ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ราคา รวมทุกอย่างครบ ตามโปรแกรมทัวร์นี้

ลูกค้าสารถ ออกเดินทางได้ทุกวัน เป็นกรุ๊ป เหมาราคา ตาม โปรแกนมทัวร์ด้านล่างนี้ ครับ

 

เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ราคาถูกที่สุด มีล่องเรือบั๊มโบ้ท ชม อ่าวมาริน่าเบย์ ด้วย

 

วันที่แรก อ.หาดใหญ่- ด่านสะเดา-มาเลเซีย-เมืองใหม่ปุตราจาย่า-รัฐยะโฮบารู
05.00 น. เปลี่ยนรถตู้จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา
07.00 น.

ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธี การตรวจคนเข้าเมือง พิธี กรทางศุลกากรของมาเลเซีย ที่ด่านบูกิตยูอีตั้ม ผ่านด่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ ตันหยงมาลิม (เวลาในประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี (ท่านดร.มหาธีร์) ชม มัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั่นสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

 

จากนั้น

จากนั้นเดินทางต่อสู่รัฐยะโฮบารู เมืองใต้สุดของประเทศมาเลเซียติดกับสิงคโปร์ซึ่งประเทศมาเลเซียหมายไว้จะเป็นเมืองการค้าคู่ขนานกับสิงคโปร์

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
พัก เข้าพัก ณ NEW YOKE JB HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่สอง สิงคโปร์-เมอร์ไลอ้อน-มาริน่าเบแซน-สิงคโปร์ไฟร์เยอร์-การ์เด้นบายเดอะเบย์-ย่าน Clark Quay
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น.

หลังจากนั้นพาเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์เมืองแห่งความหลากหลายเตรียมพร้อมกับความตื่นตาตื่นใจ นำท่านชม ถนนอลิซาเบวอร์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมารีน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ การออกแบบ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความจริงและตำนาน ซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลา กำลังโต้คลื่น ส่วนของหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานกรค้นพบ สิงหปุระ หรือ เจ้าสิงโตในปัจจุบันนั้นเองครับ ตรงอ่าวมาริน่าเบย์นี้ทุกท่านจะได้พบกับฉกหลังของตึก มาริน่าเบซ์แซน แหล่งบันเทิง และตึกที่เป็นเอกลักษณ์

พาคณะไปสัมผัสความอลังการของตึก มาริน่าเบย์แซน Marina Bay Sands Singapore ซึ่งท่านสมารถเลือกช้อปปิ้ง ถ่ายรูปหรือจะเดินดูย่านธรกิจ คาสิโน และความบันเทิงต่าง ที่มีอยู่ในคอมเพล็กแห่งใหม่ของประเทศสิงคโปร์นี้ ประชุมและศูนย์นิทรรศการขนาดใหญ่พร้อมด้วยห้องพักและห้องสวีท 2560 ห้องนอกจากนี้ ยังมีสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจมากมายหลยแห่งที่พร้อมมอบความสุขให้แก่ลูกค้า จากนั้นนำท่านสู่ Duty free เพื่อให้ท่านเลือกซื้อ น้ำหอมคุณภาพดี ราคาถูก

 

 

นำท่านสู่สิงคโปร์ฟรายเออร์ (Singapore Flyer) ตั้งอยู่ที่ อ่าวมาริน่า (Marina Bay) บนชั้นที่สามของห้างรีเทลเทอร์มินอล (Retail Terminal) ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารหลายร้านบริเวณตรงกลางเปิดโล่ง รับธรรมชาติ แบบปาเขียวชอุ่ม ภายในห้างมีโรงภาพยนตร์ แบบกลางแจ้งอยู่ด้วยสิงคโปร์ ฟลายเออร์ได้ชื่อว่าเป็นชิงช้าสวรรค์ ที่สูที่สุดในโลก ซึ่งมีความสูงถึง 165 เมตร เมื่อขึ้นไปอยู่บนชิงช้า จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของถนนคนเดินฝั่งแม่น้ำกว่า 210 เมตร สมารถชมวิวของสิงคโปร์ ได้แบบพาโนรมวิว 360 องศา ชมอ่าวมาริ น่าอันเลื่องชื่อ ตึกสูงระฟ้า วิวธรรมชาติ แบบป่าเขียวชอุ่ม และกิจกรรมต่าง (ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์) ราคาท่านละ SG $ 33/ประมาณ 800 บาท

