** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


จังหวัดตรัง ที่นี่ อันดามัน
จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันตก ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ จึงไม่มีประวัติในสมัยโบราณก่อนหน้านั้น และเข้าใจว่าในแผ่นดินพระบรมไตรโลกนารถครั้นกรุงศรีอยุธยานั้น เมืองตรังยังไม่มี เพราะพระธรรมนูญกล่าวถึงหัวเมืองฝ่ายใต้มีเพียง นครศรีธรรมราช พัทลุง ไชยา เพชรบุรี กุย ปราณ ครองวาฬ บางสะพาน ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า ตะนาวศี ทะวาย มะริด และสามโคก ดังนั้นเมืองตรังแต่เดิมมา น่าจะเป็นเพียงทางผ่านไปยังเมืองนครศรีธรรมราช และเมืองพัทลุงเท่านั้น ต่อมาเมื่อผู้คนตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนมากขึ้นจึงเกิดเมืองในตอนหลัง
เท่าที่พบหลักฐานความเป็นมาของจังหวัดตรัง เริ่มแรกได้จากศิลาจารึกที่วัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้จารึกโดยพระเจ้าจันทรภาณุ หรือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชที่ ๕ ในปี พ.ศ. ๑๗๗๓ ซึ่งเป็นสมัยที่เมืองนครศรีธรรมราชเจริญรุ่งเรืองมาก ได้จารึกว่าอาณาจักรนครศรีธรรมราชมีหัวเมืองรายล้อมอยู่ถึง ๑๒ หัวเมือง ได้กำหนดใช้รูปสัตว์ตามปีนักษัตรเป็นตราประจำเมือง เรียกว่าการปกครองแบบ ๑๒ นักษัตร โดยเมืองตรังใช้ตราม้า (ปีมะเมีย) เป็นตราประจำเมืองแสดงว่าในปี พ.ศ.๑๗๗๓ มีเมืองตรังแล้วแต่ไม่ทราบว่าตั้งเมืองอยู่ที่ใด ในพงศาวดารเมืองพัทลุงกล่าว ว่าเมื่อปี พ.ศ.๑๔๙๓ พระยากุมารกับนางเลือดขาวไปลังกา ทั้งขาไปและขามาได้แวะที่เมืองตรัง เพราะเป็น เมืองท่า นางเลือดขาวยังได้สร้างพระพุทธรูปและวัดพระพุทธสิหิงค์ไว้ที่เมืองตรัง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี เมืองตรังมีชื่อเป็นหัวเมืองที่ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ครั้น ถึงปี พ.ศ.๒๓๔๗ รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดฯ ให้ยกเมืองตรังขึ้นตรงกับกรุงเทพฯ ชั่วคราว เนื่องจากผู้รักษาเมืองตรังเป็นอริกับเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นให้ไปขึ้นกับเมืองสงขลาระยะ หนึ่ง จนถึง พ.ศ.๒๓๕๔ จึงกลับไปขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชดังเดิม และได้มีการตั้งเมืองตรังขึ้นเป็นครั้งแรกโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย ทรงแต่งตั้งพระอุไภยธานีเป็นเจ้าเมืองตรังคนแรก และได้มีการสร้างหลักเมืองตรังไว้ที่ ควนธานี พ.ศ.๒๓๘๑ ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้น ทางเมืองตรังและหัวเมืองปักษ์ใต้หลายเมือง ต่อมาจึงได้โอนเมืองตรังมาขึ้นต่อกรุงเทพฯ อยู่ภายใต้การดูแลของข้าหลวงใหญ่หัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันตก ซึ่งตั้งกองบัญชาการอยู่ที่เมืองตรังจนถึง พ.ศ.๒๔๒๘เมืองตรังจึงได้กลับไปอยู่ภายใต้การดูแลของข้าหลวงใหญ่ซึ่งตั้งกองบัญชาการอยู่ที่ภูเก็ต และเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลเมืองตรังจึงถูกรวม เข้าเป็นหัวเมืองหนึ่งของมณฑลภูเก็ตต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสหัว เมืองปักษ์ใต้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ ทรงเห็นเมืองตรังมีสภาพทรุดโทรม จึงทรงโปรดฯ ให้พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) มาดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองตรัง และสร้างความเจริญให้แก่ตรังอย่างมากมาย โดยย้ายเมืองตรังมาตั้งที่ อำเภอกันตัง ปากแม่น้ำตรัง โดยรวมเอาเมืองตรังและปะเหลียนเข้าด้วยกัน และพัฒนาเป็นเมืองท่าการค้าและยังได้ส่งเสริมให้มีการปลูกยางพาราที่จังหวัดตรังเป็นแห่งแรต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าที่ตั้งตัวเมืองตรังเดิม คือ เมืองกันตังไม่ปลอดภัยจากศัตรู ไม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด ทั้งยังเป็นที่ลุ่มมาก น้ำทะเลท่วมถึง จะขยายตัวเมืองได้ยาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองไปตั้งที่ตำบลทับเที่ยง อำเภอบางรัก ซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอเมืองตรังมาจนทุกวันนี้ และเมื่อมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๗๖ เมืองตรังจึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยครับ
Ѵ ǧ ͧǹ Ѻ
โปรแกรม ทัวร์ตรัง
• รหัสทัวร์ 001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
- ราคาท่านละ 640 บาท
• รหัสทัวร์ 002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
- ราคาท่านละ 1,950 บาท
• รหัสทัวร์ 003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
- ราคาท่านละ 2,900 บาท
• รหัสทัวร์ 004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
-
ราคาท่านละ 2,500 บาท
• รหัสทัวร์ 005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
- ราคาท่านละ 3,900 บาท
รหัสทัวร์ 006 : ทัวร์ทะเลตรัง + ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
- ราคาท่านละ 4,990 บาท
• รหัสทัวร์ 007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
- ราคาท่านละ 6,500 บาท
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดตรัง
-พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง   -น้ำตกไพรสวรรค์    -สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์    -เกาะกระดาน -ทะเลเมืองปะเหลียน   -น้ำตกโตนตก -เขาเจ็ดยอด-ถ้ำเลเขากอบ   - เกาะลิบง-ศาลเจ้าในตัวเมืองตรัง   -น้ำตกลำปลอก   -อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม   -เกาะลิบง   -เกาะสุกร -น้ำตกช่องบรรพต   -น้ำตกโตนคลาน   -อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี   -สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้   -ถ้ำเขาช้างหาย   -ถ้ำมรกต   -เกาะไหง   -เกาะเภตรา    -น้ำตกเจ้าพะ -น้ำตกปากแจ่ม -สระกะพงสุรินทร์   -น้ำตกคลองลำซาน   -ผ้าทอนาหมื่นศรี    -เกาะเชือกทะเลตรัง   -บ่อน้ำพุร้อนควนแคง   -ถ้ำสุรินทร์    -หาดปากเมง   -ทะเลสองห้องเกาะไหง   - เกาะกระดาน-สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95   -น้ำตกสายรุ้ง   -ต้นยางพาราต้นแรกของไทย   -เกาะแหวน   -พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎา   -น้ำตกโตนเต๊ะ   -น้ำตกอ่างทอง   -เขาปินะ   - เกาะเชือก   - เกาะรอก   - เกาะมุก - ปากเมง - หาดราชมงคล - หาดฉางหลาง - อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เกาะม้า - หาดหยงหลิง หาดสั้น - หาดยาว - หาดมดตะนอย - เกาะกระดาน - ถ้ำมรกต เกาะมุก - เกาะลิบง - เกาะะเชือก เกาะแหวน - พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎา - ต้นยางพาราต้นแรก - สถานีรถไฟตรัง - ถ้ำเจ้าคุณ - สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์ - เกาะสุกร Koh Sukorn - เกาะเหลาเหลียง - เกาะตะเกียง - เกาะเภตรา - วนอุทยานน้ำตกพ่าน - วัดตันตยาภิรม - วัดกะพังสุรินทร์ - วัดภูเขาทอง - เจ้าแม่กวนอิม - อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี - เขาแปะช้อย - ถ้ำเขาช้างหาย - น้ำตกกระช่อง - ผ้าทอบ้านนาหมื่นศรี - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลำชาน - ถ้ำเลขากอบ - สนามกอล์ฟศรีตรัง - สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ - น้ำตกสายรุ้ง - น้ำตกไพรสวรรค์ - ถ้ำพระพุทธ - เกาะรอก - เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน - เกาะไหง
• คำขวัญจังหวัดตรัง
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง
หมูย่างรสเลิศ       ถิ่นกำเนิดยางพารา
เด่นสง่าดอกศรีตรัง   ปะการังใต้ทะเล
เสน่ห์หาดทรายงาม   น้ำตกสวยตระการตา
• ลักษณะและสภาพโดยทั่วไปของจังหวัดตรัง
การปกครอง จังหวัดตรังแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ คือ
- อำเภอเมือง - อำเภอกันตัง - อำเภอห้วยยอด - อำเภอย่านตาขาว - อำเภอปะเหลียน - อำเภอสิเกา - อำเภอวังวิเศษ
- อำเภอนาโยง – อำเภอรัษฎา - อำเภอหาดสำราญ  โดยจังหวัดตรังมีพื้นที่รวม  4,917 ตารางกิโลเมตร
• อาณาเขตติดต่อ
 ทิศเหนือ        ติดต่อกับ อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ.คลองท่อม จังหวัดกระบี่
 ทิศใต้            ติดต่อกับ อ.ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา และช่องแคบมะละกาสมุทรอินเดีย
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อ.ควนขนุน อ.กงหรา อ.ตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยมีเทือกเขาบรรทัดกั้นอาณาเขตตลอแนว
 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ อ.คลองท่อม อ.เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และมหาสมุทรอินเดีย
ลักษณะภูมิประเทศ
    สภาพพื้นที่เป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ สลับด้วยเขาเล็กๆ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบมีจำนวนน้อยซึ่งใช้เพาะปลูกข้าว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาวจากเหนือจดตอนใต้ และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ป่าเกือบร้อยละ 20 ของเนื้อที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แถบเทือกเขาบรรทัด ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น มีป่าชายเลนสำหรับท้องที่ที่อยู่ติดชายทะเล และมีลำน้ำสำคัญๆ 3 สาย อันได้แก่ แม่น้ำตรัง ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเขาวังหีบ เทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช แม่น้ำปะเหลียน เกิดจากเทือกเขาบรรทัด เขตอำเภอปะเหลียน คลองกะลาแสและต้นน้ำ ที่เกิดจากควนปลวกร้อน ควนชะไน และควนน้ำแดง ชายแดนตรัง กระบี่ นอกจากนี้ยังมีลำห้วยบริวารที่คอยส่งน้ำให้อีกกว่า 100 สาย ทั้งยังมีชายฝั่งด้านตะวันตก ติดทะเลอันดามันที่ยาวถึง 119 กม. กับเกาะต่างๆ กระจัดกระจาย อยู่กว่า 46 เกาะ และป่าชายเลนที่ยังคงอยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์
สภาพภูมิอากาศ
    จังหวัดตรังได้รับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม และลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ช่วง เดือนพฤษภาคม-กันยายนทำให้มีฝนตกตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 27.4 องศาเซลเซียส ส่วนช่วงเวลาที่อากาศเย็นสบาย จะอยู่ประมาณปลาย เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคม
ทรัพยากรธรรมชาติ
    ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดตรัง แร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่ ดีบุก ฟลูออไรท์ และถ่านหินลิกไนท์ สำหรับทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญๆ เช่น เคี่ยม ยาง ตะเคียน หลุดพอ สามพอน ดำดง ตำเสา และตาเสือ เป็นต้น ทางด้านป่าชายเลนมีไม้โกงกาง ตะบูน ตาตุ่ม ปะสัก หลุดพอทะเล ฯลฯ นอกจากนี้ทางด้านชายฝั่งทะเลยังอุดมไปด้วยสัตว์ทะเลนานาชนิด และยังมีแหล่งรังนกนางแอ่นในท้องที่อำเภอสิเกา ซึ่งได้มีเอกชนขอสัมปทานเก็บในแต่ละปี
การประกอบอาชีพ
            ชาวตรังส่วนใหญ่มีอาชีพในการเกษตร การเกษตรที่สำคัญของชาวจังหวัดตรังคือการทำสวนยางพารา ส่วนอาชีพในการเพาะปลูกอื่นๆ รองลงไปคือการทำนา ทำสวนมะพร้าว สวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน กาแฟ และในบางท้องที่ทำสวนพริกไทย สำหรับประชาชนที่อยู่แถบชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียมีอาชีพการประมง
การศึกษา
    ประชาชนในจังหวัดส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา แต่ในปัจจุบันประชาชนได้มองเห็นความสำคัญในด้านการศึกษามากขึ้น โดยการส่งเสริมให้บุตรหลานของตนได้มีการศึกษาต่อในระดับมัธยม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตลอดจนถึงขั้นอุดมศึกษา และปรากฎว่าสถาบันการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมขึ้นไปมีที่เรียนไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัด ทั่งๆ ที่ทางฝ่ายการศึกษาได้พยายามเพิ่มโรงเรียนและชั้นเรียนเพิ่มขึ้นๆ ในทุกๆ ปี และการที่มีที่เรียนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุให้นักเรียนนักศึกษาส่วนหนึ่งต้องไปแสวงหาที่เรียนในจังหวัดอื่น และโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานคร
ศาสนา
   ประชาชนในจังหวัดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลาม และมีศาสนาและลัทธิอื่นๆ บ้าง เช่น ศาสนาคริสต์
การอพยพของประชากร
    จากสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยและทรัพยากรอันสมบูรณ์ของจังหวัด ทำให้ชาวจังหวัดตรังโดยทั่วๆ ไปมีฐานะความเป็นอยู่ดี ฉะนั้นปัญหาอพยพของประชากรในจังหวัดเพื่อไปหางานทำในท้องถิ่นอื่นจึงไม่มี แต่ในทางตรงข้าม ปรากฎว่าประชาชนจากท้องถิ่นอื่น เช่น จากจังหวัดใกล้เคียง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนจากจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อพยพเข้ามาหางานทำมีจำนวนมาก โดยการเป็นลูกจ้างในสวนยาง ลูกเรือประมง ลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และอาชีพรับจ้างบริการทั่วไป ดังนั้นจังหวัดตรังจึงมีประชากรย้ายเข้ามามากกว่าการย้ายออก
การเดินทางมายังจังหวัดตรัง
รถยนต์ส่วนบุคคล
1. จากกรุเทพฯ ใช้เส้นทาง-ชุมพร (ทางหลวงหมายเลข4 ถ.เพชรเกษม) ถึงแยกปฐมพรขับตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านสุราษฎร์ธานีถึงทุ่งสงเลี้ยวเข้าถนนทางหลวงหมายเลข 403 ผ่านอำเภอห้วยยอด จนถึงจังหวัดตรังรวมระยะทาง 828 กิโลเมตร
2.จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-ชุมพร (ทางหลวงหมายเลข4 ถ.เพชรเกษม) ถึงแยกปฐมพรเลี้ยวขวาผ่านระนอง พังงา กระบี่ ไปจนถึงจังหวัดตรัง รวมระยะทาง 1,020 กิโลเมตร
รถโดยสารประจำทางมีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศกรุงเทพฯ-ตรัง-กรุงเทพฯบริการทุกวัน จากสถานีขนส่งสายใต้และสถานีขนส่งจังหวัดตรัง
รถไฟ จากกรุงเทพฯ มีรถด่วนและรถเร็วออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ถึงสถานีตรังทุกวัน ใช้เวลาในการเดินทาง 15 ชั่วโมง
เครื่องบินมีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ตรัง-กรุงเทพฯ ทุกวัน ของสายการบินนกแอร์และสายการบินแอร์เอเชีย
• แหล่งท่องเที่ยว
อำเภอเมือง
อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)
อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะเขตเทศบาลนครตรังห่างจากศาลากลางจังหวัด 1 กิโลเมตร เส้นทางถนน ตรัง-พัทลุง พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ได้สร้างความเจริญแก่จังหวัดตรังเป็นอย่างมาก เช่น การคมนาคม เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ การศึกษา การปกครองและเป็นผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในจังหวัดตรัง จนแพร่หลายไปทั่วภาคใต้
สระกะพังสุรินทร์
ห่างจากศาลากลางจังหวัด 2กิโลเมตร ใกล้อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นแอ่งน้ำหรือหนองน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 50ไร่ สระกะพังสุรินทร์ ตั้งชื่อตามพระยาสุรินทร์ราชา (นกยูง วิเศษกูล) อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต รอบบริวณเป็นสวนสาธารณะสำหรับนั่งพักผ่อน
สวนสาธารณะสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ‘95
อยู่บริเวณ (ทุ่งน้ำผุดหรือเขาแปะช้อย) อยู่ห่างจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร เป็นสวนสาธารณะร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ ช่วงเย็นๆจะมีประชาชนมานั่งพักผ่อนและออกกำลังกาย เป็นจำนวนมาก
พระนอนทรงเทริดมโนราห์
ประดิษฐานอยู่ที่วัดภูเขาทอง หมู่1 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองตรัง 20กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 4123 เป็นพระพุทธรูปโบราณปางปรินิพพานสร้างสมัยศรีวิชัย ลักษณะเด่น คือ พระเศียรทรงเทริดมโนราห์ โดยเชื่อกันว่า เทริดเป็นเครื่องประดับที่ศักดิ์สิทธ์และเป็นของสูง กรมศิลปากรจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน และนับเป็นพระนอนทรงเทริกมโนราห์หนึ่งเดียวในเมืองตรัง
ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย
อยู่ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่เมืองตรังมายาวนานประชาชนนิยมเดินทางไปกราบไหว้องค์ท่ามกงเยี่ยเพื่อขอบุตร เรื่องหน้าที่การงานและขอพรในทุกเรื่องแล้วจักได้สมปรารถนาเสมอ
ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี๋ย
อยู่ 169 ถ.ท่ากลาง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ศาลเจ้าขนาดใหญ่ เป็นศาลเจ้าแห่งแรกของตรังที่มีการจัดประเพณีถือศีลกินเจ และยังคงปฎิบัตืสืบทอดกันมาอย่างเคร่งครัดจวบจนทุกวันนี้ ส่วนความเชื่อในความศักดิ์สิทธ์แห่งองค์เทพประจำศาลเจ้านอกการกราบไหว้ขอพรประสบความสุขความเจริญแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการขจัดปัดเป่าความทุกข์ คดีความและการต่ออายุ
ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามอยู่ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง มีลักษณะบริเวณกว้างขวางและเป็นศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งที่มีการจัดประเพณีถือศีลกินเจ เป็นประจำทุกปี ประชาชนทั่วไปมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์เจ้าพ่อหมื่นราม ซึ่งองค์เทพประจำศาลเจ้า ว่าเป็นผู้ประทานพรให้กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง
ศาลเจ้าโป้เช้ง
เป็นศาลเจ้าเล็กๆ ข้างสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ถ.รัษฎา มีเทพโป้เช้ง เทพแห่งหมอยา เป็นเทพประจำศาลเจ้าจะบันดาลให้ผู้ไปกราบไหว้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และปัจจุบันทางศาลเจ้าให้บริการอบสมุนไพรแก่ประชาชนทั่วไป
อำภอนาโยง
ถ้ำเขาช้างหาย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลนาหมื่นศรี เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยแบบต่างๆที่สวยงามสลับซับซ้อนอยู่ เป็นจำนวนมาก ถ้ำลึกประมาณ 500 เมตร ใช้เวลาเดินชมประมาณ 20 นาที มีทางเดินคอนกรีต พร้อมทั้งติดไฟตามเส้นทางให้เดินได้อย่างสะดวกสำหรับ เดินไปยังถ้ำต่างๆ เช่นถ้ำเขาช้างหาย ถ้ำเพกา ถ้ำทรายทอง ถ้ำโอ่ง และถ้ำแม่เฒ่าคล้าย การเดินทางนั้นใช้เส้นทางเดียวกับทางไปผ้าทอนาหมื่นศรี เลยไปประมาณ 2กิโลเมตร
น้ำตกกะช่อง
อยู่ภายในสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่องเป็นสายน้ำตกจากภูเขาสูงไหลเป็นสายลงมาตามหน้าผาและซอกหินเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเก่าแก่ของจังหวัด และบริเวณน้ำตกแห่งนี้มีพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และ สก. ปรากฏอยู่บนโขดหินใกล้ๆ สายน้ำตก
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง
ไปตามทางหลวงสายตรัง-พัทลุง อยู่ห่างจากตัวเมืองตรัง 21กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่และน้ำตกต่างๆ ได้แก่ น้ำตกโตนใหญ่ น้ำตกโตนน้อยและน้ำตกกะช่อง เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทาง ระยะทาง 1.8 และ2.8 กิโลเมตร ตามเส้นทางจะมีป้ายสื่อความมายอธิบายตามจุดต่างๆนอกจากนั้นยังมีอาคาร พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการเกี่ยวกับธรรมชาติ กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สถานีบ้านพักและลานกางเต็นท์ แต่ต้องนำเต็นท์มาเอง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลำซาน
เป็นที่อยู่อาศัยของนกเป็ดน้ำ นกเป็ดแดงจำนวนมาก รอบๆ จะมีหนองน้ำขนาดใหญ่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ สงบเงียบเหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อน พร้อมทั้งมีศาลาริมน้ำสำหรับไว้นั่งชมนกภายในบริเวณยังมีสะพานไม้และทางเดินศึกษาธรรมชาติไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินศึกษาช่วงที่มีนกมาก คือ เดือนมกราคม-มีนาคม การเดินทาง ใช้เส้นทางสายตรัง-พัทลุง ถึงกิโลเมตรที่ 17 แล้วแยกขวาไปตามเส้นทางสายบ้านกะช่อง-บ้านหาดเลา(ทางหลวงหมายเข 4264) ประมาณ 1 กิโลเมตร
กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรีเป็นผืนผ้าที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งส่วนที่เป็นลวดลายดั้งเดิมและลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่จากภูมิปัญญาอันเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดของช่างทอผ้า ลวดลายโบราณของผืนผ้าหมื่นนาศรี อาทิ ลายลูกแก้ว ลายแก้วชิดดวง ลายลูกแก้วผสมลายดอกจัน ผ้าทอนาหมื่นศรีสามารถแยกผ้าทอตามลักษณะการใช้งานได้ ดังนี้ ผ้าพาดบ่า ผ้าเช็ดหน้า ผ้ากราบพระ ผ้าในพิธีกรรม ผ้าสำหรับเป็นเครื่องนุ่งห่ม
อำเภอกันตัง
สวนสาธารณะควนตำหนักจันทน์
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกันตัง มีเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ รอบบริเวณร่มรื่นด้วยต้นไม้ ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ มีศาลาพักผ่อน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเล และอำเภอกันตังได้กว้างไกล
พิพิธภัณฑ์พระยรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
อยู่ห่างจากเทศบาลกันตังประมาณ 200 เมตร ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนค่ายพิทักษ์ ตำบลกันตังเป็นที่ตั้งของสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ ‘’จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง’’ หรือบ้านพักอดีตเจ้าเมืองตรัง พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของท่านอย่างครบถ้วน โดยทายาทตระกูล ณ ระนอง เป็นผู้ดูแลรักษา เปิดให้ชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ ไม่เสียค่าเข้าชม
ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย
ตั้งอยู่ริมถนนหน้าสหกรณ์การเกษตรกันตัง เป็นต้นยางรุ่นแรกที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เจ้าเมืองตรังได้นำมาปลูกไว้เพื่อบุกเบิกอาชีพสวนยางพาราของชาวตรัง เมื่อปี พ.ศ.2442 การเดินทาง สามารถนั่งรถตู้ตรัง-กันตังใช้เวลา 20นาที ขึ้นรถที่ถนนกันตัง
สถานีรถไฟกันตัง
เป็นสถานีรถไฟสุดปลายทางของเส้นทางรถไฟฝั่งทะเลอันดามัน สุดทางรถฝั่งอันดามัน ตัวอาคารสถานีรถไฟเป็นรูปแบบเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มาจนถึงวันนี้ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวสีเหลืองสลับเทา หลังคาทรงปั้นหยา ด้านหน้ามีมุขยื่น มุมเสาตกแต่งด้วยลวดลายไม้ฉลุ และบริเวณสถานีรถไฟ เทศบาลเมืองกันตังได้จัดให้บริการห้องสมุดที่สร้างด้วยโบกี้รถไฟและตกแต่งบริเวณโดยรอบเป็นสวนหย่อมสวยงาม
บ่อน้ำร้อนควนแดง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตังกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ในการดูแลของวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ประกอบด้วยบ่อน้ำร้อน จำนวน 3บ่อ มีอุณหภุมิของน้ำประมาณ 70องศา/40 องศา/20องศา ตามลำดับ ใช้ประโยชน์ด้านสันทนาการและการเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งวนอุทยานฯได้เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้แช่เท้าและอาบน้ำเพื่อสุขภาพ โดยมีห้อง อาบน้ำและห้องแช่เท้ารวม 1บ่อ บ่ออาบน้ำรวม 1บ่อ นอกจากนี้ ยังมีบริการนวดแผนไทยและบริเวณโดยรอบมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าพรุน้ำร้อน และป่าดงดิบเป็นเส้นทาง ศึกษาธรรมชาติ พรรณไม้และสัตว์ป่า จำนวน 3เส้นทาง ระยะทาง 500เมตร 350 เมตร และ 2,000 เมตร ตามลำดับนักท่องเที่ยวและประชาชน ทั่วไป ประสงค์จะใช้บริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพหรือเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การเดินทางไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 403 (ตรัง-กันตัง) ถึงเทศบาลเมืองกันตัง ข้ามแพขนานยนต์ ไปบ้านท่าส้ม จากบ้านท่าส้มขับรถ ไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ถึงปากทางเข้าวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง เลี้ยวขวาตามป้ายชี้ทาง 2กิโลเมตรถึงที่ทำการวนอุทยานฯและบ่อน้ำร้อน
หาดหยงหลิง
เป็นหาดทรายรูปโค้งขนานไปกับดงสนสุดชายหาดเป็นเขาสูง มีเวิ้งและโพรงถ้ำสามารถลอดออกไปสู่ริมทะเลที่มีโพรงถ้ำและโขดหินเหมือนป้อมโอบล้อมลานทรายไว้สวยงามมาก เหมาะที่จะเล่นน้ำพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณหาดสามารถ หางเต็นท์ได้ การเดินทางไปตามเส้นทางทางหลวงหมายเลข 4046-4162 ถึงหาดปากเมงเลี้ยวซ้ายเลียบชายหาดประมาณ 10 กิโลเมตรและเลี้ยวเข้าถนนบ้านน้ำราบ-หาดเจ้าไหม ประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีทางแยกเข้าหาดหยงหลิงอีกประมาณ 2กิโลเมตร หรือ โดยสารรถตู้สายตรัง-หาดยาวจะผ่านหน้าหาดหยงหลิง-หาดสั้น
หาดยาว
เป็นหาดทรายยาวต่อจากโขดเขารูปกระโดงฉลามขึ้นมาทางด้านเหนือ มีสนทะเลขึ้นเป็นแนวดูสวยงามมีชายหาดกว้างการเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับหาดหยงหลิงและมีรถตู้ประจำทางสายตรัง-หาดยาว ให้บริการขึ้นรถได้ที่ถนนทากลางอำเภอเมือง
ถ้ำเจ้าไหม-คลองจระเข้ขาว
