ทัวร์เก็นติ้ง สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล มาริน่าเบย์แซนด์ส

แพลนเที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ 2566-2567 หาดใหญ่ไปเก็นติ้ง นั่งเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส แวะมะละกา ตึกแดง เที่ยวสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

 

10 ที่เที่ยว แพคเกจ ทัวร์เก็นติ้ง สิงคโปร์ พา ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 2566

เช่าเหมารถตู้หาดใหญ่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไปกับ เที่ยวสนุกทัวร์ ทริปนี้เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว ไม่เกิน 8 ท่าน กำลังดี แวะกิน แวะเที่ยวได้ตลอดทาง

 

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ เที่ยวได้แล้วไม่กักตัว ราคาโดนใจ ปี 2566 / 2023

พาเที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง นั่งเคเบิ้ลคาร์ไปพักบนเก็นติ้ง ลงมาเที่ยวที่ตึกปิโตนัส แล้วแวะถ่ายรูปที่เมืองเก่ามะละกา พักยะโฮบารู เที่ยวสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล 2566

 

ทัวร์เก็นติ้ง สิงคโปร์ 2566 นั่งเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้งไฮแลนด์ Singapore Universal

แพ็คเกจ ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไลอ้อน ถนนออร์ชาร์ดสิงคโปร์ ชมมาริน่าเบย์แซนด์ ช้อปปิ้งย่านสิงคโปร์ไชน่าทาว วัดพระเขี้ยวแก้ว

 

ไปครั้งเดียวได้เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย เก็นติ้ง สิงคโปร์ Universal – Teaw Sanook

แพลนเที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่ เที่ยวแบบส่วนตัว เก็นติ้งไฮแลนด์ มะละกา พักยะโฮบารู อาหาร ที่พัก พาเที่ยวครบ สิงคโปร์ 2566

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน แบบเจาะลึก

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน MERLION

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน มีอิสระด้วย 1 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รวมบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยว 2 สวนสนุก

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน GARDEN BY THE BAY

เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เริ่มจากสนามบินหาดใหญ่

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้งกรุ๊ปส่วนตัว 4-6 ท่าน

เที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปครอบครัว

ทัวร์อิโปห์ คาเมร่อนไฮแลนด์ 2 วัน 1 คืน

เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

Genting Singapore Tour 2023 แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ 2566

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน-เที่ยวสนุกทัวร์ นั่งเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้งไฮแลนด์ สัมผัสอากาศหนาวบนเก็นติ้ง ชมตึกปิโตนัส กัวลาลัมเปอร์ เข้าสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

 

 

 

 

 

รหัสทัวร์ TSN-SPML11

แพ็คเกจทัวร์เก็นติ้ง สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว รวมที่พัก อาหาร คนพาเที่ยว

เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ กรุ๊ปส่วนตัว 4 วัน 3 คืน จากหาดใหญ่ เก็นติ้งไอแลนด์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู พักยะโฮบารู และพักในสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน ที่พักติดถนนออร์ชาร์ด

 

วันแรก

สงขลา-มาเลเซีย-เก็นติ้งไอแลนด์

06.00 น.

รับคณะที่หาดใหญ่ ตามเวลาที่นัดหมาย จากนั้นเดินทางสู่ ด่านสะเดา

07.00 น.

เมื่อเดินทางถึง ด่านสะเดา ประทับตราหนังสือเดินทางทั้ง 2 ประเทศ

จากนั้น

เดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์

เที่ยง

แวะร้านอาหาร หรือ ย่านอาหารให้ลูกค้ารับประทานอาหาร (ลูกค้าจ่ายเอง)