 

เที่ยง

อิสระรับประทนอาหารกลางวัน(ทัวร์ไม่เลี้ยง) ที่ Maxwell food ย่านไชน่าทาวน์ ซึ่งมีอาหารว่างต่างๆ ให้ท่านเลือกทานมากมาย เช่น ข้าวมันไก่ บะหมี่ โจ๊ก เป็นต้น และนำท่านสัมผัสสีสันทุกอย่างที่เป็นของจีน ชมวัดแบะพิพิธภัณฑ์ พระเขี้ยวแก้ว เพื่อสักการะพระบรมมสารีริกธาตุ แบะพระเขี้ยวแก้ววัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนใจกลางย่านไชน่าทาวน์ ภายในมีรูป สถูปสร้างขึ้นทางทองคำที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคกว่า 420 กก. ตัวอาคารสร้างตามปัตยกรรมสมัยราชวงค์ถัง ซึ่งเป็นยุคทองของพุทธศาสนา แบ่งเป็น4 ชั้น ชมพิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธศาสนาและชมพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์

จากนั้นนำท่านชม แหล่งท่องเที่ยวแหง่ใหม่ ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์”GARDEN BY THE BAY ”(โซนนอกไม่มีค่าใช้จ่าย)ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์

ให้ท่านได้ชิ่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์(หากต้องการเข้าชม Frower Dome ค่าตั๋วยังไม่รวมท่านละ520 บาท )

 

จากนั้น

นำท่านชม ถนนออร์ชาร์ด เพื่อชมบรรยากาศและเลือก ช้อปปิ้งสินค้านำแฟชั่นที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำย่นการค้าที่โด่งดังที่สุดในสิงคโปร์ เช่นห้าง Orchard Centre,ห้าง 313 ,ห้างโรบินสันเป็นต้น

 

ค่ำ อิสระอาหารเย็นบนถนนออร์ชาร์ด
 

นำท่านสู่ท่าเรือ Clark Quay ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวกินดื่มยามค่ำคืนของชาวสิงคโปร์ และชาวต่างชาติและเพื่อการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบของการเที่ยวสิงคโปร์ท่านสามรถเลือก ล่องเรือแม่น้ำสิงคโปร์(Bump Boat) ชมบรรยากาศในแม่น้ำสิงคโปร์ ยามค่ำคืน ท่านสามารถมองเห็นบรรยากาศริมแม่น้ำสิงคโปร์ ยาวจนถึงปากอ่าวมารีน่า ซึ่งท่านจะมองเห็นแสงสีจากตึกสูงต่างๆรอบเกาะสิงคโปร์ (ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์)หากท่านต้องการล่องเรือ ราคาท่านละ 350 บาท จากนั้นพาคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

 

พัก เข้าพัก ณ CERYLOB HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่สาม สิงคโปร์-เกาะเซ็นโตซ่า-สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล-ริสอร์ทเวิร์ดเซ็นโตซ่า-ยะโฮบารู
  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
 

ยิ่ง สมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสความอลังการได้เพลิดเพลินกับ Universal Studio แห่งเกาะ Sentoza กับเครื่องเล่นทั้ง 7 โซน อาทิเช่น

1. Zone Lost World ให้ท่านเพลิดเพลินกับการผจญภัยในโลกจูลาสิคปาร์ค และ water world,

2. Zone Far Far Away สัมผัสโลกการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ เหล่าการ์ตูนดังจากเทพนิยายอันโด่งดังทั่วโลก,

3. Zone Madagascar เปิดมิติใหม่ แห่งโลกการ์ตูน สัมผัสตัวการ์ตูนผ่านบรรยากาศดินแดนมหัศจรรย์เกาะแอฟริกาใต้พร้อมกับ เหล่าตัวการ์ตูนดัง,