ตั้งอยู่บริเวณเขาโต๊ะแนะ หมู่บ้านเจ้าไหม ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่โดดเด่นของจังหวัดตรัง เหมาะกับการศึกษาเรื่องราวทางชีวภาพป่าชายเลนเป็นแหล่งท่องเที่ยวกึ่งผจญภัยด้วยการพายแคนูหรือคยัค ลัดเลาะไปจามลำคลอง และแยกเข้าไปในคลองย่อยชื่อ ‘’คลองจระเข้ขาว’’ ความงามของเส้นทางแห่งนี้นอกจากจะอยู่ที่การชมผืนป่าโกงกางอันอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังมีทัศนียภาพที่สวยงามของหน้าผาหินปูนและ’’ถ้ำเจ้าไหม’’ เป็นถ้ำที่ปีนขึ้นไปเที่ยวได้ไม่ยาก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามอยู่ตามโถงถ้ำส่วนต่างๆ เส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางนี้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี การเดินทางจากตัวเมืองตรังใช้เส้นทาง ตรัง-ท่าเรือเจ้าไหม ซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับการเดินทางไปเกาะลิบงระยะทางประมาณ 47 กิโลเมตร หรือจากตัวเมืองตรังใช้เส้นทาง ตรัง-หาดปากเมง(ทางหลวงหมายเลข 4046 แยกขวาเข้า 4162) ถึงหาดปากเมง เลี้ยวซ้าย และขับรถไปตามถนนเลียบชายหาด จนถึงสามแยกโรงเรียนบ้านน้ำราบ เลี้ยวขวาสู่ถนนบ้านน้ำราบ-หาดเจ้าไหม อีกประมาณ 8 กิโลเมตร หรือนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถตู้โดยสารตรัง-หาดยาวจุดจอดรถตั้งอยู่บริเวณใกล้ตลาดท่ากลาง ถนนท่ากลาง อ.เมือง
เกาะเชือก-เกาะแหวน
เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะกระดาน มีปะการังน้ำตื้นและน้ำลึก รวมทั้งฝูงปลาจำนวนมาก การเดินทางสามารถเช่าเหมาลำเรือได้ที่ท่าเรือท่าเรือปากเมง หรือท่าเรือเจ้าไหม นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถใช้ บริการนำเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับซึ่งผู้ประกอบการ ธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดตรังจัดให้บริการร่วมกับการชมถ้ำมรกตดำน้ำดูปะการังที่เกาะกระดานและเกาะม้า
เกาะลิบง
อยู่มนพื้นที่ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลตรัง มีพื้นที่ 25,000 ไร่ รอบๆ เกาะเต็มไปด้วย หญ้าทะเล
ซึ่งเป็นอาหารของ ‘’พะยูน’’ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กำลังจะสูญพันธุ์ แต่จะพบได้มาก บริเวณเกาะลิบงได้การประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง มีที่ทำการเขตฯ อยู่บริเวณแหลมจุโหยรอบๆ เกาะมีสถานที่นำเที่ยวชมหลายแห่งเช่น หาดตูบ แหลมจุโหย แหลมทวด แหลมโต๊ะชัย หาดหญ้าคา เป็นต้น บริเวณแหลมจุโหยนั้นเป็นหาดทราย เวลาน้ำลดสามารถ เดินทางไปถึงหาดตูบ ซึ่งมีนกทะเลและนกชายเลนจำนวนมากที่อพยพหนีหนาวมาอาศัยที่นี่เพียง แห่งเดียวโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม อาทิ นกกินเปี้ยว หกกวัก นกยางเขียว นกนางนวลแกลบเคราขาว นกหัวโตขาดำ เป็นต้น เกาะลิบงมีชาวบ้านอาศัย อยู่เป็นจำนวนมาก แบ่งเป็นหลายหมู่บ้าน ชาวบ้านยังดำเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ทำอาชีพประมง สวนยางพารา ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม การเดินทาง มีเรือโดยสารจากท่าเรือเจ้าไหมถึงท่าเรือบ้านพร้าวบนเกาะลิบง หรือ เช่าเรือเหมาลำ ใช้เวลาเดินทาง 20นาที บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
เกาะมุกและถ้ำมรกต
นับเป็นจุดเด่นที่สุดในทะเลตรังลักษณะของเกาะทางด้านทิศตะวันตกส่วนใหญ่เป็นโขดหน้าผาหินสูงตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเล ทางฝั่งตะวันออกเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง ที่ยังคงวิถีชีวิตของชาวเกาะไว้อย่างดี และทางด้านทิศตะวันตกของเกาะมุก มีถ้ำมรกตหรือถ้ำทะเลซึ่งมีความงดงาม ตระการตาอย่างมาก จากปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆการเข้าชมภายในถ้ำ จะต้องว่ายน้ำลอยคอ เข้าไป ระยะทาง 80เมตร บริเวณปากทางเข้าถ้ำแสงจากภายนอกจะสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำ ทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตา และมหัศจรรย์ในความสวยงามที่ธรรมชาติ ได้บรรจงสร้างเมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน นั่งเล่นน้ำได้ บนเกาะมุกมีที่พักเอกชนบริการ การเดินทาง นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะมุก สามารถเช่าเหมาลำเรือจากท่าเรือปากเมง อำเภอสิเกา ใช้เวลาเดินทาง 40นาที ค่าเช่าเรือเหมาลำราคาประมาณ 2,000-3,000 บาท/วัน หรือใช้บริการเรือโดยสารจากท่าเรือควนตุ้งกู ซึ่งมีบริการวันละ 1 เที่ยว เวลา 12:00น. และเรือจากเกาะมุก เวลา 07:00น.
เกาะกระดาน
เป็นเกาะที่สวยที่สุด อยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะเกาะมุกและเกาะลิบง มีเนื้อที่ 600ไร่ ซึ่ง 5ใน6 ส่วนของเกาะนี้อยู่ในความรับผิดชอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ที่เหลือเป็นของเอกชน เกาะกระดานมีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลใสจนมองเห็นปะการัง ซึ่งเป็นปะการังน้ำตื้นตลอดจนฝูงปลาหลากสีหลายพันธุ์ บนเกาะมีที่พักบริการทั้งของเอกชน การเดินทางสามารถเช่าเรือจากท่าเรือปากเมงหรือท่าเรือเจ้าไหม ใช้เวลาเดินทาง 1.30ชั่วโมง
อำเภอสิเกา
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอกันตังและอำเภอสิเกา มีอาณาเขตชายฝั่ง ทะเลยาวประมาณ 20 กิโลเมตร อุทยานประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2525 ที่ทำการอุทยานอยูที่หาดฉางหลาง ตำบลไม้ฝาด สถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานฯ ได้แก่ หาดปากเมง หาดฉางหลาง หาดยาว หาดหยงหลิง หาดสั้น หาดเจ้าไหม ถ้ำเจ้าไหม นอกจากนี้ยังมีเกาะน้อยใหญ่ อีก 7 เกาะในทะเลตรัง ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานฯ ได้แก่ เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะปลิง เกาะแหวน เกาะเมง และเกาะเจ้าไหมนอกจากนั้นบริเวณอุทยานฯ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ทางทะเลอุทยานฯ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวบริการ การเดินทาง อุทยานฯอยู่ห่างจาก อำเภอเมืองประมาณ 47 กิโลเมตร ใช้เส้นทางสายตรัง-สิเกา-ปากเมง(ทางหลวงหมายเลข 4046-4162) แล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนเลียบชายหาดอีก 4 กิโลเมตร
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
