เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ กับคนในพื้นที่ได้ครบกว่า ทั่วถึงกว่า ราคาคุ้มค่าเงินกว่า สื่อสารง่ายใช้ภาษาท้องถิ่น โทรหาเราที่ เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
กิจกรรมต่างๆในมาเลเซีย
เครื่องอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมและดินฟ้าอากาศอำนวยทำให้ กัวลาลัมเปอร์ เหมาะสำหรับเป็นสนามแข่งกีฬาครั้งใหญ่และสำคัญ  เครื่องอุปกรณ์ที่น่าประทับใจรวมทั้งสนามแข่งรถที่ทันสมัยที่สุด  อาคารกีฬากว้างใหญ่ สนามกอล์ฟชิง แชมเปี้ยน สโมสรอีเควซเตรียนและธีมปาร์กที่ดีที่สุด เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นในรอบปีก็มีการแข่งรถฟอร์มูล่าวันของเปโตรนัสมาเลเซีย  การแข่งขันจักรยานเลอทัวร์เดอลังกาวี  การแข่งขัยจักรยานชิงถ้วยราจามูดา การวิ่งทนระยะยาวนานาชาติ และการโดดร่มจากหอสูงเคแอลอินเตอร์เนชั่นแนล
กีฬาและนันทนาการ การแข่งขันจักรยานเลอทัวร์ เดอลังกาวี การแข่งขันจักรยานที่ลือชื่อก้องโลกโดยนักจักรยานชั้นนำมาร่วมตัวการแข่งขันที่ต้องผ่านระยะทางที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์สวยงาม แต่พื้นที่บางแห่งดูน่าเป็นอันตรายแต่ปลอดภัยดี  จะเริ่มต้นจากเกาะลังกาวีอันเป็นแห่งฮอลิเดย์ที่มีชื่อเสียงมาก  เส้นทางกรแข่งขันจะผ่าสถานที่ต่างๆ แล้วไปสิ้นสุดที่ดาตารันเมอร์เดก้าในกรุงกัวลาลัมเปอร์  การแข่งขันครั้งสุดท้ายจะลำบากที่สุกเพราะจะต้องมีปีนสามคร้งระหว่างหอสูงเคแอลและปุตราซึ่งเป็นนครบริหารของประเทศ  ในวันสุดท้ายนัดชกแข่งจักรยานจะผ่านสถานที่สำคัญบางแห่งของกรุงกัมลาลัมเปอร์ก่อนไปถึงประตูแห่งชัยชนะที่ดาตารันเมอร์เดก้า
การแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันของเปโตรนัสมาเลเซีย การแข่งขันระดับนานาชาติดึงดูดนักขับรถชั้นโลกเข้ามาในมาเลเซียเป็นประจำทุกปี สถานที่ข่งขันคือสนามแข่งรถนานาชาติเซอปัง(SIC)   ซึ่งได้รับคำสรรเสริญว่า  เป็นสนามแข่งรถที่ท่ท้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  อัฒจรรย์ด้านหน้าสองชั้นทำให้เห็นวิวการประลองความเร็วอย่างดีเยี่ยม  การแข่งขันรถอื่นที่มีขึ้นที่นี้คือ  การแข่งขันจักรยานยนต์ระดับนานาชาติและญี่ปุ่นจีที
โดดร่มจากหอสูง เคแอล อินเตอร์เนชั่นแนล ดูการโดดร่มอย่างโลดโผนของนักโดดร่มชื่อดัง บี.เอ.เอส.อี. ซึ่งจะเป็นการกระโดดลงมาจากหอสูงเคแอล  ระยะความสูงน่าพิศวงมากคือ  สูงถึง 300 เมตร เหตุการณ์ท้าทายความตายนี้ดึงดูผู้ร่วมเข้าซึ่งเป็นนักโดดร่มชื่อดังจาก บี.เอ.เอส.อี ทั่วโลกวิ่งทนนานาชาติ จะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันการวิ่นทนนานาชาติประจำปีจำนวน 7000 คนที่มาจากมาเลเซียประเทศตอื่นๆรวม 35 ประเทศ การแข่งขันนี้จัดขึ้นโดยเทศบาลกัมลาลัมปอร์และสมาคมนักกีฬ้าล่นในเขตดินแดนแห่งสกพันธ์  การแข่งขันจะเริ่มและสิ้นสุด ที่ดาตารันเมอร์เดก้า และจะผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิเช่น อาคารแฝดเปโตรนัสมาเลเซีย หอสูงเคแอล มัสยิดแห่งชาติและเคแอลเล็คการ์เด็น
การเล่นกอล์ฟ เคแอลเป็นสวรรค์สำหรับนักเล่นกอล์ฟ มีสนามกอล์ฟ ในเขตกรุงและรอบกรุงกว่า 40 แห่ง มีหลายแห่งตั้งอยู่ภายในเขตรีสอร์ทและสโมสรเฉพาะพิเศษที่เพียบพร้องด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและบริการยอดเยี่ยมที่จะหาที่ใดเสมือนได้ยาก
การเล่นกล์ฟยามค่ำคืน เป็นรายการเพิ่มเติมที่ทำให้การเล่นกอล์ฟในมาเลเซียเป็นประสบการณ์สนุกสนานยิ่งขึ้น  อัตราค่าเล่นกอล์ฟ 18 ลุ่ม
จะอยู่ระหว่าง 120-400 ริงกิต  อัตราค่าเด็กถือถุงกอล์ฟ 25-50 ริงกิต ค่าทริปก็แล้วแต่ใจชอค่ารถกอล์ฟประมาณ 40-50 ริงกิย 
