ทัวร์อโปห์ คาเมร่อน 2 วัน 1 คืน

สำหรับคณะส่วนตัว

จุดเด่นของโปรแกรม ทัวร์นี้
1.ชมย่านสทรีดอาร์ต ที่ เมืองอิโปห์
2.ปราสาทเคลลี่ , Kellie's Castle
3.คาเมร่อนไฮแลนด์
4.ไร่ชา ที่ คาเมร่อน
5.ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
6.ตลาดสดเมืองหนาว
7.สวนกระบองเพชร , Cactus

วันแรก หาดใหญ่ - อิโปห์ - คาเมร่อนไอแลนด์
05.00 น.

รับคณะจากในตัวเมืองหาดใหญ่ เพื่อเดินทางสู่ ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ผ่านด่าน คายูฮิตำ มาเลเซีย เดินทาง ผ่าน รัฐเคดะห์ ชมบ้านเมือง สองข้างทางของประเทศมาเลเซีย

 

เที่ยง

แวะ รับประทานอาหารที่จุดแวะ พัก (อิสระจ่ายเอง)
ที่ประเทศมาเลเซีย จะมี จุดแวะพักรถ ที่รวม ทุกอย่าง ไว้ เช่น ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เกต ห้องน้ำ ห้องละหมาด ซึ่ง สะดวกมากสำหรับผู้เดินทาง ในประเทศมาเลเซีย

 

บ่าย

เมื่อเดินทางมาถึง เมืองอิโปห์ Ipoh ซึ่งเป็นเมืองเก่าแกของประเทศมาเลเซีย อีกเมืองหนึ่ง ที่น่าเที่ยวชม มากๆ เราจะพาท่าน ชม ย่านสตรีดอาร์ต ที่มีรูปวาดฝาผนังสุดเก๋ ผสมผสานบ้านเรือ แบบโคโรเนียล และ แบบสไตล์จีนโบราญ

จากนั้น พาคณะ เที่ยวชม ปราสาทเคลลี่ , Kellie's Castle เป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่มี เจ้าของชื่อ เคลลี่ สมิธ ชาวสก็อต ที่มาอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย และ เนื่องจากเขาหางจากประเทศมานาน เลยอยากที่จะมีกลิ่นอายของความเป็นสก๊อตแลนด์ ไว้ชื่นชม จึงได้สร้างปราสาทสไตล์ และ รูปแบบให้เมือนที่สก๊อตแลนด์ แต่ปราสาทแห่งนี้ก็สร้างไม่เสร็จ เนื่องจาก เคลลี่ สมิธ ได้เสียชีวิตลงเสียก่อน ในราวปี ค.ศ. 1926
ทำให้ปัจจุบัน ปราสาทแห่งนี้ เป็นที่สนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่ต้องการมาเดินชม และค้นหามุมถ่ายรูปสวยๆ ซึ่งไม่เหมือนที่อื่นๆ ในประเทศมาเลเซีย

 

เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม พาคณะเดินทางต่อสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ ดินแดน ที่อากาศหนาว มีผลไม้ ผัก รสชาติดีเลิศ ให้ทานกันตลอดทั้งปีเลยครับ
คาเมร่อนไฮแลนด์อยุ่สุงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 4,500 ฟุต การเดินทางไปคาเมร่อน ต้องนั่งรถ ไปตามไหล่เขา ที่มีทางสะดวกสบาย ซึ่งด้านบนยอดเขาคาเมร่อนได้แบ่งชุมชนออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ
ชั้นแรก เรียกว่า Ringle 2. Tanah และ 3.เรียกว่า Bringchang ซึ่งแต่ละชั้นก็จะมี บ้านเรือน ร้านค้า โรงแรม และ ตลาดนัดเมืองหนาว

 

ค่ำ

พาคณะเดินทางสู่ ย่านตลาดเย็น ให้ท่านเดินชม และ อิสระรับประทานอาหารที่ ตลาด (จ่ายเองตามอัธยาศัย)
(หากต้องการให้ทัวร์ พาไปทาน อาหาร เพิ่ม โต๊ะละ 2,000 บาท)

พัก

เข้าพักที่ Heritage Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่สอง เที่ยวคาเมร่อน - กลับหาดใหญ่
เช้า รับประทานอาหาร ที่ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
08.00 น.

