เชื่อเลย ใครๆ ก็ไป เที่ยวมาเลเซีย + สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
คุ้มกว่า ไป 2 ครั้ง แต่ไปครั้งเดียวได้เที่ยวถึง 2 ประเทศ
เราเน้นให้ข้อมูลที่เป็นจริง ขายความจริง ของแหล่งท่องเที่ยวมาเลเซีย และสิงคโปร์ กรุ๊ปนี้ จัดพิเศษ :: เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาตบนเก็นติ้งเลย
ทุกครั้งที่ท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับ เที่ยวมาเลเซีย และ เที่ยวสิงคโปร์ หนึ่งในข้อมูลที่ท่านได้รับน่าจะเป็นข้อมูลจากเว็บของเที่ยวสนุกทัวร์ เพราะท่านสามารถหาเราได้ง่ายๆ มากๆ ในโลกโซเชี่ยว ดังนั้นหากมีข้อมูลเยอะขนามนี้ แสดงว่าเราคือ ผู้นำเที่ยวเส้นทางมาเลเซีย และ สิงคโปร์ ตัวจริง เราทำทัวร์หลายแบบ เช่น
#ทัวร์จอยมาเเซีย สิงคโปร์ รวมกับบริษัททัวร์อื่นๆ เริ่ม สนามบินดอนเมือง เริ่ม สนามบินภูเก็ต เริ่ม สนามบินหาดใหญ่ หรือ เดินทางด้วยรถ เพื่อป้องกันทัวร์ออกเดินทางไม่ได้ จึงต้องรวมกันหลายๆ บริษัท แต่ทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนทุกพีเรียด
#รับทำทัวร์กรุ๊ปเหมา มาเลเซีย สิงคโปร์ โปรแกรมนี้เราทำทัวร์ตรง ไม่ผ่านใครๆ ติดต่อโรงแรม ที่เที่ยว ร้านอาหาร รถ เองทั้งหมด และมีให้เลือกหลายแบบ
ดังนั้นไม่ว่า จะจอยทัวร์ หรือ กรุ๊ปเหมาให้ท่านเลือกเที่ยวมาเลเซีย และสิงคโปร์ กับเรานะครับ โทร. 081 415 5955 // 075 502 938 Line Id. maiteawsanook

ภายในรถบัสของเรา

ด้านนอกก็ดูดี

วัดเขาเตาที่ปีนัง

วัดชัยมัครารามที่ปีนัง

ด้านหลังลูกค้า คือ ตึกคอมต้า

ย่านป้อมปืนคอนวอลิส

ปีนังอาร์ตสตรีด
วันแรก
รับคณะที่หาดใหญ่-ด่านสะเดา-เข้ามาเลเซีย-ไปเก็นติ้งไฮแลนด์ (-/เที่ยง/ค่ำแบบบุฟเฟ่ต์)
05.30 น.
ทีมไกด์ของเที่ยวสนุกทัวร์รอรับคณะที่หาดใหญ่ ณ จุดนัดพบ พร้อมมีรถตู้ ไปส่งที่ด่านสะเดา
07.00 น.
คณะเดินทางถึง ด่านสะเดา ผ่านด่าน ตม. ฝั่งประเทศไทย และฝั่งมาเลเซีย จากนั้นขึ้นรถบัสมาเลเซียที่มารอรับอยู่แล้ว
เดินทางตรงสู่ เก็นติ้งไอแลนด์ ที่เป็นทั้งแหล่งบันเทิงและที่พัก
เที่ยง
แวะพัก รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ร้านอาหาร (1)
บ่าย
เดินทางต่อสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง
16.00 น.
เมื่อคณะเดินทางถึงสถานีเคเบิ้ลคาร์ เตรียมตัวสำหรับ นั่งเคเบิ้ลคาร์ เดินทางสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระหว่างทางผ่านชมวิวมุมสูงของภูเขา ป่าไม่ และผ่านวิวที่เห็น วัดชินซุ่ย ซึ่งเป็นวัดจีนที่สวยงามมากครับ อยู่ไม่ไกลจากเก็นติ้งไฮแลนด์
17.00 น.
พาคณะเข้าไปเช็คอิน ที่ล็อบบี้ของ Frist World Hotel (ห้องพักไม่มีเตรียงเสริมทุกห้อง ทางโรงแรมไม่มีนโยบายเสริมเตรียงครับ)
จากนั้นไกด์จะนัดเวลาคณะเพื่อพาเดินชม ส่วนต่างๆ ของเก็นติ้ง และอธิบายว่าบนิเก็นติ้งมีอะรัยน่าสนใจบ้าง เช่น โซนเฟริร์สเวิลพล่าซ่า โซนช้อปปิ้ง โซนเครื่องเล่น โซนโชว์ต่างๆ เป็นต้น
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ (2)สำหรับคณะของท่านเราจัดอาหารอย่างดี แบบปุฟเฟ่ต์นานาชาติ จองรวมไปกับห้องพักแล้วครับ
จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
เก็นติ้ง-ปุตราจาย่า-มะละกา-สิงคโปร์                                                                                            (เช้า/เที่ยง/ค่ำ)
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น.
พาคณะนั่งเคเบิ้ลคาร์ ลงจากยอดเขาเก็นติ้ง ผ่านชมวิวยามเช้าอีกรอบครับ จุดเด่นยังอยู่ที่วิวของ วัดชินซุ่ย
เมื่อเดินทางมาถึง สถานีปลายทาง เก็บสัมภาระของท่านขึ้นรถบัส เดินทางต่อสู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่า เที่ยวชมเมืองศูนย์ราชกาลแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ที่แบ่งผังเมืองไว้อย่างดี เช่น โซนที่พัก โซนรัฐสภา โซนกระทรวงต่างๆ แต่จุดเด่นที่พลาดไม่ได้คือ ถ่ายรูปที่ลานหน้าเสาธง 13 รัฐ และ มัสยิดสีชมพู หรือจะมาชมวิวสวยๆ ที่ ทะเลสาปปุตราจาย่า
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเก่า มะละกา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เสร็จแล้วเดินทางต่อ
16.00 น.
แวะเมืองมะละกา เที่ยวชมเมืองเก่า ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศมาเลเซียและภูมิภาค จนได้ยกย้องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์อีกที่หนึ่งของประเทศมาเลเซีย ท่านจะได้ชม ตึกแดงสไตน์ชิโนโปรตุกิส เดินขึ้นเนินชมโบสถ์เซนปอลต์ ชมปะตูซานดิเอโก้ และเชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย และให้เวลาคณะเดินชม ช้อปปิ้งสินค้า หรือ หากขยันเดินหน่อยแนะนำข้ามลำคลองไป ย่านถนนคนเดิน Jonker Streed
เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม พาคณะเดินทางต่อสู่ ประเทศสิงคโปร์ ผ่านด่าน วู้ดแลนด์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
พัก
เข้าพัก ณ Cherry Loft Hotel หรือ ระดับเดียวกันจากนั้นเชิญท่านพักผ่อน หรือ อิสระเทศในสิงคโปร์ตอนค่ำเอง
วันที่สาม
เมอร์ไล้อ้อน –เกาะเซ็นโตซ่า – ไชนาทาวน์  - ย่านถนนออร์ชาต์
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (6)
08.00 น.
พาคณะเดินทางสู่ ปากแม่น้ำสิงคโปร์ ที่จุดที่มีฮ่วงจุ้ยดีที่สุด คือ ลานเมอร์ไลอ้อน เชิญท่านถ่ายรูปมุมต่าง ที่มีฉากหลัง เป็น อาคารเอสพานาส มาริน่าเบย์แซน ตึดรูปร่างแปลกตา และ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ เมอร์ไลอ้อน
จากนั้น
พาคณะเดินทางสู่ เกาะเซ็นโตซ่า เดินช้อปปิ้ง และถ่ายรูปมุมต่างๆ ตามอัธยาศัย และไม่ควรพลาด ถ่ายรูปกับ ลูกโลกสัญญาลักาณ์ของสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
จากนั้น
พาคณะไปย่านไชน่าทาวน์ ซึ่งนอกจากมีอาหารการกิน ของสุวีเนียร์ และเสื้อผ้าแล้ว ยังมี วัดพระเขี้ยวแก้ว ที่ท่านสามารถขึ้นไปสักการะ พระเขี้ยวแก้วมรกต บน ชั้น 4 ของวัดได้ครับ
จากนั้น
พาคณะไปช้อปปิ้ง และเดินห้างดัง ย่านถนนออร์ชาร์ต ย่านเศรษฐกิจของคนสิงคโปร์ นักท่องเที่ยวมักมาที่นี่ เพราะต้องการสินค้าราคาถูก และส่วนลดต่างๆ มากจริงๆ ที่สำคัญมีห้างให้เดินเปรียบเทียบราคามากครับผม เที่ยวสนุกทัวร์แนะนำ ห้างOG ห้าง301 เป็นต้นครับ
เที่ยง
บริการข้าวมันไก่สิงคโปร์ ณ ร้านอาหารดังของประเทศสิงคโปร์ (7)
บ่าย
พาคณะเดินทางออกจากประเทศสิงคโปร์ ผ่านด่านวู้ดแลนด์ เข้ารัฐยะโฮบารู ของมาเลเซีย เดินทางต่อสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซีย
ระหว่างทางแวะจุด Car Parking ให้ท่านเปลี่ยนอิริยาบท
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
พัก
เข้าพัก ณ Pudu Plaza Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่สี่
กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ลานเมอร์เดก้าแสควร์ – ถ่ายรูปกับตึกปิโตนัส – พระราชวังอีสต้าน่า
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
08.00 น.
พาคณะมาเซลฟี่ ถ่ายรูปที่ลานเมอร์เดก้าแสควร์ ซึ่งเป็นย่านศูนย์ราชกาลเก่าของกรุงกัวลาลัมเปอร์ที่มี ศิลปะแบบมัวร์ในการสร้างอาคารต่างๆ และมีสนามหญ้า ที่มีธงชาติมาเลเซีย ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากธงชาติของเกาหลีเหนือเพียงชาติเดียวเท่านั้นครับผม
จากนั้น
พาคณะไปถ่ายรูปกับ ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก คือตึกปิโตนัส ที่ถูกสร้างด้วยแสตนเลททั้งหลัง ด้านล่างของตึกเป็น พิพิธภัณฑ์ปิโตนัส ซึ่งเป็นผู้จัดการ และขุดเจาะน้ำมันในประเทศมาเลเซีย จุดถ่ายรูปที่ดีที่สุดนักท่องเที่ยวจะต้องไม่เข้าไปถึงตัวตึก ซึ่งการท่องเที่ยวมาเลเซีย ได้จัดที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปไว้ครับผม
ต่อด้วย
พาคณะเดินทางสู่ พระราชวังแห่งชาติ ที่ชื่อ อีสต้าน่าเนก้าร่า ของประเทศมาเลเซีย และให้ท่านได้ถ่ายรูปกับม้า และทหารม้าหน้าพระราชวังครับผม
เสร็จแล้ว พาคณะเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (10)หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่ หาดใหญ่
19.00 น.
เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
จำนวนผู้เดินทาง
ราคาเดินทาง ต่อท่าน
แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอราคา
สอบถาม
ราคานี้รวมแล้วดังนี้ ::
1.ค่ารถตู้รับจากหาดใหญ่ ไป ส่งที่รถบัสมาเลเซีย ที่ด่านสะเดา จำนวน 5 คัน
2.ค่ารถบัสมาเลเซีย บริการในมาเลเซีย และในสิงคโปร์ ตามโปรแกรมทัวร์
3.ค่าไกด์ และสต๊าฟ บริการระหว่างการเดินทางตลอดทริป
4.ค่าอาหาร 10 มื้อ รวมมื้อเช้าด้วย
5.ค่าห้องพัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 3 คืน
6.ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
ราคานี้ไม่รวม ::
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกอย่าง หรือ สั่งเพิ่มพิเศษเอง
2.ค่าบัตรเข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล หากต้องการเพิ่มท่านละ 1,700 บาท
3.ค่าอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
ข้อมูลเที่ยวมาเลเซีย
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
ทัวร์หาดใหญ่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
เที่ยวครบ ท่านจะบินมาจากกรุงเทพ เชียงใหม่ หรือจะเดินทางโดยรถมาเจอเราที่หาดใหญ่ก็ได้
รวมบริการอาหารทุกมื้อครบ 10 มื้อ
รวมบัตรเข้าชมการ์เด้นบายเดอะเบย์ที่สิงคโปร์แล้ว
และเมนูพิเศษ เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเก็นติ้งเลย
รหัสทัวร์::TSTHMS2
เฉพาะกรุ๊ปเหมา
โหลดโปรแกรมทัวร์ตรงนี้
ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเลเซีย 2 วัน 1 คืน
เที่ยวปีนัง+คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
ท่านจะบินมาลงสนามบินปีนัง แล้วให้เราไปรับที่สนามบินได้เลย หรือ จะบินมาลงสนามบินหาดใหญ่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้ โปรแกรมเที่ยวปีนัง คาเมร่อน นี้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย มีแหล่งท่องเที่ยว เด่น เช่น ปีนังฮิล ป้อมปืนคอนวอลิส วัดไทยในปีนัง ชมไร่ชาที่คาเมร่อน เดินตลาดเช้าท่ามกลางอากาศหนาว และแคะข้าวโพดหวานไปด้วย ฟินสุดๆ ครับผม สนใจท่องเที่ยว โหลดดูโปรแกรมทัวร์ หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ
รหัสทัวร์:: PNKMR1
จัดแบบกรุ๊ปเหมา
โหลดโปรแกรมทัวร์
เที่ยวปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน ครบทุกที่เที่ยวเด่น
ที่ปีนังมี ปีนังอาร์ตสตรีด วัดเขาเตา ป้อมปืนคอนวอลิส
ที่เบตงมี สวนไม้ดอกเมืองหนาว อุโมงปิยะมิตร ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ทานไก่เบตงของแท้
คณะครบ 10 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
รหัสทัวร์:: R95
โหลดโปรแกรมทัวร์
โปรแกรมทัวร์เจาะลึกปีนัง 3 วัน 2 คืน เที่ยวทุกที่ในปีนัง
ทานอาหารเด่นของเมืองปีนัง เข้าพักสุดหรูระดับ 4 ดาว ชมวิวปีนังฮิลโดยการขึ้นรถรางไฟฟ้า ชมป้อนปืนคอนวอลิสสมัยอดีต ชมความหลากหลายของคนปีนัง วัฒนธรรม บ้านเรือน และ ซื้อของฝากขึ้นชื่อ เช่นโชโกแล็ต กาแฟปีนัง เป็นติ้น
รหัสทัวร์ :: PNT3D
โหลดโปรแกรมทัวร์
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335
10/114 ซ.กันตัง20 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร.085 384 0228 // 075 502 938
Line Id. 0853840228 หรือ 0814155955 หรือ maiteawsanook
หาดใหญ่ มาเลเซีย สิงคโปร์