• ปีนัง เกาะปันัง ที่นี่มีตึกเก่าทรงยุโรปมากมายเต็มไปหมด ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดี อาคารราชการส่วนใหญ่ก็เป็นตึกเก่าสมัยที่ยัง
    เป็นเมืองขึ้น บ้านเราจะเห็นตึกแบบนี้ก็ที่เกาะภูเก็ต แต่ที่ปีนังมีให้เห็นตลอดทางที่ผ่านท ี่เกาะปีนัง
    บ้านเมืองเค้าค่อนข้างสะอาด และเป็นระเบียบมาก มีการตกแต่งสวนหย่อมรอบเมือง ดูแล้วสบายตา การทิ้งขยะจะถูกปรับเป็นเงินค่อนข้างแพง แต่คนที่นี่ถูกฝึกจนติดเป็นนิสัย ไม่มีใครทำผิดกฏ
    บ้านเมืองจึงดูสวยงาม บรรยากาศน่าอยู่ ผู้คนที่นี่ไม่ค่อยหนาแน่นเหมือนภูเก็ต การจราจรบนถนนก็คล่องตัวมาก ไม่ติดขัด เหมาะมากสำหรับการขับรถชมเมือง หรือขี่จักรยานออกทัวร์รอบเกาะ
    สนใจท่องเที่ยว สัมนา ดูงานในประเทศมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซียสิงคโปร์ คลิ้กดูโปรแกรม ได้ที่นี้ ครับ
徽寡 ひ嗔描凸 烈嗯喃章 2 茄 1 ぷ
喾砧虑っ 们沥枰⒅楣徽寡耘崤榍 淞璧橥Ж枰锣驹枇 啖橐是狗罔亦枪啻兔欷亦撩柰 们沥枰啖橐崤榍
靡ひ嗝澡练砧 3,390 阂
盟咽费敲 :: PEKR17660
馑糯饣冕∶练亚渺
喾砧虑烈嗯喃章+试Г饣渺 4 茄 3 ぷ  喾砧虑使亍费敲歙汛嗟缌饣冕∶
驹嗳擅橇鸵艘盲栌贺苦胯奠氛栲$沟蚤т吾殴挫 ⒅楣啶嗪蚤扭颐灬髓с肆琚艇唷绻翟椐
狙『灌$沟蚤 1 ぷ // 狙》砧试Г饣渺 1 ぷ // 狙》砧⊙桥遗蚜嗷兔 1 ぷ
们镣宜颐崤榍 10 磷橥 嗨烈小押∶仃秽肆尧艇疯夜 8 疯夜⒅楣浠
盟咽费敲:: SNTHY1
馑糯饣冕∶练亚渺拐
费敲焖掖闼 唷绻翟椐湮崤勾 试Г饣渺 4 茄 3 ぷ
喾砧虑っ 疯夜ㄐ涸沽舀摇∶丕喾 嗒章с肆 嗣淄ㄐ啻怨芬р绰枚烈啜袜靡氛杷掖闼$浯
们梁迷∫猛宜颐坟×组亭煤 10 磷橥
们梁训绵㈤要痢颐爨撮购衣啻托嗪蚂氛枋鸳も幻灬砰
崤朽凉倬脏壬 嗷绻贺苦胯奠挂挂翟汗唷绻翟椐嗯
盟咽费敲::TSTHMS2
