ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์ปีนัง ทัวร์ลังกาวี ทัวร์คาเมร่อน ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มะละกา หน้าแรก

โปรสุดว้าว ทัวร์สิงคโปร์ มาเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน ปี2565

แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน เที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์ อัพเดทปี2022 ทางรถเริ่มที่หาดใหญ่หรือสนามบินกัวลาลัมเปอร์ พักปีนัง ยะโฮบาห์รูและกัวลาลัมเปอร์

 

 

เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย ปี2565 มาเที่ยวครั้งเดียวได้ไป 2 ประเทศ

ทัวร์สิงคโปร์พาชมสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์ ย่านถนนออร์ชาร์ดและฝั่งมาเลเซียก็ไปครบทุกที่ เช่น มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง

 

 

 

• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
ห้างกรีนเบย์ เกาะปีนัง
ห้างปรางกิน ปีนัง
ห้างที่ท่าเรือจอร์ททาวน์
ห้างปิรามิต มาเลเซีย
บูกิตบินตัง
ห้างโอยู กัวลาลัมเปอร์
ถนนบูกิตบินตัง
คาสิโนที่เก็นติ้ง
ตลาดกลางกัวลาลัมเปอร์
ซังกี่วังพลาซ่า
โลยัทพลาซ่า
ลอทเท็น มาเลเซีย
Fahrenheit 88
พาวิลเลี่ยน
สตาร์ฮิลเกลอรี่
เบอร์จาย่าไทม์แสควร์
ถนนจาลันตวนกูอับดุลราห์มัน
สถานีรถไฟกัวลาลัมเปอร์
จาลันอัมปัง กัวลาลัมเปอร์
จาลันสโตเนอร์ กัวลาลัมเปอร์
ลิตเติ้ลอินเดีย กัวลาลัมเปอร์

 

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML1

ทัวร์สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน ทางรถ เจาะลึกสิงคโปร์+มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน

เที่ยวสนุกทัวร์คือแลนด์ตรงนำเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์ ทริปนี้เราจัดให้สำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์แบบครบ คือ พักที่ยะโฮร์บาห์รู 2 คืน ซึ่งเป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศสิงคโปร์ พักที่ปีนัง 1 คืน ซึ่งเป็นเมืองเก่ามีประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน และพักที่เมืองหลวงของมาเลเซียอีก 1 คืน คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์นั้นเอง

จุดท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของแต่ละเมือง เช่น

1.เมืองปีนัง มี ย่านปีนังอาร์ตสตรีท Jew Jetty ปีนังฮิลล์ ป้อมปืนคอนวอลิส

2.กรุงกัวลาลัมเปอร์ มี ตึกปิโตนัส เมอร์เดก้าแสควร์ เมืองใหม่ปุตราจายา

3.สิงคโปร์ มี เมอร์ไลอ้อน มารีน่าเบย์แซน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