จากนั้น

พาคณะเดินทางต่อสู่ สถานีกระเช้า Awana Genting Skyway

เมื่อ

เดินทางถึง เก็นติ้ง พาคณะนั่งเคเบิ้ลคาร์ เพื่อไปสู่ โรงแรม First World Hotel

เช็คอิน

รับกุญแจ เพื่อเข้าเช็คอิน และเก็บสัมภาระ จากนั้นทุกท่านมาพร้อมกันที่จุดนัดพบเพื่อพาท่านชม ส่วนต่างๆ บนเก็นติ้งไฮแลนด์ เช่น
1.โซนสนสนุกในร่าและกลางแจ้ง
2.โซนคาซิโน
3.สวนโชว์ต่างๆ
4.โซนอาหารและร้านค้า
5.โซนนั่งชิวๆ เป็นติ้ง
เชิญท่านเที่ยวบนเก็นติ้งและสัมผัสบรรยากาศบนเก็นติ้งอย่างเต็มที่
(ยังไม่รวมค่าสวนสนุกหรือโชว์ต่างๆ)

อาหารค่ำ

อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและพักผ่อนบนเก็นติ้งอย่างเต็มที่

พัก

เข้าพักที่ First World Hotel (ไม่มีห้องพัก 3 และเตียงเสริม)

 

วันที่สอง

เก็นติ้ง-เคเบิ้ลคาร์-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-บุตราจาย่า-มะละกา-ยะโฮบารู

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

08.00 น.

พาคณะเดินทางสู่ สถานีกระเช้าเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง เพื่อเดินทางสู่ ด้านล่างของเก็นติ้ง

จากนั้น

เดินทางต่อสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร

 

ซึ่งในกัวลาลัมเปอร์ท่านจะได้เที่ยวที่ต่างๆ ดังนี้
1.วัดถ้ำบาตู ถ่ายรูปและสักการะ
2.พระราชวังอีสต้าน่าเนการ่า ถ่ายรูปและชมบรรยากาศ
3.ลานเมอร์เดก้าแสควร์ ถ่ายรูปกับอาคารอับดุลซาหมัด เสาธงที่สูงอันดับ 2 ของโลก
4.โรงงานโชโกแล๊ตส่งออก ชิมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย
5.ตึกปิโตนัส ถ่ายรูปมุมสวยๆ ที่ตึกคู่แฝด ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของประเทศมาเลเซีย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (3)

บ่าย

พาคณะชม เมืองใหม่ปุตราจาย่า ซึ่งเป็นศูนย์ราชกาลแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย มีอาคารรูปทรงมาลายูสมัยใหม่และมีมัสยิดสีชมพูเป็นแลนด์มาร์คของเมืองนี้

แวะ

พาคณะเดินทางสู่ เมืองมะละกา ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศมาเลเซียอีกรัฐหนึ่ง ให้ท่านเดินชมย่าน Dutch Suare หรือ นักท่องเที่ยวเรียกว่า ตึกแดง ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปมุมสวยๆ ของที่นี่ จากนั้นเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่

จากนั้น

พาคณะเดินทางสู่ รัฐยะโฮบารู ซึ่งเป็นเมืองทางใต้สุดของประเทศมาเลเซีย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (4)

พัก

เข้าพัก ณ New York Hotel Johor หรือ เทียบเท่า

 

วันที่สาม

ยะโฮบารู-ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์-ยะโฮบารู

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

08.00 น.

เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ เพื่อไปท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ตามที่ต่างๆ ดังนี้
1.เมอร์ไลอ้อน คือ รูปปั้นสิงค์โตพ่นน้ำ ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์
2.มาริน่าเบย์แซน คือ ตึกรูปทรงเรือลอยอยู่กลางอากาศ ซึ่งตั้งอยู่ ที่อ่าวมาริน่าใกล้กับเมอร์ไลอ้น
3.ถ่ายรูปที่ด้านหน้า สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล (ยังไม่รวมค่าเข้าชม) ตรงลูกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกาะเซ็นโตซ่า
4.Garden by the bay ซึ่งเป็นสวนโชว์ต้นไม้นานาชาติ (ยังไม่รวมค่าเข้าชม) ท่านสามารถชมและถ่ายรูปกับต้นไม้จำลองด้านหน้าได้ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่
5.ฮาจิแลนด์ เป็นย่านกาค้าของชาวมุสลิม ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งที่นี่มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เยอะมีการตกแต่งร้านค้าสวยงาม เรียกกันว่าเดินได้เพลินเลยทีเดียว
6.ออร์ชาร์ต เป็นถนนสายธุรกิจของประเทศสิงคโปร์ มีสินค้าแบนด์เนมทุกยี่ห้อ และอาหารการกิน ร้านอาหารมากมาย