ค่าธรรมเนียมสำหรับการเล่นกอล์ฟยามค่ำ 20 ริงกิต  มีโรงแรมและสำหรับการท่องเที่ยวบางแห่งจะเอื้อเฟื้อโปรอกรมกอล์ฟที่น่าสนใจ  สโมสรบางแห่งอาจจะยอมรับนักรับนักกอล์ฟประเภทวอล์ค- อิน  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นกอล์ฟ เชิญที่www.mgornline.com.my
ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน สำหรับคณะที่อยู่กรุงเทพฯ แล้วต้องการเดินทางท่องเที่ยวมาเลเซียในราคาประหยัดแนะนำเป็นโปรแกรมทัวร์นี้ เหมาะกับคณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป
วันแรก
หาดใหญ่ สะเดา ปีนัง คาเมร่อน
05.00 น .
คณะเช็คอิน ณ สนามบินดอนเมือง เพื่อโหลดสัมภาระขึ้นเครื่อง
06.40 น.
เหิรฟ้าสู่หาดใหญ่ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3102
10.15 น.
เจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ ช่วยเก็บสัมภาระขึ้นรถ และนำคณะเดินทางเข้าสู่ด่านสะเดา (ไม่เกี่ยวข้องกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
เมื่อผ่านด่านเสร็จทั้ง 2 ประเทศ นำคณะเดินทางสู่ เกาะปีนัง (โปรแกรมแถม) ระหว่างทางร่วมกิจกรรมกับทางทีมงานมัคคุเทศก์บนรถ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารคนไทย (1)
จากนั้นนำคณะข้ามสะพานปีนัง ไปชม วัดไทย ที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย   ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา และแวะถ่ายรูป ณ ป้อมปืนคอนวอลิส ผ่านชม หอนาฬิกาวิตอเรีย จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
17.00 น.
คณะเดินทางถึง คาเมร่อน ให้คณะได้แวะเดินตลอดเย็น ในบรรยกาศของความหนาวเย็นสบาย เดินดูของ เลือกซื้ออาหารและพืช ปิ้งๆ ย่างๆ เช่น ข้างโพด มัน โรตี ชาร้อน ฯลฯ กำบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะมีความสุขกับโปรแกรมทัวร์ที่ไม่รีบร้อนในการท่องเที่ยว
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2) เมนูมื้อนี้จะเป็น สตีมโบ้ทแบบคาเมร่อนไฮแลนด์
พัก
เข้าพัก ณ HERITAGE HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
วันที่สอง
คาเมร่อน ตลาดเช้า ไร่ชา สวนสตอเบอร์รี่ สวนกระบองเพชร เก็นติ้ง
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (3) จากนั้นนำคณะชมจุดต่างๆ บนคาเมร่อน ดังนี้ แวะชม ตลาดเช้าเมืองหนาว เลือกซื้อ และชิมได้ตามอัธยาศัย ชม สวนกระบองเพชร และเลือกซื้อต้นไม้ ขนม ตามอัธยาศัย ชม สวนสตอเบอร์รี่ ที่มีปลูกอยู่มากมาย และชมการปลูกผักออแกนิก ถ่ายรูปกับ ไร่ชา ที่กว้างใหญ่ และมองดูสุดลูกหูลูกตา จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยง
บริการอาหารวัน ณ  ร้านภัตตาคาร (4)
บ่าย
เดินทางถึง เก็นติ้ง ไฮแลนด์ เมืองในหมอก ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่ง  กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้าท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น จากนั้นมัคคุเทศก์จะพาท่านได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสวนสนุกทั้งกลางแจ้งและในร่ม สนุกกับเครื่องเล่นมากมายอาทิ รถไฟเหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์ บ้านผีสิงและร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัยให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก (บัตรเครื่องเล่นยังไม่รวมในรายการนำเที่ยว) หรือ เลือกเข้าบ่อนคาสิโนได้ตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการเสี่ยงโชค และเลือกช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5) เนนูมื้อนี้ เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเก็นติ้ง
พัก
ณ FISRT WORLD GENTING HOTEL หรือ เทียบเท่า
วันที่สาม
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส ปุตราจาย่า หาดใหญ่
06.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (6)
07.00 น.