喋疽小秘昊嗨烈
馑糯饣冕∶练亚渺得Ч臻
喾砧虑徽寡+ひ嗔描凸 3 茄 2 ぷ
疯夜ㄐ涸沽遗挂梁怨徽寡 崤榍闼猷靡浠醚悍砧使伊涸逛撮嗯 嗣淄 ㄐ涸沽遗挂梁怨艘淬谁 使伊涸埂亚乓叛拎煌渺$浯 饣冕∶拎氛杪腔展学 ひ嗔描凸 拐 嗨烈小押坟∴救坟∏崖 琳崴盆Х柰о氛杪 啻韫 嗒韫 徽寡耘 婚土蛔工凸峭旁 茄翠仿愎徽寡 涿瑾曳砧ひ嗔描凸 啻怨蹬掖嗒橐疯伊∨咬鸵∫人挂 崤嗅ば㈤仪饩此且逛淮榍 吭故卮 っ押剂 使悒疯艇喾砧虑 馑糯促饣冕∶练亚渺 嗣淄 释憾伊啜橐斯橐氛桎撮嗯陇醚
盟咽费敲:: PNKMR1
ㄑ瘁汉∶仃秽肆
馑糯饣冕∶练亚渺
喾砧虑徽寡 嗪掸 3 茄 2 ぷ っ悍亍氛栲氛杪青磋
氛杌展学琳 徽寡颐斓实谜 茄脆⒁嗟 婚土蛔工凸峭旁
氛栲旱Я 是逛灵赐∴磷艇斯仪 拓饬Щ月辛缘 沸嗯肆汀脱锣峦渺嗲 芬逛¤嗪掸⑼п烽
こ肖煤 10 疯夜 屯∴丛狗咬浯榉亍茄
盟咽费敲:: R95
馑糯饣冕∶练亚渺
费敲旎展学 烈嗯喃章 3 茄 2 ぷ 醚菏瑙 艘淬谁
岷亨氛杪扦煤坟》砧 费椐愎徽寡 崤 崴盆Х柰о氛杪欠砧ひ嗔描凸 ∶仃秽喷 秘昊闼 嗝摇缑押ㄑ此链 嗒韫 ∨罔拎咀柰狗砧酚б ∶仃护猛氦醚 嗣淄 ㄐ嗷绻艇れ∶踌闼 嗝摇绋汛っ押 靡ひ顿 氰裔硅雇 嗑靡朽靡酚费敲斓莽淞杓枰广っ っ押
盟咽费敲:: 16660MLS
馑糯饣冕∶练亚渺
灌锹炫摇俟 烈嗯喃章 唷绻翟椐湮崤勾 3 茄 2 ぷ 喾砧虑っ 啜倚胖±窑∨咬⑼Я亦培
ㄘ脆磋顾乓骡幻帷昧费敲臁押∫绵氛杪鞘涞澎喾砧虑使亍费敲 淞杳蘸 淞栲$亨驹枇 伦此仑韫浯
屯∴丛狗咬浯榉亍茄 :: 笛椐岬 4 疯夜⒅楣浠   
盟咽费敲:: SWML1
| 馑糯饣冕∶练亚渺拐 |
饣冕∶练亚渺啜倚胖』展学 3 茄 2 ぷ 喾砧虑坟》砧愎徽寡
芬雇宜颐啻韫⑼о磷艇徽寡 啖橐狙∈卮嗣倜写押 4 匆 窃腔展学卧赔绰∫芒珠姑睹咬淇块 婚凸蛔工凸峭旁适裂峦凑 で伊伺摇伺衣⑼Г够展学 茄补该昧 洪夜嗝淄 崤 橥⑼Ы摇⒅楣柰 嗒韫猹狻崤绲 ∫峥徽寡 嗷绻翟楣
盟咽费敲 :: PNT3D
馑糯饣冕∶练亚渺
徽寡 ひ嗔描凸 烈嗯喃章 2 茄 1 ぷ
喾砧虑っ 们沥枰⒅楣徽寡耘崤榍 淞璧橥Ж枰锣驹枇 啖橐是狗罔亦枪啻兔欷亦撩柰 们沥枰啖橐崤榍
靡ひ嗝澡练砧 3,390 阂
盟咽费敲 :: PEKR17660
馑糯饣冕∶练亚渺
愎烈嗯喃章 琳托醚潞橐
- พระราชวังเนการา
- ตลาดกัวฮ์
喾砧虑使亍费敲灬凸挫岱绵桥 愫凸丨业嗯⒎砧 41/00335
翟吹伊嗝忆撮氛 FB:: 喾砧虑使亍费敲 Line ID:: 0853840228 嗣淄 0814155955 嗣淄 teaw_sanook
夥.075 502 938
氛璧验庸选б:: 10/114 .⊙沟学20 .鸳ㄔ得 .费亨氛杪 .嗔淄 .得学 92000