ตั้งอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตำบลไม้ฝาด พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย ส่วนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จะรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 61 ตู้ เช่นปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปักเป้า กล่อง ปลาสินสมุทร เป็นต้น และบ่อแสดงกลางแจ้ง จัดแสดงทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเลที่พบในเขตน้ำขึ้นน้ำลงและทะเลลึกจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลกที่พบในเขตร้อน นอกจากนี้ยังมีส่วนการแสดงแมวน้ำแสนรู้ รวมทั้งมีร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกไว้คอยบริการ การเดินทางอยู่ห่างจากตัวเมืองตรัง 30กิโลเมตร ใช้เส้นทางตรัง-สิเกา-ปากเมง ทางหลวงหมายเลข 4046-4162
หาดราชมงคล
ตั้งอยู่ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง บรรยากาศร่มรื่นด้วยทิวสน มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งจุบริการ อาบน้ำจืด ห้องน้ำที่สะอาด
หาดปากเมง
ตั้งอยู่ที่ตำบลไม้ฝาด เป็นหาดรูปพระจันทร์มีแนวสนขนานไปกับชายหาดครึ่งเสี้ยวยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีความสวยงามและสงบเงียบ ชายหาดมีป่าสนตามธรรมชาติขึ้น จากหาดมองไปกลางทะเลจะเห็นเกาะน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนกันมองดูลักษณะคล้ายคนนอนหงายอยู่ในทะเล บริเวณหาดปากเมงมีท่าเทีบเรือปากเมงสามารถเช่าเรือไปเกาะไหง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะแหวน เกาะกระดานเกาะมุกและถ้ำมรกต การเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4046-4162 ๖ (ตรัง สิเกา ปากเมง ให้บริการที่ตลาดท่ากลาง ถ.ท่ากลาง อ.เมือง
อำเภอปะเหลียน
เกาะเหลาเหลียง
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา พื้นที่ตำบลเกาะสุกร เป็นเกาะแฝดที่ตั้งตระหง่านเคียงคู่กัน คือเกาะเหลาเหลียงเหนือ และเกาะเหลาเหลียงใต้ เป็นภูเขาหินปูน มีหน้าผาสูงโดยรอบ มีหาดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลใสรวมไปถึงแนวปะการังที่สวยงามฝูงปลาการ์ตูนและปลาสวยงามอื่นๆ มีกัลปังหาหลากสีที่ยังสมบูรณ์และหาดูได้ยาก เกาะเหาเหลียงจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำจ้ำตื้นและน้ำลึก การเดินทาง สามารถเช่าเหมาเรือได้ที่ท่าเรือเจ้าไหม (ท่าเรือหาดยาว) ใช้เวลาในการเดินทางโดยเรือเร็วประมาณ 35 นาที และโดยเรือทัวร์ประมาณ 1ชั่วโมง 30นาที หรือใช้บริการแพคเก็จทัวร์ของบริษัทนำเที่ยวในจังหวัดตรังก็ได้ ซึ่งจะนำเที่ยวร่วมกับเกาะเภตราและเกาะตะเกียง
เกาะเภตรา
ในเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะเภตรา ตัวเกาะเป็นภูเขาหินปูนที่มียอดแหลมสูงมีแนวหาดทรายขาวไปตามแนวเกาะด้านทิศตะวันออก เสน่ห์ของเกาะเภตรา คือความสวยงามของภูเขาและหน้าผา ที่ตั้งเด่นอยู่กลางพื้นน้ำสีเขียวของท้องทะเลอันดามัน เป็นแหล่งดำน้ำ ดูปะการังทั้งน้ำตื้น และน้ำลึกอีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดตรัง การเดินทาง สามารถเช่าเหมาเรือได้ที่ท่าเรือเจ้าไหม (ท่าเรือหาดยาว) ใช้เวลาเดินทางโดยเรือเร็วประมาณ 40นาที และโดยเรือทัวร์ประมาณ 1ชั่วโมง 45 นาที
เกาะตะเกียง
เป็นเกาะเล็กๆ ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีหาดทรายขาวยาวประมาณ 100 เมตร มีแนวปะการังแข็งที่สวยงามเป็นบริเวณกว้าง และเป็นถิ่นอาศัยของปลาสวยงามหลากชนิด เกาะตะเกียงนับเป็นจุดดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่ดีและสวยงามแห่งหนึ่งในทะเลตรังที่ไม่ควรพลาด ที่ตั้งของเกาะตะเกียงห่างจากเกาะเหลาเหลียงเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตก การเดินทางสามารถเช่าเรือได้ที่ท่าเรือเจ้าไหม (ท่าเรือหาดยาว) ใช้เวลาในการเดินทางโดยเรือเร็วประมาณ 40 นาที และโดยเรือทัวร์ประมาณ 1ชั่วโมง 45 นาที
เกาะสุกร
เป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ปะเหลียนใหญ่อยู่ห่างชายฝั่งเพียง 3 กิโลเมตร บนเกาะมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 2,500 คนมีอาชีพ ประมง ทำสวนยางและเกษตรกรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม บนเกาะยังมีผลไม้ที่มีชื่อเสียงคือแตงโมซึ่งรู้จักกันดีในจังหวัดตรังและใกล้เคียงว่ามีรสหวานอร่อย จะมีมากในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน มกราคม กุมภาพันธ์ จากเกาะสุกรสามารถเช่าเรือไปเที่ยวเกาะตะเกียงและเหลาเหลียงได้อีกด้วยท่องเที่ยวไปตามเกาะในจังหวัดตรังก็สามารถจะเช่าเรือจากท่าเรือบนการเดินทาง สามารถนั่งรถตู้สายตรัง-ย่านตาขาว ลงที่ตลาดย่านตาขาวแล้วต่อรถสองแถวสายย่านตาขาว-ปากปรน-แหลมตะเสะ ระยะทาง 47 กิโลเมตร ถึงท่าเรือแหลมตะเสะหรือใช้เส้นทางตรัง-ปะเหลียน (หลวงหมายเลข404) เลี้ยวขวาสี่แยกบ้านนาประมาณ 18 กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายประมาณ 7กิโลเมตร ถึงท่าเรือใช้เวลาเดินทางด้วยเรือหางยาวประมาณ 30 นาที ค่าเช่าเหมาเอราคา 700 บาท นั่งได้และบนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว
น้ำตกโตนตก
เป็นน้ำตกที่มีสายน้ำและลำธารไหลผ่านโขดหินเป็นชั้นๆ ดูสวยแปลกตา เหมาะที่จะมาเที่ยวในช่วงหน้าฝน จะทำให้เห็นสายน้ำไหลเป็นสายสีขาวดูสวยงาม และจากน้ำตกโตนตกสามารถมองเห็นน้ำตกโตนเต๊ะที่ไหลจากภูเขาสูงเป็นสายสีขาวอย่างชัดเจนการเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับน้ำตกโตนเต๊ะ แต่ถึงก่อนอยู่ทางขวา
น้ำตกโตนเต๊ะ
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัดมีน้ำไหลผ่านแอ่งหินตลอดสายเป็นสีขาวสูง320 เมตร การขึ้นไปชมน้ำตกชั้นบนจะต้องเดินเท้าไปตามเส้นทางเดินป่าระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ทางเดินร่มรื่นด้วยไม้เบญจพรรณนานาชนิด ส่วนด้านล่างเป็นแอ่งน้ำ สามารถว่ายน้ำได้ นอกจากนั้นยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโตนเต๊ะ ตามทางจะมีป้ายสื่อความหมาย 17 จุด ที่บอกถึงความสัมพันธ์ ระหว่างธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต สามารถเดินเองได้ การเดินทาง ห่างจากอำเภอเมือง 45 กิโลเมตร ไปตามถนนสายตรัง-พัทลุง ประมาณ 17 กิโลเมตร (บริเวณกิโลเมตรที่ 53) เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางบ้านกะช่อง-บ้านหาดเลา (ทางหลวงหมายเลข 4264) ประมาณ 27 กิโลเมตร ถึงปากทางเข้าน้ำตก เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร
อำเภอห้วยยอด
ถ้ำเขาปินะ