นำคณะเดินทางลงจาก เก็นติ้ง สู่เมืองหลวงกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) จากนั้นให้คณะแวะซื้อ น้ำหอม นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนม บั๊กกุแต๋ ยาสมุนไพรแก้อาการเหมื่อย ฯลฯ จากนั้นนำคณะถ่ายรูป ณ พระราชวังอิสตาน่าเนการ่าแห่งใหม่ ที่มีจุดถ่ายรูปมากมาย (อากาศค่อนข้างร้อน ต้องตรียมหมวก แว่นตา) ซึ่งเป็นจุดที่มีทิวทัศที่สวยงามมาก
นำคณะถ่ายรูปกับ ตึกปิโตนัส ซึ้งเป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย จากนั้นแวะถ่ายรูป ณ ลานเมอร์เด้ก้าร์ กับตึกรูปทรงแปลกตา และก่อนเดินทางไปยัง คาเมร่อน ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังอิสตาน่าเนการ่า แห่งใหม่ของมาเลเซีย สมควรแกเวลานำคณะเดินทางสู่ คาเมร่อน ไฮแลนด์
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย
นำท่านชม“เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากที่สุด ด้านในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก  สมควรแค่เวลานำท่านเดินทางต่อกลับสู่ ประเทศไทย
17.00 น.
(เวลาโดยประมาณ ) หากมีเวลา และหางยังเปิดอยู่จะให้คณะ THE ZOOM DUTYFREE เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่  หาดใหญ่
18.30 น.
คณะเดินทางถึงถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
21.50 น.
ส่งคณะขึ้นเครื่อง ณ สนามบินหาดใหญ่ เที่ยวบินที่ FD3113
23.15 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพฯ
หากท่านต้องการดูโปรแกรมทัวร์ปัจจุบัน ดูที่นี้ www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
วัดไซยา ตั้งอยู่ที่ชุมทางเลอโบะห์อัมปังและจาลันตุน เฮ็ช. เอส. ลี
วัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงและมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึงสมัยปี ค.ศ 1864 สร้างขึ้นโดยกัปตันเรือจีนชื่อ  ยับอาห์ลอย ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในบรรดาบรรพบุรุษที่ก่อนสร้างกัวลาลัมเปอร์ขึ้น ภายในวัดและริมหลังคารอบวัดเต็มไปด้วยฝีมือสลักลวดลายอันวิจิตรประณีตบรรจง  วัดนี้เป็นที่สักการบูชาพระผู้เป็นเจ้าของจีน  คือ พระเจ้าซินไซยาและพระเจ้าซีไซยา  กล่าวกันว่า ถ้อยคำของพระผู้เป็นเจ้าองค์แรกได้นำทางกัปตันยับอาห์ลอยในระหว่างสงครามกลางเมืองเซอลังงอร์  ที่ตั้งของวัดอยู่ข้างหลังร้านค้าหลายร้านซึ่งมีความแปลกมากนั้น เชื่อกันว่าเป็นเพราะกำหนดตามคำทำนายอนาตคหรือเฟงซุ่ยจึงทำให้มุมกำแพงซุ้มประตูและบันไดมีลักษณะแปลกผิดปกติมาก
การเดินทาง         ใช้บริการรถไฟปุตราแอลอาร์ทีไปลงที่สถานีป่ซ่าร์เซนีหรือใช้บริการรถเคแอลโมโนเรลไปลงที่สถานีมาฮาราจาลีลา วัดอยู่ห่างไปแค่เดิน 10 นาทีเท่านั้นหรือจะเดินจากไซนาทาวน์ไปวัดก็ง่ายมาก
• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML006 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู เมอร์ไลออนส์
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML008 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไล้อ้อน เก็นติ้ง มาเลเซีย
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML016 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML017 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ เก็นติ้ง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML018 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML019 :ทัวร์มาเลเซีย หนาวสุดในมาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML021 :ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML022 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML024 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML025 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พิเศษพักบนยอดเขาเก็นติ้ง 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML026 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML027 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน จากเชียงใหม่
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML028 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากภูเก็ต
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML029 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML023 :ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกหลีผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML030 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)