ทัวร์เก็นติ้ง || ทัวร์ปีนัง || ทัวร์มะละกา || ทัวร์ลังกาวี || ทัวร์ยะโฮบารู || ทัวร์สิงคโปร์ || รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย

 

หน้าแรก | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์เบตง ปีนัง | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ฮ่องกง

 

 

คาราวานแรลลี่ทัวร์มาเลเซีย หาดใหญ่ ปีนัง มะละกา คาเมรอนไฮแลนด์

โปรแกรม คาราวานแรลลี่หาดใหญ่ มาเลเซีย ขับรถเที่ยวมาเลเซีย เริ่มจากหาดใหญ่ไปปีนัง เที่ยวเมืองมะละกา ชมไร่ชาที่คาเมร่อนไฮแลนด์ โดยคาราวานแรลลี่

 

บริการนำเที่ยวมาเลเซีย แบบคาราวานแรลลี่ หรือ แรลลี่คาร์

แพคเกจขับรถส่วนตัวเที่ยวมาเลเซีย เริ่มจากหาดใหญ่ พาเที่ยวแบบขับรถเป็นคาราวาน เช่นกรุ๊ปสำนักงาน กรุ๊ปเพื่อนหรือแก๋งต่างๆ รวมที่พัก ตามเส้นทางต่างๆ ที่ท่านสนใจ

 

แพลนเที่ยวมาเลเซีย คาราวานแรลลี่

ขับรถเที่ยวในมาเลเซียไม่ใช่เรื่องยาก เรามีทีมงานคอนอำนวยความสะดวกทุกอย่าง เช่น เรื่องเอกสารรถ กฎระเบียบต่างๆ ในการขับรถในมาเลเซีย

 

ทัวร์เก็นติ้ง || ทัวร์ปีนัง || ทัวร์มะละกา || ทัวร์ลังกาวี || ทัวร์ยะโฮบารู || รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย

 

ทัวร์คาเมร่อน 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ปีนังวันเดย์ทริป

ทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

 

 

รหัสทัวร์ ::

แรลลี่ หาดใหญ่ ปีนัง มะละกา คาเมรอนไฮแลนด์ 7 วัน 6 คืน

เที่ยวมาเลเซีย ขับรถเอง กรุ๊ปส่วนตัว

 

รายละเอียดการเดินทาง ::

 

วันแรก

ด่านนอก อ.สะเดา จังหวัดสงขลา

17.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ โรงแรมสาธิต แกรนด์วิว ด่านนอก หรือเทียบเท่า ลงทะเบียน รับเอกสาร รับของที่ระลึก เข้าที่พัก

18.30 น.

รับประทาน อาหารค่ำ (1) พร้อมรับฟังบรรยายสรุป กฎกติกา กฎหมายที่ควรรู้ของมาเลเซีย

20.30 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง

ด่านนอก จังโหลน อะลอสตาร์ บัตเตอร์เวิร์ธ ปีนัง

06.00 น.

รับประทาน อาหารเช้า (2) ณ โรงแรมที่พัก

07.00 น.

จัดขบวนรถ ลำดับตามหมายเลข เตรียมความพร้อม จากนั้น ขบวนคาราวานออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก เพื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก และด่านบูกิตคายูอิตั้ม ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าประเทศมาเลเซีย

09.00 น.

(เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ขบวนรถเคลื่อนตัวออกจากด่านมาเลเซีย

* แวะเติมน้ำมัน ที่ปั้มน้ำมันปิโตรนัส

* ถึง สถานีบริการ GURUN กม. 80 แวะเติมน้ำมันเต็มถัง จากนั้นคณะออกเดินทาง ตามเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ ผ่านอลอสตาร์ บัตเตอร์เวิร์ธ