ตั้งอยู่ที่ตำบลนาวง ห่างจากตัวเมืองตามถนนเพชรเกษม ประมาณ 45 กิโลเมตร มีทางแยกจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ 2กิโลเมตร เขาปินะภายในกลวงจนถึงยอดเขา มีลักษณะคล้ายกระทะคว่ำ ตรงเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดปินะ มีบันไดขึ้นไปชมถ้ำ ซึ่งมีอยู่หลายชั้นและชมทิวทัศน์รอบๆเขาได้ และที่สำคัญบนเพิงผาส่วนของถ้ำจำปา จะเห็นอักษรจารึก “ปปร.” พระปรมาภิไธยย่อของรัชกาลที่7ปรากฏอยู่
ถ้ำเลเขากอบ เป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านและไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามและคงความสมบูรณ์ปรากฎให้เห็นตลอดทางระหว่างการนั่งเรือ และตามเวิ้งถ้ำหรือโถงถ้ำต่างๆที่สามารถเดินชมได้ อาทิ ถ้ำเจ้าสาว ถ้ำรากไทร ถ้ำคนธรรพ์ เป็นต้น ระยะทาง 4 กิโลเมตร และจุดเด่นของถ้ำเลเขากอบอีกอย่างหนึ่งที่สร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ด้วยจะต้องนอนราบขนานไปกับเรือแล้วลอดผ่านส่วนที่มีเพดานถ้ำต่ำที่สุด เรียกว่า ถ้ำรอด กล่าวกันว่าการได้ลอดผ่านจุดนี้เปรียบเสมือนการได้ลอดท้องมังกร การเข้าชมภายในถ้ำ อบต. เขากอบ ๆด้จัดเรือพายบริการการเที่ยวชมความงามของถ้ำ ถือเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชองชุมชนในท้องถิ่น ค่าบริการเรือลำละ 200/5คน ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 45 นาที เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ โทร. 075-00117, 075-00088การเดินทาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยยอด ตามถนนเพชรเกษมประมาณ 8 กิโลเมตร ผ่านสี่แยกอันดามันตรงไป 3 กิโลเมตร เลี่ยวซ้ายเข้าถ้ำเลเขากอบประมาณ 700 เมตร
อำเภอย่านตาขาว
น้ำตกไพรสวรรค์
เป็นน้ำตกขนาดกลาง ประกอบด้วยชั้นย่อยๆ 17 ชั้น การเดินทางใช้เส้นทางถนนตรัง-พัทลุง ประมาณ กิโลเมตรที่ 17 เลี้ยวขวา ตามเส้นทางสายบ้านกะช่อง-บ้านหาดเลา 20 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงป้ายชื่อน้ำตกอีก 4.5 กิโลเมตร
สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย )
เดินทางตามเส้นทางถนนตรัง-ปะเหลียน (ทางหลวงหมายเลข 404 ) บริเวณกิโลเมตรที่ 11 นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติและพรรณไม้ โดยเฉพาะภายในสวนพฤกษศาสตร์ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พืช ห้องประชุม พื้นที่สำหรับกางเต็นท์และกิจกรรมค่ายพักแรม เป็นต้น นอกจากนี้มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติให้เลือกหลายเส้นทางโดยรอบ แต่ละเส้นทางจะตัดผ่านป่าดิบที่ลุ่มต่ำ รวมทั้งป่าพรุซึ่งมีพรรณพืชที่น่าสนใจมากมาย ที่สำคัญ คือ เส้นทางสะพานศึกษาธรรมชาติเรือนยอดไม้ แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ประกอบด้วย สะพานเดินชมลักษณะเรือนยอดไม้ จำนวน 3 ระดับ ความสูง 10-18 เมตร ระยะทาง 175 เมตร
น้ำตกสายรุ้ง
เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่ตกจากหน้าผาสูงใหญ่ และจะเป็นสายรุ้งเมื่อละอองน้ำกระทบกับแสงแดด การเดินทางไปตามถนนสายตรัง-พัทลุง บริเวณกิโลเมตรที่ 17 เลี้ยวขวาไปตามถนนสายบ้านกะช่อง-บ้านหาดเลา ประมาณ 12 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงป้ายชื่อน้ำตกอีก 3 กิโลเมตร
น้ำตกลำปลอก
เป็นน้ำตกสูง 6 ชั้น ไหลจากหน้าผาสูงด้านล่างมีแอ่งสำหรับเล่นน้ำได้สามารถมองเห็นเกาะแก่งและทิวทัศน์ของปากน้ำปะเหลียน การเดินทางไปตามถนนสายตรัง-พัทลุง ถึงกิโลเมตรที่ 17 แล้วเลี้ยวขวาตามทางสายบ้านกะช่อง-บ้านหาดเลาประมาณ 21 กิโลเมตร จะพบทางแยกเข้าน้ำตกลำปลอกด้านซ้ายมือ นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก ซึ่งใช้น้ำจากคลองลำปลอกผลิตไฟฟ้า
อำเภอรัษฎา
ถ้ำพระพุทธ
ตั้งอยู่บริเวณวัดถ้ำพุทธ ตำบลหนองบัว บริเวณปากถ้ำมีพระนอนองค์ใหญ่และพระยืนทรงเครื่องประดับ
พระเศียรด้วยเทริด (เครื่องประดับศีรษะ รูปมงกุฎอย่างเตี้ย มีกรอบหน้าอย่างมโหราห์) นอกจากนั้นภายในพระอุโบสถของวัดยังมีสมบัติเครื่องใช้ของคนชั้นสูง เช่น เครื่องลายคราม เครื่องถมทอง เครื่องปั้นเก่าแก่ ส่วนที่มาของสมบัติสูงค่าเหล่านี้และประวัติความเป็นมาของวัดเก่าแก่นี้ยังไม่กระจ่างชัด การเดินทางจากบ้านกะปางเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางไปอำเภอชะอวด ประมาณ 10 กิโลเมตรจะถึงสามแยกเลี้ยวขวาอีกประมาณ 7 กิโลเมตร
อำเภอหาดสำราญ
หาดสำราญ
ตั้งอยู่ตำบลหาดสำราญ บริเวณหาดสำราญมีต้นสนหนาแน่นและสามารถ มองเห็นเกาะน้อยใหญ่ต่างๆ มีลมพัดตลอดวันเหมาะสำหรับเป็นที่ตากอากาศนักท่องเที่ยวนิยมมารับประทานอาหารทะเลสดๆ ดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้าน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 59 กิโลเมตร ตามทางถนนสายตรัง-ปะเหลียน (ทางหลวงหมายเลข 404) ผ่านตัวอำเภอย่านตาขาวถึงสี่แยกบ้านนา เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4235 ไปอีก 22 กิโลเมตรหรือใช้บริการรถตู้สายตรัง-ย่านตาขาว ถึงตลาดย่านตาขาวแล้วต่อรถสองแถวสายย่านตาขาว-ปากกรน
อำเภอวังวิเศษ
น้ำตกร้อยชั้นพันวัง                                                                                                                                                           
เป็นน้ำตกหินปูน ที่ไม่สูงใหญ่แต่ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ตั้งอยู่ ตำบลอ่าวตง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางครามโดยมีหน่วยพิทักษ์ป่าร้อยชั้นพันวังเป็นผู้ดูแลธารน้ำตกเป็นชั้นน้ำตกเตี้ยหลายชั้นที่ทอดตัวลดหลั่นกันมาจากขานอจู้จี้ นอกจากการพักผ่อนเล่นน้ำแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินไต่เขาศึกษาต้นน้ำ และอาจจะได้ยินเสียงนกแต้วแร้วส่งเสียงร้องทักทาย การเดินทางจากตัวเมืองตรังใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านอำเภอห้วยยอด ตรงไปยังอำเภอวังวิเศษถึงบ้านคลองชี เลี้ยวขวาเข้าทางบ้านอ่าวตง-บ้านบางคราม อีกประมาณ 29 กิโลเมตร ถึงตัวน้ำตก
มุมธุรกิจเมืองตรัง (ท่านใดต้องการให้เราลงโฆษณาธุรกิจของท่านให้ฟรี สามารถส่งรายละเอียดธุรกิจมาได้ที่ virat-@hotmail.com)
• ให้บริการรับจัดนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
• เปิดสอนดนตรีทุกประเภท
• ศูนย์ขายของฝากเมืองตรัง
• จำหน่ายผ้าม่าน พรม ฯลฯ
• บริการห้องพัก
• ร้านอาหารอีสาน
• ตลาดเปิดท้าน ศุกร์ข อาทิตย์
• โรงแรมที่พักและห้องประชุมสัมมนา