พาท่านเดินตลาดเช้า ให้ท่านเลือกซื้อผักสดๆ สตอเบอร์รี่ราคาถูกจากไร่ และ อื่นๆ อีกมากมาย

จากนั้นพาท่านไปถ่ายรูปที่ ไร่ชา อันกว้างใหญ่ หรือ จะเลือกจิปชารสเลิศจากคาเมร่อน หรือ จะซื้อเป็นของฝาก ก็เชิญท่านซื้อได้ตามอัธยาศัย

จากนั้น พาท่านสู่ สวนดอกลาเวนเดอร์ (รวมค่าเข่าชมแล้ว) ซึ่ง สวยงามมาก และ มีดอกไม้นานาชนิดให้ท่านได้ถ่ายรูป หรือ ซื้อ กลับบ้าน

จากนั้น พาท่านเดินทางไปชม สวนกระบองเพชร , Cactus เชิญท่านถ่ายรุปได้ตามอัธยาศัย หรือ หากท่านต้องการ ซื้อกลับบ้านก็สามารถซื้อได้ตามอัธยาศัย ครับ

เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม พาคณะเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่

เที่ยง แวะ ให้ท่านได้รับประทานอาหารกลางวัน ได้ตามอัธยาศัย (ลูกค้าจ่ายเอง)
17.00 น. หากกลับมาถึงด่าน สะเดา แล้วห้อง The Zoon ยังไม่ปิด เราแวะให้ท่านได้ ซื้อของ ที่ห้อง The Zoon เพิ่มเติมได้ครับ
19.00 น. เดินทางกลับถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งความประทับใจ

ราคาท่านละ 2,772 บาท (กรณีคณะครบ 10 ท่าน)
(กรณีคณะมี ไม่ ถึง 10 ท่าน โปรสอบถามราคา ที่เจ้าหน้าที่ โดยการแอทไลน์ คลิกตรงนี้เลย )
หรือในกรณีที่ต้องการจัดเป็นกรุ๊ปเหมา คณะ มากกว่า 10 ท่าน โปรด สอบถามราคา กับ เจ้าหน้าที่ของเรา

ราคาที่ท่านเห็น รวมแล้วดังนี้
1.ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยว พร้อม Driver Guide บริการตลอดการเดินทาง
2.ค่าที่พัก 1 คืน พัก ห้องละ 2 ท่าน
3.ค่าอาหารเช้า 1 มื้อ
4.น้ำดื่ม มีแจกวันละ 1 ขวด
5.ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุด ท่านละ 1 ล้านบาท

โทร . 0853840228 , 0814155944

 

 

 

รหัสทัวร์ SSN-ML40
ทัวร์อิโปห์-คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน มาเลเซีย-หาดใหญ่

 

วันแรก หาดใหญ่-ปีนังฮิลล์-อาร์ตสตรีด-อิโปห์
วันที่สอง วัดถ้ำเปรัค-Mural Art-Birch Memorial Clock Tower-สวนลาเวนเดอร์คาเมร่อน
วันที่สาม ตลาดเช้า-ไร่ชาบารัต-สวนกระบองเพชร-หาดใหญ่

 

 

 

 

 

• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
ทัวร์กรุ๊ปเหมา ครอบครัว หรือ เพื่อน
เดินทางได้ทุกวัน เมื่อครบ 4-6 ท่าน ถูกกว่าทัวร์จอยกรุ๊ปใหญ่มาก
จะดีแค่ไหน ถ้าได้ไปเที่ยวมาเลเซีย เมื่อถึงที่เที่ยวแล้วไกด์ไม่กำหนดเวลาเป๊ะๆ เราจะกิน จะเที่ยว จะไม่เที่ยวตรงไหนก็ได้ แล้วแต่เรา และยิ่งได้ไปเที่ยวคาเมร่อน เก็นติ้งกับคนในครอบครัว หรือ กลุ่มเพื่อนที่เรารัก ไม่ต้องรอราคาทัวร์ถูกจากกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ๆ เพียงท่านมีผู้เดินทางเพียง 4-6 ท่านก็สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน ที่สำคัญ ได้ทานสตรีมโบ็ทรสเลิศจากคาเมร่อน ผักสด อากาศเย็นๆ สุดฟินครับพี่น้อง
จองเลยครับ เมื่อครบ 4-6 ทาน ราคาเพียง ท่านละ 5,888 บาท
รวมอะรัยแล้วบ้าง คลิกโหลดดูในโปรแกรม ตรงนี้เลยจ๊ะ
หากความฝันของท่านคือ การไปเที่ยวมาเลเซีย แบบนี้
1.อยากทานอะรัยก็ได้ทาน
2.อยากนั่งจิปชาที่คาเมร่อนไปเรื่อยๆ โดยที่ไกด์ไม่บังคับเวลา
3.อยากซื้อขนมมาเลเซียที่หาข้อมูลมา
4.อยากเที่ยว เป็นกลุ่มเล็กๆ ส่วนตัวแต่ราคาถูกกว่าทัวร์กรุ๊ปใหญ่
5.อยากเที่ยวในจุดที่ เพิ่มจากโปรแกรมทัวร์ปกติ
ราคาท่านละ 5,490 บาท  คลิกดูโปรแกรมทัวร์ตรงนี้
เที่ยวแบบแพคเกจ ราคาถูก บริการดี ตามใจลูกค้า
ทริปนี้ เที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ + คาเมร่อนไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน
เหมาะกับกรุ๊ปครอบครัว หรือ กลุ่มเพื่อน 4-6 ท่าน
ออกเดินทางได้ทุกวัน / หากต้องการเดินทางกรุ๊ปใหญ่ขอราคาได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
กรุ่งกัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-ปุตราจาย่า-คาเมร่อนไฮแลนด์-ไร่ชา
ราคาเริ่มที่ท่านละ 5,200 บาท คลิกดูโปรแกรม
เที่ยวครบ เพิ่มที่เที่ยวระหว่างทาง ไม่บังคับเวลาเที่ยว ได้ทานอาหารที่ชอบ
โปรแกรมเที่ยวปีนัง มะละกา 3 วัน 2 คืน
ไม่ต้องรอเที่ยวกรุ๊ปใหญ่ก็ราคาถูก กว่าทัวร์กรุ๊ปจอยมาก
เดินทางได้ทุกวัน
หากท่านปราถนาที่จะเที่ยวต่างประเทศแบบอิสระเหมือนไปเที่ยวเอง เที่ยวปีนังก็อยากลองอาหารปีนัง เที่ยวมะละกาก็อยากเดินตลาดกลางคืน เที่ยวแบบยืดหยุ่น แถมราคาถูก ใครๆ ก็ต้องการ
ราคาท่านละ 5,100 บาท คลิกดูโปรแกรม
โปรแกรมเที่ยวคาเมร่อนไฮแลนด์ + เบตง 3 วัน 2 คืน
จะเที่ยวแบบกรุ๊ปเล็ก หรือ กรุ๊ปสำนักงานใหญ่ๆ เราก็จัดให้ได้ตามความต้องการของท่าน ไปชมไร่ชา ทุ้งดอกลาเวนเดอร์ ไร่สตอเบอร์รี่ สวนกระบองเพชร ทานสตรีมโบ๊ท และไปชิมไก่เบตง ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมอุโมงปิยมิตร อดีตที่หลบภัยของทหารญี่ปุ่น
คลิกดูโปรแกรมละเอียดตรงนี้
คาเมร่อนไฮแลนด์ 2 วัน 1 คืน เริ่มที่หาดใหญ
เที่ยวครบ เราพาท่านไปเที่ยวแบบคนในครอบครัว จะทานอะรัยก็ได้ทาน จะเที่ยวตรงไหนพิเศษก็ได้เที่ยว เราให้ข้อมูลที่เป็นจริง ในการเที่ยวกับท่าน
เช่น สวนสตอเบอร์รี่ สวนกระบองเพชร ไร่ชาบารัต น้ำตกอีสกาดา ทุ่งลาเวนเดอร์ที่คาเมร่อน ฯลฯ ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี
คณะส่วนตัว 4-6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
กรุ๊ปเหมา รบกวนสอบถามราคาที่เจ้าหน้าที่
คลิกดูที่นี่
สิงคโปร์ คาเมร่อนไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน (เหมาเป็นกรุ๊ป)
เที่ยวครบทั้งในสิงคโปร์ และ ในคาเมร่อนไฮแลนด์มาเลเซีย
เมอร์ไลน์ออน เกาะเซ็นโตซ่า มาริน่าเบย์แซน ไชน่าทาวน์ ถนนออร์ชาร์ต
ที่ คาเมร่อน เที่ยวไร่ชาบารัต สวนกระบองเพชร ทุ่งลาเวนเดอร์ ช้อปปิ้งก่อนกลับบ้านที่ ด่านสะเดา
กรุ๊ปเหมา เดินทาง เดือน ต.ค.-ธ.ค.60 จองได้เลยจ้า
คลิกดูโปรแกรมตรงนี้
โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย หรือ สิงคโปร์ ทางรถ จากหาดใหญ่
ทัวร์จอย
ทัวร์ปีนัง+คาเมร่อน มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน

เที่ยวครบ ทุกโปรแกรม เดินทางจริงทุกพีเรียด
วัดเก็กล็อกซี่ ป้อมปืนคอนวอลิส ไช่ชามองสุดลูกหูลูกตาที่คาเมร่อน ทานอาหารสตรีมโบ้ท อร่อยสุดๆ
เดินทาง เดือน ก.พ. - เดือน พ.ค.
ดูวันที่เดินทางได้ในโปรแกรมทัวร์

ราคาท่านละ 5,300 บาท

คลิกโหลดดูโปรแกรมทัวร์
โปรแรง ใครไม่จอง ถือว่า ผิด ราคาเพียง 7,997
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ถูกที่สุด ต้องเจ้านี้
เริ่มเดินทางจากหาดใหญ่ ด้วยรถ
เที่ยวครบ ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโนัส ชมเมืองใหม่ปุตราจาย่า แวะชมตึกเก่าสีแดงที่เมืองมะละกา พักเมืองใต้สุดของมาเลเซียที่ รัฐยะโฮบารู ไปเที่ยวในสิงคโปร์จุใจ เที่ยวมาริน่าเบย์แซน ถ่ายรูปกับเจ้าเมอร์ไลน์อ้อน ชมโชว์ดีที่สุดในสิงคโปร์ที่ Wing of Time ชมเกาะเซ็นโตซ่า
คลิกดูราคาเพิ่ม
ช่วงวันหยุดนี้ ไปเที่ยวมาเลเซียกันนะครับ
ทัวร์ปีนัง เก็นติ้งไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส
โปรนี้เราจัดเป็นจอยทัวร์ รับจองแล้ว เดินทางด้วยรถบัสมาเลเซีย เริ่ม จากหาดใหญ่ ลูกค้าที่อยู่จังหวัดอื่นๆ มาเจอกันได้ที่จุดนัดพบ เดินทางตรงวันหยุด 3 พีเรียดนี้เท่านั้น เดินทางจริง รีบจองกันเลยจ้า
คลิกดูโปรแกรมทัวร์

 

