โปรแกรม ทัวร์ตรัง
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัสทัวร์ 006 : ทัวร์ทะเลตรัง + ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
วันแรก : ถ้ำมรกต (Unseen )– เกาะกระดาน – เกาะเชือก - เกาะม้า         
08.00 น.
คณะถึงเมืองตรัง  เจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์ให้กานต้อนรับคณะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่   ท่าเทียบเรือปากเมง  เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  จากนั้นเดินทางสู่ เกาะมุก นำท่านเปิดโลกใต้ทะเลอันดามันสู่ “ถ้ำมรกต” ชมความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างความงดงามเอาไว้  ค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ ลอยตัวฝ่าความมืดเข้าสู่ด้านในภูเขากลางทะเล
11.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน  เกาะที่มีความสำคัญที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรแห่งเดียวของโลก  ให้ท่านดำน้ำชมปะการังหน้าเกาะสัมผัสกับปะการังหลากชนิด
12.00 น.    
บริการอาหารกลางวัน (1) บริเวณหาดเกาะกระดาน  (ปุฟเฟ่ร์)
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เกาะเชือก ชมปะการังอ่อนหลากสีสรรค์และปลาการ์ตูนมากมายที่คอยทักทายรออาหารจากท่าน  ได้เวลาพอสมควร  เดินทางสู่ เกาะม้า  เกาะที่มีปะการังอ่อน 7 สี ดำน้ำดูปะการังดอกไม้ทะเลหลายชนิด  ดูชีวิตต่าง ๆ ของโลกใต้ทะเล ที่ถือได้ว่ายัง คงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากเมง  
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ã  ณ  โรงแรมธรรมรินทร์ http://www.thumrin.com/
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ (2)  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง : ตรัง – กระบี่  – ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะปอดะ 
06.30 น.  
บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
07.30 น. 
นำท่านเดินทางสู่ จ.กระบี่  เดินทางสู่ท่าเรือเกาะพีพี  (ท่าเรือส่วนตัว)
09.00 น.
ลงเรือ Speed Boat  ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่(ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็นๆ
09.30 น.
นำท่านสู่หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชม ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้
10.30 น.
นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมื่อน หัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ ปลาการ์ตูน ที่มีมากมาย
12.00 น.
นำท่านขึ้น เกาะปอดะ  บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก ปุฟเฟ่ต์ (4) ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย
16.30 น.
เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพี  โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน 
จากนั้นนำท่านเข่สู่ที่พัก ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท  http://www.maritimeparkandspa.com
18.00 น. 
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : สระมรกต- น้ำตกร้อนวัดถ้ำเสือ    
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่  จ.กระบี่  ระหว่างทางให้ท่านรับฟังเรื่องราวของจังหวัดพังงา  จากมัคคุเทศก์  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย   
09.00 น.
ถึง  สระมรกตUnseen in Thailand  ชมสระน้ำสีเขียวมรกต ใจกลางป่า เปรียบได้ดั่งเป็นสระว่ายน้ำกลาง ธรรมชาติ เชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัยนำท่านสู่ น้ำตกร้อน Unseen in Thailand  สปาแห่งธรรมชาติ เชิญทุกท่านแช่ไออุ่นของสายน้ำแร่จาก ใต้พิภพไหลผ่านชั้นน้ำตกหินปูน อุณหภูมิประมาณ 42 องศา ซึ่งเหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ (เพื่อให้ ได้ผลที่ดีที่สุดกับสุขภาพ ควรแช่ประมาณ 15 นาที)  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ วัดถ้ำเสือ
11.30 น.
