โปรแกรม ทัวร์ตรัง
 
 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วนแหล่งท่องเที่ยวมืองตรัง

โปรแกรมทัวร์ตรัง
ร้านอาหารในตรัง
โรงแรมในจังหวัดตรัง/
รีสอร์ทในจังหวัดตรัง
แหล่งท่องเที่ยวมาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
แหล่งท่องเที่ยวสิงคโปร์
แหล่งท่องเที่ยวในปุตราจาย่า
แหล่งท่องเที่ยวรัฐมะละกา มาเลเซีย
แหล่งท่องเที่ยวรัฐเนกรีเซบิลัน มาเลเซีย
ข้อมมูลท่องเที่ยวมาเลเซีย
พระราชวังอิสตาน่าเนการ่า
มัสยิดแห่งชาติมาเลเซีย
ข้อมมูลท่องเที่ยวมาเลเซีย
สำนักงานการท่องเที่ยวมาเลเซีย
ที่กัวลาลัมเปอร์
ศูนย์มรดกมาเลเซีย
เที่ยวมาเลเซีย ปีนัง

 

ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัสทัวร์ 007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
วันแรก : ตรัง – ท่าเรือ – เกาะเชือก – เกาะม้า – เกาะกระดาน – เกาะมุก -  ถ้ำมรกต          
08.00 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยต้อนรับท่าน ในตัวเมืองตรัง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.กันตัง ท่าเรือปากเมง
09.00 น.
นำคณะลงเรือที่ท่าเรือปากเมง นำท่านเดินทางสู่ เกาะเชือก ชมปะการังอ่อนหลากสีสรรค์และปลาการ์ตูนมากมายที่คอยทักทายรออาหารจากท่าน  ได้เวลาพอสมควร  เดินทางสู่ เกาะม้า  เกาะที่มีปะการังอ่อน 7 สี ดำน้ำดูปะการังดอกไม้ทะเลหลายชนิด  ดูชีวิตต่าง ๆ ของโลกใต้ทะเล ที่ถือได้ว่ายัง คงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก 
11.00 น.   
นำท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน  เกาะที่มีความสำคัญที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรแห่งเดียวของโลก  ให้ท่านดำน้ำชมปะการังหน้าเกาะสัมผัสกับปะการังหลากชนิด
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน (1) บนเรือ (แบบบุฟเฟ่ต์)
บ่าย
นำท่านเปิดโลกใต้ทะเลอันดามันสู่ “ถ้ำมรกต” ชมความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างความงดงามเอาไว้  ค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ ลอยตัวฝ่าความมืดเข้าสู่ด้านในภูเขากลางทะเล  สมควรแก่เวลานำท่านออกจากถ้ำกลับสู่  ท่าเทียบเรือปากเมง
16.30 น.
ถึงท่าเทียบเรือให้ท่านมีเวลาในการชำระรางกาย  และเปลี่ยนเสื้อผ้า  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองตรัง  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  โรงแรมธรรมรินทร์ (ระดับ 3 ดาว)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารสีฟ้า (2)
วันที่สอง : ท่าเรือตำมะลัง  -  ลังกาวี – สุสานพระนางเลือดขาว - พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ - Cable Car 
07.00 น. 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
08.00 น. 
นำท่านเดินทางสู่ จ.สตูล  (พักผ่อนตามอัธยาศัย)
09.10 น.
ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (ฝั่งไทย) 
09.30 น.
นำท่านมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ  ระหว่านั่ง เรือรับฟังบรรยายจากทีมงานมัคคุเทศก์และกิจกรรมนันทนาการ
10.30 น.
ถึงเกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์  มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์  ผ้าไหม ฯลฯ
12.00 น.
บริการอาหารเที่ยง (4) ณ. ภัตตาคาร  จากนั้น นำท่านเข้าชมจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ Cable Car นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม ท้องทะเลสีคราม จากนั้นนำท่านเดินทาง ช้อปปิ้งที่ ตลาดกัวฮ์  ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า บุหรี่ โรตี เครื่องสำอาง น้ำหอม ช้อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวนานาชนิด ฯลฯ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ  (5) ณ. ภัตตาคาร จากนั้น เช็คอินเข้าโรงแรม ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพัก ณ โรงแรมเบลล่า วิสต้า (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่สาม : ตลาดกัวฮ์ –ดาตารันลัง (พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี) – ท่าเทียบเรือตำมะลัง- ตรัง 
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   (6)   จากนั้นนำ คณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ "ดาตารันลัง” พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้
09.30 น.
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่น สื้อชูชีพ เป็นต้น
10.00 น.
ถึงท่าเทียบเรือตำมะลังโดยสวัสดิภาพ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินตรัง
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารนกน้ำ (7) จังหวัดสตูล
บ่าย
คณะถึงสนามบินตรังโดยสวัสดิภาพ  พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
• อัตราค่าบริการ
รายการ
เริ่มต้น และสิ้นสุด จ.ตรัง
เริ่มต้น และสิ้นสุด กทม.
