โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศบินตรงจากภูเก็ต
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัสทัวร์ ML025 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง เมืองในหมอก พิเศษ พักโรงแรม First World บนเก็นติ้งฯ 2 คืน
กำหนดการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : คณะส่วนตัว 10 ท่านขั้นไปโปรดสอบถาม
ทัวร์จอยโปรแกรมนี้เพื่อเป็นการยืนยันการออกเดินทางที่แน่นอน
กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนเมื่อมีผู้จองครบ 10 ท่าน หรือ กรณีต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้เดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 10 ท่าน
วันแรก : หาดใหญ่ – เก็นติ้งไฮแลนด์        
07:00 น.
คณะพร้อมเพรียงกันที่จุดนัดพบ นำท่านออกเดินทางสู่อำเภอสะเดา จ.สงขลา เพื่อออกทางด่าน จังโหลน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและมาเลเซีย ยินดีต้อนรับท่าน สู่ประเทศมาเลเซีย ให้ท่านชมทัศนียภาพตลอดสองข้างทางบน ถนนสายไฮเวย์ ที่ทันสมัยระหว่างทางท่านจะผ่านเมืองอลอสตาร์ รัฐเคดาร์เมืองบัตเตอร์เวิร์ธ รัฐปีนัง เมืองอิโปร์ รัฐเปรัค ตามลำดับ
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชมวัดถ้ำเปรัค ให้ท่านนมัสการพระพุทธรูปองค์โต เจ้าแม่กวนอิม และพระพุทธรูปอื่นๆอีกมากมายภายในถ้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว แล้วนำท่านเดินทางต่อ ถึงสถานี กระเช้าไฟฟ้า นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าซึ่งทันสมัยและวิ่งเร็วด้วยความเร็ว 6 เมตร/วินาที ถึงเก็นติ้ง นำท่านเช็คอินที่โรงแรมเฟิร์สเวิร์ล
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเข้า สถานคาสิโน สนุกกับการเสี่ยงโชคนานาชนิด เช่น รูเล็ต บาคาร่า แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน
เด็กๆอาจจะเลือกเล่นสวนสนุกในร่ม ที่ยังคงเปิดให้เล่น จนถึงเวลา ประมาณ 5 ทุ่มตามอัธยาศัย ( เข้าคาสิโนสุภาพบุรุษห้ามใส่รองเท้าแตะ ,เสื้อยืดคอกลมและกางเกงขาสั้น สุภาพสตรี แต่งกายสุภาพ )
วันที่สอง : เก็นติ้ง สัมผัสอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี หรือ เข้าเล่นสวนสนุก  
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารโรงแรม จากนั้นให้ท่านอิสระกับสวนสนุกตามอัธยาศัย มีทั้งสวนสนุก ในร่มและกลางแจ้งให้ท่านเล่นได้ทั้งวันและกี่รอบก็ได้ นอกจากนี้ยังมีแหล่งความบันเทิงอีกมากมาย เช่น ช้อปปิ้งร้านค้าต่างๆซึ่งมีมากกว่า500 ร้านบนเก็นติ้งไฮแลนด์ ,คาราโอเกะ ,เกมส์เซ็นเตอร์ และอื่นๆ
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : เก็นติ้ง เที่ยวเมืองกัวลาลัมเปอร์ -กลับหาดใหญ่    
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารโรงแรม จากนั้นนำท่านลงจากเขาเก็นติ้งไปเที่ยวในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ผ่านบาตูเคพ สถานศักดิ์สิทธิ์ที่ ชาวฮินดูใช้ประกอบพิธีทางศาสนา นำท่านซื้อของฝากกลับบ้านที่ร้านจำหน่ายสินค้าขนมพื้นเมือง ,นาฬิกา ,น้ำหอมแบรนด์เนมปลอดภาษี และอื่นๆตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านซิตี้ทัวร์เมืองกัวลาลัมเปอร์ นำท่านเยี่ยม ชมบารมีกษัตริย์ของประเทศมาเลเซีย หรือที่ชาวมาเลเซียเรียก “อากง” ที่พระราชวังอีสตานาเนการา ไปต่อกันที่สนามประกาศเอกราช หรือ เมอร์เดกา สแควร์ สนามประวัติศาสตร์ที่มีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก ตรงข้ามมีตึกสุลต่าน อับดุล ซามัดตึกสวยรูปแบบสถาปัตยกรรมอังกฤษ ที่ปัจจุบันใช้เป็นศาล นอกจากนี้ยังมี สถานที่ต่างๆที่น่าสนใจ อีกเช่นมัสยิดกลาง ที่ชาวมุสลิมสามารถมาประกอบพิธีทางศาสนาได้ถึง 8,000 คน ,อนุสาวรีย์ทหารอาสา , ตึกสถานีรถไฟเก่าแก่ตั้งแต่สมัยชาวอังกฤษปกครอง ตึกแฝดที่เคยสูงที่สุดในโลก ตึกเปโตรนาส ,ร้านช็อกโกแลตปลอดภาษี ที่ผลิตเองในประเทศ
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ภายในห้างจากนั้นนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่
ค่ำ
ถึงด่านมาเลเซีย บูกิต กายู อีตัม ถ้ามีเวลานำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีตามอัธยาศัย แล้วนำท่านกลับเข้าหาดใหญ่ถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
ท่านละ สอบถาม บาท
ท่านละ สอบถาม
ท่านละ 2,500.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
ค่ารถนำเที่ยว, ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น) ,ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศลาว,ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
,ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน,มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
 
โปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย
• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML006 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู เมอร์ไลออนส์
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML008 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไล้อ้อน เก็นติ้ง มาเลเซีย
- กำหนดการเดินทาง 2 - 5 ธ.ค. 54 (หยุดวันพ่อ) เปิดรับจองตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 พ.ย. นี้เท่านั้น
• รหัสทัวร์ ML016 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML017 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ เก็นติ้ง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML018 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML019 :ทัวร์มาเลเซีย หนาวสุดในมาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง 14-16 เม.ย. 55 หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML021 :ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML022 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML024 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML025 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พิเศษพักบนยอดเขาเก็นติ้ง 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML023 :ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกหลีผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
แหล่งช้อปปิ้งในมาเลเซีย
ʶҹͧǷҧѵʵ㹡ا
ʶҹþѡ㹡
ʶҹҴ֧ٴ㹡
ǹ㹡

 

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ถ.ԧԵ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)