อาหาร

อาหารเที่ยง และค่ำ ให้ท่านทานเองอิสระ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์

เมื่อ

ได้เวลาที่เหมาสมพาคณะข้ามกลับมายัง ฝั่งประเทศมาเลเซีย

พัก

เข้าพัก ณ Hotel Chancellor หรือ เทียบเท่า

 

วันที่สี่

อุโมงค์ต้นไม้-ซันเท็คซิตี้

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

08.00 น.

พาท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิ่ง เราจะพาท่านไปชมจุดถ่ายรูปมุมมหาชน อุโมงค์ต้นไม้ เชิญท่านแอ็คชั่นได้ตามสะดวก เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาท่านไปยังจุดที่เป็นฮวงจุ้ยที่แสดงถึงคามมั่งคั่งของประเทศสิงคโปร์ ณ ซันเทคซิตี้ เพื่อชมน้ำพุ Fountain of wealth

จากนั้น

พาท่านชม ไชน่าทาวน์ เป็นย่านอาหารและการค้าของชาวจีนในประเทศสิงคโปร์ ที่วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวทั่วไป

เมื่อ

ได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่ jewel Changi Airport ซึ่งเป็นน้ำตกในสนามบินสิงคโปร์

ส่ง

คณะตามเที่ยวบินที่ท่านได้จองไว้

 

 

 

 

 

 

แนะนำ ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์

 

รหัสทัวร์ TSN-ML38
แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รถตู้
ทริปเที่ยวเก็นติ้งเต็มวัน และพักในกัวลาลัมเปอร์ 2 คืน เหมาะสำหรับคณะส่วนตัว เที่ยวมาเลเซียแบบชิวๆ พาซิตี้ทัวร์ในเมืองกัวลาลัมเปอร์ครบทุกจุด และขึ้นไปเที่ยวเก็นติ้งเต็มวัน นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้ง

 

รหัสทัวร์ TSN-ML42
เที่ยวปีนัง เก็นติ้ง กัวลฯ 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
ทัวร์ปีนัง+เก็นติ้ง และไม่พลาดที่จะแวะเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ด้วยรถตู้ VIPหาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซียส่วนตัว รวมที่พัก คนขับพาเที่ยวมาเลเซียพูดไทยได้ รวมค่าเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้งไฮแลนด์ สามารถรับส่งคณะที่กัวลาลัมเปอร์ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML64
ทัวร์เบตง ปีนัง 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวเบตง ปีนัง รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่หรือ
ในตัวเมืองหาดใหญ่ พาทานอาหารยอดนิยมของเบตง และชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวปีนังฮิลล์ เดินชม อาร์ทสตรีตปีนัง

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML43
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน บิรตรง
เที่ยวมาเลเซียบินตรงลงกัวลาลัมเปอร์ พักเก็นติ้ง 1 คืน พักคาเมร่อน 1 คืน และพักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน บินลงหาดใหญ่ กัวลาลัมเปอร์ หรือปีนังก็ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML44
เที่ยวคาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
ไปเที่ยวคาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ จากหาดใหญ่ พักคาเมร่อน 1 คืนและพักเก็นติ้ง 1 คืน ด้วยรถตู้ VIP หาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซีย

  