กำหนดการเดินทาง::
วันแรก หาดใหญ่-ปีนัง-วัดเขาเต่า-ปีนังฮิลล์-ปีนังอาร์ทสตรีท-Jew Jetty-ป้อมปืนคอนวอลิส
08.00 น. รับคณะที่สนามบินหาดใหญ่ หรือในตัวเมืองหาดใหญ่ จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ด่านสะเดา และด่านบูกิตคายูฮิตำของประเทศมาเลเซีย (ใช้เวลาข้ามด่านตามที่เจ้าหน้าที่รัฐกำหนด)
จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ รัฐปีนัง ของประเทศมาเลเซีย ระหว่างทางผ่านรัฐเคดะห์ ชมความเป็นอยู่ข้างทาง เช่นหมู่บ้าน วิถีของคนมาเลเซียทางภาคเหนือของประเทศ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
จากนั้น พาท่านชมควมสวยงามของ วัดเขาเต่า หรือ ชาวมาเลเวียเรียกว่า วัดเก๊กล๊อกซี่ ซึ่งเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาการเสร้างแบบสไตล์จีนและพม่า
จากนั้น พาท่านไปชม ปีนังฮิลล์ (ยังไม่รวมค่ารถรางประมาณ 30-35 RM) ปีนังฮิลล์ ยังเป็นที่รู้จักในชื่อมาเลย์ว่า บูกิต เบนเดรา ซึ่งจริงๆ แล้วหมายถึงเนินเขาแฟลกสตาฟซึ่งเป็นยอดเขาที่พัฒนามากที่สุด ยอดเขาแห่งหนึ่งรู้จักกันในชื่อสตรอเบอร์รี่ฮิลล์ซึ่งเป็นชื่อบ้านของฟรานซิส ไลท์ผู้ก่อตั้งอาณานิคมปีนัง ปีนังฮิลล์เป็นจุดที่สูงที่สุดในรัฐปีนัง
ชม ปีนังอาร์ทสตรีท เป็นจุดที่ท่านจะได้สัมผัสกับความเป็นเมืองเก่าของเมืองจอร์ททาวน์ ปีนังอย่างแท้จริงที่นี่จะมีร้านค้า ร้านอาหารเก่าๆ ตกแต่งให้เข้ากับยุคเก่าแต่ก็กลมกลืนกับปัจจุบันได้อย่างลงตัว ท่านจะได้เห็นรูปวาดตามมุมตึกและได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
จากนั้น พาท่านชมย่าน Jew Jetty ซึ่งเป็นย่านชุมชนชาวประมงเก่าแกของเมืองจอร์ททาวน์ของปีนัง ที่นี่จะมีบ้านเรือสร้างขึ้นยื่นออกไปในทะเล และลักษณะบ้านเรือนจะติดกันสามารถเดินในชุมชนถึงกันได้สะดวก พาท่านไปเดินชมย่านนี้ ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ยกให้เป็นอีกหนึ่งในมรดกของเกาะปีนังที่ทำให้ปีนังได้กลายเป็นมรดกโลก
  จากนั้นพาท่านไปชมย่านอ่าวปีนัง ที่มีป้อมปืนคอนวอลิส ซึ่งเป็นป้อมปราการในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ไว้ป้องกันฆ่าศึกยกพลขึ้นบกที่นี่
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
พัก เข้าพัก ณ Bayview Hotel Penang หรือ ระดับเดียวกัน