เดินทางถึง วัดถ้ำเสือ วัดที่สำคัญของกระบี่ นำท่านชมต้นไม้พันปี ในหุบเขาคีรีวงศ์ และกราบสักการะเจ้า แม่กวนอิม ,ศาลาหลวงปู่ทวดและถ้าโชคดีท่านอาจจะได้กราบนมัสการพระอาจารย์จำเนียร เกจิอาจารย์ ชื่อดังของวัดนี้ เป็นที่นับถือของชาวพุทธทั่วโลก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน   ณ  ร้านอาหารก้อยกุลากาสัย (7)
บ่าย
ส่งคณะเดินทางกลับ ณ สนามบิน หรือจุดนัดหมายอื่นๆ
• อัตราค่าบริการ
คณะเดินทาง 4-6 ท่าน
คณะเดินทาง 8-12 ท่าน
คณะมากกว่า 30 ท่าน

 

5,490.-
4,990.-
สอบถาม
• ค่าบริการนี้รวม
ค่าที่พัก  (ตามที่ระบุอาจจะต้องแยกกันพัก ห้องละ 2 ท่าน),ค่ารถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง,ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว,ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว,ค่าเรือนำเที่ยว  พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ,ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญการนำเที่ยวตลอดการเดินทาง,ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน  1,000,000  บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
จังหวัดตรังตรัง หรือเมืองทับเที่ยง ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นเมืองแรกที่มีต้นยางพารา โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี นำพันธุ์มาจากมาเลเซียมาปลูกเป็นแห่งแรกของภาคใต้ เมื่อ พ.ศ. 2442 และถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ตรังมีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำตรัง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหลวง และแม่น้ำปะเหลียน ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด
ตรัง เป็นจังหวัดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลยาวทางด้านตะวันตก ประมาณ 119 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะในทะเลอันดามันที่อยู่ในการปกครองกว่า 46 เกาะ ภายในพื้นที่อำเภอกันตัง 12 เกาะ อำเภอปะเหลียน 13 เกาะ และอำเภอสิเกา 21 เกาะ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว คือระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของปี
ตรัง มีพื้นที่รวม 4,941 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันตัง อำเภอห้วยยอด อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา และอำเภอหาดสำราญ
ที่มาของชื่อจังหวัด"ตรัง" คำว่า "ตรัง" มีความหมายสันนิษฐานได้ 2 ทาง คือ
1. มาจากคำว่า "ตรัง" ซึ่งตามศัพท์แปลว่า ลูกคลื่น เพราะลักษณะพื้นที่ของจังหวัดตรังเป็นเนินเล็ก ๆ สูง ๆ ต่ำ ๆ คล้ายลูกคลื่นอยู่ทั่วไป
2. มาจากคำว่า "ตรังเค" ซึ่งภาษามลายูแปลว่า "รุ่งอรุณ" หรือ "สว่างแล้ว" สมัยก่อนชาวมลายูและชาวมัชฌิมประเทศ ที่เดินทางมาโดยทางเรือมาค้าขายกับไทย เรือแล่นมาตามลำน้ำตรังพอมาถึงอำเภอกันตัง ก็เป็นเวลารุ่งอรุณพอดี ซึ่งตรงกับคำว่า "ตรังเค" ในภาษามลายู
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดพัทลุง สงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับชายทะเลฝั่งอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดตรัง และกระบี่
การเดินทางจากตรังไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จากจังหวัดตรังมีรถตู้ปรับอากาศไปเกาะลันตา จังหวัดกระบี่และจังหวัดสตูล ดังนี้
ตรัง-เกาะลันตาในจังหวัดกระบี่ รถออกเวลา 10.00 น. 12.00 น. 13.30 น. และ 15.30 น. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง
ตรัง-สตูล รถออกเวลา 11.00 น. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง ถึงท่าเรือปากบาราและท่าเรือตำมะลังสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ จิตรลดา ทัวร์ (อยู่หน้าสถานีรถไฟ) โทร. 0 7521 6110
นอกจากนั้นมีรถยนต์รับจ้างจากตัวเมืองตรังไปจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ พัทลุง 56 กิโลเมตร นครศรีธรรมราช 123 กิโลเมตร กระบี่ 131 กิโลเมตร สตูล 134 กิโลเมตร หาดใหญ่ 148 กิโลเมตร สงขลา 176 กิโลเมตร พังงา 221 กิโลเมตร สุราษฎร์ธานี 226 กิโลเมตร ภูเก็ต 312 กิโลเมตร ชุมพร 378 กิโลเมตร
การเดินทางโดยรถยนต์
1. ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 กรุงเทพฯ-ชุมพร จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน สุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง-ห้วยยอด-ตรัง ระยะทาง 828 กิโลเมตร
2. ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 กรุงเทพฯ-ชุมพร จากนั้นผ่านแยกเข้าระนอง-พังงา-กระบี่-ตรัง ระยะทาง 1,020 กิโลเมตร
การเดินทางโดยรถไฟ มีรถเร็วและรถด่วนออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึงสถานีตรังทุกวัน ระยะทาง 870 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือสถานีรถไฟตรัง โทร. 0 7521 8012
การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ กรุงเทพฯ - ตรังทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ 0 2435 1199 (รถปรับอากาศ) และโทร. 0 2434 5557-8 (รถโดยสารธรรมดา) หรือ บริษัท ขนส่ง จังหวัดตรัง โทร. 0 7521 8718
การเดินทางโดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ มีเที่ยวบินตรงไปจังหวัดตรังโทร. 1318
ลักษณะอากาศทั่วไป
จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด คือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป แต่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประขวบคีรีขันธ์ลงไปกลับมีฝนตกชุก เพราะลมมรสุมนี้พัดผ่านอ่าวไทย จึงพาเอาไอน้ำไปตกเป็นฝนทั่วไปตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป อากาศจึงไม่หนาวเย็นดังเช่นภาคอื่น ๆ ที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ และจังหวัดตรังซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกได้รับอิทธิพลของลมนี้จึงมีฝนตกเพียงเล็กน้อย และมีอากาศเย็น ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอน้ำและความชุ่มชื้นมาสู่ประเทศไทย แต่เนื่องจากจังหวัดตรังอยู่ทางด้านรับลมจึงได้รับอิทธิพลจากลมนี้อย่างเต็มที่ จึงทำให้มีฝนตกชุกมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ แต่ในภาคเดียวกันจังหวัดตรังมีฝนอยู่ในเกณฑ์แล้ง
อุณหภูมิ เนื่องจากจังหวัดตรังตั้งอยู่ในคาบสมุทรที่มีแหลมยื่นออกไปในทะเล จึงได้รับมรสุมอย่างเต็มที่ คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย ทำให้ได้รับไอน้ำและความชุ่มชื้นมากอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจึงไม่สูงมากและอากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน อากาศจะอบอุ่นในช่วงฤดูฝน ส่วนฤดูหนาวอากาศจะเย็นในบางครั้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.4 ซ. อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.3 ซ. อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.7 ซ. เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดที่สุด เคยตรวจอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 39.7 ซ. เมื่อวันที่ 13 ,18 เมษายน 2501 และเคยตรวจอุณหภูมิต่ำที่สุดได้ 15.8 ซ. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2504
ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์สัมพันธ์กับมวลอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมเป็นสำคัญ ตลอดทั้งปีจังหวัดตรังจะมีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมทั้งสองฤดูอย่างเต็มที่ มรสุมทั้งสองนี้ก่อนจะพัดเข้าสู่บริเวณจังหวัดได้ผ่านทะเลและมหาสมุทรจึงได้พัดเอาไอน้ำและความชุ่มชื้นมาด้วย ทำให้บริเวณจังหวัดมีความชุ่มชื้นและความชื้นสัมพัทธ์สูงเป็นเวลานาน ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 82 % ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 96 % ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ย 62 % เคยตรวจความชื้นสัมพัทธ์ต่ำที่สุดเคยตรวจได้ 19 % ในเดือนมกราคม
ฝน ตรังเป็นจังหวัดที่มีฝนอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าเทียบทั้งประเทศ แต่ถ้าเทียบตามภาคอยู่ในเกณฑ์ฝนแล้ง เพราะบริเวณจังหวัดอยู่ด้านฝั่งตะวันตกของภาคใต้จึงได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เต็มที่ ปริมาณฝนในฤดูนี้จึงมีมากและได้รับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือน้อย เนื่องจากด้านตะวันออกถูกปิดกั้นด้วยภูเขา ปริมาณฝนในมรสุมนี้จึงน้อย ฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 2,327.4 มิลลิเมตร และมีฝนตกเฉลี่ย 174 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน มีฝนเฉลี่ย 335.8 มิลลิเมตร ฝนตกประมาณ 20 วัน ฝนสูงสุดใน 24 ชั่วโมง เคยตรวจได้ 368.7 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2518
จำนวนเมฆ ตลอดทั้งปีจะมีจำนวนเมฆเฉลี่ยประมาณ 6 ส่วนของจำนวนเมฆในท้องฟ้า 8 ส่วน โดยในฤดูร้อนเมฆประมาณ 4 ส่วน ฤดูฝนประมาณ 7 ส่วน ฤดูหนาวประมาณ 5 ส่วน หมอก ฟ้าหลัว และทัศนวิสัย โดยเฉลี่ยแล้วจังหวัดตรังมีโอกาสเกิดหมอกได้เกือบทุกเดือนประมาณเดือนละ 3 – 7 วัน เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่เกิดหมอกมากที่สุดประมาณ 12 วัน วันที่เกิดหมอกทัศนวิสัยจะเลวเห็นได้ไม่เกิน 1 กิโลเมตร ส่วนฟ้าหลัวเกิดได้ทุกเดือน เดือนมกราคมถึงเมษายนเกิดมากประมาณเดือนละ 20 – 25 วัน ส่วนเดือนอื่น ๆ จะเกิดได้ประมาณ 9 – 13 วัน วันที่มีฟ้าหลัวทัศนวิสัยจะเห็นได้ไกลประมาณ 6 กิโลเมตร ทัศนวิสัยเฉลี่ยเวลา 07.00 น. ประมาณ 4 กิโลเมตร และทัศนวิสัยเฉลี่ยตลอดวันประมาณ 8 กิโลเมตร
