ทัวร์เก็นติ้ง || ทัวร์คาเมร่อน || ทัวร์มะละกา || ทัวร์สิงคโปร์ || หน้าแรก

 

 

ทัวร์กัวลัมเปอร์ มาเลเซีย แพ็คเกจเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ ปี2565 ทริปเที่ยว 3 วัน 2 คืน

ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน ทริปเที่ยวจุใจพาเที่ยวเมืองหลวงของมาเลเซีย และพาเที่ยวเมืองแห่งไร่ชาที่คาเมร่อนไฮแลนด์ รับสนามบินหาดใหญ่ หรือสนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้ไม่ชาร์ตเพิ่ม

 

 

แพ็คเกจทัวร์กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน พาเที่ยวมาเลเซีย คาเมร่อนไอแลนด์

แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 2565 เมืองใหม่บุตราจายา ตึกปิโตนัส กรุงกัวลาลัมเปอร์ ไร่ชาที่คาเมร่อน และไม่ควรพลาดสตรีมโบ๊ทที่คาเมร่อน

 

ทัวร์มาเลเซีย
กรุงกัวลาลัมเปอร์
สวนในประเทศสิงคโปร์
เรนดัง
ป้อมปืนคอร์นวอลลิส ปีนัง
น้ำตกทุเรียน
รัฐซาราวัค มาเลเซีย
TSN-ML28

ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.เมืองใหม่ปุตราจาย่า
2.พระราชวังอีสต้าน่า
3.วัดถ้ำบาตู
4.ตึกแฝดปิโตนัส
5.ห้าง KLCC
6.เมอร์เดก้าสแควร์
7.ไร่ชาบารัต
8.Cameron Lavender
9.สวนกระบองเพชร
10.ตลาดคาเมร่อน
11. Cameron Highlands Flora Park (Optional Tour) ซื้อเพิ่มเอง 50 RM
12. Design Village Outlet Mall
เมนูแนะนำ:: สตรีมโบ๊ทคาเมร่อน