คณะมากกว่า 30 ท่าน
ทัวร์ตรัง เกาะลังกาวี 3 วัน
6,500.-
8,900.-
สอบถาม
• ค่าบริการนี้รวม
ค่าเรือเฟอร์รี่ (สตูล – เกาะลังกาวี – สตูล),ค่ารถ (รับ - ส่ง)  ตรัง – สตูล – ตรัง ,ค่าเรือนำเที่ยวทะเลตรัง พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ,ค่าที่พักระดับ 3  ดาว  2  คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน),ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง,ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (7 มื้อ),ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการต่างๆตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว,ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท,ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง,ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น,ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
โปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง ทะเลกระบี่ ราคาถูกๆ บริการประทับใจ
ทัวร์ทะเลตรังวันเดย์ทริป เที่ยวเกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะม้า เกาะเชือก เกาะกระดาน
เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.57-15 พ.ค. 58
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 750 บาท
ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน พักบนเกาะไหง
เที่ยวทะเลตรังครบทุกเกาะ ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน
เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.57-15 พ.ค. 58
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 2,850 บาท
ทัวร์ตรัง 3 วัน 2 คืน บินมาตรังกับแอร์เอเซีย
ท่องเที่ยวเกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะม้า เกาะกระดาน เกาะเชือก ลอดถ้ำเลเขากอบ
เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.57-15 พ.ค. 58
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 3,390 บาท
ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน บินไปกลับ จากสนามบินหาดใหญ่
เที่ยวครบเมืองตรัง ถ้ำเลเขากอบ ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะม้า เกาะเชือก
เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.57-15 พ.ค. 58
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 4,400 บาท
ทัวร์ตรัง กระบี่ 3 วัน 2 คืน บินขึ้นลงสนามบินหาดใหญ่
เที่ยว 2 จังหวัดทะเลอันดามัน
ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน
ทะเลกระบี่ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ สระมรกต น้ำตกร้อน
เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.57-15 พ.ค. 58
ราคาเริ่มต้นที่ท่านละ 5,700 บาท
ท่านที่ต้องการท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน หรือ จะให้เราจัดกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวทะเลตรัง ทะเลกระบี่ ทะเลสตูล ราคาตามใจท่าน ปรึกษาเราได้ที่ เบอร์ 075 502 938 / 085 384 0228
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดตรัง

โรงแรมอีโค่อินน์ จ.ตรัง

โรงแรมบีบีตรัง เมืองตรัง


ทัวร์ทะเลตรัง

แพคเกจท่องเที่ยวทะเลตรัง แยกตามที่พัก ซึ่งจะมีราคาต่างกัน ท่านสามารถเลือกเที่ยวทะเลตรังตามราคาที่ท่านพอใจได้เลยครับ
เที่ยวทะเลตรังกับคนในพื้นที่ปลดภัย และประหยัดกว่า นำทุกท่านท่องเที่ยวอย่างจุใจ คณะที่ต้องการให้เราจัดเป็นปรุ๊ปส่วนตัวในการนำเที่ยวทะเลตรังให้ แนะนำติดต่อมาที่ เบอร์ 085 384 0228 เพื่อทางเราจะได้นำเสนอราคาพิเศษไปให้ท่านได้สะดวกมากขึ้นครับ
แหล่งท่องเที่ยวเมืองตรัง

ร้านอาหารอิสลามในตัวเมืองตรัง แนะนำร้านอาหารเช้าชื่อร้านอาหารอาลาปาบ อยู่บริเวณถนนคนเดิน และสถานีรถไฟตรัง

ย่านสถานีรถไฟตรัง ทุกวันศุกร์ เสาร์ และวันอาทิตย์ ที่บริเวณสถานีรถไฟจะมีถนนคนเดินตรังขายของมากมาย เช่น เสื้อผ้า ขนม ของเก่า และของฝากจากเมืองตรัง

เที่ยวเมืองตรังวันเดย์ทริป จะเริ่มจากตัวเมืองก็ได้ราคา 850 บาท แต่หากเริ่มจากท่าเรือปากเมง ราคาท่านละ 750 บาท
จังหวัดตรังตรัง หรือเมืองทับเที่ยง ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นเมืองแรกที่มีต้นยางพารา โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี นำพันธุ์มาจากมาเลเซียมาปลูกเป็นแห่งแรกของภาคใต้ เมื่อ พ.ศ. 2442 และถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ตรังมีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำตรัง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหลวง และแม่น้ำปะเหลียน ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด
ตรัง เป็นจังหวัดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลยาวทางด้านตะวันตก ประมาณ 119 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะในทะเลอันดามันที่อยู่ในการปกครองกว่า 46 เกาะ ภายในพื้นที่อำเภอกันตัง 12 เกาะ อำเภอปะเหลียน 13 เกาะ และอำเภอสิเกา 21 เกาะ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว คือระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของปี
ตรัง มีพื้นที่รวม 4,941 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันตัง อำเภอห้วยยอด อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา และอำเภอหาดสำราญ
ที่มาของชื่อจังหวัด"ตรัง" คำว่า "ตรัง" มีความหมายสันนิษฐานได้ 2 ทาง คือ
1. มาจากคำว่า "ตรัง" ซึ่งตามศัพท์แปลว่า ลูกคลื่น เพราะลักษณะพื้นที่ของจังหวัดตรังเป็นเนินเล็ก ๆ สูง ๆ ต่ำ ๆ คล้ายลูกคลื่นอยู่ทั่วไป
2. มาจากคำว่า "ตรังเค" ซึ่งภาษามลายูแปลว่า "รุ่งอรุณ" หรือ "สว่างแล้ว" สมัยก่อนชาวมลายูและชาวมัชฌิมประเทศ ที่เดินทางมาโดยทางเรือมาค้าขายกับไทย เรือแล่นมาตามลำน้ำตรังพอมาถึงอำเภอกันตัง ก็เป็นเวลารุ่งอรุณพอดี ซึ่งตรงกับคำว่า "ตรังเค" ในภาษามลายู