4. Zone Hollywood ชมการแสดงอันตื่นตา ราวกับท่านได้สัมผัส บรรยากาศเหมือนจริง,

5. Zone NewYork ตื่นตาตื่นใจกับสเปเชี่ยลเอฟเฟคที่เหมือนจริงกับ พายุเฮอริเคนที่พัด กระหน่ำ นิวยอรค์ซิตี้

6. Zone Sci-fi city ตื่นตาตื่นใจกับ BATTLESTAR GALACTICT : รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก,

7. Zone Ancient Egypt รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ร่วมตื่นเต้น กับการผจญภัยกองทัพมัมมี่ ท่ามกลางความมืดมิดนอกจากนี้ยังมีบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดังๆ ของค่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ให้ท่าน ได้ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัวการ์ตูนเป็นที่ระลึก ราคาทัวร์รวมค่าตั๋ว UNIVERSAL แล้วครับ

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นแบบอิสระ บนเกาะเซ็นโตซ่า มีอาหารให้เลือกทานได้ตามอัธยาศัย ทั้งในเกาะเซ็นโตซ่า หรือในฟู้คคอร์ทคาสิโน หรือภัตตคารต่างๆ ในรีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า

 

19.00 น.

สำหรับท่านที่ต้องการชมความงมของม่านน้ำที่ถูกถ่ายทอดผ่านน้ำพุ และเสียงดนตรี ประกอบเป็นเรื่องราว เราจะนำท่านชมน้ำพุดนตรี Wing of Time (ไม่รวมอยู่ในค่ใช้จ่ยทัวร์)ราคาท่านละ 300 บาท

 

20.30 น. การแสดงจบ พาคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก เข้าพัก ณ NEW YOKE JB HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่สี่ ยะโฮบารู – จึกแฝดปิโจนัส-โรงงานช๊อคโกแลต-ด่านสะเดา-อ.หาดใหญ่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์
แวะ

ถ่ายรูปที่ตึกแฝดปิโตนัส TWIN TOWER ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียสูง 452 เมตรจากระดับเหนือถนนเป้นที่รู้จักกันดีว่าเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในตลกและเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก อีกทั้งยังมี Sky Brigdge ที่สูงที่สุดในโลกเป็นสะพานเชื่อมสองตึกเข้าด้วยกันเป็นจุดในการชมวิวทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมตึกสูง 88 ชั้น โครงสร้างภายนอกอาคารประกอบด้วยกระจกและเหล็ก และการตกแงภายในที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการให้มาเลเซียมุ่งไปสู่ อนาคต และแวะช็อปปิ้ง โรงงานช็อคโกแลต ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของประเทศมาเลเซีย

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6) จากนั้นเดินทางต่อสู่ หาดใหญ่

 

ค่าบริการ ลูกค้า 10 และ 15 ท่าน

ผู้เดินทาง 10 ท่าน

เริ่มที่ อ.หาดใหญ่

 

ราคาท่านละ
ใช้รถตู้ในการเดินทาง

 

11,300.-

ผู้เดินทาง 15 ท่าน

เริ่มที่ อ.หาดใหญ่

 

ราคาท่านละ
ใช้รถบัสในการเดินทาง
ใช้รถตู้รับ-ส่งภูเก็ต 2 คัน

 

11,300.-

อัตราค่าบริการนี้รวม

? ค่ารถตู้ VIP รับ-ส่ง จ.ภูเก็ต-อ.หาดใหญ่-จ.ภูเก็ต

? ค่ารถตู้ VIP พาทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์

? ค่าที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)

? ค่าอาหาร 6 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว

? ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และใช้บริการ สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

? ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท

? ค่า Driver Guide 1 ท่าน

? ค่าน้ำดื่ม (น้ำเปล่าวันละ 1 ขวดต่อท่าน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

x ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง เป็นต้น

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

x ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

 

 

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์ฯ ใบอนุญาต 41/00335 || Tel. 0853840228 , 0814155955