รหัสทัวร์ TSN-ML45
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 2 คืน
ใครที่มีเป้าหมายเพื่อปเล่นสวนสนุกที่เก็นติ้ง แนะนำพักบนเก็นติ้ง 2 คืน เพราะจะทำให้มีเวลาเล่นเครื่องเล่นได้เยอะ

   

 

รหัสทัวร์ TSN-ML46
ทัวร์คาเมร่อน มะละกา เก็นติ้ง 4 วัน 2 คืน
แพ็คเกจเที่ยวมะละกา เก็นติ้ง คาเมร่อน ส่วนตัวด้วยรถตู้ VIP บินลงหาดใหญ่ บินกลับจากกัวลาลัมเปอร์ ดีที่สุด

 

รหัสทัวร์ TSN-ML47
ทัวร์อีโปร์ คาเมร่อน ปีนัง 4 วัน 3 คืน
เที่ยวมาเลเซีย 3 เมืองหลัก 3 บรรยากาศ ปีนังได้ความเป็นเมืองเก่าประประวัติศาสตร์ คาเมร่อนได้ความเป็นธรรมชาติ อากาศเย็น

   

รหัสทัวร์ TSN-Ml48
แพ็คเกจทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
ทริปพาเที่ยวมาเลเซีย ส่วนตัว เที่ยวปีนัง 1 วัน เที่ยวเก็นติ้ง 1 วัน เที่ยวคาเมร่อน 1 วัน และแวะเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ด้วย

      

 

รหัสทัวร์ TSN-ML49
เช่ารถหาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซีย 3 วัน
รับจากหาดใหญ่ พาเที่ยวมาเลเซีย แวะเที่ยวปีนัง และไปกัวลาลัมเปอร์ พักที่กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน ขึ้นไปพักบนเก็นติ้ง 1 คืน ทัวร์มาเลเซียส่วนตัว

 

รหัสทัวร์ TSN-ML50
ทัวร์ปีนังบินตรงจากดอนเมือง 4 วัน 3 คืน
ทริปนี้บินตรงไปปีนัง พักที่ปีนัง 1 คืน คาเมร่อน 1 คืน และพักที่เก็นติ้ง 1 คืน ขากลับบินออกจากสนามบินกัวลาไปดอนเมือง

    

รหัสทัวร์ TSN-ML51
ทัวร์คาเมร่อน สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจมาเลเซีย คาเมร่อน สิงคโปร์ พาชมไร่ชาคาเมร่อน และซิตี้ทัวร์ในสิงคโปร์ครบทุกจุด เช่น ไชน่าทาวน์ เมอร์ไลอ้อน

         

 

รหัสทัวร์ TSN-ML52
ทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน บินตรง
เที่ยวปีนังเต็มที่บินตรงทำให้มีเวลาเที่ยวเยอะ พักที่ปีนัง 2 คืน ปีนังฮิลล์ ปีนังอาร์ตสตรีท ป้อมปืนคอนวอลิส วัดไทยวัดพม่า

 

รหัสทัวร์ TSN-ML53
ทัวร์เก็นติ้ง ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
แพ็คเกจเที่ยวปีนัง เก็นติ้ง นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้ง สนุกกับ Skyworlds Theme Park ชมปีนังฮิลล์ อาร์ทสตรีท

     

รหัสทัวร์ TSN-ML56
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เที่ยวไชน่าทาวน์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้นบายเดอะเบย์ เก็นติ้งมาเลเซีย

     

 

รหัสทัวร์ TSN-ML57
ทัวร์ปีนัง มะละกา 3 วัน 2 คืน ส่านตัว
แพ็คเกจเที่ยวปีนัง มะละกา มาเลเซีย พักในปีนัง 1 คืน และพักที่มะละกา 1 คืน เที่ยวมาเลเซียบินลงหาดใหญ่ ปีนัง หรือกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML58
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ เก็นติ้ง พักที่ยะโฮบารู 2 คืน และพักที่เก็นติ้ง 1 คืน เมอร์ไลอ้อน-การเด้นบายเดอะเบย์-เซ็นโตซ่า มะละกา- ตึกปิโตนัส-ปุตราจายา