เที่ยง

คณะเดินทางถึงบัตเตอร์เวิร์ธ รับประทาน อาหารกลางวัน (3) ณ ภัตตาคาร

บ่าย

คาราวานออกเดินทางสู่เกาะปีนัง นำคณะขับรถข้ามสะพานที่เชื่อมระหว่างบัตเตอร์เวิร์ธ กับ เกาะปีนัง ทิวทัศน์สวยงามเกินคำบรรยาย จากนั้น ขบวนรถคาราวานขับเข้าสู่ ย่านจอร์จทาวน์ (George Town) จากนั้นเช็คอินที่พักโรงแรม CiTITEL Hotel, Penang (4 ดาว) หรือ

เทียบเท่า นำรถเข้าจอด ณ ที่จอดรถของโรงแรม หลังจากเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

* นำคณะเดินเที่ยวเมืองเก่าปีนัง ซึ่งมีสถานที่เที่ยวมากมาย ชมย่าน Armenian Street "Penang Street Art"

จุดชมภาพวาด ซึ่งสามารถพบเห็นภาพวาดต่างๆได้ตามกาแพงข้างถนน ผนังบ้านและตึก ประตู หน้าต่าง และอื่นๆ ภาพวาดเด่นๆ จะเป็นผลงานของ เออร์เนสต์ ซาชาเรวิก (Ernest Zacharevic) ศิลปินชาวลิทัวเนีย ที่ถ่ายทอดความเป็นความเป็นเอเชียสะท้อนวิถีชีวิตของชาวปีนัง ผ่านภาพวาดเพิ่มสีสันสร้างเสน่ห์ให้จอร์จทาวน์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยว

เย็น

นำคณะไปสัมผัสความเป็นอยู่แบบปลูกบ้านบนน้ำ ชมหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ ( Chew Jetty) เป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนแต่ละตระกูลที่อพยพมาอยู่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 บ้านไม้เก่าคลาสสิคสองข้างทางที่สร้างทอดยาวออกไปในทะเล พร้อมของกิน ของให้ช้อบ ตลอดทางเดิน (คล้าย ๆ เกาะเกร็ดหรือบ้านที่เกาะปันหยี)

* อาหารค่ำนี้ เชิญท่านเป็นอิสระกับอาหารท้องถิ่น ซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านชาวประมง เป็นศูนย์อาหารขนาดใหญ่ สามารถสั่งทำแบบสดๆตามใจเราได้เลย

ค่ำ

นำคณะกลับโรงแรมที่พัก Cittitel Hotel Penang พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

ตุลาคม 2566 Penang Hill - คฤหาสน์ปีนังเปอรานากัน วัดไชยมังคลาราม วัดเจดีย์พระหมื่นองค์ หมู่บ้านชาวประมง

เช้า

รับประทาน อาหารเช้า (4) ณ โรงแรมที่พัก

08.00

นำคณะออกเดินทางออกนอกเมือง เพื่อนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา Penang Hill เป็นภูเขาที่สูงที่สุดบนเกาะปีนัง เป็นที่ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาของเกาะปีนัง จากจุดสูงสุดของเกาะแห่งนี้ เป็นมุมดีที่สุดในการถ่ายภาพ George Town วันไหนทัศนวิสัยดีก็สามารถมองเห็นไปถึงฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองButterworth

เที่ยง

รับประทาน อาหารกลางวัน (5) ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำคณะเที่ยวชม คฤหาสน์ปีนังเปอรานากัน ชมสถาปัตยกรรมปีนังแบบดั้งเดิม ที่คฤหาสน์ เปอรานากันของเศรษฐีชาวจีน-เปอรานากัน ภายในคฤหาสน์มีความยิ่งใหญ่ แม้จะมีอายุเป็นร้อยปีแต่ก็สวยงาม ชมการจัดแสดงวัตถุโบราณ เครื่องทอง กระเบื้องเคลือบ แผงไม้สลัก ของที่ระลึก และของสะสมกว่า 1,000 ชิ้น ที่มีการผสานศิลปะแบบจีนและตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

