Fahrenheit 88
Fahrenheit 88 เดิมชื่อว่า KL Plaza เป็นศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ย่าน Bukit Bintang ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สร้างขึ้นในปี 2550 บริหารงานโดย Berjaya Group จากข้อมูลทางการตลาด ทำให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย และอัตราการขยายตัวของตลาด (Compound Annual Growth Rate (CAGR) ที่มีมากถึง 9% ในช่วงปี 2552-2555 รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการช้อปปิ้งต่อ 1 ใบเสร็จมากถึง 27% จากการสำรวจในปี 2551 จึงเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ Fahrenheit 88 มีการปิดปรับปรุงภายในและภายนอก และเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบอีกครั้ง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2553 โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงมากถึง RM100 ล้านทีเดียว (RM1 เท่ากับ 10 บาท) เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้แวะเยี่ยมชมจับจ่าย Fahrenheit 88 มีร้านค้าประมาณ 280 ร้าน มีพื้นที่ 300,000 ตารางฟุต โดยลักษณะสินค้าและบริการจะเน้นกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่วัยอินเทรนด์ ได้แก่ สินค้าแฟชั่น เทคโนโลยี ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน
รวมเรื่องทัวร์สิงคโปร์
Joo Chiat Road
Sri Mariamman Temple
Reddat Degin Museum
โปรแกรมทัวร์มาเลเซียแนะนำ
กรุงกัวลาลัมเปอร์

• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML006 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู เมอร์ไลออนส์
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML008 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไล้อ้อน เก็นติ้ง มาเลเซีย
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML016 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML017 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ เก็นติ้ง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML018 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML019 :ทัวร์มาเลเซีย หนาวสุดในมาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML021 :ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML022 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML024 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML025 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พิเศษพักบนยอดเขาเก็นติ้ง 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML026 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML027 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน จากเชียงใหม่
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML028 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากภูเก็ต
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML029 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML023 :ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกหลีผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML030 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
• ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์พืชสวนโลก เชียงใหม่ บินจากหาดใหญ่
- เดินทาง สอบถาม
ทัวร์ตรัง กระบี่ 5 วัน 4 คืน จาก กทม.
- ราคาท่านละ 5,900 บาท
ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน จาก กทม.
- ราคาท่านละ 6,400 บาท
• กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
• ราคา สอบถาม
• กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางทุกวัน (ตค - พค)
• ราคา 1,900 บาท
• กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางทุกวัน (ตค - พค)
• ราคา สอบถาม
• กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางทุกวัน (ตค - พค)
• ราคา สอบถาม
• กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางทุกวัน (ตค - พค)
• ราคา สอบถาม
คุยเรื่องทัวร์มาเลเซีย
สำนักงานการท่องเที่ยวมาเลเซียที่กัวลาลัมเปอร์
ศูนย์มรดกมาเลเซีย
พระราชวังอิสตาน่าเนการ่า
มัสยิดแห่งชาติมาเลเซีย
แหล่งช้อปปิ้งในมาเลเซีย

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)