โปรแกรม ทัวร์ตรัง
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส006 : ทัวร์ทะเลตรัง + ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
รหัส007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
รหัส007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
กำหนดการเดินทาง :
วันแรก : ตรัง - เกาะมุก– เกาะกระดาน – เกาะไหง – เกาะม้า – ถ้ำมรกต   
เช้า
คณะเดินทางถึง จ.ตรัง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  คอยต้อนรับท่าน จากนั้นเดินทางต่อสู่ ท่าเรือปากเมง
09.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ อ.กันตัง ท่าเทียบเรือปากเมง เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
10.30 น.    
ถึงท่าเรือ ปากเมง ลงเรือเดินทางสู่เกาะต่างๆ ในทะเลตรัง สัมผัสกับกลิ่นอายของทะเลอันดามัน และเกาะต่าง  ๆ จากนั้นนำท่านเปิดโลกใต้ทะเลอันดามันสู“ถ้ำมรกต”ชมความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างความงดงามเอาไว้    ค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ  ลอยตัวฝ่าความมืดเข้าสู่ด้านในภูเขากลางทะเล      ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกจากถ้ำ   ต่อด้วย นำท่านเดินทางสู่เกาะกระดาน   เกาะที่มีความสำคัญที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรแห่งเดียวของโลก ให้ท่านดำน้ำชมปะการังหน้าเกาะสัมผัสกับปะการังหลากชนิด
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน (1) ปุฟเฟต์ (บนเรือใหญ่)
บ่าย
หลังอาหารกลางวัน  นำท่านเดินทางสู่เกาะไหง  ชมปะการังอ่อนหลากสีสรรค์และปลาการ์ตูนมากมายที่คอยทักทายรออาหารจากท่าน ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่เกาะม้า เกาะที่มีปะการังอ่อน 7 สี ดำน้ำดูปะการังดอกไม้ ทะเล หลายชนิด ดูชีวิตต่าง ๆ ของโลกใต้ทะเล ที่ถือได้ว่ายังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก จากนั้นนำท่าเดินทางต่อกลับสู่ที่พักในตัวเมืองตรัง กรณีตรงกับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สามรถเที่ยวถนนคนเดินตรังได้บริเวณใกล้ๆโรงแรม
19.00 น.    
บริการอาหารค่ำ (2)  ณ ร้านอาหารบ้านสุวิมล จากนั้นเข้าสู่ที่พัก พัก ณ โรงแรมที่พัก (เลือกด่านล่าง)
วันที่สอง : ที่พัก – ตัวเมืองตรัง
07.00 น.  
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า.…รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมหรือรีสอร์ท   หลังอาหารเช้าเดินชมบรรยากาศ บริเวณที่พัก  เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจต่าง ๆ  ก่อนที่จะอำลาสถานที่แห่งนี้ จัด เตรียมสัมภาระให้พร้อมเดินทางกลับ
10.30 น.     
เดินทางสู่บ้านของท่านโดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มความประทับใจ
• อัตราค่าบริการ
ที่พัก
คณะ 4-6 ท่าน
คณะ 8-12 ท่าน
คณะมากกว่า 30 ท่าน
โรงแรมธรรมรินทร์ (เมืองตรัง)
2,490.-
1,950.-
สอบถาม
โรงแรมวัฒนาพาร์ค (เมืองตรัง)
2,490.-
1,950.-
สอบถาม
แมกไม้รีสอร์ท (หาดปากเมง)
2,490.-
1,950.-
สอบถาม
• ค่าบริการนี้รวม
ค่าที่พัก 1 คืน ,ค่ารถปรับอากาศ (รถเก่ง, รถตู้ D4D, รถโค้ช),อาหาร 3 มื้อ ,เรือนำเที่ยวท่องทะเลตรัง ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน – เกาะไหง - เกาะม้า ,อุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ,ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ,ค่าไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง,ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
 
โปรแกรม ทัวร์ตรัง
•รหัสทัวร์ 001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
- ราคาท่านละ 750 บาท
•รหัสทัวร์ 002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
- ราคาท่านละ 1,950 บาท
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง 2 - 4 ธ.ค. 54 (รีบจองด่วน รับจองวันนี้ ถึง 20 พ.ย เท่านั้น)
• รหัสทัวร์ ML004 : ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ เมืองใหม่ ปุตราจาย่า 4 วัน 3 คืน บินRJ
-
กำหนดการเดินทาง 9 - 12 ธ.ค. 54 ( รับจองวันนี้ ถึง 20 พ.ย เท่านั้น)
• รหัสทัวร์ ML006 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู เมอร์ไลออนส์
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML008 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไล้อ้อน เก็นติ้ง มาเลเซีย
- กำหนดการเดินทาง 2 - 5 ธ.ค. 54 (หยุดวันพ่อ) เปิดรับจองตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 พ.ย. นี้เท่านั้น
• รหัสทัวร์ ML016 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML017 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ เก็นติ้ง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML018 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
โปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง ทะเลกระบี่ ราคาถูกๆ บริการประทับใจ
ทัวร์ทะเลตรังวันเดย์ทริป เที่ยวเกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะม้า เกาะเชือก เกาะกระดาน
เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.57-15 พ.ค. 58
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน พักบนเกาะไหง
เที่ยวทะเลตรังครบทุกเกาะ ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน
เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.57-15 พ.ค. 58
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 2,850 บาท
ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน บินมาตรังกับแอร์เอเซีย
ท่องเที่ยวเกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะม้า เกาะกระดาน เกาะเชือก ลอดถ้ำเลเขากอบ
เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.57-15 พ.ค. 58
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 3,390 บาท
ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน บินไปกลับ จากสนามบินหาดใหญ่
เที่ยวครบเมืองตรัง ถ้ำเลเขากอบ ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะม้า เกาะเชือก
เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.57-15 พ.ค. 58
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 4,400 บาท
ทัวร์ตรัง กระบี่ 3 วัน 2 คืน บินขึ้นลงสนามบินหาดใหญ่
เที่ยว 2 จังหวัดทะเลอันดามัน
ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน
ทะเลกระบี่ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ สระมรกต น้ำตกร้อน
เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.57-15 พ.ค. 58
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 5,700 บาท
ท่านที่ต้องการท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน หรือ จะให้เราจัดกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวทะเลตรัง ทะเลกระบี่ ทะเลสตูล ราคาตามใจท่าน ปรึกษาเราได้ที่ เบอร์ 075 502 938 / 085 384 0228

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดตรัง

โรงแรมอีโค่อินน์ จ.ตรัง

โรงแรมบีบีตรัง เมืองตรัง


ทัวร์ทะเลตรัง

แพคเกจท่องเที่ยวทะเลตรัง แยกตามที่พัก ซึ่งจะมีราคาต่างกัน ท่านสามารถเลือกเที่ยวทะเลตรังตามราคาที่ท่านพอใจได้เลยครับ
เที่ยวทะเลตรังกับคนในพื้นที่ปลดภัย และประหยัดกว่า นำทุกท่านท่องเที่ยวอย่างจุใจ คณะที่ต้องการให้เราจัดเป็นปรุ๊ปส่วนตัวในการนำเที่ยวทะเลตรังให้ แนะนำติดต่อมาที่ เบอร์ 085 384 0228 เพื่อทางเราจะได้นำเสนอราคาพิเศษไปให้ท่านได้สะดวกมากขึ้นครับ
ᾤࡨŵѧ 2 ѹ 1 ׹
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 .ѹѧ20 ถ.ԧԵ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)