เย็น จากนั้นนำคณะชมวัดเจดีย์พระหมื่นองค์หรือเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่าวัดเกะก์ โละก์ซี (Kek Lok Si) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ชมสถาปัตยกรรมของเจดีย์ 3 ประเทศพม่าไทยจีน ตั้งอยู่บนเชิงเขาในเขตเอเยอร์อิตัมวัดแห่งนี้นับเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย
และได้ชื่อว่าเป็นวัดจีนที่สวยที่สุดด้วย “มหาเจดีย์พระพุทธรูปหมื่นองค์” (Pagoda of Ten Thousand Buddhas)เป็นเจดีย์ทองที่ประดับพระพุทธรูปแกะสลักจำนวนหมื่นองค์
ค่ำ รับประทาน อาหารค่ำ (6) ณ ภัตตาคาร

 

นำคณะกลับโรงแรมที่พัก Cittitel Penang พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่

ปีนัง – ถ้ำเปรัค- มะละกา

เช้า รับประทาน อาหารเช้า (7) ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น. นำคณะเดินทางสู่เมืองหลวง อีโปร์ของรัฐเปรัค โดยนำคณะข้าม สะพานปีนังแห่งที่ 2 สะพานสวยงามเชื่อมเกาะปีนังแห่งที่ 2 หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งคือ Sultan Abdul Halim Muadzam Shah Bridge สะพานปีนังแห่งที่ 2 มีความยาว 24 กิโลเมตร เป็นสะพานเชื่อมเกาะที่ยาวที่สุดในประเทศมาเลเซียและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 4.5 พันล้านริงกิตมาเลเซีย ก่อสร้างโดยบริษัทไชน่า ฮาเบอร์ เอนจิเนียริ่ง และ UEM Builders Bhd ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 6 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2008 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2014

เที่ยง

รับประทาน อาหารกลางวัน (8) ณ ภัตตาคาร อาหารจีน (ร้านเป็ดย่างซันกี่)

บ่าย

นำคณะเที่ยวชม ถ้ำเปรัค นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมและพระพุทธรูปภายในถ้ำเพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนออกเดินทางจากสู่เมืองมะละกา ผ่านเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ ผ่านชมทิวทัศน์ความสมบูรณ์ของป่าไม้เบญจพรรณ (ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร) จะแวะให้คณะพักผ่อนอิริยาบทคลายเหนื่อย ณ จุดพักรถตามความเหมาะสมซึ่งจะมีอาหารเครื่องดื่มผลไม้จำหน่าย

17:30 น.

(โดยประมาณ) คณะเดินทางถึงเมือง มะละกา เมืองมรดกโลก นครแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเชีย นำคณะเข้าเช็คอินที่พักโรงแรม The Pines Melaka Hotel หรือระดับเดียวกัน

ค่ำ

นำคณะเดินชมบรรยากาศชมแสงสียามค่ำคืน ช้อปปิ้งของที่ระลึกที่ ตลาดถนนคนเดิน JONKER STREET จากวงเวียนที่ Dutch Square ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ Jonker Street หลังจากดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบเต็มอิ่มแล้ว (อิสะอาหารค่ำตามอัธยาศัย) ได้เวลาสมควร นำท่านกลับที่พัก

 

วันที่ห้า เต็มอิ่ม มะละกา ตลอดวัน- ล่องเรือแม่น้ำมะละกา

เช้า

รับประทาน อาหารเช้า(9) ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้น นำคณะ เที่ยวชมเมืองเก่ามะละกา ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าอันเก่าแก่ (ช่อง แคบมะละกานักเดินเรือทั่วโลกทั้งอดีตและปัจจุบันที่รู้จักกันเป็นอย่างดี) นครที่ผสมผสานระหว่างชาวดัช, โปรตุเกส, อังกฤษ, จีน ทำให้มีความหลากหลาย ทางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม

09.00 น.

