เก็นติ้งไฮแลนด์-วัดถ้ำบาตูเคป-พระราชวังอีสต้าน่า-ตึกปิโตนัส-ปุตราจาย่า-หาดใหญ่ (B/L/--)
07.00 น.
รับประทาอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
08.30 น.
ไกด์เดินนำคณะสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ เดินทางลงจากเก็นติ้งโดยเคเบิ้ลคาร์เหมือนเดิม ครับ ชมวิว ทิวทัศยามเช้ากันอีกรอบครับ
09.30 น.
พาคณะเดินทางสู่ วัดถ้ำบาตูเคป ซึ่งเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย เป็นสถานที่จัดงานไทยปูซั่ม ของชาวฮินดูในประเทศมาเลเซีย ทุกๆ ปีครับ งานจะจัด 10 วัน 10 คืน ครับ
10.00 น.
พาคณะไปถ่ายรูป ด้านหน้าของ พระราชวังอีสต้าน่าเนก้าร่า ซึ่งเป็นพระราชวังหลวงของประเทศมาเลเซีย จากนั้นเดินทางสู่ จุดถ่ายรูปของ ตึกปิโตนัส เพื่อถ่ายรูปกับ แลนด์มาร์คของประเทศมาเลเซีย คือ ตึกแฝดปิโตนัส ครับ
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (7)
จากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อโชโกเล็ต จากโรงงานของประเทศมาเลเซีย
13.30 น.
พาคณะชม เมืองใหม่ปุตราจาย่า ซึ่งเป็นศูนย์ราชกาลแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ที่มี อาคารรัฐสภา และมัสยิดปุตรา เป็นแลนด์มาร์คหลักของเมืองนี้ครับ
14.30 น.
เดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
19.30 น.
คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ ครับ
รับจัดเฉพาะกรุ๊ปส่วนตัว 6 ท่านขึ้นไป ครับ รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ครับ 085 384 0228 // 075 502 938
รูปบรรยากาศของเรือสตาร์ครูซ (Super Star Libra)
รวมโปรแกรมทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ

ทัวร์สตาร์ครูซ + เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน

ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
 
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร.075 502 938 // 081 415 5955
ทัวร์สตาร์ครูซ เก็นติ้ง