      

รหัสทัวร์ TSN-ML59
ทัวร์ปีนัง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจทัวร์มะละกา ปีนัง จากหาดใหญ่ จากปีนัง หรือจากกัวลาลัมเปอร์ พักปีนัง 1 คืน-พักมะละกา 1 คืน-พักกัวลา 1 คืน

        

 

รหัสทัวร์ TSN-ML60
มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว
พักกัวลาลัมเปอร์ พักเก็นติ้ง และพักคาเมร่อน หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์ จากเก็นติ้งไปคาเมร่อน

 

รหัสทัวร์ TSN-ML61
ทัวร์มะละกา คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวมะละกาจากหาดใหญ่ พักมะละกา 1 คืน กัวลาลัมเปอร์ 1 คืนและ คาเมร่อน 1 คืน

       

รหัสทัวร์ TSN-ML62
แพลนทัวร์ปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
แพ็คเกจเที่ยวคาเมร่อน ปีนัง ด้วยรถตู้หรือรถบัสจากหาดใหญ่

         

 

 

 

โปรโมชั่นทัวร์สิงคโปร์เดินทางด้วยรถ
รหัสทัวร์:: TSN-SPML1
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน

เจาะลึกสิงคโปร์+มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน ทริปนี้เราจัดให้สำหรับท่านที่ต้องการเที่ยว
ทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์แบบครบ คือ
พักที่ยะโฮร์บาห์รู 2 คืน ซึ่งเป็นเมืองชายแดนระหว่าง
ประเทศมาเลเซียกับประเทศสิงคโปร์ พักที่ปีนัง 1 คืน ซึ่งเป็นเมืองเก่ามีประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน และพักที่เมืองหลวงของมาเลเซียอีก 1 คืน คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์
รหัสทัวร์:: TSN-SPML2
ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ เดินทางโดยรถจากหาดใหญ่ พักที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย 1 คืน และพักที่ชายแดนมาเลเซีย สิงคโปร์ 2 คืน เข้าไปเที่ยวสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลเต็มที่ 1 วัน แวะเที่ยวมะละกาเมืองมรดกโลก และขากลับช้อปปิ้งจุใจที่ Design Village Outlet Mall

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML3
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ เริ่มหาดใหญ่ พักที่ ยะโฮบารูทั้ง 3 คืน จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรม:: 1.ยะโฮบารู เป็นเมืองชายแดนระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย 2.สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล (Optional Tour ) ซื้อเพิ่ม 1,990 บาท 3.มาริน่าเบย์แซน ตึกรูปเรือกลางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4.การเด้นบายเดอะเบย์ สวนดอกไม้และต้นไม้มาจากทั่วโลก 5.เมอร์ไลอ้อน เป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ 6.ออร์ชาร์ต ถนนเศรษฐกิจ ของประเทศสิงคโปร์ 7.มะละกา เมืองมรดกโลกของประเทศมาเลเซีย

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML4
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินตรง

แพลนเที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัวพาเที่ยวซิตี้ทัวร์ทั่วประเทศสิงคโปร์ เช่น การ์เด้นบายเดอะเบย์-มาริน่าเบย์แซนด์-Helix Bridge-เมอร์ไลอ้อน-Fort Canning Park- Fountain of wealth(น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง)-เกาะเซ็นโตซ่า-สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล-ไชน่าทาวน์ สิงคโปร์-ฮาจิแลน-สนามบินชางงี
รหัสทัวร์:: TSN-SPML5
เช่าเหมารถตู้สิงคโปร์พร้อมคนขับพูดไทย