นำท่านแวะชมและถ่ายรูปที่ ย่านดัทช์สแควร์ ซึ่งรับอิทธิพลมาจากในสมัยที่ชาวดัทช์ยึดครองมะละกา และได้เผยแพร่สถาปัตยกรรมไว้ทั่วเมือง นำท่านชม Town Hall อาคารสีแดงอมชมพูซึ่งสร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 16 จากนั้นนำท่าน ชมโบสถ์เซ็นต์ปอล ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ฝังศพของนักบุญฟรานซิส ซาเวียร์ นักบุญชาว

สเปนซึ่งได้เดินทางมาจากยุโรปเพื่อแสวงบุญ เรามาต่อกันที่ โบสถ์เซนต์ปอล ซึ่งอยู่บนเนินเขา St. Paul’s Hill ข้างๆ Dutch Square St.Paul’s Church โบสถ์เก่าแก่ใน มะละกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1521 และถือเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างโดยชาวโปรตุเกส

จากนั้น นำคณะเที่ยวชม Maritime Museum พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของ มะละกา ในแต่ละยุคสมัยจนถึงยุคโคโรเนียลและเป็นอิสระจนถึงทุกวันนี้ โดยได้จัดแสดงบนเรือเดินสมุทรโบราณ (จำลอง) ขนาดใหญ่ ภายในได้จัดแสดงแบ่งเป็นห้องต่างๆตามยุคตามสมัย ได้ท่านได้ชมอย่างน่าสนใจ

* นำคณะไปขึ้น The Shore Sky Tower เป็นหอคอยเมืองมะละกา ซึ่งจะหมุน 360 องศา ให้ท่านมองเห็นมะละกาได้ทั้งเมือง เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในเมืองมะละก

เที่ยง

รับประทาน อาหารกลางวัน (10) ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำคณะเที่ยวชม มัสยิด Kampong Kling Mosque เป็นมัสยิดเก่าแก่ตั้งแต่ปี 1748 เป็นโครงสร้างไม้และถูกสร้างใหม่ด้วยปูน โดยยังใช้รูปทรงเดิม ภายในมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องสไตล์อังกฤษและโปรตุเกส แชนเดอเลียสมัยวิกตอเรียและไม้แกะสลักสไตล์ฮินดู-จีน เป็นศิลปะ ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรม

จากนั้น นำคณะชม วัด Cheng Hoon Teng โดยมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเป็นองค์ประธานสร้างโดยวัสดุนำเข้าจากประเทศจีน เพื่อสร้างวัดนี้ให้กับชาวฮกเกี้ยน มีการตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรบรรจง ให้ท่านได้ถ่ายรูปไม่รู้เบื่อ

เย็น

รับประทาน อาหารเย็น (11) มามะละกาต้องไม่พลาดเมนูนี้ คือข้าวมันไก่กลม Chicken Rice Ball ให้ท่านได้ลิ้มลอง รสชาติดั้งเดิมที่ ร้าน Kedai Kopi Chung Wah ซึ่งอยู่ใกล้ Hard Rock Caf? ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำมะละกา ปิดท้ายด้วยลอดช่องมะละกา รสชาติดั้งเดิมของที่นี่

จากนั้น

นำคณะนั่งเรือ ล่องแม่น้ำมะละกา ชมวิถีชีวิตของผู้คนแห่งนี้ยามค่ำคืน เหมือนได้ย้อนอดีตอีก ครั้งหนึ่ง การนั่งเรือใช้เวลาประมาณ 45 นาที ตลอดเวลาบนเรือท่านจะได้เห็นสีสันและความน่ารักของเมืองมะละกา ได้ผ่านไปยังจุดที่ยังไม่เคยเดินไป ได้ชมภาพสวยงามบนผนังของตึกริมน้ำที่ถูกเพนท์เป็นรูปต่างๆแปลกตาและน่าสนใจ

ค่ำ

นำคณะกลับที่พักโรงแรม The Pines Melaka Hotel หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่หก

