โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศบินตรงจากภูเก็ต
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัสทัวร์ ML028 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากภูเก็ต
กำหนดการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : คณะส่วนตัว 10 ท่านขั้นไปโปรดสอบถาม
ทัวร์จอยโปรแกรมนี้เพื่อเป็นการยืนยันการออกเดินทางที่แน่นอน
กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนเมื่อมีผู้จองครบ 10 ท่าน หรือ กรณีต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้เดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 10 ท่าน
วันแรก : ภูเก็ต – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง ไฮแลนด์    
07.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินภูเก็ต ณ อาคารผู้โดยสารขอออกระหว่างประเทศ ชั้น 2 เคาเตอร์สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ (MALAYSIA AIRLINES) ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่บริษัท ภูเก็ตเจ็ต ทัวร์ จำกัด ด้วยความเป็นกันเองและพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
10.25 น.
ออกเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์  โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES (MH) สายการบินระดับ 5 ดาว เที่ยวบินที่ MH 787 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
12.50 น.
เดินทางถึง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง ด่านศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ (ระหว่างทางบริการอาหารว่างแสนอร่อยจาก S&P SNAX BOX) นำท่านสนุกตื่นเต้นโดยนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY ระยะ ทาง 3.4 กม. สู่ ยอดเขา “ เก็นติ้ง ไฮแลนด์” นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี บนยอดเขาสูงกว่า ระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก FIRSTWORLD HOTEL, GENTING หรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นโรงแรมใหม่ล่าสุดและเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก วึ่งมีห้องพักมากกว่า 6,000 ห้อง ในอาณาเขตที่เรียกว่า “ เก็นติ้ง ซิตี้”  จากนั้นให้ท่านอิสระกับการท่องเที่ยวที่ " เฟิสท์เวิลด์พลาซ่า" เพลิดเพลินกับดิสโก้, คาราโอ เกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุก ฯลฯ หรือเลือก เพลิดเพลิน กับเกมส์การเสี่ยงโชค นานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็ค แจ็ค, รูเล็ต, สล็อตแมชชีน นับพันตู้ ฯลฯ บริการตลอด 24 ชม. เชิญสัมผัสกับทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยวที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า ณ เก็นติ้ง ซิตี้
ค่ำ
บริการ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟต์
ให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายบนเก็นติ้ง อาทิ โชว์ระดับโลก, ดิสโก้, คาราโอเกะ, โบวลิ่งและสวนสนุกต่างๆ ท่องเที่ยวทั่วโลกที่ เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า (มาเลเซีย) คุณจะได้พบกับไทมส์สแควร์และยูนิเวอร์แซล วอล์ค ที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า บน เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครแห่งความบันเทิง ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้าภัตตาคาร ร้านกาแฟ เครื่องเล่นและอีกนานาบริการ ตื่นตากับรูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์  ของเทพีเสรีภาพและออสการ์ เสมือนคุณได้ไปเยือน ณ สถานที่นั้นจริงๆ
หมายเหตุ:
การเข้าคาสิโน ควรสวมเสื้อคอปก, กางเกงขายาว, รองเท้าหุ้มส้น บนยอดเขาเก็นติ้ง มีอุณหภูมิอยู่ที่ 14–24 องศา ควรเตรียมเสื้อแจ๊คเก็ตไปด้วยครับ
วันที่สอง : กัวลาลัมเปอร์ซิตี้ทัวร์ – อิสระช้อปปิ้งในย่าน BUKIT BINTANG
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.00 น.
นำท่านเดินทางลงจากเก็นติ้ง โดยกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ จากนั้นเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์  เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางชม จตุรัสเมอร์เดก้า (ลานแห่งอิสระภาพ) ที่ทุกๆ วันชาติของมาเลเซีย ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมี งาน  รื่นเริง กัน ที่มีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก 100 เมตร ซึ่งธงชาติอังกฤษได้ถูก ลดลงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย เป็นจัตุรัสแห่งเอกราช สถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนมาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคาร SULTAN ABDUL SAMAD อาคารสวยที่สุดในมาเลเซียซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลฎีกา อาคาร ROYAL SELANGOR CLUB สถานที่พบปะสังสรรค์ของชนชั้นสูง ทั้งในสมัยอาณานิคมและสมัยปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย และมีทหารม้า และทหารรักษาพระองค์ ที่แต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ยืนประจำการอยู่หน้าพระประตูพระราชวัง จากนั้นนำท่านเดินทางไป ถ่ายรูปตึกคู่ แฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นสำนักงานที่ทำการของบริษัทผลิตน้ำมันที่ขึ้นชื่อของประเทศมาเลเซีย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน SHOPPING ที่ขึ้นชื่อของประเทศมาเลเซีย ณ BUKIT BINTANG ROADที่มีห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น THE PAVILLION  เป็นห้างสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสินค้าแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์ หรือ ระดับกลางลงมาหน่อยขอแนะนำให้ลองไปเดินช้อปปิ้งที่นี่ได้ รับรองไม่ผิดหวัง นอกจากมีร้านรวงต่างๆมากมายให้ได้จับจ่าย ถัดมาอีกแห่งหนึ่งไม่ไกลจากห้างพาวิลเลี่ยน คือ ห้างสตาร์ฮิล แกลเลอรี่  (STARHILL GALLERY) เป็นห้างสำหรับผู้ที่หลงใหลความสวยงามของดีไซน์และความล้ำหน้าของเทคโนโลยีแห่งเวลาและกำลังมองหานาฬิกาคู่ใจต้องไปที่นี่สตาร์ฮิลแกลเลอรี่เป็นศูนย์กลางของโลกแห่งเวลามีหลากหลายดีไซน์ คุณภาพและราคาที่ตรงใจให้ได้เลือกซื้อขอบอกว่าบางแบรนด์สามารถหาซื้อได้ในราคาที่ประหยัดกว่าบ้านเราถึง 40% เลยทีเดียว ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของประเทศมาเลเซีย  ที่แข่งขันขันกันลดราคาอย่างกระหน่ำ
