โหวตเว็บนี้ กด +1
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศบินตรงจากภูเก็ต
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส006 : ทัวร์ทะเลตรัง + ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
รหัส007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
รหัส007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ ML017 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ เก็นติ้ง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ยูนิเวอร์แซล
กำหนดการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : สอบถาม
ทัวร์จอยโปรแกรมนี้เพื่อเป็นการยืนยันการออกเดินทางที่แน่นอน
กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนเมื่อมีผู้จองครบ 20 ท่าน หรือ กรณีต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้เดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 20 ท่าน
วันแรก : สุวรรณภูมิ - รับสนามบินกัวลาฯ – แวะมะละกา - กัวลาลัมเปอร์ - ช้อปปิ้ง          
09.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 4  เคาท์เตอร์ M 1-5 สายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
11.05 น.
เดินทางสู่ “ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ”  ณ ประเทศ มาเลเซีย โดย สายการบิน MALAYSIA AIRLINE  เที่ยวบินที่ MH 785
14.15 น.
ถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียผ่านทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรของประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะฯที่สนามบินLCCT หลังจากนั้นนำท่านเดินทางออกจากสนามบินLCCT   นำท่านมุ่งหน้าสู่เมืองมะละกาซึ่งเป็นเมืองกรุงศรีอยุธยาเก่าของประเทศมาเลเซีย  ซึ่งเป็น “ นครแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ” ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าอันเก่าแก่( ช่องแคบมะละกา นักเดินเรือทั่วโลกทั้งอดีตและปัจจุบันที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ) เป็นนครที่ผสมผสานระหว่างชาวดัตซ์ , โปรตุเกส , อังกฤษ , จีน , ญี่ปุ่น   ทำให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม  ชมความงามของเมืองมะลากาป้อมปืนเอฟาโมซา, โบสถ์ สมัยโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันผ่านชมบ้านเมืองที่เก่าแก่และชีวิตความเป็นอยู่ ของชนพื้นเมือง เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรมเอ็มเพอเรอร์
หลังอาหารค่ำนำท่านล่องเรือแม่น้ำมะละกา ชมเมืองมะละกา ที่ยังคงอนุรักษ์ความงามและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมสองฝากฝั่งยามค่ำคืนหลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม เอ็มเพอเรอร์ หรือเทียบเท่า
วันที่สอง : สิงคโปร์ – รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า – ยูนิเวอร์แซล    
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม    หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โยโฮบารู เพื่อนำท่านเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ ที่ด่านวู๊ดแลนด์ นำท่านประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Resort World Sentosa นำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ยิ่งใหญ่ระดับโลก รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า เป็นที่รู้จักในฐานะสวนสนุกของโลก รีสอร์ทแห่งนี้จะมองประสบการณ์ใหม่มากมายที่คุณจะไม่เคยได้สัมผัสจากที่ใดมาก่อนพบกับสถานที่ท่องเที่ยวชั้นยอด นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ อิสระเพลินเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับ รีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซ่า เพื่อให้ความบันเทิงกับทุกคนในครอบครัว ด้วยเครื่องเล่นประเภทต่างๆ สวนสนุกแห่งนี้ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 โซนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 (เล่นกี่รอบก็ได้ตามใจชอบ)
1) Battlestar Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลัง
อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง
สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม               
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์ออฟ เฟรม ศูนย์รวมแห่งความบันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง
** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **(มีอาหารให้เลือกมากมาย กว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซลและในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม วินซอหรือเทียบเท่า
วันที่สาม : สิงคโปร์ – เมอร์ไลออนส์ – ปุตราจาย่า - เก็นติ้ง        
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารโรงแรม  จากนั้นนำทุกท่านเที่ยวซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ ผ่านชมเมือง เริ่มจากปาดัง สนามขนาดใหญ่ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลา
ว่าการเมือง จากนั้นนำท่านชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์เชิญทุกท่านถ่ายรูปคู่ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า
30 ปี โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม มากๆ การออกแบบ เมอร์ไลอ้อนนี้ ถูกผสมผสานระหว่างความจริงและ
ตำนาน ซึ่งมีหัวเป็นสิงโต และลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตำนานเล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนลำตัวที่เป็นปลา แสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเองจากนั้นนำท่านมุ่งสู่ “ เมืองใหม่ ( PUTRA  JAYA )” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักรัฐมนตรี  ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากภายในของมัสยิด
ตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่างๆผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรี เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    จากนั้น นำท่านมุ่งหน้าสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ( SKY WAY ) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม.   ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น ( โปรดนำเสื้อหนาวติดดัวไปด้วย ) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  เฟิสต์เวิลด์ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย หลังจากนั้น ไกด์นำท่านเข้าสู่บ่อนคาสิโนระดับชาติได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า  ตู้ม้า  เป็นต้น(ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า )
วันที่สี่ : เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร์-ซิตี้ทัวร์-กรุงเทพ  
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังอาหารไกด์จะพาท่านได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสวนสนุกทั้งกลางแจ้งและในร่ม สนุกกับเครื่องเล่นมากมายอาทิ รถไฟเหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์ บ้านผีสิงและร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัยให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และอิสระตามอัธยาศัยได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางลงสู่ยอดเขาเก็นติ้ง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ระหว่างหลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก ” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตาตาม ชมทัศนียภาพที่สวยงามทั้งสองข้างทางหลัง หลังจากนั้นนำท่านตระการตาตามเส้นทางหลังจากนั้นนำท่านชม จัตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร,ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด ,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER  หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWINTOWER  ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก ( ปิโตนาส 452 ม. ) รถไฟลอยฟ้ารอบเมือง   นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าที่KLCC  ซึ่งภายในจะมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังมากมายและมีร้านค้าขายของอีกมากเชิญท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งฯหลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ทำการเช็คอินที่เคาร์เตอร์
17.50 น.
นำท่านเหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH 780
18.50 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
• อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
ท่านละ 19,900.-บาท
ท่านละ 18,900
ท่านละ 5,000.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์/ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ / โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน ( ห้องละ 2 ท่าน ) - ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง / ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ - ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)- หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
 
โปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย
• รหัสทัวร์ ML001 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ เมืองใหม่ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง วันที่ 30 ธ. ค. 54 - 1 ม.ค. 55 (เปิดจองแล้ว)
• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง 31 ธ.ค.- 2 ม.ค. 55 (ทริปฉลองปีใหม่)
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง 2 - 4 ธ.ค. 54 (รีบจองด่วน รับจองวันนี้ ถึง 20 พ.ย เท่านั้น)
• รหัสทัวร์ ML004 : ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ เมืองใหม่ ปุตราจาย่า 4 วัน 3 คืน บินRJ
- กำหนดการเดินทาง 9 - 12 ธ.ค. 54 ( รับจองวันนี้ ถึง 20 พ.ย เท่านั้น)
• รหัสทัวร์ ML006 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู เมอร์ไลออนส์
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML008 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไล้อ้อน เก็นติ้ง มาเลเซีย
- กำหนดการเดินทาง 2 - 5 ธ.ค. 54 (หยุดวันพ่อ) เปิดรับจองตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 พ.ย. นี้เท่านั้น
• รหัสทัวร์ ML016 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML017 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ เก็นติ้ง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน

 

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 210 308 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)