โหวตเว็บนี้ กด +1
โปรแกรม ทัวร์ตรัง
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 003 :ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
กำหนดการเดินทาง :
วันแรก : ตรัง - เกาะมุก– เกาะกระดาน – เกาะไหง – เกาะม้า – ถ้ำมรกต 
เช้า
คณะเดินทางถึง จ.ตรัง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  คอยต้อนรับท่าน จากนั้นเดินทางต่อสู่ ท่าเรือปากเมง
09.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ อ.กันตัง ท่าเทียบเรือปากเมง เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
10.30 น.    
ถึงท่าเรือ ปากเมง ลงเรือเดินทางสู่เกาะต่างๆ ในทะเลตรัง สัมผัสกับกลิ่นอายของทะเลอันดามัน และเกาะต่าง  ๆ จากนั้นนำท่านเปิดโลกใต้ทะเลอันดามันสู“ถ้ำมรกต”ชมความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างความงดงามเอาไว้    ค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ  ลอยตัวฝ่าความมืดเข้าสู่ด้านในภูเขากลางทะเล      ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกจากถ้ำ   ต่อด้วย นำท่านเดินทางสู่เกาะกระดาน   เกาะที่มีความสำคัญที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรแห่งเดียวของโลก ให้ท่านดำน้ำชมปะการังหน้าเกาะสัมผัสกับปะการังหลากชนิด
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน (1) ปุฟเฟต์ (บนเรือใหญ่)
บ่าย
หลังอาหารกลางวัน  นำท่านเดินทางสู่เกาะไหง  ชมปะการังอ่อนหลากสีสรรค์และปลาการ์ตูนมากมายที่คอยทักทายรออาหารจากท่าน ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่เกาะม้า เกาะที่มีปะการังอ่อน 7 สี ดำน้ำ        ดูปะการังดอกไม้ ทะเล หลายชนิด ดูชีวิตต่าง ๆ ของโลกใต้ทะเล ที่ถือได้ว่ายังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก จากนั้นนำท่าเดินทางต่อกลับสู่ที่พัก ที่เกาะกระดาน อิสระพักผ่อนเล่นน้ำบริเวณหน้ารีสอร์ท
19.00 น.    
บริการอาหารค่ำ (2)  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
วันที่สอง : ที่พัก – ตัวเมืองตรัง
07.00 น.  
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า.…คณะรับประทานอาหารเช้า (ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท) (3) หลังจากนั้นจากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองตรัง
10.30 น.     
ถึงจังหวัดตรังส่งคณะ ณ จุดนัดหมาย เดินทางกลับสู่ จังหวัดของท่าน โดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
• อัตราค่าบริการ
ที่พัก
คณะ 2 ท่าน
พักเกาะกระดาน / เกาะมุก
2,900.-
• ค่าบริการนี้รวม
ค่าที่พัก 1 คืน ,ค่ารถปรับอากาศ (รถเก่ง, รถตู้ D4D, รถโค้ช),อาหาร 3 มื้อ ,เรือนำเที่ยวท่องทะเลตรัง ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน – เกาะไหง - เกาะม้า ,อุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ,ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ,ค่าไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง,ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
 
โปรแกรม ทัวร์ตรัง
• รหัสทัวร์ 001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
- ราคาท่านละ 750 บาท
• รหัสทัวร์ 002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
- ราคาท่านละ 1,950 บาท
• รหัสทัวร์ 003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
- ราคาท่านละ 2,900 บาท
• รหัสทัวร์ 004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
-
ราคาท่านละ 2,500 บาท
• รหัสทัวร์ 005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
- ราคาท่านละ 3,900 บาท
รหัสทัวร์ 006 : ทัวร์ทะเลตรัง + ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
- ราคาท่านละ 4,990 บาท
• รหัสทัวร์ 007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
- ราคาท่านละ 6,500 บาท

 

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 210 308 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)