มะละกา – คาเมรอนไฮแลนด์ นั่งรถกอล์ฟชมไร่ชา BOH TAE CENTRE

เช้า รับประทาน อาหารเช้า (12) ณ โรงแรมที่พัก จากนั้น
08.30 น. นำคณะออกเดินทางสู่คณะเดินทางต่อสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ (ระยะทาง 359 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
หรือที่ราบสูงคาเมรอนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่บนเขาที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย โดยมีขนาดพื้นที่เท่ากับประเทศสิงคโปร์ ครอบคลุมพื้นที่ว่า 712 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทา งตอนเหนือติดกับรัฐกลันตัน และทางตะวันตกมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเมืองปีรัก ผู้ค้นพบคาเมรอนไฮแลนด์ คือ เซอร์ วิลเลี่ยม คาเมรอนในปี 1885 พื้นที่มีความสูงอยู่ในช่วงจาก 1100 เมตรถึง 1600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีที่เหมาะแก่การพักผ่อนประมาณ 18 องศาเซลเซียส
แวะพักรถพักคน เติมน้ำมัน ณ สถานีบริการ ตามความเหมาะสม
เที่ยง รับประทาน อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (ณ สถานีบริการ) ระหว่างตามความเหมาะสม จากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ ได้ถูกพัฒนาในปี 1930 เทเบิ้ลแลนด์ เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย นอกจากอุตสาหกรรมชาแล้วที่ราบสูงแห่งนี้ถูกบันทึกว่าเป็นสถาน
ที่ที่มีอากาศเย็นด้วยสถานที่นี้เอง มีทั้งสวนผลไม้, สถานที่เพาะชำพันธุ์ไม้, แหล่งเพาะปลูก, น้ำตก, แม่น้ำ, ทะเลสาบ, สัตว์ป่า, ป่าที่ปกคลุมด้วยหญ้ามอส, สนามกอล์ฟ, โรงแรม, สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,
บังกะโล, แลนด์ โรเวอร์, พิพิธภัณฑ์ และชนพื้นเมืองเดิม(โอแรง แอสลี่)

15.00 น.

คณะเดินทางถึง คา เมร่อนไฮแลนด์ เยี่ยมชมความงามของไร่ชากว้างสุดสายตา ที่สามารถผลิตชาได้มากกว่า 5 ล้านแก้ว/วัน นำคณะนั่งรถกอล์ฟลงไปชมไร่ชา ถึงพื้นที่ปลูกด้านล่างในหุบเขา ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ที่สวยงาม

จากนั้น คณะคาราวานเดินทางสู่ที่พัก

17.30 น.

คณะเข้าโรงแรมที่พัก Copthorne Hotel Cameron Highlands หรือเทียบเท่า

18.30 น.

รับประทาน อาหารมื้อค่ำ (13) แบบสุกี้ สตรีมโบ๊ท อาหารขึ้นชื่อของสถานที่แห่งนี้ ทานผัก สดๆ กุ้ง ไก่ หมู อร่อยเกินความคาดหมาย จากนั้นเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด คาเมรอนไฮแลนด์ – เปรัค - ด่านนอก - หาดใหญ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (14) ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารเช้า นำท่าน เที่ยวชม สวนกระบองเพชร Cactus Valley และยังมีไม้ดอกสวยงามเกินคำบรรยาย ให้ท่านได้ถ่ายรูปจนอิ่มใจ จากนั้นพาคณะ แวะตลาดพื้นเมือง เชิญท่านเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อาทิเช่น พืชผัก เมืองหนาว ดอกไม้สดและแห้ง

ได้เวลาสมควร ขบวนคาราวานออกเดินทางสู่รัฐเปรัค (ระยะทาง 91 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที)

เที่ยง

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ สถานีบริการ ระหว่างทางตามความเหมาะสม

บ่าย

คณะคาราวานเดินทางต่อ ผ่าน บัตเตอร์เวิร์ธ และ อลอสตาร์สู่ ชายแดนมาเลเซีย-ไทย

แวะพักรถพักคนระหว่างทางตามความเหมาะสม

16.00 น.

คาราวานเดินทางถึง GURUN หลักกม.ที่ 80 ก่อนถึงชายแดนไทย เติมน้ำมันเต็มถัง

17.00 น.