มุมฝากขายของเมืองตรัง (ท่านใดต้องการให้เราลงโฆษณาขายของให้ฟรี สามารถส่งรายละเอียดของที่จะขายมาได้ที่ virat-@hotmail.com)
• ที่ว่าง
• ที่ว่างฝากลงขายของได้ฟรี
• ที่ว่างฝากลงขายของได้ฟรี
• ที่ว่างฝากลงขายของได้ฟรี
• ที่ว่างฝากลงขายของได้ฟรี
• ที่ว่างฝากลงขายของได้ฟรี
มุมงานเทศกาลและโปรโมชั่นต่างๆ (ท่านใดต้องการให้เราลงโฆษณางานให้ฟรี สามารถส่งรายละเอียดของงานมาได้ที่ virat-@hotmail.com)
• ที่ว่างฝากลงประชาสัมพันธ์งานได้ฟรี
• ที่ว่างฝากลงประชาสัมพันธ์งานได้ฟรี
• ที่ว่างฝากลงประชาสัมพันธ์งานได้ฟรี
แพคเกจทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (ไป-กลับ โดยสายการบินแอร์เอเซีย) โปรแกรม A

แพ็คเกจทัวร์ตรัง  ทัวร์เมืองตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  3 วัน 2  คืน ไป – กลับ ด้วยสายการบินแอร์เอเซีย (พักโรงแรมในเมืองตรัง) 
วันแรก      ตรัง  – รอบเมืองตรัง – ถ้ำเล เขากอบ – ชายหาด – บ่อน้ำร้อน
10.40 น.   รถรับคณะ ณ สนามบินตรัง (คณะเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3191)
11.00 น.   ชมรอบตัวเมืองตรัง แวะสักการะศาลเจ้าท่ามกงเอี่ย เพื่อความสิริมงคล หลังจากนั้นเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
12.00 น.   ระหว่างทาง แวะรับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท่องนาท่าม
13.00 น.   เดินทางสู่ถ้ำเลเขากอบ ลงเรือท้องแบน เที่ยวชม ความมหัศจรรย์ของถ้ำ อาทิ ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำหินตาหินยาย ถ้ำท้องพระโรง  สนุกสนานกับการลอดถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ซึงเป็นถ้ำลอดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย (ถ้ำเลจะแตกต่างจากถ้ำ อื่นๆ เพราะจะต้องนั่งเรือท้องแบนเข้าชม ) นำท่านชม หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของตำบลเขากอบ อาทิ ไม้แกะสลักเทพธาโร เป็นต้น หลังจากนั้นเดินทางสู่หาดปากเมง ชมบรรยากาศชายหาดปากเมง เดินทางสู่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ให้ท่านแช่น้ำร้อนเพื่อผ่อนคลาย หรือเดินเล่นบริเวณป่าพรุ ในบริเวณบ่อน้ำร้อน ตามอัธยาศัย หลังจากนั้น เดินทางสู่ตัวเมืองตรัง
17.30 น.   เช็คอินต์เข้าพัก ณ โรงแรมที่พักหลังจากนั้นให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง   ทะเลตรัง – ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้า
07.00 น.   บริการอาหารเช้าแบบ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
08.30 น.   คณะเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง (จากตัวเมืองตรัง ถึงท่าเรือปากเมง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)
09.30 น.   ลงเรือท่องทะเลตรัง เดินทางสู่ถ้ำมรกตเกาะมุก ( Unseen in Thailand) ให้ท่านได้สนุกกับการผจญภัยกับการลอยตัวเข้าสู่ภายในถ้ำซึ่งมีความยาวจากหน้าปากถ้ำ ถึงด้านในระยะทางประมาณ 80 เมตร สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของถ้ำน้ำ และค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ ร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะกระดาน โดยใช้เวลาเดินทางจากถ้ำมรกต ประมาณ 25 นาที เกาะกระดานได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะในทะเลตรัง มีหาดทรายขาว น้ำใส อุดมสมบูรณ์ไปด้วยฝูงปลาน้อยใหญ่ ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ ดูปะการังแบบน้ำตื้น สัมผัสฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย (เรามีอุปกรณ์ดูปะการังให้ครับ) 
12.00 น.  บริการอาหารกลางวันบนเรือ (บุฟเฟต์) หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะเชือก และเกาะม้า เกาะเชือกเป็นเกาะที่มีการสัมปทานนกนางแอ่น เป็นเกาะขนาดเล็ก ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยแนวปะการัง ประเภท ปะการังแข็ง ปะการังอ่อนหลากสี ฝูงปลาน้อยใหญ่  ส่วนเกาะม้าเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับเกาะเชือกแต่อยู่ในเขตน่านน้ำของจังหวัดกระบี่ ให้ท่านได้ลง เล่นน้ำ ดูปะการังทั้งสองเกาะอย่างเต็มอิ่ม ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง
16.30 น.   เดินทางถึง ตัวเมืองตรัง รถปรับอากาศรับคณะเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง
17.30 น.   เดินทางกลับถึงโรงแรมที่พัก ให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม   ตรัง  – กรุงเทพมหานคร
07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้า คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.00 น.   คณะเช็คเอาต์จากโรงแรมที่พัก
10.10 น.   รถรับคณะ เดินทางสู่สนามบินตรัง (ใช้รถแบบจอย)
10.25 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินตรัง ตรวจเช็คสัมภาระ (คณะเดินทางกลับโดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3192 เวลา 11.25 น.)
12.45 น.   คณะเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ       ผู้ใหญ่      ท่านละ   สอบถาม บาท เด็ก 3-11 ขวบ คิด 70% ของราคาผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง)
(รับจัดตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ,)  โทรสายด่วนเที่ยวสนุกทัวร์ที่ 085 384 0228
เว็บ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

อัตราค่าบริการนี้รวม  
-          ค่ารถรับส่งตลอดโปรแกรม 
-          ค่าห้องพัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (ห้องพักแบบ Superior)
-          ค่าทัวร์ถ้ำเล , รอบเมืองตรัง, ชายหาด , บ่อน้ำร้อน
-          ค่าทัวร์นำเที่ยวทะเลตรัง  1 วัน ใช้เรือทัวร์ (ทัวร์จอย)
-          ค่าเรือ จากรีสอร์ท – ท่าเรือปากเมง วันที่สาม ใช้หางยาว (เรือจอย)
-          ค่ารถจาก โรงแรม – สนามบินตรัง (ใช้รถแบบจอย)
-          อาหารเช้า 2 มื้อ , กลางวัน 1  มื้อ (อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้)
-          ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ
-          ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
-          ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว 1  วัน (วันที่สอง)
-          ค่าประกันการเดินทาง

ᾤࡨŵѧ 2 ѹ 1 ׹
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10 ถ.ԧԵ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)