ลม ระบบหมุนเวียนของลมในจังหวัดตรังมีความชัดเจนดี โดยในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ลมจะพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วลมเฉลี่ย 7 - 13 กม./ชม. เดือนมกราคมถึงเมษายนพัดจากทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย ความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 7 - 15 กม./ชม. และในฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ลมจะเปลี่ยนเป็นทิศตะวันตกความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 6 – 7 กม./ชม. กำลังลมสูงสุดในแต่ละฤดูมีดังนี้ ฤดูร้อนเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 93 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันออกในเดือนเมษายน ฤดูฝนเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 93 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันตกค่อยไปทางใต้เล็กน้อยในเดือนกรกฎาคม และฤดูหนาวเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 74 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันออกในเดือนธันวาคมและทิศตะวันออกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยในเดือนมกราคม
โปรแกรม ทัวร์ตรัง
• รหัสทัวร์ 001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
- ราคาท่านละ 750 บาท
• รหัสทัวร์ 002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
- ราคาท่านละ 1,950 บาท
• รหัสทัวร์ 003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
- ราคาท่านละ 2,900 บาท
• รหัสทัวร์ 004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
-
ราคาท่านละ 2,500 บาท
• รหัสทัวร์ 005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
- ราคาท่านละ 3,900 บาท
รหัสทัวร์ 006 : ทัวร์ทะเลตรัง + ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
- ราคาท่านละ 4,990 บาท
• รหัสทัวร์ 007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
- ราคาท่านละ 6,500 บาท
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดตรัง

โรงแรมอีโค่อินน์ จ.ตรัง

โรงแรมบีบีตรัง เมืองตรัง


ทัวร์ทะเลตรัง

แพคเกจท่องเที่ยวทะเลตรัง แยกตามที่พัก ซึ่งจะมีราคาต่างกัน ท่านสามารถเลือกเที่ยวทะเลตรังตามราคาที่ท่านพอใจได้เลยครับ
เที่ยวทะเลตรังกับคนในพื้นที่ปลดภัย และประหยัดกว่า นำทุกท่านท่องเที่ยวอย่างจุใจ คณะที่ต้องการให้เราจัดเป็นปรุ๊ปส่วนตัวในการนำเที่ยวทะเลตรังให้ แนะนำติดต่อมาที่ เบอร์ 085 384 0228 เพื่อทางเราจะได้นำเสนอราคาพิเศษไปให้ท่านได้สะดวกมากขึ้นครับ
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดตรัง
โปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง ทะเลกระบี่ ราคาถูกๆ บริการประทับใจ
ทัวร์ทะเลตรังวันเดย์ทริป เที่ยวเกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะม้า เกาะเชือก เกาะกระดาน
เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.57-15 พ.ค. 58
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน พักบนเกาะไหง
เที่ยวทะเลตรังครบทุกเกาะ ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน
เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.57-15 พ.ค. 58
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 2,850 บาท
ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน บินมาตรังกับแอร์เอเซีย
ท่องเที่ยวเกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะม้า เกาะกระดาน เกาะเชือก ลอดถ้ำเลเขากอบ
เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.57-15 พ.ค. 58
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 3,390 บาท
ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน บินไปกลับ จากสนามบินหาดใหญ่
เที่ยวครบเมืองตรัง ถ้ำเลเขากอบ ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะม้า เกาะเชือก
เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.57-15 พ.ค. 58
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 4,400 บาท
ทัวร์ตรัง กระบี่ 3 วัน 2 คืน บินขึ้นลงสนามบินหาดใหญ่
เที่ยว 2 จังหวัดทะเลอันดามัน
ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน
ทะเลกระบี่ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ สระมรกต น้ำตกร้อน
เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.57-15 พ.ค. 58
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 5,700 บาท
ท่านที่ต้องการท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน หรือ จะให้เราจัดกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวทะเลตรัง ทะเลกระบี่ ทะเลสตูล ราคาตามใจท่าน ปรึกษาเราได้ที่ เบอร์ 075 502 938 / 085 384 0228
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)