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดพัทลุง สงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับชายทะเลฝั่งอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดตรัง และกระบี่
การเดินทางจากตรังไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จากจังหวัดตรังมีรถตู้ปรับอากาศไปเกาะลันตา จังหวัดกระบี่และจังหวัดสตูล ดังนี้
ตรัง-เกาะลันตาในจังหวัดกระบี่ รถออกเวลา 10.00 น. 12.00 น. 13.30 น. และ 15.30 น. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง
ตรัง-สตูล รถออกเวลา 11.00 น. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง ถึงท่าเรือปากบาราและท่าเรือตำมะลังสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ จิตรลดา ทัวร์ (อยู่หน้าสถานีรถไฟ) โทร. 0 7521 6110
นอกจากนั้นมีรถยนต์รับจ้างจากตัวเมืองตรังไปจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ พัทลุง 56 กิโลเมตร นครศรีธรรมราช 123 กิโลเมตร กระบี่ 131 กิโลเมตร สตูล 134 กิโลเมตร หาดใหญ่ 148 กิโลเมตร สงขลา 176 กิโลเมตร พังงา 221 กิโลเมตร สุราษฎร์ธานี 226 กิโลเมตร ภูเก็ต 312 กิโลเมตร ชุมพร 378 กิโลเมตร
การเดินทางโดยรถยนต์
1. ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 กรุงเทพฯ-ชุมพร จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน สุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง-ห้วยยอด-ตรัง ระยะทาง 828 กิโลเมตร
2. ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 กรุงเทพฯ-ชุมพร จากนั้นผ่านแยกเข้าระนอง-พังงา-กระบี่-ตรัง ระยะทาง 1,020 กิโลเมตร
การเดินทางโดยรถไฟ มีรถเร็วและรถด่วนออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึงสถานีตรังทุกวัน ระยะทาง 870 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือสถานีรถไฟตรัง โทร. 0 7521 8012
การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ กรุงเทพฯ - ตรังทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ 0 2435 1199 (รถปรับอากาศ) และโทร. 0 2434 5557-8 (รถโดยสารธรรมดา) หรือ บริษัท ขนส่ง จังหวัดตรัง โทร. 0 7521 8718
การเดินทางโดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ มีเที่ยวบินตรงไปจังหวัดตรังโทร. 1318
ลักษณะอากาศทั่วไป
จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด คือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป แต่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประขวบคีรีขันธ์ลงไปกลับมีฝนตกชุก เพราะลมมรสุมนี้พัดผ่านอ่าวไทย จึงพาเอาไอน้ำไปตกเป็นฝนทั่วไปตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป อากาศจึงไม่หนาวเย็นดังเช่นภาคอื่น ๆ ที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ และจังหวัดตรังซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกได้รับอิทธิพลของลมนี้จึงมีฝนตกเพียงเล็กน้อย และมีอากาศเย็น ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอน้ำและความชุ่มชื้นมาสู่ประเทศไทย แต่เนื่องจากจังหวัดตรังอยู่ทางด้านรับลมจึงได้รับอิทธิพลจากลมนี้อย่างเต็มที่ จึงทำให้มีฝนตกชุกมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ แต่ในภาคเดียวกันจังหวัดตรังมีฝนอยู่ในเกณฑ์แล้ง
อุณหภูมิ เนื่องจากจังหวัดตรังตั้งอยู่ในคาบสมุทรที่มีแหลมยื่นออกไปในทะเล จึงได้รับมรสุมอย่างเต็มที่ คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย ทำให้ได้รับไอน้ำและความชุ่มชื้นมากอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจึงไม่สูงมากและอากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน อากาศจะอบอุ่นในช่วงฤดูฝน ส่วนฤดูหนาวอากาศจะเย็นในบางครั้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.4 ซ. อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.3 ซ. อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.7 ซ. เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัดที่สุด เคยตรวจอุณหภูมิสูงที่สุดได้ 39.7 ซ. เมื่อวันที่ 13 ,18 เมษายน 2501 และเคยตรวจอุณหภูมิต่ำที่สุดได้ 15.8 ซ. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2504
ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์สัมพันธ์กับมวลอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมเป็นสำคัญ ตลอดทั้งปีจังหวัดตรังจะมีความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมทั้งสองฤดูอย่างเต็มที่ มรสุมทั้งสองนี้ก่อนจะพัดเข้าสู่บริเวณจังหวัดได้ผ่านทะเลและมหาสมุทรจึงได้พัดเอาไอน้ำและความชุ่มชื้นมาด้วย ทำให้บริเวณจังหวัดมีความชุ่มชื้นและความชื้นสัมพัทธ์สูงเป็นเวลานาน ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 82 % ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 96 % ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ย 62 % เคยตรวจความชื้นสัมพัทธ์ต่ำที่สุดเคยตรวจได้ 19 % ในเดือนมกราคม
ฝน ตรังเป็นจังหวัดที่มีฝนอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าเทียบทั้งประเทศ แต่ถ้าเทียบตามภาคอยู่ในเกณฑ์ฝนแล้ง เพราะบริเวณจังหวัดอยู่ด้านฝั่งตะวันตกของภาคใต้จึงได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เต็มที่ ปริมาณฝนในฤดูนี้จึงมีมากและได้รับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือน้อย เนื่องจากด้านตะวันออกถูกปิดกั้นด้วยภูเขา ปริมาณฝนในมรสุมนี้จึงน้อย ฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 2,327.4 มิลลิเมตร และมีฝนตกเฉลี่ย 174 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน มีฝนเฉลี่ย 335.8 มิลลิเมตร ฝนตกประมาณ 20 วัน ฝนสูงสุดใน 24 ชั่วโมง เคยตรวจได้ 368.7 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2518
