โหวตเว็บนี้ กด +1
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศบินตรงจากภูเก็ต
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ ML004 : ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ เมืองใหม่ ปุตราจาย่า 4 วัน 3 คืน (บิน RJ)
กำหนดการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : สอบถาม
ทัวร์จอยโปรแกรมนี้เพื่อเป็นการยืนยันการออกเดินทางที่แน่นอน กรุณาจองก่อนการเดินทาง 15 วัน
กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนเมื่อมีผู้จองครบ 10 ท่าน หรือ กรณีต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้เดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 8 ท่าน
วันแรก : กรุงเทพฯ  กัวลาลัมเปอร์
14.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 โซน S ประตู 9 เคาน์เตอร์
สายการบิน Royal Jordanian(RJ) เลขที่ 4-9 เจ้าหน้าที่บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระ
16.15 น.
ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน Royal Jordanian ) เที่ยวบินที่ RJ180
19.25 น.
เดินทางถึง กัวลาลัมเปอร์ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดิน
ทางเข้าสู่ตัว เมืองกัวลาลัมเปอร์ เมืองแห่งสีสัน ที่รวบวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติ นำท่านเข้า
ที่พักโรงแรม Puteri Park Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สอง : กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน
เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชม“กรุงกัวลาลัมเปอร์”เมืองหลวงประเทศ
มาเลเซียชม จัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่ง อิสระภาพ) ที่ทุกๆ วันชาติของ มาเลเซีย ชาวมาเลเชีย จะมาชุมชนเพื่อ เฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน ที่และ แทนที่ด้วยธง ชาติ มาเลเซีย จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูป บริเวณด้านหน้าของพระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า จากนั้นนำท่าน ชมและถ่ายรูปกับตึกคู่แฝดที่สูงที่สุด ในโลก ตึกปิโตรนัส จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง ช๊อคโกแล๊ต จากโรงงาน ราคาถูก
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีน
บ่าย
หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ คาเมอรอน ไฮแลนด์ สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุด แห่ง
หนึ่งของประเทศ มาเลเซียนำท่านเดินทางสู่ คาเมรอนไฮส์แลนด์ ตาม เส้นทางที่คดเคี๊ยวตามไหล่
เขาชมทัศนียภาพ ที่สวยงามของ ธรรมชาติสองข้างทาง (ระยะทาง 250 กม) ชม ความสวยงาม
ของไร่ชาคาเมรอน ที่ปลูกทั่วทั้งขุนเขา ทัศนียภาพสวยงามมาก ถ่ายรูปกับคนที่รู้ใจ พร้อมอิสระให้ท่านได้เลือกชิมชารสชาติดี หรือซื้อเป็นของฝากกับคนทางบ้าน
18.00 น.
ถึงคาเมรอน นำท่าน  รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง(สตีมโบ๊ต) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
โรงแรม Equatorial Hotel หรือ เทียบเท่า จัดเก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลาง
อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิประมาณ 20 -24 องศา (กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวด้วยครับ)
วันที่สาม : คาเมรอน RESORT WORLD GENTING
เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่เย็นสบาย จากนั้นนำท่าน
เดินทางไปชมตลาดพืชผักผลไม้เมืองหนาว ให้ท่านได้ชมบรรยากาศยามเช้าพร้อมอิสระให้ท่านเลือก
ซื้อผลไม้หรือของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปชม สวนผึ้ง เป็นสวนเลี้ยงเพาะผึ้งขนาดใหญ่
เพื่อสำหรับการทำน้ำผึ้ง คุณภาพดี ให้ท่านเดินชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากคาเมรอน เพื่อเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางแวะให้ท่านถ่ายรูปกับ น้ำตกอิสกานด้า ที่อยู่ริมทาง
12.00 น.
บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีน
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮ แลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า นำท่านสนุกตื่นเต้นโดย
นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY ระยะ
ทาง 3.4 กม. สู่ ยอดเขา “ เก็นติ้ง ไฮแลนด์” นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี บน
ยอดเขาสูงกว่า ระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต เข้าสู่ที่ พัก FIRSTWORLD HOTEL (ห้องพัก บนเก็น
ติ้งจะไม่มีเตียงเสริม) แล้วอิสระท่องเที่ยวที่ " เฟิสท์ เวิลด์พลาซ่า" 
บริการ อาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม (ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม จะมี 2เตียงสำหรับกรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง)
วันที่สี่ : อิสระบนเก็นติ้ง สวนสนุก ปุตราจายา สุวรรณภูมิ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมแล้วอิสระท่องเที่ยวที่ " เฟิสท์เวิลด์พลาซ่า" เพลิดเพลิน
กับดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุก Theme Park ทั้งในร่ม
และกลางแจ้ง ฯลฯ หรือเลือก เพลิดเพลิน กับเกมส์การเสี่ยงโชค นานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีน นับพันตู้ ฯลฯ บริการตลอด 24 ช. ม. (บนเก็นติ้งไฮแลนด์ อุณหภูมิ 18 - 22องศา เซลเซียส ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกตกันหนาวไปด้วย กรณีเข้า คาสิโนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก, สวมรองเท้าหุ้มส้น และไม่นุ่งขาสั้น ) ที่ เฟิสท์เวิลด์
พลาซ่า” ประเทศมาเลเซีย คุณจะได้พบกับ ไทมส์สแควร์และยูนิเวอร์แซลวอล์คที่เฟิสท์เวิลด์
พลาซ่า บนเก็นติ้งไฮแลนด์รีสอร์ท ประเทศมาเลเซีย " เก็นติ้ง ไฮแลนด  รีสอรท์ " คือ นครแห่งความบันเทิง ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้า ภัตตาคาร ร้านกาแฟ เครื่องเล่นและอีกนานาบริการ
เที่ยง
(อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย) จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทาง สู่ เมืองใหม่ปุตราจายา นำท่าน ชม เมืองใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซีย ที่เป็นศูนย์กลางของรัฐบาล ปุตราจายา ได้ ชื่อว่าเป็นเมืองในสวนที่ สวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอย่างดี เสน่ห์ของที่นี่คือสวนพฤษชาติ ทะเลสาบปุตราจายา และอาคารรูปทรง แปลกตา แวะชมและถ่ายรูปกับอาคารที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี อาคารมัสยึดสีชมพูอาคารที่ ทำ การรัฐ สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม
เย็น
บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน KLIA
22.10 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน ROYAL JORDANIAN เที่ยวบิน RJ
23.30 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
ท่านละ 13,900.-บาท
ท่านละ 12,900
ท่านละ 2,500.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
ค่าเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินกรุงเทพฯ มาเลเซีย และเซอร์ชาร์ท
น้ำมันแล้ว, ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ตลอดรายการ , ค่าโรงแรม 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ,
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ , ค่าธรรมเนียมเข้าชม , ค่ามัคคุเทศก์ไทย – มาเลเซีย , ค่าน้ำดื่ม ขนม
ระหว่างการเดินทาง , ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของ
บริษัทประกันภัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
 
• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง (สอบถาม)
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง (สอบถาม)
 
 

 

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 210 308 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)