โหวตเว็บนี้ กด +1
โปรแกรม ทัวร์ตรัง
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ 004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
กำหนดการเดินทาง :
วันแรก : ตรัง – เกาะเหลาเหลียง - เกาะตะเกียง 
เช้า
คณะเดินทางถึง จ.ตรัง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  คอยต้อนรับท่าน จากนั้นเดินทางต่อสู่ ท่าเรือหาดยาว
08.00 น.
ถึงท่าเทียบเรือหาดยาว เจ้าหน้าที่ของบริษัท บริการกาแฟ พร้อมขนมเค้กเมืองตรัง
08.30 น..    
เดินทางสู่ เกาะเหลาเหลียง ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดสตูล มีหาดทรายหันหน้าสู่ด้านทิศตะวันออก ตามหน้าหาดมีปะการังที่สวยงาม เหมาะสำหรับกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง มีชายหาดที่กว้างและมีมุมพักพาชมปะการังและฝูงปลา โดยเฉพาะ Nemo และปะการังอ่อนหลากสีสัน จากนั้นนำคณะสู่ เกาะเหลาเหลียงน้อง ชมชายหาดขาวสะอาด ปะการังหน้าหาด  พร้อมทั้งเดินเล่น ถ่ายรูปหน้าหาดที่มีทรายขาวละเอียด
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ แบบปุฟเฟ่ต์บิกนิก  (1)
บ่าย
ดำน้ำดูปะการัง ที่ เกาะตะเกียง ชมดินแดนแห่งปะการังเขากวาง และปะการังแข็งหลากหลายชนิด ชมความงดงามของ หมู่เกาะเภตรา พร้อมเก็บบันทึกภาพเป็นความทรงจำก่อนเดินทางกลับ
ค่ำ   
นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือหาดยาว ด้วยเรือทัวร์ลำเดิม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อกลับสู่ที่พักในตัวเมืองตรัง กรณีตรงกับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สามรถเที่ยวถนนคนเดินตรังได้บริเวณใกล้ๆโรงแรม บริการอาหารค่ำ (2)  ณ ร้านอาหารบ้านสุวิมล จากนั้นเข้าสู่ที่พัก พัก ณ โรงแรมที่พัก (เลือกด้านล่าง)
วันที่สอง : ที่พัก – ตัวเมืองตรัง
07.00 น.  
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า.…รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมหรือรีสอร์ท   หลังอาหารเช้าเดินชมบรรยากาศ บริเวณที่พัก  เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจต่าง ๆ  ก่อนที่จะอำลาสถานที่แห่งนี้ จัด เตรียมสัมภาระให้พร้อมเดินทางกลับ
10.30 น.     
เดินทางสู่บ้านของท่านโดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มความประทับใจ
• อัตราค่าบริการ
ที่พัก
คณะ 4-6 ท่าน
คณะ 8-12 ท่าน
คณะมากกว่า 30 ท่าน
พักโรงแรมธรรมรินทร์ (เมืองตรัง)
3,490.-
2,500.-
สอบถาม
พักโรงแรมวัฒนาพาร์ค (เมืองตรัง)
3,490.-
2,500.-
สอบถาม
พักแมกไม้รีสอร์ท (หาดปากเมง)
3,490.-
2,500.-
สอบถาม
• ค่าบริการนี้รวม
ค่าที่พัก 1 คืน ,ค่ารถปรับอากาศ (รถเก่ง, รถตู้ D4D, รถโค้ช),อาหาร 3 มื้อ ,เรือนำเที่ยวท่องทะเลตรัง ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน – เกาะไหง - เกาะม้า ,อุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ,ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ,ค่าไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง,ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
 
โปรแกรม ทัวร์ตรัง
• รหัสทัวร์ 001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
- ราคาท่านละ 750 บาท
• รหัสทัวร์ 002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
- ราคาท่านละ 1,950 บาท
• รหัสทัวร์ 003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
- ราคาท่านละ 2,900 บาท
• รหัสทัวร์ 004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
-
ราคาท่านละ 2,500 บาท
• รหัสทัวร์ 005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
- ราคาท่านละ 3,900 บาท
รหัสทัวร์ 006 : ทัวร์ทะเลตรัง + ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
- ราคาท่านละ 4,990 บาท
• รหัสทัวร์ 007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
- ราคาท่านละ 6,500 บาท

 

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 78/31 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 210 308 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)