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก หาดใหญ่-ปุตราจายา-เมอร์เดก้าสแควร์-KLCC-ตึกปิโตนัส
06.00 น. รับท่านที่หาดใหญ่ หรือสนามบินหาดใหญ่จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ด่านสะเดาและผ่านด่านบูกิตคายูฮิตำ ฝั่งมาเลเซีย จากนั้นนั่งรถสู่เมื่องหลวงของประเทศมาเลเซีย ระยะทาง 444 กิโลมเมตร ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำ ณ จุด Car Park ซึ่งเป็นแหล่งรวมอาหารและของทานเล่น พร้อมห้องน้ำสะอาด และมีห้องละหมาดสำหรับพี่น้องมุสลิมด้วยครับ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
จากนั้น เดินทางถึง ปุตราจายา เป็นเมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีจุดเด่นที่สะพานข้ามทะเลสาบ เป็นสะพานแขวน และมีมัสยิดสีชมพูเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ และนอกจากนี้ยังมี อาคารรัฐสภาโดมสีเขียว และอาคารของกระทรวงต่างๆของประเทศมาเลเซียก็ตั้งอยู่ที่นี่ จุดถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาดคือ หน้ามัสยิดสีชมพูและมีเสาธงประจำรัฐของมาเลเซียด้วย
จากนั้น พาคณะเดินทางสู่เมืองหลวงของประเทศมาเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ แวะถ่ายรูปที่อาคารอับดุลซามัสที่ลานเมอร์เดก้าสแควร์ ที่นี่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซียเนื่องจากเป็นสถานที่ เฉลิมฉลอง ครั้งที่ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชมาจากอังกฤษ และปัจจุบันกลายเป็นสถานที่จัดงานรื่นเริงต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย
จากนั้น พาคณะเดินทางสู่ จุดถ่ายรูปกับตึกแฝดปิโตนัส ซึ่งเป็นตึกที่สร้างชื่อเสียให้กับชาวมาเลเซียทำให้ต่างชาติรู้จักประเทศมาเลเซียเป็นอย่างดี เพราะตึกนี้เคยเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกที่มีความสูงถึง 452 เมตร และสูงถึง 88 ชั้น ซึ่งมีชั้น 42 ที่มีสะพานเชื่อมต่อกันทำให้มองวิวลงมาสวยงามเห็นกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ทั้งเมือง
  ให้ท่านมีเวลาในการเดินชม ห้างซูเรีย หรือ KLCC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตึกปิโตนัสที่นี่ถือเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย
และมีสินค้าแบนด์แนมและสินค้าอื่นๆ มากมาย ที่ห้างนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามเทศกาลเพื่อสร้างความเพลิดเพลินในการเที่ยวชมอยู่เรื่อยๆ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
พัก เข้าพัก ณ Pudu Plaza Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง พระราชวังอีสต้าน่า-วัดถ้ำบาตู-ไร่ชาบารัต-สวนกระบองเพชร
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น. พาทุกท่านเดินทางสู่ ด้านหน้าพระราชวังอีสต้าน่าเนการ่า เป็นพระราชวังหลวงของประเทศมาเลเซีย เป็นพระราชวังแห่งชาติมาเลเซีย ที่ประทับของกษัตริย์ Yang di Pertuan Agong แม้จะไม่เปิดให้เข้าชมภายใน แต่ด้านหน้าของพระราชวังที่มีทัศนียภาพสวยงามบริเวณเนินเขา Bukit Petaling มองเห็นแม่น้ำ Klang ก็นับเป็นจุดถ่ายภาพที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย
แวะ วัดถ้ำบาตู เป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย และชาวฮินดูในมาเลเซียนิยมมาประกอบพิธีกรรมต่างๆที่สำคัญกันที่วัดแห่งนี้ ถ้ำบาตู (Batu Caves) เป็นถ้ำหินปูนที่ก่อตัวมานานกว่า 400 ล้านปีก่อน ประกอบไปด้วยถ้ำขนาดใหญ่ 3 แห่งหลักและถ้ำขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่ง ในถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดเป็นที่ตั้งของวัดและศาลเจ้าฮินดูอายุกว่า 100 ปี ภายใต้หลังคาโค้งสูง 100 เมตร ที่เชิงเขาบาตูมีอีก 2 ถ้ำที่เก็บรักษาภาพวาดและรูปปั้นฮินดูจำนวนมาก จุดที่โดดเด่นของถ้ำบาตูคือ รูปปั้นขันธกุมารขนาดใหญ่บริเวณหน้าทางเข้าวัด และบันไดหลากสี 272 ขั้น จากชั้นบนของบันได นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองได้อย่างชัดเจน ภายในถ้ำมีศาลเจ้าที่ประดิษฐานรูปปั้นเทพเจ้า และการจัดแสดงประติมากรรมตามความเชื่อของศาสนาฮินดู
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (4)
จากนั้น พาท่านเดินทางต่อสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์
แวะ ชมไร่ชาบารัต หรือ Cameron Velley Tea ซึ่งเป็นไร่ชาที่ดังที่สุดของคาเมร่อนท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เหมาะกับการนั่งจิบชาร้อนและเค้กสัก 1 ก้อน ไร่ชาบารัตจะปลูกชาเต็มพื้นที่ซึ่งกว้างใหญ่มาๆ นักท่องเที่ยวสามารถลงไปถ่ายรูปที่ในไร่ชาได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3 RM
จากนั้น พาท่านชม สวนกระบองเพชร เป็นสวนที่เข้าชมฟรี มีต้นไม้หลายสายพันธุ์ และมีจุดถ่ายรูปสวยๆเยอะ ท่านสามารถเลือกซื้อพันธุ์ไม้ได้ตามอัธยาศัย
จากนั้น เที่ยวชมตลาดเมืองหนาวบนยอเขาคาเมร่อน เพื่อเลือกซื้อสตอเบอร์รี่ และผลไม้ ผักปลอดสารพิษ อีกมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (5)
พัก เข้าพัก ณ Heritage Hotel หรือ Copthorn Hotel Cameron

วันที่สาม Cameron Highlands Flora Park (Optional Tour) ซื้อเพิ่มเอง 50 RM Cameron Lavender- Design Village Outlet Mall-หาดใหญ่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอารของโรงแรม (6)
08.00 น. กรณี ท่านซื้อทริปไปเที่ยว Flora Park เพิ่มต้องจ่ายเพิ่ม 50 RM รถของทางฟาร์มจะมารับท่านใช้เวลาเที่ยวประมาณ 3 ชม. สำหรับท่านที่ไม่ไปก็รอที่โรงแรม ถ่ายรูป พักผ่อน เดินเที่ยวบริเวณโรงแรมรอคณะ
11.30 น. ทุกท่านมาพร้อมกันที่จุดนัดพบที่ ล๊อบบี้ของโรงแรม เพื่อเช็คเอาร์ท เดินทางกลับ แต่ระหว่างทางแวะเที่ยวจุดต่างๆ ด้วย ดังนี้
  1.แวะชมสวนลาเวนเดอร์คาเมร่อน (มีค่าเข้าชม 15 RM) ด้านในมีการตกแต่งด้วยดอกลาเวนเดอร์และต้นไม้อื่นๆได้อย่างสวยงามมีจุดถ่ายรูปได้เพลิดเพลินเลยครับ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
บ่าย เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ระหว่างทางแวะจุดเข้าห้องน้ำและซื้อของทานเล่นได้ตามอัธยาศัย
แวะ เลือกซื้อของฝากที่ Design Village Outlet Mall เป็นเอาร์ทเล็ทขนาดใหญ่ของมาเลเซียถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2016 ด้วยเนื้อที่ว่า 37,161 ตารางเมตร ท่านจะได้พบกับสินค้าแบรด์เนมต่างๆ มากมาย ที่ลดสูงสุดถึง 70% ตลอดทั้งปี
18.00 น. เดินทางถึงด่านบูกิตคายูฮิตำและผ่านด่านสะเดาของไทย จากนั้นพาท่านเดินทางสู่หาดใหญ่ต่อไป
19.00 น. พาทุกท่านเดินทางถึงหาดใหญ่ หรือสนามบินหาดใหญ่ และอำลาคณะต่อไป