จำนวนเมฆ ตลอดทั้งปีจะมีจำนวนเมฆเฉลี่ยประมาณ 6 ส่วนของจำนวนเมฆในท้องฟ้า 8 ส่วน โดยในฤดูร้อนเมฆประมาณ 4 ส่วน ฤดูฝนประมาณ 7 ส่วน ฤดูหนาวประมาณ 5 ส่วน หมอก ฟ้าหลัว และทัศนวิสัย โดยเฉลี่ยแล้วจังหวัดตรังมีโอกาสเกิดหมอกได้เกือบทุกเดือนประมาณเดือนละ 3 – 7 วัน เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่เกิดหมอกมากที่สุดประมาณ 12 วัน วันที่เกิดหมอกทัศนวิสัยจะเลวเห็นได้ไม่เกิน 1 กิโลเมตร ส่วนฟ้าหลัวเกิดได้ทุกเดือน เดือนมกราคมถึงเมษายนเกิดมากประมาณเดือนละ 20 – 25 วัน ส่วนเดือนอื่น ๆ จะเกิดได้ประมาณ 9 – 13 วัน วันที่มีฟ้าหลัวทัศนวิสัยจะเห็นได้ไกลประมาณ 6 กิโลเมตร ทัศนวิสัยเฉลี่ยเวลา 07.00 น. ประมาณ 4 กิโลเมตร และทัศนวิสัยเฉลี่ยตลอดวันประมาณ 8 กิโลเมตร
ลม ระบบหมุนเวียนของลมในจังหวัดตรังมีความชัดเจนดี โดยในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ลมจะพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วลมเฉลี่ย 7 - 13 กม./ชม. เดือนมกราคมถึงเมษายนพัดจากทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย ความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 7 - 15 กม./ชม. และในฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ลมจะเปลี่ยนเป็นทิศตะวันตกความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 6 – 7 กม./ชม. กำลังลมสูงสุดในแต่ละฤดูมีดังนี้ ฤดูร้อนเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 93 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันออกในเดือนเมษายน ฤดูฝนเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 93 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันตกค่อยไปทางใต้เล็กน้อยในเดือนกรกฎาคม และฤดูหนาวเคยตรวจลมสูงที่สุดได้ 74 กม./ชม. เป็นลมทิศตะวันออกในเดือนธันวาคมและทิศตะวันออกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยในเดือนมกราคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดตรัง ปี 57-58
ด้านวิสัยทัศน์: ตรังเมืองแห่งความสุข
พันธกิจ:
1. มุ้งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และด้านการท่องเที่ยว) ให้มีความมั่งคั่ง
2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิงแวดล้อมที่ที่
4. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์รวม
1. เมืองเกษตรยังยืน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งอันดามัน
2. เป็นสังคมและมีการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมบรูณ์และสิงแวดล้อมที่ดี
4. ประชาชนมีขีดความสามารถ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์:
ยุทธศาสตร์ที่1: การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ
เป้าประสงค์ที่1 รายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น
กลยุทธิ์
1. การพัฒนาการผลิตรและการตลาดยางพาราและปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร
2. การพัฒนาการผลิตและการตลาดการเกษตรปศุสัตว์และประมง
เป้าประสงค์ที่2: ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
กลยุทธิ์
1. การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา
2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม แปรรูปปาล์มน้ำมัน
3. การส่งเสริมการแปรรูปทางปศุสัตว์/ประมง สำหรับธุรกิจขนาดย่อมและOTOP
เป้าประสงค์ที่3: รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งอันดามัน
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธิ์กิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
3. สร้างความโดดเด่นของจังหวัด ในการเป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานและเป็นเมืองแห่งกีฬาและนันทนาการ
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขนส่งสินค้า และบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1: ตรังเป็นสังคมดี
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง
2. เสริมสร้างหมู่บ้าน/ ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย
3. เสริมสร้างสังคมคุณธรรมจริยธรรมและประเพณีวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ที่ 2: ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคง
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อง
2. ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง
3. พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
เป้าประสงค์ที่ 3: ประชาชนมีสุขภาวะ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวม
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3. จัดการแหล่งผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 4: ประชาชนมีการศึกษา เรียนรู้ดี และมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างบูรณาการ
2. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชนทุกช่วงวัย
3. สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้
4. สร้างความพร้อมประชาชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
เป้าประสงค์ที่1: ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบรูณ์
กลยุทธ์:
1. ป้องปรามเพื่อลดคดีเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
2. ปลูกป่าและรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำ
เป้าประสงค์ที่ 2: จังหวัดตรังมีสิงแวดล้อมที่ดี
กลยุทธ์
1. สร้างความร่วมมือของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะมูลฝอย
2. จัดการปัญหาขยะแบบบูรณาการ
3. เสริมสร้างการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองและชายฝั่งทะเลโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์: การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 1: การบริหารจัดการของจังหวัดตรังสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด
2. พัฒนาฐานเรียนรู้ของจังหวัด
3. สร้างความผาสุขและความพึงพอใจของบุคลากรภาครัฐ
ตำแหน่งการพัฒนา
เมืองเกษตรกรรม : จังหวัดมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3,088,399 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตรจำนวน 1,903,746 ไร่ คิดเห็นร้อยละ 61.64 ของพื้นที่ทั้งหมด ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชิพเกษตรกรรม ทำสวนอย่างพารา ปาล์มน้ำมัน ปลูกพื้ชไร่ พืชผัก ผลิตภัณฑ์มวลรวม ในปี 2553 มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งสิ้น 69,365 ล้านบาท มูลค่าในภาคเกษตร จำนวน 34,076 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.13 สาขาทางด้าน เกษตรกรรมมีมูลค้าผลิตรภัณฑ์มากที่สุด และมูลค่านอกภาคเกษตรและอื่นๆ รวม 35,287 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.87 ทั้งนี้ภาคการเกษตรถือเป็นภาคเศษตรฐกิจหลักของจังหวัดมาโดยตลอด จึงถือว่าเศษฐกิจของจังหวัดตรังมีโครงสร้างภาคเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะยางพารา ที่มีจำนวนพื้นที่ปลูกและมูลค้าผลผลิตเป็นลำดับ 1 ของพืชเศรษฐกิจของจังหวัด
เมืองอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร : สาขาเศรษฐกิจที่สัดส่วน GPP รองจากสาขาเกษตร คือ สาขาอุตสาหกรรม ฐานอุตสาหกรรมของจังหวัดตรังที่สำคัญ คือ อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร เนื่องจากจังหวัดตรังมีผลผลิตทางด้านการเกษตรที่สำคัญและสามารถดำเนินการเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหรรมไม้ยาง อุตสาหกรรมแปรรูอาหารทะเล อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมส่งออก ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดตรังเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ้งแนวโน้มความต้องการอาหารของประชากรโลกเพิ่มขึ้นในขณะที่มีความผันผวนของสิงแวดล้อมที่ทำให้เกิดภาวะอาหารขาดแคลน ดังนั้น จึงเป็นโอกาศของจังหวัดตรังที่จะผลิตอาหารป้อนประชากรโลก
เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังมีนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนและเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากมีชื่อเสียงที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นอย่างชัดเจน และมีอัตลักษณ์ของตัวเองในด้านความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ การผจญภัย เป็นต้น
จังหวัดมัความพร้อมรองรับประชาคมอาเซี่ยน: จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนคลีนิกเซ็นเตอร์ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งในสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์อาเซียน เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
ค่านิยมหลักของจังหวัดตรัง:
1. ยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีศักดิ์ศรี กล้ายืนหยัดในสิงที่ถูกต้อง
3. ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบได้
4. โปร่งใส ตรวาจสอบได้
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. รู้รักสามัคคี สร้างความสัมพัณธ์ที่ดีในหน่วยงาน
ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดตรัง T/F. 075 218 516
โปรแกรม ทัวร์ตรัง
• รหัสทัวร์ 001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
- ราคาท่านละ 750 บาท
• รหัสทัวร์ 002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
- ราคาท่านละ 1,950 บาท
• รหัสทัวร์ 003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
- ราคาท่านละ 2,900 บาท
• รหัสทัวร์ 004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
-
ราคาท่านละ 2,500 บาท
• รหัสทัวร์ 005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
- ราคาท่านละ 3,900 บาท
รหัสทัวร์ 006 : ทัวร์ทะเลตรัง + ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
- ราคาท่านละ 4,990 บาท
• รหัสทัวร์ 007 : ทัวร์ทะเลตรัง + เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
- ราคาท่านละ 6,500 บาท
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภัคดี  |  รถตู๊กตุ๊กหัวกบ | วัดภูเขาทอง |   กะพังสุรินทร์ |   เกาะสุกร |   หาดสำราญ |   เกาะลิบงถ้ำเจ้าไหม-ถ้ำเจ้าคุณ |   เกาะกระดาน |   หาดปากเมง |   พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล |   อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม |   ประติมากรรมใต้น้ำ |   เกาะเชือก |   สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ |   ถ้ำเขาช้างหาย |   อุทยานนกน้ำคลองลำซาน
• กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางทุกวัน (ตค - พค)
• ราคา สอบถาม
• กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางทุกวัน (ตค - พค)
• ราคา สอบถาม
โปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง
ทัวร์ทะเลตรัง จากอุดรธานี | ทัวร์อุดรธานี ทะเลตรัง 4 วัน 3 คืน  |  เที่ยวทะเลตรัง 4 วัน 3 คืน  |  ทัวร์ตรัง กระบี่ จากอุดรธานี  |  ทัวร์ตรัง ล่องแก่งสตูล
ทัวร์ทะเลตรัง 4 วัน 3 คืน |  เที่ยวตรัง กระบี่ 3 วัน 2 คืน จากอุดรธานี  |  เที่ยวทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน  |  ทัวร์ทะเลตรัง เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน  | 
