รหัสทัวร์ :: KM2D10860
เที่ยวคาเมร่อนไฮแลนด์ มาเลเซีย 2 วัน 1 คืน
เราจัดให้แบบคณะที่มีกรุ๊ปเล็ก 4-6 ท่าน ก็พร้อมออกเดินทางได้ทุกวัน ในราคาที่ถูกกว่าทัวร์กรุ๊ปใหญ่ มาก พาท่านไปเที่ยวในโปรแกรมหลัก เช่น น้ำตกอีสกานดา ไร่ชาบาลัตไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดของคาเมร่อน หรือเที่ยวตลาดทั้งตอนเช้า และตลาดตอนเย็น เที่ยวชมสวนสตอเบอร์ี่ ผลไม้สด สะอาด จากคาเมร่อน ชมฟาร์มกระบองเพชร ที่สวยงาม และชม ทุ่งลาเวนเดอร์บนยอดเขาเก็นติ้ง
ราคาค่าแพคเกจเที่ยว
คณะเดินทาง 4 ท่าน
ราคาท่านละ 3,290 บาท
คณะเดินทาง 5-6 ท่าน
ราคาท่านละ 3,190 บาท
รายละเอียดโปรแกรมเที่ยว
วันแรก
06.00 น . เจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ ณ จุดนัดพบ ( อ.หาดใหญ่) จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ ด่านจังโหลน
07.00 น. นำคณะเดินทางถึง ด่านจังโหลน ประเทศมาเลเซีย ประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองของประเทศมาเลเซีย
จากนั้นแวะถ่ายรูปคู่กับหอคอยอาลอร์เซตาร์
เที่ยง รับประทานอาหารเอง โดยมี Driver Guide ให้คำแนะนำ
บ่าย จากนั้นนำทุกท่านจะพิชิตยอดเขาคาเมร่อน  ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติชมท่านจะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวป่าท้องถิ่น “ซาไก” ท่านจะได้นั่งรถผ่านชมน้ำตกอิสกาดาที่มีความสวยงามของคาเมร่อน
 
จากนั้นนำท่านชมไร่ชาที่สวยงามและดื่มชาคาเมร่อนที่มีรสชาติดีเยี่ยม ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตามอัธยาศัย
นำคณะชม ตลาดเย็น ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมือง ให้ท่านได้เลือก อาทิเช่น ผลไม้ และผักเมืองหนาว
อิสระรับประทานอาหารค่ำ
ณ  โรงแรมเฮอริเทคหรือเทียบเท่า  ให้อิสระกับท่านในการเลือกพักผ่อน
วันที่สอง
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำคณะชม “ตลาดเช้า” ที่เป็นตลาดพื้นเมือง เลือกซื้อสินค้าต่างๆ อาทิเช่น พืชผักเมืองหนาว ดอกไม้สดและแห้งราคาถูกที่ท่านสามารถเลือกซื้อได้ตามความพอใจ
 
09.00 น
จากนั้นนำท่านชมฟาร์มปลูกดอกไม้  เมืองหนาวนานาชนิด สวนสตอร์เบอร์รี่สด และสวนตะบองเพชร  ฝากคนที่บ้านในราคาที่ไม่แพง ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากยอดเขาคาเมร่อน จากนั้นนำคณะ

เดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
อาหารเที่ยง รับประทานอิสระ คนขับพาไป และแนะนำได้
17.00 น.
นำท่านถึงยังด่าน จังโหลนแวะซื้อสินค้าปลอดภาษี ( ดิวตี้ฟรี )(หากเวลาเหลือ) อาทิ เช่น น้ำหอม เหล้า นาฬิกา ช็อกโกแลต เพื่อเป็นของฝาก จากนั้นเดินทางสู่ด่านสะเดา
19.00 น.
(เวลาโดยประมาณ)  นำท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่  โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้ง รอยยิ้มและความประทับใจ 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
ค่ารถตู้ 1 คัน นำเที่ยวตลอดการเดินทาง พร้อมคนขับ
ค่าที่พัก  1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหาร 1 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว + ของว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการเข้าชมตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว 
ค่าเจ้าหน้าที่ Driver Guide นำเที่ยวด้วย ขับรถด้วย
ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
เลือกโปรแกรมเที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ อื่นๆ ได้ที่นี่
เรามีบริการ รถ นำเที่ยวในมาเลเซีย วันละ 4,000 - 6,000 บาท รวมน้ำมันและคนขับ พูดไทยได้
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตถูกต้องเลขที่ 41/00335
ที่ตั้งสำนักงาน 10/114 ซ.กันตัง20 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 075 502 938 // 085 384 0228 // 081 415 5955 || FB เพจ:: เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล Line ID:: 0853840228
คาเมร่อน 2 วัน 1 คืน , ไปมากับเที่ยวสนุกทัวร์ประทับใจมาก - ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com