เที่ยวมาเลเซีย แพ็คเกจทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน โปรโมชั่นสุดปัง

ทัวร์มาเลเซียปี2565 แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ไฮไลท์ ปีนัง คาเมร่อน เก็นติ้งไฮแลนด์ เที่ยวมาเลเซียกรุ๊ปเหมารวมตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพ

 

 

หน้าแรก
เก็นติ้งไฮแลนด์
คาเมร่อนไฮแลนด์
ปีนัง
เกาะลังกาวี
เมืองเก่ามะละกา

เที่ยวสุดปัง....ที่ปีนัง สูดธรรมชาติ สัมผัสอากาศหนาว ณ คาเมร่อนไฮแลนด์ นั่งกระเช้า ชมหมอกหนา เสี่ยงโชคคาสิโน 4 วัน 3 คืน

Date

Itinerary

Day 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินหาดใหญ่ – ด่านสะเดา – วัดไทย /วัดพม่า - Penang Street Art - Chew Jetty- ห้างเกอร์นี่

Day 2

วัดเค็ก ลก ซี  - ปีนังฮิลล์ – คาเมร่อนไฮแลนด์ – โรงแรม       

Day 3

ตลาดเช้า –สวนสตรอเบอร์รี่– Cameron Highlands Flora Park - เก็นติ้งไฮแลนด์

Day 4

ถ้ำบาตู - ช็อคโกแลต OTOP – ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์    

 

 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

สนามบินดอนเมือง - สนามบินหาดใหญ่ – ด่านสะเดา – วัดไทย /วัดพม่า - Penang Street Art - Chew Jetty- ห้างเกอร์นี่

04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระก่อนการเดินทาง
06.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL702
07.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ รอรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นนำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศเดินทางสู่ด่านสะเดา
จากนั้น นำท่านแวะรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านข้าวมันไก่ ทุ่งลุง (1)
จากนั้น นำท่านเดินทางออกสู่ ด่านสะเดา อ.ด่านนอก
ต่อมา เดินทางถึง ด่านสะเดา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และทำตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย
กรอกแบบฟอร์ม Traveller card ในแอพ MySejahtera ก่อนเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย
(เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านเดินทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดไทยในมาเลเซีย แหล่งถิ่นชาวสยามในรัฐเคดะห์
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ปีนัง นำท่านสักการะและชมสถาปัตยกรรม วัดไชยมังคลาราม เป็นวัดไทยในปีนัง โดยตัววัดตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับ วัดพม่าธรรมมิการาม ซึ่งเป็นวัดพม่าที่มีชื่อเสียงในปีนังเช่นกัน
ต่อมา นำท่านชมศิลปะวาดภาพฝาผนัง Penang Street Art ถนนสายต่างๆของจอร์จทาวน์ที่สะท้อนวิถีชีวิตในหลายๆด้านโดยศิลปินชาวลิทัวเนีย “เออร์เนสต์ แซคาเรวิก” ที่วาดภาพชุด “มิเรอร์ จอร์จทาวน์” หรือกระจกสะท้อนจอร์จทาวน์ในงานฉลอง จอร์จทาวน์ เฟสติวัล และศิลปะเหล็กดัด ซึ่งเป็นภาพล้อเลียนวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งสำคัญต่างๆ ในย่านนั้นๆ เหล็กดัดรูปการ์ตูน เป็นอีกชิ้นงานศิลปะของจอร์จทาวน์ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวขำๆ และประวัติศาสตร์ของเมืองชิ้นงานที่โด่งดังที่สุด เป็นภาพของ Jimmy Choo ดีไซเนอร์รองเท้าระดับโลกที่ถือกำเนิดที่ปีนัง ต่อด้วยเดินชิวกับ จิวเจ็ตตี้ (Chew Jetty) หมู่บ้านที่ติดท่าเรือสมัยก่อนเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนในหมู่บ้านชาวจีน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(3)
จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ห้างเกอร์นี่ อยู่ริมทะเล มีร้านหรูแบรนด์เนมอยู่หลายร้าน มีบางร้านติดป้ายลดกกกราคาสินค้าด้วย ส่วนชั้นล่างมีร้านอาหาร คาเฟ่ และฟูดคอร์ทเล็กๆ อีกด้วย
ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Royal Penang Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง วัดเค็ก ลก ซี - ปีนังฮิลล์ - คาเมร่อนไฮแลนด์
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)
จากนั้น นำท่านสู่ วัดเค็ก ลก ซี หรือ วัดเขาเต่า ชมเจดีย์หมื่นพระ ซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของ สามประเทศ รวมไว้ด้วยกัน จีน ไทย และพม่า และเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง
ต่อมา นำท่านขึ้นชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองจอร์จทาวน์รอบเกาะปีนังโดยขึ้น ปีนังฮิลล์ Penang Hill อันเป็นยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 823 เมตร การขึ้นไปบนยอดเขาใช้รถรางแบบกระเช้าไฟฟ้า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ หุบเขาธรรมชาติมาเลเซีย
เย็น เดินทางถึง คาเมร่อนไฮแลนด์ ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500ฟิต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงาม
ซึ่งประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆมากมายที่นี่คาเมรอนแบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้าโรงแรมตลาดแม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขานี้ชั้นแรกชื่อ
RINGLET ชั้นที่สอง TANAH RATA ชั้นที่สาม BRINGCHANG ไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่ง
(โปรดเตรียมยาแก้เมารถติดตัวไปด้วย) ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่เย็นสบายอากาศสดชื่นธรรมชาติท่านจะได้เห็น
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวป่าท้องถิ่น “ซาไก” และอากาศสบายและนำท่านเลือกซื้อชาอันลือชื่อที่มีรสชาติดีเยี่ยมของมาเลเซียและถ่ายรูปบริเวณ ไร่ชา
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (6) แบบสตรีมโบ๊ท
ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Heritage Cameron Highland หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ตลาดเช้า –สวนสตรอเบอร์รี่– Cameron Highlands Flora Park - เก็นติ้งไฮแลนด์
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7)
08.00 น. นำท่านชม ตลาดเช้า ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ อาทิเช่น พืชผักเมืองหนาว ดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง ผ่านชมไร่ชาสัมผัสอากาศที่สดชื่น ทิวทัศน์ที่สวยงามนำท่านแวะ ชมสวนสตรอเบอร์รี่ และท่านสามารถเลือกซื้อสตรอเบอร์รี่สดจากสวน
จากนั้น นำท่านถ่ายรูปสวยๆ ณ Cameron Highlands Flora Park
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านอำลาเขาคาเมรอนไฮแลนด์
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย นำท่านเดินทางขึ้นสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เดินทาง ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า SKY WAY (ห้ามนำกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระเช้า เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน 22x14x9 นิ้วไปด้วยเพื่อเตรียมนำของส่วนตัวที่จะนำไปใช้บนเก็นติ้ง 1 คืน)
  นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ
  อิสระท่านบน Genting Highland สถานคาสิโนระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่าง ๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น (สำหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นบนเก็นติ้ง เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ “FIRST WORLD HOTRL GENTING หรือเทียบเท่า
 