คณะ เดินทางถึงชายแดนไทย-มาเลย์เซียดิวตี้ฟรี ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี เช่น เหล้า บุหรี่ น้ำหอม ช็อคโกแลต เสื้อผ้า นาฬิกา และอื่นๆอีกมากมาย จนกระทั่งถึงเวลานัดหมาย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ขาเข้า ก่อนเดินทางกลับหาดใหญ่

18.00 น. เดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML65
ทัวร์ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
บินลงหาดใหญ่ พาเที่ยวปีนัง พักปีนัง 1 คืน และ ข้ามไปพักบนเกาะลังกาวี 2 คืน ขึ้นชมวิวปีนังฮิลล์ บ้านเปอร์รานากัน ตึก Maha Tower สุสานพระนางมัสสุหรี ลังกาวีเคเบิ้ลคาร์ ช้อปปิ้งตลาดกัวฮ์ ถ่ายรูปพยาอินทรี

 

รหัสทัวร์ TSN-ML66
ทัวร์เบตง ปีนัง 4 วัน 3 คืน
แพคเกจเที่ยวส่วนตัว รับสนามบินหาดใหญ่ หรือจองแบบรวมตั๋วเครื่องบินได้ ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ลิ่มรสไก่เบตง ชมอุโมงค์ปิยมิตร นั่งรถรางขึ้นชมปีนังฮิลล์ เดินปีนังอาร์ตสตรีท

 

รหัสทัวร์ TSN-ML67
แพคเกจทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
ทัวร์ปีนัง ส่วนตัว บินเข้าสนามบินหาดใหญ่ บินกลับจากสนามบินปีนัง เที่ยวปีนัง เจาะลึก พักในปีนัง 2 คืน แวะเที่ยวอลอสตาร์ด้วย ไม่พลาดลองชิมลอดช่องปีนัง ชม บ้านเปอร์รานากัน

 

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML60
มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว
พักกัวลาลัมเปอร์ พักเก็นติ้ง และพักคาเมร่อน หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์ จากเก็นติ้งไปคาเมร่อน

 

รหัสทัวร์ TSN-ML61
ทัวร์มะละกา คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวมะละกาจากหาดใหญ่ พักมะละกา 1 คืน กัวลาลัมเปอร์ 1 คืนและ คาเมร่อน 1 คืน

       

รหัสทัวร์ TSN-ML62
แพลนทัวร์ปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
แพ็คเกจเที่ยวคาเมร่อน ปีนัง ด้วยรถตู้หรือรถบัสจากหาดใหญ่

         

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML57
ทัวร์ปีนัง มะละกา 3 วัน 2 คืน ส่านตัว
แพ็คเกจเที่ยวปีนัง มะละกา มาเลเซีย พักในปีนัง 1 คืน และพักที่มะละกา 1 คืน เที่ยวมาเลเซียบินลงหาดใหญ่ ปีนัง หรือกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML58
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ เก็นติ้ง พักที่ยะโฮบารู 2 คืน และพักที่เก็นติ้ง 1 คืน เมอร์ไลอ้อน-การเด้นบายเดอะเบย์-เซ็นโตซ่า มะละกา- ตึกปิโตนัส-ปุตราจายา

      

รหัสทัวร์ TSN-ML59
ทัวร์ปีนัง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจทัวร์มะละกา ปีนัง จากหาดใหญ่ จากปีนัง หรือจากกัวลาลัมเปอร์ พักปีนัง 1 คืน-พักมะละกา 1 คืน-พักกัวลา 1 คืน

        

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML52
ทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน บินตรง
เที่ยวปีนังเต็มที่บินตรงทำให้มีเวลาเที่ยวเยอะ พักที่ปีนัง 2 คืน ปีนังฮิลล์ ปีนังอาร์ตสตรีท ป้อมปืนคอนวอลิส วัดไทยวัดพม่า

 

รหัสทัวร์ TSN-ML53
ทัวร์เก็นติ้ง ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
แพ็คเกจเที่ยวปีนัง เก็นติ้ง นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้ง สนุกกับ Skyworlds Theme Park ชมปีนังฮิลล์ อาร์ทสตรีท

