เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ กับคนในพื้นที่ได้ครบกว่า ทั่วถึงกว่า ราคาคุ้มค่าเงินกว่า สื่อสารง่ายใช้ภาษาท้องถิ่น โทรหาเราที่ เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
การเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในมาเลเซีย
กัวลาลัมเปอร์ นครที่เต็มไปด้วยชนหลายเชื้อชาติ  การฉลองเทศกาลและวัฒนธรรมที่หลากสีจะมีตลอดไป  เหตุการณ์สำคัญที่น่าสนใจยิ่งคือ  การฉลองวันดินแดนแห่งสหพันธ์ วันชาติ  วันเฉลิมพระชนมายุของกษัตริย์มาเลเซียและวันเปิดร้านแห่งชาติ  โปรดอย่าพลาดวันสีสันมาเลเซียเป็นการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมยิ่งใหญ่สุดของประเทศ 
เทศกาลทางศาสนา
วันฮารีรายาไอดิลฟิสตรี้ ชาวมุสลิมฉลองเทศกาลนี้ต้องสิ้นสุดรามาดันหรือเดือนถือบวชบรรยากาศทั่วไป  จะเต็มไปด้วยความร่าเริงสนุกสนามโดยเฉพาะยามค่ำคืน  ตามบ้านเรือนมุสลิมจะประดับประดาด้วยด้วยไฟหลากสี  ตอนเช้าวันฮารีรายาจะมีการสวดมนต์พิเศษตามสุหร่าและมัสยิดครอบครัวจะไปเยี่ยมหลุมศพของญาติผู้จากไป  ฤดูกาลนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ได้พบปะกัน
วันฮารีรายาไอดิลลัดฮา   เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ฮารีรายาฮายีหรือกอร์บัน เทศกาลชาวมุสลิมนี้จะฉลองเพื่อแสดงความสมบูรณ์ของการไปบำเพ็ญบุญที่เมกกะ  จะมีการสวดมนต์พิเศษตอนเช้าตามสุหร่าและมัสยิดทั่วประเทศ  แล้วจะมีการฆ่าวัว แพะ แกะ เพื่ออุทิศเนื้อแก่คนจน วันตรุษจีน การฉลองวันสำคัญนี้แสดงการเริ่มต้นของปฏิทินจีน  การเฉลิมฉลองรวมเวลา  15วัน วาระสำคัญในฤดูเทศกาลนี้คือการรับประทานอาหารพร้อมกันทั้งครอบครัว เกๆจะคอยของขวัญ เป็นเงินในซองสีแดง อังเปา ที่บิดามารดาญาติมิตรหรือผู้หวังดีให้กับเด็กๆ เป็นฤดูกาลที่สนุกสนานมาก ฤดูตรุษจีนนี้คือการเต้นสิงโตตามประเพณี
วันดีเปาวาลี ชาวฮินดูจะเฉลิมฉลองวันดีปาลาลีหรือเทศกาลแห่งแสงประทีปเพื่อแสดงชัยชนะของความดีเหนือ ความชั่วร้าย  จะเริ่มด้วยการอาบน้ำมันสวดมนต์ แล้วจะฉลองเทศกาลด้วยการเลี้ยงอาหารต้อนรับผู้มาเยือน
วันคริสต์มาส ชุมนุมชาวคริสเตียนในกรุงกัมลาลัมเปอร์ฉลองวันคริสต์มาสด้วยการไปร่วมสวดมนต์ในโบสถ์
เทศกาลไทยปูซัม ขบวนแห่ใหญ่ในเทศกาลของศาสนาฮินดูที่ศักดิ์สิทธิน่าเกรงขามอันเป็นการฉลองพระเกียรติของลอร์ดมูรูก้าที่ถ้าบาตูเคฟที่มีชิอเสียงโด่งดัง ตั้งอยู่นอกเมืองกัวลาลัมเปอร์ พระราชรถสีเงินท่นำรูกปันของลอร์ดสุบรามาเนียม จะมีสาวกจำนวนหลายพันคนเดินตามและผู้อุทิศตัว
จะแบบคาวาดิสซึ่งเป็นเครื่องทรมานที่ทำด้วยเหล็กหรือไม้เป็นรูปแหลมยาวที่แทงเข้าไปในตัวคนแบก  จึงเป็นภาพที่แปลกประหลาดน่าทึ่งมาก เทศกาศกลางฤดูใบไม้ร่วง  (เทศกาลโคมไฟหรือขนมจันทร์) แม้ว่าจะเริ่มกำเนิดมาจากประเทศจีนแต่เทศกาลนี้ได้เป็นสัญลักษณ์แห่งการฉลองความสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองอย่าเงียบๆ ขบวนแห่โคมไฟหลากสีและขนมพระจันทร์แสนอร่อยรสต่างๆ  จะเป็นสิ่งน่าสนใจที่สุดในเทศกาลนี้
ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน หากต้องการให้เราจัดกรุ๊ปทัวร์ให้ตามโปรแกรมทัวร์ด้านล่างนี้ คณะ 8 ท่านขึ้นไปติดต่อ 085 384 0228 / 075 502 938 หรือ ดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบันที่ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
วันที่หนึ่ง
หาดใหญ่-ตำมะลัง  -  ลังกาวี – สุสานพระนางเลือดขาว - พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ - Cable Car
08.00น.
เจ้าหน้าที่บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ รอรับคณะเดินทาง ณ จุดนัดพบ สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง สตูล
09.30 น.
นำท่านมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ  ระหว่านั่ง          เรือรับฟังบรรยายจากทีมงานมัคคุเทศก์และกิจกรรมนันทนาการ
10.30 น.
ถึงเกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคนพิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์  มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์  ผ้าไหม ฯลฯ
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง (1) ณ. ภัตตาคาร 
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ Cable Car นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม ท้องทะเลสีคราม
18.30 น.
บริการอาหารค่ำ  (2) ณ. ภัตตาคาร จากนั้น เช็คอินเข้าโรงแรม ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพัก
วันที่สอง
ลังกาวี – Geopark Langkawi – Underwater World - ตลาดกัวฮ์
07.00 น.
บริการอาหารเช้า  (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
เดินทางสู่เกาะ GEOPARK LANGKAWI  นำท่านชม  EAGLE FEEDDING  โชว์การให้อาหารฝูงนกอินทรีย์ ที่บินโฉบเฉี่ยวอย่างน่าตื่นเต้น  ซึ่งเป็นที่มาของสัญลักษณ์ประจำลังกาวีเดินทางสู่เกาะแวมไพน์ชมถ้ำค้างคาวและถ่ายภาพกับฝูงค้างคาวนานาชนิด กลางเกาะลังกาวี และชมโชว์การให้อาหารของปลานานชนิดอาทิเช่น ปลากระเบน ปลาเก๋ายักษ์ ปลาเสือ เป็นต้น
เที่ยง  
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(4)   
บ่าย
นำคณะเดินทางสู่ Underwater World สวนแสดงสัตว์น้ำที่ให้ท่านได้เดินชมได้หลากหลาย นอกจากนี้ด้านนอกก็จะมีห้างให้ท่านได้ช้อปปิ้งกับแบบเพลินๆ จนสมควรแกเวลา นำท่านสู่ตลาด  KUAH  LANGKAWI เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร   หลังอาหารค่ำนำท่านถ่ายภาพที่ระลึกกับความตระการตาของ   พญาอินทรีหินอ่อน สัญลักษณ์ประจำเกาะลังกาวีด้วยงบประมาณการสร้างถึง 30 ล้านบาท
พัก
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  ณ โรงแรมเบลล่า วิสต้า (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
ดาตารันลัง – ท่าเทียบเรือตำมะลัง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6)
07.30 น.
สมควรแก่เวลานำคระคณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ "ดาตารันลัง” พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้
09.00 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตำมะลัง สตูล
10.30 น.
คณะเดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพฯ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
บ่าย
นำคณะเดินทางต่อสู่ สนามบินหาดใหญ่
14.30 น.
(เวลาโดยประมาณ) ส่งคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่เพื่อเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML006 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู เมอร์ไลออนส์
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML008 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไล้อ้อน เก็นติ้ง มาเลเซีย
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML016 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML017 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ เก็นติ้ง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML018 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML019 :ทัวร์มาเลเซีย หนาวสุดในมาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML021 :ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML022 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML024 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML025 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พิเศษพักบนยอดเขาเก็นติ้ง 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML026 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML027 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน จากเชียงใหม่
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML028 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากภูเก็ต
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML029 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML023 :ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกหลีผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML030 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)