FIRST WORLD ไม่มีห้องพักแบบ 3ท่าน ไม่มีเตียงเสริมพักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD

** หากห้องพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน **

วันที่สี่ ถ้ำบาตู - ช็อคโกแลต OTOP – ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9)
นำท่านลงจากเก็นติ้ง เดินทางสู่ ถ้ำบาตู ให้ท่านได้แวะนมัสการ พระขันธกุมาร ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำ ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงประมาณ 43 เมตร
-แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
-แวะเลือกซื้อช็อคโกแลต OTOP ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแลตรสชาติแปลกใหม่ หลากหลายมามายเป็นของฝากกลับบ้าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
บ่าย นำท่านชมเมืองหลวงของ ประเทศมาเลเซีย Kuala Lumpur Garden City of Lights “กัวลาลัมเปอร์ เมืองสุกสว่างกลางสวนสวย” ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน หอคอยที่สูง เป็นอันดับสี่ของโลก KL Tower ที่มี ความสูง 421 เมตร
นำท่านชม พระราชวังแห่งชาติ Istana Negara พร้อมทหารม้าและทหารราบประจำ พระองค์ นำท่านชม จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka สถานที่ประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เมื่อถึงวันชาติของประเทศมาเลเซียจะมีการจัดงานรื่นเริง ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองกัน โดยมีเสาธงที่สูง 100 เมตร ซึ่งธงยูเนี่ยนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็นครั้งสุดท้าย ณ เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abdul Samad Building
-จากนั้นนำท่านถ่ายภาพคู่กับ ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส Petronas Twin Tower ที่มีความสูง 452 เมตร ไว้เป็นที่ระลึก
15.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็น เพื่อความสะดวก
18.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AK888
19.50 น. คณะเดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