รวมโปรแกรมทัวร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ที่ บินตรงจากเชียงใหม่
เหมาะกับลูกค้าที่อยู่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง หรือ ภาคเหนือทั้งหมด
จองกับทัวร์เจ้าถิ่น ราคาถูกกว่า ข้อมูลละเอียดเป็นจริงกว่า
เที่ยวมาเลเซีย บินตรงจากเชียงใหม่ (ไม่ต้องไปหาที่ไหนให้เสียเวลา)
เที่ยวคุ้ม เราจัดอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่นานาชาติบนเก็นติ้งไฮแลนด์ให้ท่าน
ไฮไลน์ของโปรแกรมนี้ เช่น นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้ง เข้าห้างซูเรีย เที่ยวJocker Streed มะละกา พักเมืองมะละกา 1 คืน
พิเศษ ::
1.ทัวร์ไม่เก็บค่าทิปจากลูกค้าแล้ว
วันที่เดินทาง แบบทัวร์จอย
เดือน ต.ค. วันที่ 5-8/20-23
เดือน พ.ย. วันที่ 2-5
เดือน ธ.ค. วันที่ 2-5/7-10/ ช่วงปีใหม่ 30 ธ.ค.-2 ม.ค.

โหลดดูโปรแกรมทัวร์
โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ บินตรงจากขอนแก่น-หาดใหญ่
อยู่ภาคอีสาน อยากเที่ยวมาเลเซีย ราคาถูก เราเป็นบริษัททัวร์ตรง
ขอเสนอโปรแกรม ขอนแก่น คาเมร่อน ปีนัง 3 วัน 2 คืน
กรุ๊ปละ 40 ท่าน
ราคาท่านละ 3,950 บาท // ราคารวมตั๋วสอบถาม
รวมค่ารถไฟฟ้าขึ้นปีนังฮิลแล้ว
รวมค่าเข้าชมสวนลาเวนเดอร์แล้ว