 

 

 

 

 

 

ทัวร์มาเลเซียรวมตั๋วเครื่องบิน
รหัสทัวร์:: เที่ยวปีนัง..สุดปัง
สูดธรรมชาติ สัมผัสอากาศหนาว ณ คาเมร่อนไฮแลนด์ นั่งกระเช้า ชมหมอกหนา เสี่ยงโชคคาสิโน 4 วัน 3 คืน
ปีนัง คาเมร่อน เก็นติ้ง

 

 

รหัสทัวร์ MBVZ01
เที่ยวปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน รวมตั๋วเครื่องบิน
เดือนมิถุนายน 65
ทัวร์เบตง ปีนัง 3วัน 2คืน ลุยเบตง ทะเลหมอกสกายวอร์คอัยเยอร์เวง เยือนปีนัง ไข่มุกแห่งตะวันออก จอร์จทาวน์ เมืองมรดกโลก เดินทางโดยสายการบินViet Jet Air สู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่

 
รหัสทัวร์ PEN01
ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย เบตง 3 วัน 2 คืน
เดือน มิ.ย.-ต.ค. 2565

 

 

 

 

 

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง ปีนัง 3 วัน 2 คืน
รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย

 

 

 

ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูกที่สุด ปี 2565-2566
เที่ยวสิงคโปร์กับเที่ยวสนุกทัวร์ จองแพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ แบบจอยกรุ๊ป ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูกที่สุด จองง่าย เดินทางพร้อมกันหลายๆบริษัท จองกับเที่ยวสนุกทัวร์ได้ราคาพิเศษ

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-02
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
-จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร)
-ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ”ไฉ่ ซิ้ง เอี้ย” ที่ วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple)
-ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
-สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
-ล่องเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณ์
ราคาถูกสุด 17,999 บาท
เดินทาง มี.ค.-ก.ค. 2565
ดูรายละเอียดทัวร์สิงคโปร์นี้เพิ่ม

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-05
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
- ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
-สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
- ช้อปปิ้ง Marina Bay Sand และ Orchard Road
- FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
-ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม
-เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
ราคาถูกสุด 21,999 บาท
เดินทาง มี.ค.-ก.ค. 2565
ดูรายละเอียดทัวร์สิงคโปร์นี้เพิ่ม

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-04
เที่ยวสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สุดคุ้ม
-ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
- สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
-FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก -ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม -เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
ราคาถูกสุด 17,999 บาท
เดินทาง มี.ค.-ก.ค. 2565

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เกาะลังกาวี แพ็คเกจทัวร์ลังกาวี ราคาถูกที่สุด ปี 2565-2566
เที่ยวเกาะลังกาวี จองแพ็คเกจทัวร์ลังกาวีกับ เที่ยวสนุกทัวร์ เป็นผู้ให็บริการนำเที่ยวเกาะลังกาวีโดยตรง มั่นใจเราให้บริการทัวร์ลังกาวีตรงไม่ส่งต่อให้คนอื่นๆ

 

รหัสทัวร์ TSN-LW01
ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน จัดเต็ม เที่ยวครบ
ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี Langkawi Skyway ชมสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ช้อปปิ้งย่านตลาดกั๊วลังกาวี

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

รหัสทัวร์ TSN-LW02
ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน จัดเต็ม เที่ยวครบ
เล่นสวนน้ำสแปลช เอาต์ วอเตอร์ (Splash Out Water Theme Park) ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ชมสุสานพระนางมัสสุหรี หาดทรายดำ พิพิธภัณฑ์ ดร. มหาธีร์

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

รหัสทัวร์ TSN-LW03
 
 

 

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

รหัสทัวร์ TSN-LW04
 
 

 

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์พีพี
ทัวร์กระบี่
เช่าเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ
ล่องเรือยอร์ชหลีเป๊ะ
จองเรือไปหลีเป๊ะ
รถตู้รับส่งไปหลีเป๊ะ
ทัวร์ลังกาวี
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ใบอนุญาต 41/00335
Line ID:: @teawsanooktour
Tel:: 0853840228 , 0814155955
 
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ตุรกี