คาเมร่อนฟอร์ร่าปาล์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมาเลเซีย

ทัวร์เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง ปีนัง กัวลาลัมเปอร์

แพ็คเกจหาดใหญ่ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน พักเมืองละ 1 คืน คือ พักเก็นติ้ง 1 คืน คาเมร่อน 1 คืน และพักปีนัง 1 คืน ทริปเที่ยวมาเลเซียด้วยรถตู้หรือเหมารถบัสมาเลเซียพร้อมไกด์พูดไทย

 

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน คาเมร่อนไฮแลนด์-เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวลาลัมเปอร์-ปีนัง

นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้อยู่ทางภาคใต้ไปเที่ยวมาเลเซียโปรแกรมนี้
ได้โดย

 

แพ็คเกจทัวร์เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน เที่ยวทุกเมืองหลักของประเทศมาเลเซีย

ทริปสุดพิเศษเที่ยวมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ปีนัง คาเมร่อน เก็นติ้งไฮแลนด์นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงยอดเขาเก็นติ้ง เที่ยวสนุกสนุกและคาสิโนเก็นติ้ง ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์

 

 

 

 

 

 

 

เก็นติ้งไฮแลนด์สวนสนุกแหล่งบันเทิงมากมาย

ปีนังเมืองมรดกโลกของมาเลเซีย

มะละกาเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย

 

 

รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน แบบเจาะลึก
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน MERLION
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน มีอิสระด้วย 1 วัน
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รวมบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยว 2 สวนสนุก
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน GARDEN BY THE BAY
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เริ่มจากสนามบินหาดใหญ่
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้งกรุ๊ปส่วนตัว 4-6 ท่าน
เที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปครอบครัว
ทัวร์อิโปห์ คาเมร่อนไฮแลนด์ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

 

รหัสทัวร์ TSN-ML54

ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน คาเมร่อนไฮแลนด์-เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวลาลัมเปอร์-ปีนัง

 

รายละเอียดการเดินทาง::

วันแรก

หาดใหญ่-คาเมร่อน-สวนลาเวนเดอร์-ไร่ชาBoh Tea-สวนกระบองเพชร-สวนสตอร์เบอร์รี่-ตลาดเย็น

05.00 น.

รับคณะที่หาดใหญ่ ณ จุดนัดพบ จากนั้นเดินทางสู่ ด่านสะเดา ประทับตราหนังสือเดินทาง จากนั้นเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1) จากนั้นเดินทางสู่ คาเมร่อน

 

ที่เที่ยวคาเมร่อน ดังนี้
1.สวนลาเวนเดอร์ (รวมค่าเข้า 20 RM) เป็นจุดชมดอกลาเวนเดอร์และดอกไม้อื่นๆ อีกมากมาย มีมุมถ่ายรูปที่ทางสวนจัดไว้สวยงามเยอะหลายจุด
2.ไร่ชา BOH TEA เป็นไร่ชาขนาดใหญ่ ซึ่งทางเข้าไปจะแขบหน่อยครับ เมื่อไปถึงยังลานจอดรถพาท่านเดินขึ้นไปชมวิว ณ จุดร้านกาแฟของ BOH TEA
3.สวนกระบองเพชร เป็นฟาร์มสวนกระบองเพชรที่ใหญ่ที่สุดของคาเมร่อน มีพรรณกระบองเพชรหลายสายพรรณให้ท่านได้เลือกเดินชมและถ่ายรูปกันอย่างสนุกเลยครับ
4.สวนสตอเบอร์รี่ (ยังไม่รวมค่าเข้าชม) เป็นสวนสตอเบอร์รี่ที่มีให้ถ่ายรูปและเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
5.ตลาดเย็น เดินชมและเลือกซื้อของที่ตลาดเย็น ยอดเขาคาเมร่อน

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2) เมนูสตรีมโบ๊ท

พัก

เข้าพักที่ Heritage Hotel หรือ ระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง

ไร่ชาบารัต-น้ำตกอีสกันดา-เคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง-เก็นติ้งไฮแลนด์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.00 น.