     

รหัสทัวร์ TSN-ML56
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เที่ยวไชน่าทาวน์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้นบายเดอะเบย์ เก็นติ้งมาเลเซีย

     

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML46
ทัวร์คาเมร่อน มะละกา เก็นติ้ง 4 วัน 2 คืน
แพ็คเกจเที่ยวมะละกา เก็นติ้ง คาเมร่อน ส่วนตัวด้วยรถตู้ VIP บินลงหาดใหญ่ บินกลับจากกัวลาลัมเปอร์ ดีที่สุด

 

รหัสทัวร์ TSN-ML47
ทัวร์อีโปร์ คาเมร่อน ปีนัง 4 วัน 3 คืน
เที่ยวมาเลเซีย 3 เมืองหลัก 3 บรรยากาศ ปีนังได้ความเป็นเมืองเก่าประประวัติศาสตร์ คาเมร่อนได้ความเป็นธรรมชาติ อากาศเย็น

   

รหัสทัวร์ TSN-Ml48
แพ็คเกจทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
ทริปพาเที่ยวมาเลเซีย ส่วนตัว เที่ยวปีนัง 1 วัน เที่ยวเก็นติ้ง 1 วัน เที่ยวคาเมร่อน 1 วัน และแวะเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ด้วย

      

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML43
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน บิรตรง
เที่ยวมาเลเซียบินตรงลงกัวลาลัมเปอร์ พักเก็นติ้ง 1 คืน พักคาเมร่อน 1 คืน และพักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน บินลงหาดใหญ่ กัวลาลัมเปอร์ หรือปีนังก็ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML44
เที่ยวคาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
ไปเที่ยวคาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ จากหาดใหญ่ พักคาเมร่อน 1 คืนและพักเก็นติ้ง 1 คืน ด้วยรถตู้ VIP หาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซีย

  

รหัสทัวร์ TSN-ML45
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 2 คืน
ใครที่มีเป้าหมายเพื่อปเล่นสวนสนุกที่เก็นติ้ง แนะนำพักบนเก็นติ้ง 2 คืน เพราะจะทำให้มีเวลาเล่นเครื่องเล่นได้เยอะ

   

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML38
แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รถตู้
ทริปเที่ยวเก็นติ้งเต็มวัน และพักในกัวลาลัมเปอร์ 2 คืน เหมาะสำหรับคณะส่วนตัว เที่ยวมาเลเซียแบบชิวๆ พาซิตี้ทัวร์ในเมืองกัวลาลัมเปอร์ครบทุกจุด และขึ้นไปเที่ยวเก็นติ้งเต็มวัน นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้ง

 

รหัสทัวร์ TSN-ML42
เที่ยวปีนัง เก็นติ้ง กัวลฯ 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
ทัวร์ปีนัง+เก็นติ้ง และไม่พลาดที่จะแวะเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ด้วยรถตู้ VIPหาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซียส่วนตัว รวมที่พัก คนขับพาเที่ยวมาเลเซียพูดไทยได้ รวมค่าเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้งไฮแลนด์ สามารถรับส่งคณะที่กัวลาลัมเปอร์ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML64
ทัวร์เบตง ปีนัง 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวเบตง ปีนัง รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่หรือ
ในตัวเมืองหาดใหญ่ พาทานอาหารยอดนิยมของเบตง และชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวปีนังฮิลล์ เดินชม อาร์ทสตรีตปีนัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์พีพี
ทัวร์กระบี่
เช่าเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ
ล่องเรือยอร์ชหลีเป๊ะ
จองเรือไปหลีเป๊ะ
รถตู้รับส่งไปหลีเป๊ะ
ทัวร์ลังกาวี
ทัวร์เบตง ปีนัง
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ใบอนุญาต 41/00335
Line ID:: @teawsanooktour
Tel:: 0853840228 , 0814155955
 
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ตุรกี
ทัวร์บาหลี ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว