โหวตเว็บนี้ กด +1
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศบินตรงจากภูเก็ต
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส006 : ทัวร์ทะเลตรัง + ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
รหัส007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
รหัส007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ ML005 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ เมืองใหม่ ปุตราจาย่า 4 วัน 3 คืน (บิน FD)
กำหนดการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : 9 - 12 ธันวาคม 2554 (วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ)
ทัวร์จอยโปรแกรมนี้เพื่อเป็นการยืนยันการออกเดินทางที่แน่นอน เปิดรับจองทัวร์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2554 นี้เท่านั้น
กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนเมื่อมีผู้จองครบ 10 ท่าน หรือ กรณีต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้เดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 8 ท่าน
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ  ปีนัง
11.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 โซน E เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA เจ้าหน้าที่บริษัทฯต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร
14.15 น.

ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD3545

16.55 น.
เดินทางถึง สนามบินปีนัง ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางเข้าสู่ ตัว เมือง ปีนัง เมือง แห่งสีสัน ที่รวบวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติ และการผสมผสานของอาคารและสถาปัตยกรรม แบบซิโน โปรตุเกตุ และอาคารสูงระฟ้าทันสมัยได้อย่างลงตัว นำชมสถาปัตยกรรมแบบจีนและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมาเลเซีย เชื้อสายจีนในเกาะปีนัง
เย็น

บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารจีน หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Bay View Hotel หรือ
เทียบเท่า อิสระพักผ่อนหรือเลือกเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

วันที่สอง : ปีนัง  คาเมรอนไฮส์แลนด์
เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางไป สักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ วัดชัยมังคลาราม (วัดไทย)และชมวัดพม่ากับภาพวาดพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตลอดจนศิลปะแบบพม่าที่ สวยงามจากนั้นนำท่าน เดินทางไปวัด เขาเต่า ชมเจดีย์หมื่นพระ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกระหว่างทางเดินขึ้นลงวัด
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีน
บ่าย
นำท่านเดินทาง ข้ามชมสะพานปีนัง สะพานที่ยาวเป็นอันดับ ที่ 3 ของ โลก (13.5 ก.ม.) ด้วยงบ
ก่อสร้างกว่า 9,000 ล้านบาท สมควร แก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ คาเมอรอน ไฮแลนด์ สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุด แห่ง หนึ่งของประเทศมาเลเซียนำท่านเดินทางสู่ คาเมรอนไฮส์แลนด์ ตามเส้นทางที่คดเคี๊ยวตามไหล่เขาชมทัศนียภาพ ที่สวยงามของธรรมชาติสองข้างทาง (ระยะทาง 250 กม)
18.00 น.
ถึงคาเมรอน นำท่าน  รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง(สตีมโบ๊ต) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมEquatorial Hotel หรือ เทียบเท่า (4ดาว) จัดเก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางอากาศหนาวอุณหภูมิประมาณ 18-24 องศา
วันที่สาม : คาเมเรอนไฮส์แลนด์  เก็นติ้งไฮส์แลนด์
เช้า
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นสบาย  บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่าน ไปชมฟาร์ม เลี๊ยงผึ้ง ถ่ายรูป เป็นที่ระลึก ชมตลาดผลไม้เมืองหนาว ก่อนเดินทางไปชมความสวยงาม ของไร่ชาคาเมรอน ที่ปลูกทั่วทั้งขุนเขา ทัศนียภาพสวยงามมาก ถ่ายรูปกับคนที่รู้ใจ จากนั้นนำท่านแวะชมน้ำตก อิสกานด้า ที่สวยงาม จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เก็นติ้ง
12.00 น.
บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีน
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮ แลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า นำท่านสนุกตื่นเต้นโดยนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY ระยะ ทาง 3.4กม. สู่ ยอดเขา “ เก็นติ้ง ไฮแลนด์” นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต เข้าสู่ที่พัก FIRSTWORLD HOTEL (ห้องพักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม)แล้วอิสระท่องเที่ยวที่ " เฟิสท์ เวิลด์พลาซ่า" เพลิดเพลินกับดิสโก้, คาราโอ เกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุก Theme Park ฯลฯ หรือเลือก เพลิดเพลิน กับเกมส์การเสี่ยงโชค นานา ชนิดอาทิ บัคคาร่า, แบล็ค แจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีน นับพันตู้ ฯลฯ บริการตลอด 24 ช. ม. (บน เก็นติ้งไฮแลนด์ อุณหภูมิ 18 - 22 องศาเซลเซียส ควร เตรียมเสื้อแจ็คเกตกันหนาวไปด้วย คาสิโน สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก, สวมรองเท้าหุ้มส้น และไม่นุ่งขาสั้น ) ที่ เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า”ประเทศ มาเลเซีย คุณจะได้พบกับไทมส์สแควร์และยูนิเวอร์แซลวอล์คที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า บนเก็นติ้งไฮแลนด์ รีสอร์ท ประเทศมาเลเซีย " เก็นติ้ง ไฮแลนด์ รีสอร์ท" คือ นครแห่งความบันเทิง ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้า ภัตตาคาร ร้านกาแฟ เครื่องเล่นและอีกนานาบริการ ตื่นตากับรูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพีเสรีภาพและออสการ์ เสมือนกับคุณได้ไปเยือน ณ สถานที่นั้นจริง ๆ เชิญสัมผัสกับ ทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยวที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า ณ เก็นติ้ง ซิตี้
ค่ำ
บริการ อาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม (ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม จะมี 2 เตียงสำหรับกรณีพัก 3ท่านต่อห้อง)
วันที่สี่ : เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านชม“กรุงกัวลาลัมเปอร์”เมืองหลวงประเทศ
มาเลเซีย ชม จัตุรัส เมอร์เดก้า(ลานแห่งอิสระภาพ) ที่ทุกๆ วันชาติของ มาเลเซียชาวมาเลเชีย จะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมี งานรื่นเริง กัน ที่มีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก 100 เมตร ซึ่งธงชาติอังกฤษได้ถูก ลดลงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธง ชาติ มาเลเซีย จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของพระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า , ผ่านชมอาคารสุลต่านอับดุลซามัคที่สร้างแบบอาหรับมอริสที่สวยงาม นำท่านผ่านชม K.L.TOWER ซึ่งสูงติด อันดับ 4 ของโลก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งช๊อคโกแล๊ต จากโรงงาน จากนั้นนำท่านเดินทางไป ถ่ายรูปตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกปิโตรนัสและอิสระช้อปปิ้งสินค้าในห้าง KLCC ในตึกแฝด
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีน
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวง แห่งใหม่ ของมาเลเซีย ที่ เป็นศูนย์กลาง ของ
รัฐบาล นำท่าน ชมมัสยึดสีชมพูอาคารที่ทำการรัฐ สะพานแขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพที
สวยงาม จนสมควรแก่เวลานำท่าน เดินทางเข้าสู่สนามบิน
ค่ำ
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารจีน
22.20 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบิน FD 3576 หรือ สายการบิน Royal Jordanian เที่ยวบิน RJ 181
23.30 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
ท่านละ 14,900.-บาท
ท่านละ 13,900
ท่านละ 2,500.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
ค่าเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินทุกแห่งแล้ว , ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตลอด
รายการค่าโรงแรม 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ ,ค่าธรรมเนียมเข้าชม ,ค่ามัคคุเทศก์
ไทย – มาเลเซีย , ค่าน้ำดื่ม ขนม ระหว่างการเดินทาง ,ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
 
โปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย
• รหัสทัวร์ ML001 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ เมืองใหม่ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง วันที่ 30 ธ. ค. 54 - 1 ม.ค. 55 (เปิดจองแล้ว)
• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง 29 - 31 ต.ค. 54 (รีบจองด่วน)
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง 2 - 4 ธ.ค. 54 (รีบจองด่วน รับจองวันนี้ ถึง 20 พ.ย เท่านั้น)
• รหัสทัวร์ ML004 : ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ เมืองใหม่ ปุตราจาย่า 4 วัน 3 คืน บินRJ
- กำหนดการเดินทาง 9 - 12 ธ.ค. 54 ( รับจองวันนี้ ถึง 20 พ.ย เท่านั้น)
 

 

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 210 308 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)