เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ กับคนในพื้นที่ได้ครบกว่า ทั่วถึงกว่า ราคาคุ้มค่าเงินกว่า สื่อสารง่ายใช้ภาษาท้องถิ่น โทรหาเราที่ เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
ปฏิทินประจำเดือน สำหรับ กรุงกัวลาลัมเปอร์/รัฐเซอรลังงอร์/เมืองใหม่ปุตราจายา ของประเทศมาเลเซีย
มกราคม(January)  - เทศกาลปีใหม่ – เทศกาลไทปูซัม
กุมภาพันธ์   (February)   -  วันหยุดของเขตปกครองพิเศษ – เทศกาลตรุษจีน
มีนาคม (March)   - การแข่งขันจักรยานเกาะลังกาวี – มาเลเซีย จีพีเซลล์
เมษายน (April)  -  เทศกาลรองเท้านานาชาติ  กรุงกัวลาลัมเปอร์ – การแข่งขันรถสูตร 1 ปิโตรนาส  มาเลเซียกรังปรีด์ซ
พฤษภาคม (May) -  เทศกาลสีสันแห่งมาเลเซีย – วันวิสาฆบูชา
กรกฎาคม (July)  - เทศกาลศิลปวัฒนธรรมกรุงกัมลาลัมเปอร์ – เทศกาลดอกไม้ปุตราจายายา – เทศกาลมหกรรมลดราคากลางปี
สิงหาคม (August)  - เทศกาลบาร์ซาร์รามาฏอน – เทศกาลฮารีรายยอ
ตุลาคม (October)  - เทศกาลมหัศจรรย์อาหาร 1 มาเลเซีย
พฤศจิกายน (November)  -  เทศกาลมหัศจรรย์อาหาร 1 มาเลเซีย – เทศกาลเฉลิมฉลองดีปาวาลี – เทศกาลลดราคาประจำปีธันวาคม (December) - เทศกาลมหัศจรรย์อาหาร 1 มาเลเซีย – เทศกาลชูตี้ ชูตี้ 1 มาเลเซีย - เทศกาลคริสต์มาส
วันแรก
หาดใหญ่ – ปีนัง  – ป้อมปืน – ห้างเกอร์นีย์
07.00 น.
คณะเดินทางถึงหาดใหญ่ มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ด่านสะเดา และผ่านด่านจังโหลนของ ประเทศมาเลเซีย (หากท่านยังไม่แลกเงินมา ทาง Driver Guide จะแวะให้ท่านแลกเงิน แต่ควรเช็คราคากับทางธนาคารบ้านเรามาก่อนครับ) จากนั้นนำคณะเดินทางต่ดสู่ รัฐปีนัง มาเลเซีย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารคนไทย (1)
บ่าย
นำคณะเที่ยวชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส  ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกคั้งแรกของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์  ในปี ค.ศ. 1786  ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน  เพื่อป้องกันเมือง ในสมัยอดีต ของเกาะปีนัง ใกล้กัน จะมี หอนาฬิกาวิคตรอเรีย ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ แด่พระชาชินีแห่งอังกฤษ จากนั้นให้คณะอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างดังของเกาะปีนัง ณ ห้างเกอร์นีย์ ซึ้งอยู่ติดกับชายหาดยามเย็นของเกาะปีนัง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารจีน (2)
พัก
ณ THE ROYAL PPENANG HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สอง
ปีนัง วัดไทย วัดพม่า วัดเขาเตา ดิวตี้ฟรีด่านจังโหลน
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (3)
08.00 น.
นำคณะชม วัดไทย ที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย   ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา และแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และร้านช็อคโกแลต ที่มีชื่อเสียงในมาเลเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเขาเต่า นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ “ วัดเขาเต่า “ ชมเจดีย์หมื่นพระ อันเป็นพุทธศิลป์ที่รวมความงามของสามประเทศเข้าไว้ด้วยกัน      อันได้แก่ ไทย จีน และพม่า
หมายเหตุ
หากคณะต้องการจะไปขึ้นปีนังฮิล ทางเรานำคณะไปได้ แต่ไม่แนะนำเนื่องจากค่าเขาชมแพงมาก ท่านละประมาณ 300 บาท ในคณะที่ได้ชมจุดชมวิวเดียวกับที่เราไปขึ้รเขาวัดเขาเตาที่เราไปอยู่แล้วในโปรแกรมทัวร์
เที่ยง
บริการอาหารวัน ณ  ร้านอาหาร (4)
บ่าย
นำคณะเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
16.30 น.
(เวลาโดยประมาณ) เมื่อผ่านด่านมาเลเซียมาแล้วให้คณะแวะช้อปปิ้ง ณ THE ZOON DITYFREE ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ สมควรแกเวลานำท่านเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
18.30 น.
(เวลาโดยประมาณ) นำคณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เที่ยวสนุกทัวร์กับบริการที่แตกต่าง รับจัดกรุ๊ปทัวร์โดยเริ่มจากจังหวัดของท่าน
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML006 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู เมอร์ไลออนส์
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML008 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไล้อ้อน เก็นติ้ง มาเลเซีย
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML016 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML017 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ เก็นติ้ง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML018 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML019 :ทัวร์มาเลเซีย หนาวสุดในมาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML021 :ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML022 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML024 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML025 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พิเศษพักบนยอดเขาเก็นติ้ง 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML026 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML027 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน จากเชียงใหม่
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML028 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากภูเก็ต
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML029 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML023 :ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกหลีผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML030 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)