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Puteri Park Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม : วัดเทียนโหว - อนุสาวรีย์ทหารอาสา - นครปุตราจายา – ภูเก็ต 
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  วัดเทียนโหว ซึ่งเป็นวัดที่ชาวจีนในประเทศมาเลเซียและรัฐบาล สมทบทุนช่วยกันสร้าง จากนั้นให้ท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ซึ้งปรดิษฐานอยู่ด้านในของวัดเทียนโหว เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม  อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่  นครปุตราจายา เป็นเขตการปกครองพิเศษ ออกแบบและสร้างขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลาง ทางการเมือง และ การปกครองแห่งใหม่ หรือ เมืองใหม่ แห่ง สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยชื่อ "ปุตราจายา" นี้ตั้งขึ้นตามชื่อนายกรัฐมนตรีคนแรก ของมาเลเซีย ตวนกูลอับดุล รามัน ปุตรา อัลฮัจ  ปุตราจายาอยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ 25 กิโลเมตร ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างให้เป็นเมืองแห่งอนาคตปุตรา จึงได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี และ ให้มีความสวยงามในแง่ของทัศนียภาพจนเป็นอีกเมืองที่เหมาะสมแก่การไป เที่ยวชม ที่นี่เป็นอีกเมืองที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวชม และ เพลิดเพลินกับ ศิลปวัฒนธรรมและ สถาปัตยกรรม ทั้งสมัยเก่า และ สมัยใหม่รวมถึงแหล่งช็อปปิ้งที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง
จากนั้นนำท่านชม DUTRAN PUTRA (PUTRA SQURE) เป็นลานที่มีใจกลางเป็นรูปดวงดาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 เมตร ตกแต่งบริเวณ อย่างสวยงามด้วยน้ำและแสงไฟ สมัยเมืองครั้งมี 11 รัฐ ชั้นกลางเป็นดาว 13 แฉก หมายถึงสมัยเมื่อครั้งสมัยเมื่อครั้งมี 11 รัฐ ชั้นกลางเป็นดาว 13 แฉก หมายถึงมาเลเซียในปัจจุบันซึ่งมี 13 รัฐและ ชั้นในสุด ดาว 14 แฉก หมายถึงรัฐทั้ง 13 รัฐ รวมไปถึงเขต ปกครองพิเศษ กรุงกัวลาลัมเปอร์ปุตราจายา และ เกาะลาบวน ถ่ายรูปคู่กับตึก SERI PERDANA เป็นอีก สถานที่ที่ไม่ควนพลาดเมื่อไปเยี่ยมชมเมืองปุตราจายา เป็นอาคารที่พำนักสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตัวอาคารที่พำนักผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบโมกุลแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนต้อนรับ ส่วนที่พัก และ การแสดง เปิดเข้าชมตั้งแต่เวลา09.00-12.30 น. และ 14.00-17.00 น. วันจันทร์ปิดทำการ
จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปและแวะชม MASJID PUTRA มัสยิด สีชมพู สัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองปุตราจายา ตั้งยื่นออกมาบนชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบปุตราจาย  นอกจากเห็นเหมือน มัสยิดลอยอยู่กลางน้ำ  นอกจากพื้นที่สวดมนต์ที่สามารถจุดได้ถึง 15,000 คน แล้วยังมีห้องสมุด แกลแลอรี่ และ พิพิธภัณฑ์ สมควรแกเวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์
16:00 น.
นำท่านเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลซีย
18.30 น.
เดินทางกลับภูเก็ต โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES (MH) เที่ยวบินที่ MH 790
18.45 น.
เดินทางถึงภูเก็ต โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
• อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
ท่านละ สอบถาม บาท
ท่านละ สอบถาม
ท่านละ 2,500.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
   • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน MALAYSIA AIRLINE ตั๋วโดยสารหมู่คณะ (ไป-กลับ) ออกจากภูเก็ต
   • ค่าบริการรถโค้ชปรับอากาศพิเศษ  ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
   • ค่าอาหารระดับมาตรฐานตามที่ระบุในรายการ
   • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
   • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน  (พักห้องละ 2 ท่าน)
   • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี / ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
   • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
   • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ คนขับรถ
   • ประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
 
• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML006 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู เมอร์ไลออนส์
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML008 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไล้อ้อน เก็นติ้ง มาเลเซีย
- กำหนดการเดินทาง 2 - 5 ธ.ค. 54 (หยุดวันพ่อ) เปิดรับจองตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 พ.ย. นี้เท่านั้น
• รหัสทัวร์ ML016 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML017 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ เก็นติ้ง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML018 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML019 :ทัวร์มาเลเซีย หนาวสุดในมาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง 14-16 เม.ย. 55 หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML021 :ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML022 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML024 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML025 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พิเศษพักบนยอดเขาเก็นติ้ง 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML026 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML027 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน จากเชียงใหม่
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML028 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากภูเก็ต
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML023 :ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกหลีผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
แหล่งช้อปปิ้งในมาเลเซีย
ʶҹͧǷҧѵʵ㹡ا
ʶҹþѡ㹡
ʶҹҴ֧ٴ㹡
ǹ㹡

 

บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ถ.ԧԵ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)