โหลดโปรแกรมทัวร์นี้
โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ สำหรับกรุ๊ปเหมา
>> ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ราคาพิเศษ แบบกรุ๊ปเหมา (ให้เราจัดพิเศษให้)
เที่ยวมาเลเซีย+สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน  เที่ยวสนุกทัวร์จัดเต็มโปรแกรม
พิเศษรวมอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์ที่เก็นติ้งไฮแลนด์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์แห่งใหม่ของเก็นติ้ง
พักบนเก็นติ้ง 1 คืน // พักที่สิงคโปร์ 1 คืน // พักที่กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
รวมอาหารแล้ว 10 มื้อ เหมาะกับกรุ๊ปเหมาของท่าน 8 ท่านขึ้นไป
ทัวร์หาดใหญ่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
เที่ยวครบ ท่านจะบินมาจากกรุงเทพ เชียงใหม่ หรือจะเดินทางโดยรถมาเจอเราที่หาดใหญ่ก็ได้
รวมบริการอาหารทุกมื้อครบ 10 มื้อ
รวมบัตรเข้าชมการ์เด้นบายเดอะเบย์ที่สิงคโปร์แล้ว
และเมนูพิเศษ เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเก็นติ้งเลย
รหัสทัวร์::TSTHMS2
เฉพาะกรุ๊ปเหมา
โหลดโปรแกรมทัวร์ตรงนี้
เที่ยวปีนัง+คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
ท่านจะบินมาลงสนามบินปีนัง แล้วให้เราไปรับที่สนามบินได้เลย หรือ จะบินมาลงสนามบินหาดใหญ่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้ โปรแกรมเที่ยวปีนัง คาเมร่อน นี้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย มีแหล่งท่องเที่ยว เด่น เช่น ปีนังฮิล ป้อมปืนคอนวอลิส วัดไทยในปีนัง ชมไร่ชาที่คาเมร่อน เดินตลาดเช้าท่ามกลางอากาศหนาว และแคะข้าวโพดหวานไปด้วย ฟินสุดๆ ครับผม สน
ใจท่องเที่ยว โหลดดูโปรแกรมทัวร์ หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ
รหัสทัวร์:: PNKMR1
จัดแบบกรุ๊ปเหมา
โหลดโปรแกรมทัวร์
โปรแกรมทัวร์เจาะลึกปีนัง 3 วัน 2 คืน เที่ยวทุกที่ในปีนัง
ทานอาหารเด่นของเมืองปีนัง เข้าพักสุดหรูระดับ 4 ดาว ชมวิวปีนังฮิลโดยการขึ้นรถรางไฟฟ้า ชมป้อนปืนคอนวอลิสสมัยอดีต ชมความหลากหลายของคนปีนัง วัฒนธรรม บ้านเรือน และ ซื้อของฝากขึ้นชื่อ เช่นโชโกแล็ต กาแฟปีนัง เป็นติ้น
รหัสทัวร์ :: PNT3D
โหลดโปรแกรมทัวร์
ที่ยวปีนัง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
เดี่ยวนี้ ท่านสามารถหาตั๋วราคาถูกได้ง่าย บินมาลงหาดใหญ่ หรือ จะบินมาลงกัวลาลัมเปอร์เลยก็ได้ จากนั้นเราจะพาท่านเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ ในลักษณะกรุ๊ปส่วนตัว ท่านจะกิน จะเที่ยวแบบไหน เราก็จัดให้ได้หมด ข้อดีของการเที่ยวแบบกรุ๊ปแบบนี้ เช่น
-โปรแกรมทัวร์ได้ตามที่ท่านต้องการ อิสระเหมือนเที่ยวเอง
- กำหนดเวลาได้เองในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ยืดหยุ่น
- ไม่ต้องรอจอยกรุ๊ป เดินทางได้ทุกวัน
- ไม่พาเข้าร้านช้อป เพื่อเอาค่าคอมมิชชั่น
- เหมาะกำคณะที่เป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน สำนักงาน
รหัสทัวร์ :: Malaysia-HYPGL01
โหลดโปรแกรมทัวร์
เที่ยวปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน ครบทุกที่เที่ยวเด่น
ที่ปีนังมี ปีนังอาร์ตสตรีด วัดเขาเตา ป้อมปืนคอนวอลิส
ที่เบตงมี สวนไม้ดอกเมืองหนาว อุโมงปิยะมิตร ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ทานไก่เบตงของแท้
คณะครบ 10 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
รหัสทัวร์:: R95
โหลดโปรแกรมทัวร์
เที่ยวมาเลเซีย แบบกรุ๊ปเหมา จะกิน จะเที่ยวแบบไหน ตรงไหน นานแค่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเกรงใจผู้รวมเดินทาง อิสระเหมือนไปเที่ยวเมืองนอกเอง แต่มีคนดูแล คอยบริการตลอดทริป
-คณะครบ 6 ท่าน ใช้รถฮุ่นได H1 ราคา 5,200 บ.
-คณะครบ 8 ท่าน ใช้รถตู้ VIP ราคา 4,450 บ.

สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML69
แพคเกจทัวร์อีโปห์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน
แพลนเที่ยวอีโปห์ ปีนัง บินลงสนามบินหาดใหญ่ หรือ สนามบินปีนังก็ได้ ทางเรามีรถบริการรับส่งในราคาเดิม พาเที่ยว พากิน ทั้งในอีโปห์ และ ปีนัง ไปเที่ยวครบทุกไฮไลท์เด็จๆ ของทุกเมือง แนะนำอาหารเมนูที่ต้องทาน ครบ

 

 

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML68
แพลนเที่ยวปีนัง คาเมร่อน บินตรง
แพคเกจจองตั๋วบินเข้าปีนัง มีรถตู้ VIP ไปรับพาเที่ยวคาเมร่อน เข้าชมทุกสถานที่ พร้อมที่พักดีดี อากาศดีดี ไม่พลาดทานสตรีมโบ๊ทที่คาเมร่อน ชมภูเขาดอกไม้ที่ Flora Park เข้าชมของเก่าที่ บ้านเปอร์รานากัน

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335
Line:: @teawsanooktour || 0853840228 , 0814155955
ทัวร์อิโปห์ คาเมร่อน มาเลเซีย Archives - ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์.com