Hotel

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

จำนวน  30  ท่าน ๆ ละ 

Royal Penang Hotel / Heritage Cameron Hotel /
First World Genting Hotel

15,899.-

4,000.-

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม::
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไปกลับ) ชั้นทัศนาจร พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ต่อท่าน ต่อเที่ยว
2. ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 -3 ท่าน กรณีไม่ครบคู่หรือไม่ประสงค์พักเดี่ยว)
3. ค่ารถบัสปรับอากาศไทย รับสนามบินหาดใหญ่ ส่งด่านสะเดา 4. ค่ารถบัสปรับอากาศมาเลเซีย นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์ดุแลตลอดการเดินทาง
7. ค่าไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาไทย
8. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุ
9. ค่ากระเช้าขึ้น – ลง เก็นติ้ง
10. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและวงเงินประกันรักษาจากอุบัติเหตุสูงสุดท่านละไม่เกิน 500,000 บาท) ไม่รวมค่าประกันรักษาสุขภาพ และสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
11. บริการน้ำเปล่าวันละ 1 ขวด / ท่าน

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. ค่าส่วนเกินของน้ำหนักกระเป๋าตามที่สายการบินกำหนด
2. ค่าประกันสุขภาพ และค่าประกันเกี่ยวกับโควิด ทุกประเภท
3. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
6. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
7. ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ตลอดทริปการเดินทาง

 

 

 

 

โปรโมชั่นทัวร์มาเลเซียราคาถูกที่สุด ปี2565

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML01
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 2 คืน
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่หรือในตัวเมืองหาดใหญ่
จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรมนี้
- กรุงกัวลาลัมเปอร์-เมอร์เดก้าสแควร์-ตึกปิโตนัส-เมืองใหม่ปุตราจายา-เก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้งนี้เพิ่ม

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML02
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
พักที่เก็นติ้ง 1 คืน และพักที่คาเมร่อน 1 คืน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ และคาเมร่อนชมไร่ชา ทานสตรีมโบ๊ทที่คาเมร่อน
รับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ หรือรับส่งที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML03
ทัวร์เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
พักเก็นติ้ง 1 คืน และพักที่กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน

วันแรกรับที่หาดใหญ่หรือสนามบินกัวลาลัมเปอร
์จากนั้นเดินทางตรงสู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์
วันที่สองพักผ่อนหรือเข้าสวนสนุก
ที่เก็นติ้งไฮแลนด์เต็มวัน
วันที่สามลงมาเที่ยวกัวลาลัมเปอร์
และเดินทางกลับสนามบิน

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้งนี้เพิ่ม
รหัสทัวร์:: TSN-ML04
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ปีนัง คาเมร่อน เก็นติ้ง
พักเมืองละ 1 คืน เที่ยวแบบเจาะลึกครบทุกไฮไลท์เที่ยวมาเลเซีย

เที่ยวปีนังฮิลล์ ชมป้อมปืนคอนวอลิส ชมวันไทยในปีนัง

พาเที่ยวชมเมืองใหม่ปุตราจายา ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส ชมวัดถ้ำบาตู ไปขึ้นเคเบิ้ลคาร์และพักผ่อนบนส่วนสนุกเก็นติ้ง

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML05
แพ็คเกจทัวร์เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน
รับคณะที่สนามบินหาดใหญ่หรือ
สนามบินกัวลาลัมเปอร์พาเที่ยวเก็นติ้ง
เมืองในหมอกของประเทศมาเลเซีย ชมตึกแฝดปิโตนัส ชมเมืองใหม่ปุตราจาย่า

 

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้งนี้เพิ่ม

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML06
เที่ยวปีนัง 2 วัน 1 คืน ขึ้นปีนังฮิลล์ ชมวัดวัดเก็กล็อกซี่
พาเที่ยวมาเลเซียแบบเจาะลึกกับเที่ยวสนุกทัวร
์ผู้นำเที่ยวประเทศมาเลเซียตัวจริง ชมป้อมปืนคอนวอลิส ชมวัดไทย วัดพม่า

 

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML07
ทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน พักโรงแรมในปีนัง

พาเที่ยวปีนัง 3 วันเที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ของเมืองปีนัง ชม วัฒนธรรม อาหารการกิน ที่เที่ยว สถานที่ทางประวัติศาสตร์ของปีนังอันยาวนาน

สามารถรับที่สนามบินหาดใหญ่ สนามบินปีนัง หรือสนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML08
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
พักในเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ทั้ง 2 คืน เที่ยววัดถ้ำบาตูเคป เมอร์เดก้าสแควร์ ชมตึกแฝดปิโตนัส ช้อปปิ้งห้างซูเรีย และไปเที่ยวเก็นติ้ง 1 วันกลับมาพักที่กัวลาลัมเปอร์