วันที่สอง ปีนัง-วัดไทยและวัดพม่า-ยะโฮบารู
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น. พาท่านเดินทางสู่ วัดไทยและวัดพม่า ซึ่งเป็นวัดที่สักการะของชาวสยามในมาเลเซียและคนพม่าในมาเลเซีย ซึ่งเป็น 2 วัดต่างชาติที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน นอกจากวัดจะเป็นที่พึงทางจิตรใจของคนทั้งสองชาติแล้วบริเวณนี้คนไทยในมาเลเซียยังสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ด้วย
จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ รัฐยะโฮบารู ซึ่งเป็นรัฐทางใต้สุดของประเทศมาเลเซีย ระหว่างนั่งรถแวะจอดให้ท่านได้เข้าห้องน้ำและแวะซื้อของทานเล่น ณ จุดแวะพักได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
จากนั้น พาท่านเดินทางต่อสู่ ยะโฮบารู
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (5)
พัก พาท่านเข้าพัก ณ New Yok Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม ยะโฮบารู-เมอร์ไลอ้อน-สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล-ออร์ชาร์ต-ยะโฮบารู
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
08.00 น. พาท่านเดินทางสู่ชายแดนมาเลเซียและชายแดนสิงคโปร์ เพื่อผ่านด่านมาเลเซียและสิงคโปร์ (มีขั้นตอนตามเวลาที่ทั้ง 2 ประเทศกำหนด)
เมื่อ ผ่านด่านสิงคโปร์แล้วพาท่านเดินทางสู่ เมอร์ไลอ้อน ซึ่งเป็นรูปปั้นสิงค์โตทะเลสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งที่อ่าวมารีน่าตรงนี้มีฉากหลังเป็น ตึกมารีน่าแซน หรืออาคารรูปเรือลอยฟ้าขนาดใหญ่ เมื่อถ่ายรูปที่อ่าวแห่งนี้เสร็จแล้ว พาท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะเซ็นโตซ่า ซึ่เป็นที่ตั้งของ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
เมื่อ เดินทางถึง Singapore Universal ให้ท่านอิสระเที่ยวในสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลได้ตามอัธยาศัย (รวมตั๋วค่าเข้าชมแล้ว)
อาหาร อาหารเที่ยง และอาหารค่ำ ให้ท่านทานเองตามอัธยาศัย ซึ่งที่ยูนิเวอร์แซลมีศูนย์อาหารให้ท่านเลือกทานได้หลากหลายและเพื่อความต่อเนื่องในการเล่นสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์
17.00 น. ทุกท่านมาพร้อมกันที่จุดนัดพบ เพื่อเดินทางต่อไปยัง ย่านถนนออร์ชาร์ต ซึ่งเป็นย่านการค้าและการลงทุนต่างๆ ของประเทศสิงคโปร์ ที่นี่มีสินค้าแบนด์เนมและอาหารที่หลากหลายให้ท่านได้สัมผัสวิถีคนเมืองแบบสิงคโปร์จนได้เวลานัดหมาย
กลับ พาท่านกลับสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านฝั่งสิงคโปร์ และด่านมาเลเซีย เพื่อมาพักที่โรงแรมเดิม ณ New Yok Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่ ยะโฮบารู-มะละกา-ปุตราจายา-กัวลาลัมเปอร์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
08.00 น. พาท่านเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
แวะ เที่ยวเมืองมะละกา ซึ่งเป็นเมืองเก่าของประเทศมาเลเซีย ที่มีโบสถ์แดงเป็นสัญญาลักษณ์ของเมืองนี้ โบสถ์สีแดงแบบดัตช์ประยุกต์ที่เรียกว่าในปีค.ศ.1753 เพื่อทดแทนโบสถ์เซนต์พอล “St. Paul’s Church” โดยนำอิฐสีชมพูจากฮอลแลนด์มาก่อสร้างและเชื่อมด้วยปูนสีแดง ว่ากันว่าหากมาเที่ยวเมืองมะละการไม่ควรพลาดที่จะลองนั่งรถสามล้อชมเมืองที่ตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงาม
เมื่อ ได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางต่อ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (8)
16.00 น. เมื่อเดินทางถึง เมืองใหม่บุตราจายา พาท่านเดินชมความสวยงามของเมืองใหม่แห่งนี้ จุดไฮไลท์อยู่ที่ มัสยิดกลางน้ำสีชมพู อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ วิวทะเลสาบรอบเมือง ตึกอาคารแปลกตากระทรวงต่างๆ เป็นต้น ยิ่งการมาเที่ยวเมืองนี้ตอนเย็นนอกจากไม่ร้อนแล้วจะได้เห็นบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากๆ ครับ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (9)
พัก พาทุกท่านเข้าพัก ที่ IBIS HOTEL KL หรือ ระดับเดียวกัน

วันที่ห้า เมอร์เดก้าสแควร์-ตึกปิโตนัส-พระราชวัง-วัดถ้ำบาตู-หาดใหญ่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
08.00 น. พาท่านไปชมโรงงานช็อกโกแลต เพื่อเลือกซื้อช็อกโกแลตแท้จากโรงงานและชิมได้ตามอัธยาศัย
09.00 น. พาท่านไปยังจุด ถ่ายรูปคู่กับตึกปิโตนัส ให้ท่านได้ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย เป็นตึกคู่ที่สูงที่สุดในโลกกลายเป็นสัญญาลักษณ์ที่ทำให้ต่างชาติรู้จักประเทศมาเลเซียยเป็นอย่างดี
จากนั้น พาท่านไปยัง เมอร์เดก้าสแควร์ ถ่ายรูปกับตึกอาหารแปลกตา เช่น อาคารอับดุลซาหมัด และฉากหลังเป็นธงชาติมาเลเซียตั้งอยู่กลางสนามขนาดใหญ่ในใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์
เมื่อ ได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางต่อสู่ พระราชวังอีสต้าน่าเนการ่า เป็นพระราชวังหลวงที่ตั้งอยู่บนเนินให้ท่านได้ถ่ายรูปได้จากภายนอก และใกล้ๆกัน เราจะพาท่านไปยัง วัดบาตูเคป เป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (11)
จากนั้น พาท่านเดินทางต่อสู่ ด่านสะเดา
แวะ ช้อปปิ้งที่ Design village outlet mall ซึ่งเป็นศูนย์การค้าสมัยใหม่ของปีนัง ที่รวมรวมสินค้าทั้งในประเทศมาเลเซียเองและสินค้าจากต่างประเทศ เชิญท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
18.00 น. เมื่อถึงด่านสะเดา ผ่านด่านมาเลเซียและ ด่านไทย จากนั้นเดินทางต่อสู่ หาดใหญ่
19.30 น. คณะเดินทางถึง หาดใหญ่โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรโมชั่นทัวร์มาเลเซีย ปี2565

