ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน ทัวร์มาเลเซีย 2 วัน 1 คืน ทัวร์มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย

 

แพ็คเกจ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เที่ยวมาเลเซียจากหาดใหญ่เดินทางด้วยรถตู้

บริการรถตู้ให้เช่าเหมาพาเที่ยวมาเลเซีย แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ด้วยรถตู้ VIP พร้อมคนขับพูดไทยได้ แนะนำที่พัก ที่เที่ยว และที่กินในมาเลเซียได้

 

หน้าแรก ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์ปีนัง ทัวร์มะละกา ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ยะโฮบารู ทัวร์สิงคโปร์ 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML60

จากหาดใหญ่ไป ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน โดยรถตู้ VIP หาดใหญ่ หรือ รถบัสมาเลเซีย

แพ็คเกจเช่ารถตู้ VIP หาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน พักที่กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน พักบนเก็นติ้ง 1 คืน และพักที่คาเมร่อน 1 คืน สนามบินหาดใหญ่ไปมาเลเซีย

 

มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว พักกัวลาลัมเปอร์ พักเก็นติ้ง และพักคาเมร่อน

วันแรก

หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์

05.00 น.

รับคณะที่หาดใหญ่ หรือจุดนัดพบ จากนั้นเดินทางสู่ ด่านสะเดา ผ่านด่านไทยและ
ด่านคายูฮิตำฝั่งประเทศมาเลเซีย

จากนั้น

พาคณะเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำและซื้อของทางเล่นบนรถ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1) หลังรับประทานอาหารพาคณะเดินทางสู่ เมืองหลวงของมาเลเซีย

แวะ

เมืองใหม่ปุตราจายา เป็นเมืองศูนย์ราชกาลแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย มีความสวยงามและร่มรื่นมากๆ มีอาคารรัฐสภาที่เป็นโดมสีเขียวตั้งอยู่บนเนินเห็นชัดเด่นสง่า และใกล้ๆกันมีมัสยิดสีชมพูเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของเมืองปุตราจายา นอกจากนี้ยังมี วงเวียนเสาธงที่ประดับด้วยธงชาติทั้ง 13 รัฐของประเทศมาเลเซียประดับอยู่และมี สะพานแขวนข้ามทะเลสาปปุตรา

จากนั้น

เดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ แวะถ่ายรูปที่ตึกปิโตนัส ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลกและเป็นที่ทำการของสำนักงานปิโตนัส ซึ่งเป็นสถานีน้ำมันแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย จากนั้นให้ท่านไปเดินชม บรรยากาศของห้าง KLCC ซึ่งเป็นห้างดังที่ตั้งอยู่ภายในตึกปิโตนัส

จากนั้น

พาคณะไปยัง เมอร์เดก้าสแควร์ เป็นลานสนามใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นสถานที่ประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษของประเทศมาเลเซีย และมีอาคารอับดุลซามะห์ เป็นแลนด์มาร์คและจุดเช็คอินบริเวณนี้ เมื่อได้เวลาที่เหมะสมพาคณะแวะช้อปปิ้งและเลือกซื้อโชโกแลต
จากโรงงานที่ร้านโชโกแลตส่งออกของประเทศมาเลเซีย (มีให้ชิมก่อนซื้อ)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)

จากนั้น

พาคณะไปถ่ายรูปที่แลนด์มาร์คใหม่ของกัวลาลัมเปอร์ คือ สะพานซาโลมา เป็นสะพานลอยข้ามถนนที่ตกแต่งด้วยแสงไฟประกอบกับการออกแบบที่สวยงาม
ทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและวัยรุ่นชาวมาเลเซียชอบมาถ่ายรูป
ลงโซเซี่ยวกันมากมาย

พัก

เข้าพัก ณ IBIS HOTEL หรือ ระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง

กัวลาลัมเปอร์ไปเก็นติ้ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.00 น.

พาคณะออกเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ระหว่างทาง แวะ พระราชวังอีสต้าน่าเนการ่า เป็นพระราชวังหลวงของประเทศมาเลเซียถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวัง และเดินทางต่อสู่ บาตูเคปหรือวัดฮินดู ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย มีพระขันธกุมาร เป็นองค์ที่ชาวฮินดูนับถือทั่วประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะช่วงที่มีงานเทศกาลดิปาวาลี ที่วัดนี้จะจัดเป็นเทศกาลใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่ สถานี Awana Genting Skyway

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4) เสร็จแล้วพาคณะนั่งเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้งเพื่อขึ้นสู่ ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ ซึ่งใช้เวลานั่งเคเบิ้ลคาร์ประมาณ 15 นาที ซึ่งระหว่างนั่งในเคเบิ้ลคาร์ชมวิวทะเลหมอกและผ่านชมวิว วัดชินซุ่ย ซึ่งเป็นวัดจีนที่ตั้งอยู่ระหว่างทางขึ้นลงเก็นติ้ง

เมื่อ

เดินทางถึง สถานีปลายทางที่เก็นติ้ง พาท่านเดินไปยังล๊อบบี้ของโรงแรม Fist World เพื่อรับกุญแจและเข้าห้องพักต่อไป

นัดเวลา

เดินชมบนเก็นติ้ง และแนะนำส่วนต่างๆบนเก็นติ้ง พร้อมทั้งแจกคูปองอาหาร (5) เพื่ออิสระรับประทานอาหารได้ตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

จากเก็นติ้งไปคาเมร่อน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

10.00 น.

ออกเดินทางจากเก็นติ้ง นั่งเคเบิ้ลคาร์ลงจากเก็นติ้งเพื่อเดินทางต่อสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7) จากนั้นเดินทางต่อสู่ คาเมร่อน

แวะ

น้ำตกคาเมร่อน หรือ น้ำตกอีสกันดา เป็น้ำตกเด็กๆ อยู่กลางหุบเขาระหว่างทางไปคาเมร่อน ให้ท่านได้แวะลงไปถ่ายรูปมุมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย

 

เมื่อเดินทางถึงคาเมร่อนพาคณะเที่ยวจุดต่างๆ บนยอดเขาคาเมร่อนดังนี้

 

1.ไร่ชาบารัต (รวมค่าลงถ่ายรูปในสวนชา 3 RM) ให้ท่านได้ชมวิวไร่ชาขนาดใหญ่และสวยงามมากๆ และเพื่อการสัมผัสไร่ชาที่ถึงธรรมชาติที่สุด พาคณะลงไปถ่ายรูปที่ไร่ชาบารัตหรือ คาเมร่อนวัลเล่ย์

 

2.ชม สวนสตอเบอร์รี่ (ไม่รวมค่าเข้าสวน) เดินถ่ายรูปหรือซื้อสตอเบอร์รี่หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสตอเบอร์รี่ได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (8) เมนูแนะนำคือ สตรีมโบ๊ทคาเมร่อน

พัก

เข้าพัก ณ Heritage Hotel หรือ ระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่

จากคาเมร่อนไฮแลนด์เที่ยวเสร็จแล้วเดินทางกลับหาดใหญ่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

08.00 น.

แวะชม ตลาดเช้า ตลาดเมืองหนาวบนยอดเขาคาเมร่อน ขายผลไม้และผักเมืองหนาวสดๆ ที่ปลูกจากบนเขาคาเมร่อน ซึ่งเชื่อกันว่าที่นี่ คือ พื้นที่ที่อากาศดีที่สุดของประเทศมาเลเซียที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้สะดวก

 

จากนั้นชม สวนกระบองเพชร ซึ่งเป็นฟาร์มปลูกต้นกระบองเพชรขนาดใหญ่ที่สุดในคาเมร่อนให้ท่านเดินชม ถ่ายรูป และสามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วย

 

เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่ สวนลาเวนเดอร์ (รวมค่าเข้าชม 20 RM) ที่นี้มีการจัดสวนลาเวนเดอร์และต้นไม้พรรณอื่นๆ ให้ท่านได้เดินชม และถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

เมื่อ

ได้เวลาที่เหมาะสมพา๕ระเดินทางกลับสู่หาดใหญ่

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (10) จากนั้นเดินทางต่อสู่ หาดใหญ่

แวะ

ให้ท่านได้ช๊อปปิ้งที่ Design Village Outlet Mall เป็นเอาร์ทเล็ทขนาดใหญ่ของมาเลเซียถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2016 ด้วยเนื้อที่ว่า 37,161 ตารางเมตร ท่านจะได้พบกับสินค้าแบรด์เนมต่างๆ มากมาย ที่ลดสูงสุดถึง 70% ตลอดทั้งปี จากนั้นเดินทางต่อสู่ หาดใหญ่

18.00 น.