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ของทริปนี้:: 1.เมืองเก่ามะละกา 2.รัฐยะโฮบารูมาเลเซีย 3.อุโมงค์ต้นไม้ ณ Fort Canning Park 4.น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ณ Suntec City 5.ย่านฮาจิเลน 6.การเด้นบายเดอะเบย์ 7.เกาะเซ็นโตซ่า ถ่ายรูปหน้าลูกโลกของสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

 

รหัสทัวร์ TSN-SPML6
ทัวร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน ส่วนตัว

แพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับแล้ว หาดใหญ่-ปีนัง-สวนลเวนเดอร์-สวนกระบองเพชร-สตรีมโบ๊ท เที่ยวสิงคโปร์เต็มวัน กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-เมอร์เดก้าแสควร์-อีสต้าน่าเนการ่า-ปุตราจายา-มะละกา-ยะโฮบารู

 

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML7
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน บินเข้ายะโฮห์ – บินออกกัวลาลัมเปอร์

ดอนเมือง-สนามบินเชไน ยะโฮบารู-สิงคโปร์-ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์-ยะโฮบารู-มะละกา-ปุตราจาย่า-KLCC-ตึกปิโตนัส-สะพานซาโลมา-ซิตี้ทัวร์กรุงกัวลาลัมเปอร์-สนามบินกัวลาลัมเปอร์-สนามบินดอนเมือง
รหัสทัวร์ TSN-SPML9
ทัวร์สิงคโปร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว รับส่งสนามบินหาดใหญ่

หาดใหญ่ มาเลเซีย เก็นติ้งไอแลนด์ เก็นติ้ง เคเบิ้ลคาร์ กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส บุตราจาย่า มะละกา ยะโฮบารู ยะโฮบารู ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ ยะโฮบารู มะละกา หาดใหญ่

 

รหัสทัวร์ TSN-SPML8
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

หาดใหญ่ ปุตราจาย่า เมอร์เดก้าสแควร์ ตึกปิ โตนัส ห้าง KLCC พระราชวัง บาตูเคป มะละกา ยะโฮบาห์รู เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล ออร์ชาร์ด Design Village Outlet Mall หาดใหญ่

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML10
ทัวร์เก็นติ้ง สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน รับสนามบินหาดใหญ่ ส่งสนามบินสิงคโปร์

หาดใหญ่ มาเลเซีย เก็นติ้งไอแลนด์ เก็นติ้ง เคเบิ้ลคาร์ กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส บุตราจาย่า มะละกา ยะโฮบารู ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ ยะโฮบารู อุโมงค์ต้นไม้ ซันเท็คซิตี้
รหัสทัวร์ TSN-SPML11
แพ็คเกจเก็นติ้ง ยูนิเวอร์แซล 4 วัน 3 คืน ส่วนตัวทางรถจากหาดใหญ่

รับหาดใหญ่-ส่งหาดใหญ่ มาเลเซีย-เก็นติ้งไอแลนด์ เก็นติ้ง-เคเบิ้ลคาร์-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-ปุตราจาย่า-มะละกา-ยะโฮบารู เที่ยวสิงคโปร์

 

รหัสทัวร์ TSN-SPML12
ทัวร์ปีนัง สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน ส่วนตัว ปีนังฮิลล์ ปีนังอาร์ทสตรีท มะละกา เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์

ทัวร์ปีนัง สิงคโปร์ 2566 หาดใหญ่ ออกจากปีนังไปยะโฮบารู ชายแดนใต้สุดมาเลเซีย จากที่พักยะโฮบารูเข้าไปเที่ยวในสิงคโปร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์พีพี
ทัวร์กระบี่
เช่าเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ
ล่องเรือยอร์ชหลีเป๊ะ
จองเรือไปหลีเป๊ะ
รถตู้รับส่งไปหลีเป๊ะ
ทัวร์ลังกาวี
ทัวร์เบตง ปีนัง
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ใบอนุญาต 41/00335
Line ID:: @teawsanooktour
Tel:: 0853840228 , 0814155955
 
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์ฮ่องกง