รหัสทัวร์ TSN-ML10
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย - ตึกปิโตนัส-เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยวมาเลเซียก่อนใครๆ............ไปกับเที่ยวสนุกทัวร์

วันแรก หาดใหญ่-แวะอลอสตาร์-ปุตราจาย่า-ตึกปิโตนัส
วันที่สอง พระราชวังอิสต้าน่าเนการ่า – ถ้ำบาตูเค็ป – เก็นติ้งไฮแลนด์
วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ – เมอร์เดก้าแสควร – ดิวตี้ฟรีจังโหลน – หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 4,888 บาท (กรุ๊ป 5-6 ท่าน)

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML16
ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน อาหาร 5 มื้อ
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
ราคาทัวร์รวมแล้วดังนี้ ::
1.ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตลอดทริป
2.ค่าอาหาร 5 มื้อรวมมื้อเช้าที่โรงแรมแล้ว
3.ค่าที่พัก 2 คืน 4.แจ้งน้ำดื่ม วันละ 1 ขวดต่อท่าน
5.ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1 ล้านบาท
6.ค่าขึ้น Sky Way ที่เก็นติ้ง ประมาณเที่ยวละ 18 RM
ราคาถูกที่สุด 4,500 บาท (กรุ๊ป 10 ท่าน)

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML15
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักเก็นติ้ง 1 คืน พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting
ราคาถูกที่สุด 4,250 บาท (6- 40 ท่าน)

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML14
ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน อาหาร 5 มื้อ
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
รวมค่าเข้าชมสวนลาเวนเดอร์ 15 RM แล้ว
รวมค่าเข้าชมไร่ชาบารัต 3 RM แล้ว
รวมค่าขึ้น-ลง กระเช้าไฟฟ้าที่เก็นติ้งแล้ว Awana Genting Skyway 18 RM
ราคาถูกที่สุด 4,466 บาท (6- 40 ท่าน)

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML12
ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์-Genting Skyway-ตึกปิโตนัส
วันแรก หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-ห้าง KLCC-เมอร์เดก้าสแควร์-สะพานซาโลมา
วันที่สอง พระราชวังอีสต้าน่า-วัดถ้ำบาตู-กระเช้าเก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง (Genting Skyworld Theme Park / Skytropolis Funland)
วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์-ร้านช็อคโกแลต-เมืองใหม่ปุตราจายา-ด่านจังโหลน-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 6,500 บาท (6- 40 ท่าน)

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML11
ทัวร์ปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
พักที่ปีนัง 1 คืน และพักที่คาเมร่อน 1 คืน
วันแรก หาดใหญ่ สะเดา ปีนัง วัดเก็กล็อกซี่ – ปีนังอาร์ตสตรีด
วันที่สอง ปีนัง คาเมร่อนไฮแลนด์ สวนลาเวนเดอร์ ไร่ชา ตลาดเย็น
วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์ ตลาดเช้า สวนกระบองเพชร สวนสตอเบอร์รี่ หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 5,150 บาท (6- 40 ท่าน)

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์มาเลเซียรวมตั๋วเครื่องบิน
รหัสทัวร์:: เที่ยวปีนัง..สุดปัง
สูดธรรมชาติ สัมผัสอากาศหนาว ณ คาเมร่อนไฮแลนด์ นั่งกระเช้า ชมหมอกหนา เสี่ยงโชคคาสิโน 4 วัน 3 คืน
ปีนัง คาเมร่อน เก็นติ้ง

 

 

รหัสทัวร์ MBVZ01
เที่ยวปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน รวมตั๋วเครื่องบิน
เดือนมิถุนายน 65
ทัวร์เบตง ปีนัง 3วัน 2คืน ลุยเบตง ทะเลหมอกสกายวอร์คอัยเยอร์เวง เยือนปีนัง ไข่มุกแห่งตะวันออก จอร์จทาวน์ เมืองมรดกโลก เดินทางโดยสายการบินViet Jet Air สู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่

 
รหัสทัวร์ PEN01
ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย เบตง 3 วัน 2 คืน
เดือน มิ.ย.-ต.ค. 2565

 

 

 

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง ปีนัง 3 วัน 2 คืน
รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย

 

 

 

ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูกที่สุด ปี 2565-2566
เที่ยวสิงคโปร์กับเที่ยวสนุกทัวร์ จองแพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ แบบจอยกรุ๊ป ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูกที่สุด จองง่าย เดินทางพร้อมกันหลายๆบริษัท จองกับเที่ยวสนุกทัวร์ได้ราคาพิเศษ

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-02
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
-จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร)
-ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ”ไฉ่ ซิ้ง เอี้ย” ที่ วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple)
-ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
-สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
-ล่องเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณ์
ราคาถูกสุด 17,999 บาท
เดินทาง มี.ค.-ก.ค. 2565
ดูรายละเอียดทัวร์สิงคโปร์นี้เพิ่ม

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-05
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
- ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
-สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
- ช้อปปิ้ง Marina Bay Sand และ Orchard Road
- FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
-ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม
-เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
ราคาถูกสุด 21,999 บาท
เดินทาง มี.ค.-ก.ค. 2565
ดูรายละเอียดทัวร์สิงคโปร์นี้เพิ่ม

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-04
เที่ยวสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สุดคุ้ม
-ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
- สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
-FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก -ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม -เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
ราคาถูกสุด 17,999 บาท
เดินทาง มี.ค.-ก.ค. 2565

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เกาะลังกาวี แพ็คเกจทัวร์ลังกาวี ราคาถูกที่สุด ปี 2565-2566
เที่ยวเกาะลังกาวี จองแพ็คเกจทัวร์ลังกาวีกับ เที่ยวสนุกทัวร์ เป็นผู้ให็บริการนำเที่ยวเกาะลังกาวีโดยตรง มั่นใจเราให้บริการทัวร์ลังกาวีตรงไม่ส่งต่อให้คนอื่นๆ

 

รหัสทัวร์ TSN-LW01
ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน จัดเต็ม เที่ยวครบ
ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี Langkawi Skyway ชมสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ช้อปปิ้งย่านตลาดกั๊วลังกาวี

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

รหัสทัวร์ TSN-LW02
ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน จัดเต็ม เที่ยวครบ
เล่นสวนน้ำสแปลช เอาต์ วอเตอร์ (Splash Out Water Theme Park) ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ชมสุสานพระนางมัสสุหรี หาดทรายดำ พิพิธภัณฑ์ ดร. มหาธีร์

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

รหัสทัวร์ TSN-LW03
 
 

 

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

รหัสทัวร์ TSN-LW04
 
 

 

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

มัสยิดจาเม็ก กัวลาลัมเปอร์ มัสยิดอินเดีย กัวลาลัมเปอร์ มัสยิดดอไซสยาสยาคิริน วัดเทียนโฮ กัวลาลัมเปอร์
วัดศรีมหามาเรียมมัน กัวลาลัมเปอร์ โบสต์เซนต์แมรี่เดอะเวอร์จิ้น กัวลาลัมเปอร์ อควาเรี่ยมเคแอลซีซี กัวลาลัมเปอร์ เปโตรโซน กัวลาลัมเปอร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ กัวลาลัมเปอร์ สวนในกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สวนพฤกษศาสตร์เปอร์ดาน่า กัวลาลัมเปอร์ สวนกล้วยไม้และดอกชบา กัวลาลัมเปอร์
ท้องฟ้าจำลองแห่งชาติ มาเลเซีย      

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์พีพี
ทัวร์กระบี่
เช่าเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ
ล่องเรือยอร์ชหลีเป๊ะ
จองเรือไปหลีเป๊ะ
รถตู้รับส่งไปหลีเป๊ะ
ทัวร์ลังกาวี
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ใบอนุญาต 41/00335
Line ID:: @teawsanooktour
Tel:: 0853840228 , 0814155955
 
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ตุรกี