เวลาโดยประมาณ เดินทางถึงด่านสะเดา ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และเดินทางต่อสู่ หาดใหญ่

19.00 น.

คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

 

 

ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน ทางรถรับส่งที่หาดใหญ่หรือ กัวลาลัมเปอร์

 

รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย พร้อมคนขับพูดไทย

 

ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย รถตู้ VIP ส่วนตัว

 

ทัวร์คาเมร่อน โดยรถตู้จากหาดใหญ่

 

 

 

 

โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย แนะนำ
รหัสทัวร์:: TSN-ML01
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 2 คืน
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่หรือในตัวเมืองหาดใหญ่
จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรมนี้
- กรุงกัวลาลัมเปอร์-เมอร์เดก้าสแควร์-ตึกปิโตนัส-เมืองใหม่ปุตราจายา-เก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้งนี้เพิ่ม

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML02
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
พักที่เก็นติ้ง 1 คืน และพักที่คาเมร่อน 1 คืน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ และคาเมร่อนชมไร่ชา ทานสตรีมโบ๊ทที่คาเมร่อน
รับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ หรือรับส่งที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML49
ทัวร์ปีนัง พักลาลัมเปอร์ 1 คืน เก็นติ้ง 1 คืน
กรุ๊ปส่วนตัวออกเดินทางได้ทุกวัน
แวะเที่ยวที่ปีนัง 2 จุด คือ ปีนังฮิลล์และปีนังอาร์ทสตรีด
วันแรก หาดใหญ่ไปด่านสะเดาแวะเข้าปีนังไปพักที่กัวลา
วันที่สอง เที่ยวกัวลาไปนั่งเคเบิ้ลคาร์ที่เก็นติ้งพักบนเก็นติ้ง
วันที่สาม เที่ยวเก็นติ้งแล้วเดินทางกลับมาหาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML19
ทัวร์คาเมร่อน 2 วัน 1 คืน
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
พักที่คาเมร่อน 1 คืน
วันแรก หาดใหญ่-สะเดา-สวนลาเวนเดอร์-สวนกระบองเพชร-ไร่ชาบารัต-สวนสตอเบอร์รี่
วันที่สอง คาเมร่อน-ตลาดเช้า-BOH TEA-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 3,650 บาท (6- 40 ท่าน)

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML12
ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์-Genting Skyway-ตึกปิโตนัส
วันแรก หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-ห้าง KLCC-เมอร์เดก้าสแควร์-สะพานซาโลมา
วันที่สอง พระราชวังอีสต้าน่า-วัดถ้ำบาตู-กระเช้าเก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง (Genting Skyworld Theme Park / Skytropolis Funland)
วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์-ร้านช็อคโกแลต-เมืองใหม่ปุตราจายา-ด่านจังโหลน-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML15
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักเก็นติ้ง 1 คืน พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
เดินทางได้ทุกวัน
เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

 

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML27

ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
ทริปเที่ยวมาเลเซีย แบบครอบครัวให้เรารับที่
หาดใหญ่หรือรับที่กัวลาลัมเปอร์ก็ได้ ได้เที่ยวทั้งเก็นติ้ง และคาเมร่อนไฮแลนด์ ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศมาเลเซีย

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML30
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
ทริปนี้พักบนเก็นติ้ง 1 คืน พักในกรุงกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน พักคาเมร่อน 1 คืน เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML28
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.เมืองใหม่ปุตราจาย่า
2.พระราชวังอีสต้าน่า
3.วัดถ้ำบาตู
4.ตึกแฝดปิโตนัส
5.ห้าง KLCC
6.เมอร์เดก้าสแควร์
7.ไร่ชาบารัต
8.Cameron Lavender

 

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML27
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.ส่วนสนุกเก็นติ้ง หรือ Genting sky worlds
2.Awana Sky Way
3.ไร่ชาบารัต
4.Cameron Flora Park

----------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์พีพี
ทัวร์กระบี่
เช่าเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ
ล่องเรือยอร์ชหลีเป๊ะ
จองเรือไปหลีเป๊ะ
รถตู้รับส่งไปหลีเป๊ะ
ทัวร์ลังกาวี
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ใบอนุญาต 41/00335
Line ID:: @teawsanooktour
Tel:: 0853840228 , 0814155955
 
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ตุรกี