เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ กับคนในพื้นที่ได้ครบกว่า ทั่วถึงกว่า ราคาคุ้มค่าเงินกว่า สื่อสารง่ายใช้ภาษาท้องถิ่น โทรหาเราที่ เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955

การเฉลิมฉลองแห่งชาติ

วันก่อนปีใหม่ เชิญเข้าร่วมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ด้วยการเฉลิมฉลองยิ่งใหม่ทั้งในกลางแจ้งและคอนเสิรต์ที่เปิดแสดงในสถานที่ต่างๆทั่วกรุง เช่น ดาตารัน เมอร์ก้าและเคแอลซีซี
วันดินแดนแห่งสหพันธ์ วันสำคัญที่ฉลองประจำปีในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เนื่องในวาระโอกาสที่กัมลาลัมเปอร์ประกาศตนเป็นดินแดนแห่งสหพันธ์ใน ค. ศ. 1974 วันนี้จึงรู้จักในเชื่อว่า  ซิตี้เดย์ การเฉลิมฉลองจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานมีรวมทั้งการเดินพาเหรด เล่นดอกไม้ไฟ หารละเล่นการแสดงวัฒนธรรม  เหตุการณ์ทั้งหมดเปิดสำหรับสาธารณะวันเฉลิมพระชนอายุของพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย วันเฉลิมพระชน
เทศกาลสีสันแห่งชาติมาเลเซียการผสมผสานที่มั่งคั่งสมบูรณ์  ด้วยวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ  สะท้อนให้เห็นมรดกตกทอดพิเศษและน่าภาคภูมิใจมาก เทศกาลนานหนึ่งเดือนจะเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ในที่ต่างๆ ทั่วกรุงกัมลาลัมเปอร์  จึงไม่ควรพลาดโอกาสมาดูมาร่วมสนุกกัน
วันชาติ ชาวมาเลเซียฉลองวันเอกราในวันที่ 31 สิงหาคม การฉลองนานหนึ่งเดือนมีขึ้นในกรุงกัมลาลัมเปอร์และทั่วประเทศ  กิจกรรมสำคัญรวมๆ ทั้งขบวนพาเหรดหลากสี  การแสดงต่างๆและการเล่นดอกไม้ไฟที่พุงกระจายส่งแสงแพรวพราว  ธงมาเลเซียที่โบกสะบัดไปทั่วกรุงเป็นภาพที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวมาเลเซียทุกคน
ตัวอย่างดปรแกรมทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน เริ่มจากหาดใหญ่ คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป
วันแรก
หาดใหญ่ คาเมร่อนไฮแลนด์  ไร่ชา
06.00 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ ณ จุดนัดพบ หาดใหญ่ จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยรถบัส VIP มาเลเซีย
09.00 น.
นำคณะผ่านด่านไทย และด่านมาเลเซีย จากนั้นท่านที่ยังไม่แลกเงินท่านสามารถแลกได้ที่ด่านจุดแลกเงิน CTC ฝั่งมาเลเซีย จากนั้นนำคณะเดินทางต่อ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
บ่าย
นำคณะเดินทางต่อสู่ คาเมร่อน ไฮแลนด์ นำท่านชมไร่ชา ที่มีขนาดใหญ่ ให้คณะได้มีเวลาถ่ายรูป เลือกซื้อชา กาแฟ จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ ที่พัก
พัก ณ โรงแรม ROSAPASADINA HOTEL หรือ HERITAGE HOTEL
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (อาหารสไตร์สตีมโบ้ทคาเมร่อน) (2)
จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
คาเมร่อนไฮแลนด์  ตลาดเช้า สวนกระบองเพชร  ไร่สตอเบอร์รี่
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
07.00 น.
นำคณะชม ตลาดเช้า เลือกซื้อสินค้าเมืองหนาวมากมาย พร้อมทั้งชมวิถีชีวิตของคนเมืองหนาวในคาเมร่อน จากนั้นชม สวนกระบองเพชร ให้ท่านได้แวะถ่ายรูป และชมสวนจนได้เวลาที่เหมาะสม นำคณะชม สวนสตอเบอร์รี่ ถ่ายรูปและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผลของสตอเบอร์รี่ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์
13.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(4)
จากนั้นนำคณะนั่งกระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY) ขึ้นยอดเข้าเก็นติ้ง ระยะทางประมาณ 3.4 กิโลมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  15 นาที เมื่อไปถึงสถานีปลายทาง ให้ท่านอิสระเดินชมสวนต่างๆ ของเก็นติ้ง เช่น โซนสวนสนุก โซนคาสิโน โซนช้อปปิ้ง จนถึงเวลานัดหมาย
17.30 น.
นำคณะลงจากยอดเขาเก็นติ้ง เพื่อไปพักยังเมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)
พัก ณ โรงแรม CITITEL EXPRESS HOTEL หรือ PUTERI PARK HOTEL
วันที่สาม
กัวลาลัมเปอร์ เมอร์เดก้าร์ ร้านโชคโกเล็ต ร้านนาฬิกา ตึกปิโตนัส
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
07.00 น.
นำคณะชม และถ่ายรูป ณ ลานเมอร์เดก้าแสคว ซึ่งเป็นจุดที่มีความสำคัญกับคนมาเลเซียเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านเลือกซื้อโชคโกแล็ต ณ ร้านส่งออก และเลือกซื้อนาฬิกา ณ ร้านนาฬิกาปลอดภาษี จากนั้นถ่ายรูป กับตึกปิโตนัส หรือ TWIN TOWER
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นำคณะชม เมืองศูนย์ราชกาลแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ณ เมืองใหม่ปุตราจาย่า จนสมควรแกเวลานำคณะเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
16.30 น.
(เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้ม และความประทับใจ
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML006 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู เมอร์ไลออนส์
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML008 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไล้อ้อน เก็นติ้ง มาเลเซีย
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML016 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML017 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ เก็นติ้ง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML018 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML019 :ทัวร์มาเลเซีย หนาวสุดในมาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML021 :ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML022 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML024 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML025 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พิเศษพักบนยอดเขาเก็นติ้ง 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML026 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML027 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน จากเชียงใหม่
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML028 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากภูเก็ต
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML029 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML023 :ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกหลีผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML030 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
ข้อมูลท่องเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
เรื่องราวของทัวร์มาเลเซีย และทัวร์สิงคโปร์
ลานโบว์ลิ่งในกัวลาลัมเปอร์
ข้อมูลท่องเที่ยวในกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
จาลันตวนกูอับดุลราห์มัน | จาลันมัสยิดอินเดีย | พาซองเก็ต | แพคเกจหาดใหญ่ มาเลเซีย | อาหารมาเลเซีย | อาหารอินเดียในมาเลเซีย | อาหารมามัคมาเลเซีย | นาซิเลอมัค | โรตีคาไน | นาซิบริยานี | อาหารมาเลเซียในกัวลาลัมเปอร์ | อาหารจีนในมาเลเซีย | อาหารอินเดียในกัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารญอนย่าในกัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารฟิวชั่นที่กัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารเมดิเตอร์ริเนี่ยนในกัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารอิตาเลี่ยนในกัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารญี่ปุ่นในกัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารไทยในมาเลเซีย | ร้านอาหารตะวันตกในกัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารตะวันออกกลางในมาเลเซีย | ดูหิ่งห้อยกัวลาเซลังงอร์ | ถ้ำบาตู | เมืองใหม่ปุตราจาย่า | พอร์ทดิ้งสัน มาเลเซีย | เที่ยวเก็นติ้ง ไฮแลนด์ | เที่ยวเบอร์จายาฮิลล์ มาเลเซีย | เที่ยวคาเมร่อน ไฮแลนด์ | เที่ยวมะละกา | ที่พักในกัวลาลัมเปอร์ | โรงแรม 4 ดาวในกัวลาลัมเปอร์ | โรงแรม 3 ดาวในกัวลาลัมเปอร์ | โรงแรม 2 ดาวในกัวลาลัมเปอร์ |

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)