 

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน แบบเจาะลึก
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน MERLION
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน มีอิสระด้วย 1 วัน
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รวมบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยว 2 สวนสนุก
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน GARDEN BY THE BAY
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เริ่มจากสนามบินหาดใหญ่
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้งกรุ๊ปส่วนตัว 4-6 ท่าน
เที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปครอบครัว
ทัวร์อิโปห์ คาเมร่อนไฮแลนด์ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

 

 

โปรแกรมเที่ยวปีนัง มะละกา 3 วัน 2 คืน
เที่ยวคาเมร่อนไฮแลนด์ เบตง 3 วัน 2 คืน
คาเมร่อนไฮแลนด์ 2 วัน 1 คืน เริ่มที่หาดใหญ่
เที่ยวสิงคโปร์ คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน
เที่ยวปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ปีนัง เก็นติ้งไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซียจากเชียงใหม่
ทัวร์หาดใหญ่ เก็นติ้ง สิงคโปร์
ปีนัง คาเมร่อน
เจาะลึกปีนัง 3 วัน 2 คืน
ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง
ปีันัง เบตง
ปีนัง คาเมร่อน
เที่ยวสิงคโปร 3 คืน 4 วัน
สิงคโปร์ มาเลเซีย 3 คืน 4 วัน
สิงคโปร 4 วัน 3 คืน
เที่ยวสิงคโปร มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

• พระราชวังเนการา

• ตลาดกัวฮ์

 

 

 

 

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง ปีนัง 3 วัน 2 คืน
รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูกที่สุด ปี 2565-2566
เที่ยวสิงคโปร์กับเที่ยวสนุกทัวร์ จองแพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ แบบจอยกรุ๊ป ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูกที่สุด จองง่าย เดินทางพร้อมกันหลายๆบริษัท จองกับเที่ยวสนุกทัวร์ได้ราคาพิเศษ

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-02
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
-จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร)
-ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ”ไฉ่ ซิ้ง เอี้ย” ที่ วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple)
-ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
-สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
-ล่องเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณ์
ราคาถูกสุด 17,999 บาท
เดินทาง มี.ค.-ก.ค. 2565
ดูรายละเอียดทัวร์สิงคโปร์นี้เพิ่ม

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-05
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
- ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
-สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
- ช้อปปิ้ง Marina Bay Sand และ Orchard Road
- FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
-ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม
-เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
ราคาถูกสุด 21,999 บาท
เดินทาง มี.ค.-ก.ค. 2565
ดูรายละเอียดทัวร์สิงคโปร์นี้เพิ่ม

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-04
เที่ยวสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สุดคุ้ม
-ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
- สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
-FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก -ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม -เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
ราคาถูกสุด 17,999 บาท
เดินทาง มี.ค.-ก.ค. 2565

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เกาะลังกาวี แพ็คเกจทัวร์ลังกาวี ราคาถูกที่สุด ปี 2565-2566
เที่ยวเกาะลังกาวี จองแพ็คเกจทัวร์ลังกาวีกับ เที่ยวสนุกทัวร์ เป็นผู้ให็บริการนำเที่ยวเกาะลังกาวีโดยตรง มั่นใจเราให้บริการทัวร์ลังกาวีตรงไม่ส่งต่อให้คนอื่นๆ

 

รหัสทัวร์ TSN-LW01
ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน จัดเต็ม เที่ยวครบ
ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี Langkawi Skyway ชมสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ช้อปปิ้งย่านตลาดกั๊วลังกาวี

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

รหัสทัวร์ TSN-LW02
ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน จัดเต็ม เที่ยวครบ
เล่นสวนน้ำสแปลช เอาต์ วอเตอร์ (Splash Out Water Theme Park) ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ชมสุสานพระนางมัสสุหรี หาดทรายดำ พิพิธภัณฑ์ ดร. มหาธีร์

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

รหัสทัวร์ TSN-LW03
 
 

 

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

รหัสทัวร์ TSN-LW04
 
 

 

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์พีพี
ทัวร์กระบี่
เช่าเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ
ล่องเรือยอร์ชหลีเป๊ะ
จองเรือไปหลีเป๊ะ
รถตู้รับส่งไปหลีเป๊ะ
ทัวร์ลังกาวี
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ใบอนุญาต 41/00335
Line ID:: @teawsanooktour
Tel:: 0853840228 , 0814155955
 
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ตุรกี