เที่ยวตรัง สตูล 4 วัน 3 คืน  | 
โปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง จากอุดรธานี (เหมาะกับคณะที่อยู่อุดรธานี แล้วซื้อตั๋วเครื่องบินของสายการบินไทไล้อ้อนแอร์มาลงที่สนามบินหาดใหญ่) มีโปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง ให้เลือกดังนี
ทัวร์ทะเลตรัง จากอุดรธานี   ท่านสมาชิกของเที่ยวสนุกทัวร์ที่อยู่จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันเรามีโปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง มานำเสนอท่านโดยการที่ท่านซื้อตั๋วราคาโปรโมชั่นกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ที่มรบินตรง เส้นทางระหว่างอุดรธานี มายัง หาดใหญ่ แล้วครับ แล้ท่านจะได้มาทานหมู่ย่างเมืองตรัง เที่ยวถ้ำเลเขากอบ และทะเลตรังได้สะดวกมาขึ้นครับ
ทัวร์อุดรธานี ทะเลตรัง 4 วัน 3 คืน  อยู่อุดรธานี มาเที่ยวตรังได้สะดวกมากครับตอนนี้ ในโอกาสที่สายการบินไทยไล้อ้อนแอร์ เปิดเส้นทางบินตรง จากอุดรธานี สู่ สนามบินหาดใหญ่ เราเลยมานำเสนอโปรแกรม ทัวร์อุดร ทะเลตรัง 4 วัน 3 คืน เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้มีแพคเกจทัวร์ทะเลตรังดีดี ในราคาที่ไม่สูง และการบริการที่แสนจะประทับใจ ท่านจะได้สัมผัสกับ เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะไหง และเกาะกระดาน ด้วยโปรแกรมทัวร์สุดพิเศษ และอาหารเที่ยวอย่างจุใจ
เที่ยวทะเลตรัง 4 วัน 3 คืน สมาชิกที่เคยเดินทางกับเที่ยวสนุกทัวร์มาหลายๆ ครั้งแล้วเราเจอคำถามที่ว่า หากต้องการมาเที่ยวทะเลใต้ และก็อย่างไหว้พระที่นครศรีธรรมราชด้วย ควรจัดโปรแกรมทัวร์อย่างไรค๊ะน้อง วันนี้ในโอกาสที่ มีสายการบินไทยไล้อ้อนแอร์ มีไฟล์บินตรงจากอุดรธานี สู่ สนามบินหาดใหญ่ เราเลยจัดโปรแกรมนี้ให้ได้ได้สะดวกขึ้น เป็นโปรแกรม เที่ยวทะเลตรัง 4 วัน 3 คืน รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่ ท่านที่มีคณะส่วนตัวอยู่แล้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับที่ 075 502 938 / 081 415 5955
ทัวร์ตรัง กระบี่ จากอุดรธานี จากอุดรธานี ต้องการจะไปทัวร์ตรัง กระบี่ สะดวกมากครับตอนนี้ มีสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เปิดเส้นทางบินตรงจากอุดรธานี สู่ สนามบินหาดใหญ่ ในราคาโปรโมชั่นมีอยู่ตลอด ท่านต้องว่างแผนท่องเที่ยวหล่วงหน้าหลายๆ เดือน เพื่อเป็นการประหยัดราคาตั๋วเครื่องบิน และ เลือกซื้อทัวร์กับทัวร์ท้องถิ่นอย่างเที่ยวสนุกทัวร์ฯ ท่านจะได้ราคาถูกว่า และเที่ยวได้ทั่วถึงมากกว่า มัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทางทางทะเลมากกว่าแน่นอน หากท่านมีตั๋วเครื่องบินไทยไลอ้อนแอร์อยู่ในมือแล้ว หรือ ว่าแผนจะมาทัวร์ทะเลตรัง กระบี่ โดยการบินมาจากอุดรธานี ลองดูโปรแกรมทัวร์ที่เราจะแนะนำท่านต่อไปนี้นะครับ
ทัวร์ตรัง ล่องแก่งสตูล  ไทไลอ้อนแอร์ จัดให้ท่านสมาชิกทัวร์ที่ชอบท่องเที่ยวทะเลใต้ สะดวกมากขึ้นโดยการเปิดเส้นทางบินตรง จากอุดรธานี สู่ สนามบินหาดใหญ่ ทำให้ท่านสะดวกที่จะเที่ยวทะเลภาใต้ของไทยอย่างทะเลอันดามันทั้งหมด ดังโปรแกรมทัวร์ตรัง ล่องแก่งสตูล โดยบินตรงจากอุดรธานีสู่หาดใหญ่ ทางเที่ยวสนุกทัวร์สามารถรับท่านได้ที่สนามบินหาดใหญ่ แล้วพาท่านเที่ยวด้วยความชำนาญ ตามเส้นทางดังนี้
ทัวร์ทะเลตรัง 4 วัน 3 คืน  วันนี้เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล บริษัททัวร์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจถูกต้อง เลขที่ทะเบียนธุรกิจ 41-00335 ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ให้ท่านสมาชิกที่มาจากอุดรธานี โดยการบินตรงจากอุดรธานีสู่ สนามบินหาดใหญ่ เพื่อมาสัมผัสกับท้องทะเลตรัง ที่ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรเป็นที่แรก และที่เดียวของประเทศไทย ที่ชาวต่างชาติรู้จักไปทั่วโลก และในเดือนกุภาพันของทุกปีห้องพักจะเต็มทุกที่ท่านที่ต้องการเดินทางมารับชมบรรยากาศเหล่านั้น จองทัวร์และตั๋วล่วงหน้าหลายๆ เดือนนะครับ และอย่าลืมเลือกใช้ทัวร์ทะเลตรัง 4 วัน 3 คืน อย่างมืออาชีพกับเที่ยวสนุกทัวร์นะครับ
เที่ยวตรัง กระบี่ 3 วัน 2 คืน จากอุดรธานี มาจากอุดรธานี แต่มีเวลา 3 วัน 2 คืน ต้องการเที่ยวตรัง กระบี่ แบบราคาประหยัด แน้แหล่องท่องเที่ยวบนฝั่ง และเพื่อสุขภาพ แนะนำ เที่ยว บ่อน้ำร้อนควนแคง ถ้ำเลเขากอบ น้ำตกร้อน สระมรกต เลือกซื้อของฝากจากเมืองตรัง เที่ยวตลอดกิมหยง หาดใหญ่ กับโปรแกรม เที่ยวตรัง กระบี่ 3 วัน 2 คืน จากอุดรธานี กระบี่มีแหล่องท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่นเดียวกับจังหวัดตรัง และยังเป็นจังหวัดที่ติดกันด้วย เดินทางไปมาสะดวกมากเพราะฉะนั้นที่ที่มีเวลาประมาณ 3 วัน ขึ้นไปเที่ยวสนุกทัวร์ขอแนะนำเป็นโปรแกรมมาครั้งเดียวเที่ยว 2 จังหวัดไปเลยครับ เพราะจะได้มีความรู้สึกว่าคุ้มมากกว่า ดังโปรแกรมทัวร์ต่อไปนี้
เที่ยวทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน  อยู่เมืองอุดรธานี อยากมาเที่ยวทะเลตรัง ปัจจุบันง่ายมากครับ วิธีการเพียงท่านมองหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกของสายการบินไทไลอ้อนแอร์ ที่มีเปิดเส้นทางบินตรงแล้วจาก อุดรธานีสู่ สนามบินหาดใหญ่ ท่านใดต้องการเที่ยวทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน ก็แนะนำให้จองตั๋วเครื่องบินไว้ระยะยาวๆ แล้วเลือกซื้อแพคเกจทัวร์ทะเลตรังที่ท่านสนใจ แนะนำให้เดินทางท่องเที่ยวช่วงระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 15 ต.ค. ถึง 15 พ.ค. ของปีถัดไป ช่วงเวลาดังกล่าวนำทะเลจะใส และคลื่นลมไม่มี เหมาะกับท่านที่ชอบดำน้ำดูปะการัง ดูฝูงปลาทะเลตรังๆ
ทัวร์ทะเลตรัง เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน  สำหรับวันนี้ขอนำเสนอเอาใจสมาชิกทัวร์ของเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ที่อยู่จังหวัดอุดรธานีกันสักหน่อยครับ กับ โปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน โดยท่านสามาชิกสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินราคาถูกๆ บินตรงมาจากอุดรธานี มายัง หาดใหญ่ได้เลยครับ กับสายการบินไทไล้อ้อนแอร์ โดยที่ท่านไม่ต้องบินไปกรุงเทศก่อน แล้วต่อมาสนามบินอีกครั้ง นับว่าสะดวกมากแล้วครับ สำหรับท่านที่ต้องการจะมาสัมผัสทะเลอันดามัน อย่าง ทะเลตรัง และทะเลสตูล ในทริปเดียวกัน คือ เสียเงินครั้งเดียว เที่ยวได้ทั้ง 2 จังหวัด กับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในขณะนี้ของทะเลอันดามันอย่าง เกาะหลีป๊ะ เกาะไข่ ทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะกระดาน เป็นต้น การท่องเที่ยวทางทะเลนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ไกด์ในพื้นที่ หรือ ไกด์ทางทะเลนำเที่ยวเพราะเขารู้ทิศทางน้ำขึ้น น้ำลงในแต่ละวัน และรู้จังหวะน้ำได้ดีกว่าคนต่างถิ่น เพราะฉะนั้นท่านเลือกใช้การบริการของคนในพื้นที่อย่าง เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ท่านจะได้เที่ยวอย่างปลอดภัย และที่สำคัญยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากอีกด้วยครับ วันนี้ท่านที่ต้องการจะเที่ยวทะเลตรัง และทะเลสตูล อย่างโปรแกรมทัวร์ 4 วัน 3 คืน ลองดูโปรแกรมทัวร์นี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจอีกสักโปรแกรมนะครับ
เที่ยวตรัง สตูล 4 วัน 3 คืน  ท่านที่มีตั๋วเครื่องบินไทไล้อ้อนแอร์อยู่ในมือแล้ว เส้นทางอุดรธานี หาดใหญ่ เราของแนะนำโปรแกรม เที่ยวตรัง สตูล 4 วัน 3 คืน ในราคาแพคเกจท่องเที่ยว 2 จังหวัด กับคนในพื้น ท่านได้เที่ยวครบสะใจแน่นอน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดตรัง เช่น เกาะมุก ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะไหง เกาะกระดาน และอาหารการกิน ในเมืองตรังอย่างหมู่ย่างเมืองตรัง ขนมเค้กเมืองตรัง ส่วนสตูล นั้นท่านก็จะได้เที่ยวทะเลที่มีนำใสกิ๊ก อย่าง เกาะหลีเป๊ะ เกาะหินงาม เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง ราวี และชมปะการัง 7 สี ที่ร่องน้ำจาบัง จากนั้นมาเพลิดเพลินกับการเดินชิม ช้อป ณ ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ ทั้งหมดนี้ท่านได้ท่องเที่ยวอย่าสะบายใจ มีบริการทุกอย่างด้วยความจริงใจ และรู้จริงกับทีมงานมัคคุเทศก์คนในพื้นที่ ดังตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ต่อไปนี้ แต่หากท่านมีวันน้อยแต่ยากเที่ยว 2 จังหวัดท่านลองโทรหาเรา ให้เราออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวในภาคใต้ให้ท่าน แล้วท่านจะประทับใจ
โปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง บินตรงจากเชียงใหม่ สู่ หาดใหญ่ (โปรแกรมแนะนำสมาชิกของเที่ยวสนุกทัวร์ที่อยู่ เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถมาบินตรงได้จากสนามบินเชียงใหม่ มายังสนามบินหาดใหญ่)
ทัวร์ตรังจากหาดใหญ่  เป็นโปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน คณะครบ 6 ท่าน สามารถเดินทางได้สะดวกราคาไม่แพงมาก ท่านที่ยังไม่มีตั๋วเครื่องบิน รีบจองได้เลยครับ เที่ยวสนุกทัวร์รอบริการท่านอยู่ตลอดเวลา กับการท่องทะเลตรัง เที่ยวอันซีนอันดามันกันสักครั้งนะครับ
ทัวร์ตรัง 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่ เพิ่มเติมข้อมูลเมืองตรัง ก่อนเที่ยวทะเลตรังอย่างสนุก
ร้านโกปี้ หรือ กาแฟโกปี้ เป็นกาแฟโบราณของทางภาคใต้ ชาวตรังมักเรียกกันว่าโกปี้ ใช้ทานกับหมู่อย่าง ขนม ข้าว ตอนเช้า มีให้เห็นทุกชุมชนในจังหวัดตรังและทางภาคใต้เกือบทุกจังหวัด นักท่องเที่ยวที่มาพักในเมืองตรังสามารถหารับประทานได้ตามร้านหมูย่าง
บริเวณหน้าสถานีรถไฟตรัง ครับ ก่อนเที่ยวทะเลตรังก็ต้องจัดให้เต็มท้องก่อนครับ แล้วค่อย ทัวร์ทะเลตรัง 4 วัน 3 คืน จากเชียงใหม่ ตามโปรแกรมทัวร์ดังนี้ครับ
ทัวร์ทะเลตรัง ล่องแก่ง สตูล วันนี้เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ทัวร์ที่มีใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335 ทัวร์ขวัญใจชาวเชียงใหม่หลายๆท่าน ที่มาท่องเที่ยวภาคใต้ ต้องเรียกใช้บริการ วันนี้เราของเสนอโปรแกรมทัวร์ให้กับท่านสมาชิกของเราที่อยู่เชียงใหม่ เป็นโปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง ล่องแก่ง สตูล 3 วัน 2 คืน ท่านมองหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่บินตรงจากเชียงใหม่ มาลงที่สนามบินหาดใหญ่ได้เลยครับ แล้วค่อยมาซื้อโปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง ล่องแก่ง สตูล จากเราได้เลยครับ
โปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง บินตรงจากดอนเมือง สู่ สนามบินตรัง โดยสายการบินแอร์เอเซีย
ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน โดยแอร์เอเซีย เข้าเดือนตุลาคมของทุกปี ป้ายบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ จะมีให้ท่านเห็นอยู่ตลอด ที่สนามบินตรัง สมาชิกจากจังหวัดต่างๆ ที่บินตรงมาจากกรุงเทพฯสู่ จังหวัดตรัง จองทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน มา พร้อมกับราคาตั๋วเครื่องบินที่แสนถูก จากการวางแผนท่องเที่ยวทะเลตรังประจำปีของท่านร่วมกับเราเที่ยวสนุกทัวร์คอยให้คำแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวให้ครบ ในขณะที่ราคาก็ต้องถูกตามงบประมาณของท่าน รับรองว่างบที่ว่างไว้ไม่บานปลาย เพราะเราจะให้คำแนะนำแก่ท่านด้วยความจริงใจ หวังว่าวันหลังเราจะได้ไปเที่ยวกันอีกในโอกาสต่อไป ตามเส้นทางท่องเที่ยวอื่นๆ การเที่ยวทะเลตรังแบ 2 วัน 1 คืน นั้นโปรแกรมทัวร์ที่เราจะแนะนำต่อไปนี้เป็นโปรแกรมทัวร์ที่เดินทางมากับสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินเช้า และกลับเที่ยวบินสุดท้ายของวันถัดไป โดยมีโปรแกรมทัวร์อย่างย่อดังน
เที่ยวตรัง 2 วัน 1 คืน การวางแผนท่องเที่ยวทะเลตรัง ปัจจุบันทำได้ง่าย และสะดวก ที่สำคัญถูกมากๆ หากท่านมีวิธีการท่องเที่ยวทะเลตรัง ที่ได้รับการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลายๆ วัน หรือ เป็เดือนได้ยิ่งดี เพราะการมาเที่ยวทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน ก็เพียงพอแล้วสำหรับท่านที่ต้องการสัมผัสทะเลอันดามัน น้ำทะเลสวยๆ บรรยากาศดีดี ปะการัง ปลา ลม แสงแดด ทั้งหมดนี้ มีที่ทะเลตรัง กับอาหารมื้อพิเศษที่ท่านหาทานไม่ได้ที่กรุงเทพฯ ยิ่งปัจจุบันตั๋วเรื่องบินราคาถูกๆ มีให้ท่านได้จองกันเยอะแยะ แล้วมาบวกกับแพคเกจท่องเที่ยวทะเลตรัง จากเรา ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ ท่านจะได้ราคาถูกกว่า และมาตรฐานการบริการที่ดีกว่า จากการนำดำน้ำ ดูปะการัง และการคำนวนสภาพน้ำทะเลในแต่ละวัน ท่านได้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ที่มีนอกเหนือจากข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ปีนี้หากท่านจะมาเที่ยวตรังลองเปิดใจ ร่วมกันออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกันกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ฯ โทร.075 502 938 / 085 384 0228
ทัวร์ทะเลตรัง โดยแอร์เอเซีย ท่านสมาชิกทัวร์ของเที่ยวสนุกทัวร์ทั้งหลายครับท่าน หากท่านมีเวลาน้อย แต่ถึงเวลาที่ร่างกายต้องการทะเลแล้ว เราขอเสนอ ทัวร์ทะเลตรัง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เดินทางได้ทุกวันหยุดสั่น หรือ จะเป็นวันศุกร์หลังเลิกงาน ซื้อตั๋วราคาหลักร้อย แล้วค่อยมาซื้อทัวร์ทะเลตรังราคาถูกถูก กับเที่ยวสนุกทัวร์ฯ เที่ยวทะเลตรังกันให้เพลินกันไปเลยครับ กลับไปจะได้ทำงานได้เต็มที่ และไม่ต้องห่วงเรื่องมีเวลาไม่พอ เพราะสามารถออกแบบโปรแกรมเที่ยวทะเลตรังให้ท่านอย่างเต็มที่ครับ
โปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน วันเดียวเที่ยว 4 เกาะทะเลตรัง เช่น เกาะมุกที่ตั้งของถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะไหง เดินทางตรงมาจากกรุงเทพสู่ สนามบินตรัง เที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน ก็ครบเป็นทริปสั่นๆ แต่ก็สุดคุ้มกับทะเลอันดามัน ที่มีน้ำทะเลใส สะอาด น่าเล่นน้ำเป็นอย่างมาก ท่านใดมีเวลาว่างสัก 2 วัน ลองดูโปรแกรมทัวร์ด้านล่างนี้ครับ
ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน น่าฤดูการท่องเที่ยวทะเลอันดามันมาแล้ว เที่ยวสนุกทัวร์ตื่นเต้นที่จะได้บริการคณะทัวร์ และได้เจอผู้คนอีกมากมายจากหลายๆ จังหวัด ที่มา ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน หรือ จะเป็นโปรแกรมทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน เราก็มีให้บริการทุกโปรแกรมทัวร์ในตรัง และจังหวัดใกล้เคียง เราบริการด้วยความจริงใจ และเน้นความชำนาญ กับบริการที่ดีเยี่ยมจากคนในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในการท่องทะเลตรังอย่างปลอดภัย ครับ
เที่ยวทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งทางฝั่งทะเลอันดามันที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งบนฝั่ง และทางทะเลที่มีเกาะท่องเที่ยวหลายเกาะเช่น เกาะกระดาน เกาะมุก ถ้ำมรกต และเกาะเชือก เป็นต้น พอที่จะให้ท่านได้เที่ยวทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน ได้อย่างสบาย ค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่องท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดใกล้เคียง อย่างกระบี่ หรือ เกาะหลีเป๊ะ สตูล ท่านสามารถหาวันหยุดแล้วซื้อตั๋วราคาถูกๆ มาให้บริการแพคเกจทัวร์ทะเลตรังของคนท้องถิ่น ราคาจะถูกกว่า โดยไม่ต้องผ่านบริษัทนายหน้า จะได้ทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางกว่ามากครับ
เที่ยวทะเลตรัง 1 คืน 2 วัน
การเตรียมตัวเที่ยวทะเลตรัง 1 คืน 2 วัน
1. ชุดสำหรับดำน้ำดูประการัง เปียกน้ำได้
2. โลชั่นกันแดด
3. อุปกรณ์ถ่ายรูป
4. ผ้าเช็ดตัวเล็กๆ ยาแก้เมาเรือ  แว่นตากันแดด
5. เวลาที่เหมาะสม และน้ำทะเลใสนิ่งในแต่ละเดือนจะอยู่ช่วง ขึ้น หรือ แรม 6-10 ค่ำ
ทัวร์ทะเลตรัง 2 คืน 3 วัน หน้าร้อนปีนี้ ฉันอยากไปทะเลจังเลย? นี้คือ คำถามที่เกิดในในหัวของหลายๆ ท่าน แต่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่า จะไปที่ไหนดี ให้ได้น้ำทะเลใสๆ มีปะการังให้ดู อาหารอร่อย และที่สำคัญราคาไม่สูงมาก วันนี้เที่ยวสนุกทัวร์ฯ จะมาให้คำตอบท่าน คือ ทัวร์ทะเลตรัง 2 คืน 3 วัน เป็นโปรแกรมที่ท่านสามารถวางแผนท่องเที่ยวได้ในราคาที่แสนถูก จากกรุงเทพ แค่ท่านมองหาตั๋วเครื่องบินจากสายการบินแอร์เอเซีย หรือ สายการบินนกแอร์ที่บินมาลงจังหวัดตรังโดยตรง (แนะนำต้องขยันเข้าเว็บไซต์ของสายการบิน หรือติดตามราคาตั๋วโปรโมชั่นของสายการบินเหล่านั้นอยู่เสมอครับ) แล้วท่านจะได้เที่ยวทะเลตรัง กับไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางในราคาที่ถูกมากๆ ครับ ดังตัวอย่างโปรแกรม ทัวร์ทะเลตรัง 2 คืน 3 วัน ต่อไปนี้
โปรแกรมเที่ยวตรัง 2 คืน 3 คืน  แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทางภาคใต้นั้นมีหลายที่ โดยเฉพาะฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีเกาะสวยๆ มากมาย เช่น จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดสตูล จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดตรังเป็นต้น แต่วันนี้เราขอเสนอโปรแกรมเที่ยวตรัง 2 คืน 3 วัน ที่ท่านสามารถจองตั๋งเครื่องบินจากกรุงเทพ มายังจังหวัดตรังได้เลยครับ
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)