พาคณะเดินทางสู่ ไร่ชาบารัต (รวมค่าลงถ่ายรูปในสวนแล้ว 3 RM) ให้ท่านมีเวลาในการเดินถ่ายรูปในสวนไร่ชาบารัตและจิปชาได้ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์

แวะ

แวะถ่ายรูปที่ น้ำตกอิสกันดา เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่สวยงามและน้ำเย็นสบายมากๆ เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่ เคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (4)

จากนั้น

พาคณะเดินทางด้วย Awana Genting Skyway นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมทะเลหมอก ประมาณ 15 นาที เห็นวิวสวยๆ ของวัดชินซุ่ย

 

เมื่อเดินทางถึง First World Plaza พาท่านเดินไปยังล๊อบบี้ ของโรงแรม First World Hotel

 

เมื่อรับกุญแจแล้วไกด์พาท่านชมบนเก็นติ้งก่อนที่จะให้ท่านเดินเที่ยวได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระมื้อค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวบนเก็นติ้ง

 

วันที่สาม

เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-ปุตราจายา-ปีนัง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

08.00 น.

พาคณะเดินทางสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง เพื่อนั่งเคเบิ้ลคารลงจากเก็นติ้งไฮแลนด์ จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

 

เที่ยวจุดต่างๆ ในกัวลาลัมเปอร์ดังนี้
1.วัดถ้ำบาตู เป็นวัดฮินดูขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย มีพระขันธกุมาร
2.พระราชวังอีสต้าน่าเนการ่า เป็นพระราชวังหลวงของประเทศมาเลเซีย
3.เมอร์เดก้าสแควร์ เป็นลานประกาศอิสรภาพของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีอาคารอับดุลซาหมัดเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่
4.ตึกปิโตนัส แวะถ่ายรูปที่จุดถ่ายรูปคู่กับตึกปิโตนัส ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย
5.แวะร้านโชโกแลตส่งออก ซึ่งเป็นร้านโชโกแลตแบบ พรีเมี่ยม

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (6)

จากนั้น

พาคณะเดินทางสู่ เมืองใหม่ปุตราจายา  เป็นเมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย มีอาหารตึกแปลกตาและมัสยิดสีชมพูเป็นสัญญาลักษณ์ของเมืองนี้ เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่ เกาะปีนัง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (7)

พัก

เข้าพักที่ Bayview Hotel หรือ Neo Hotel Penang

 

วันที่สี่

ปีนัง-ปีนังฮิลล์-วัดเขาเต่า-ปีนังอาร์ดสตรีท-Jew Jetty-Design Village Outlet Mall

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

08.00 น.

พาคณะเที่ยวที่ต่างๆ ในปีนัง ดังนี้
1.ปีนังฮิล์  (ยังไม่รวมค่าขึ้นชม 30 RM) เป็นจุดชมวิวของเกาะปีนัง หากต้องการขึ้นไปด้านบนต้องนั่งรถรางของทางปีนังฮิลล์
2.วัดเขาเต่า เป็นวัดจีน ที่ตั้งอยู่บนเนิน เห็นวิวเมืองปีนัง และมีเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวปีนังและผู้ที่นับถือ
3.ปีนังอาร์คสตรีท เป็นย่านเมืองเก่าของคนปีนัง มีรูปวาดฝาผนังและร้านอาหารสวยๆ ร้านกาแฟเก๋ๆ มากมาย
4.Jew Jetty เป็นย่านประมงพื้นบ้านและวิถีชาวประมงของชาวปีนังที่เป็นเอกลักษณ์ เดินชมและถ่ายรูปมุมสวยๆ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (9) จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่

แวะ

ให้ท่านเลือกซื้อของฝากที่ Design Village Outlet  Mall เป็นร้านค้าและมอลล์เลือกซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่

19.00 น.

เวลาโดยประมาณ ส่งคณะที่ หาดใหญ่

 

โปรแกรมเที่ยวรวมแล้วดังนี้

1.ค่ารถตู้ นำเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคนขับพาเที่ยว

2.ที่พัก 3 คืน ตามโปรแกรม

3.อาหาร 9 มื้อตามที่ระบุ

4.ค่าลงไปถ่ายรูปในสวนไร่ชาบารัต

5.ค่าเข้าชมสวนลาเวนเดอร์ที่คาเมร่อน

6.ค่าขึ้น-ลง เคเบิ้ลคาร์เก็นติ้งไฮแลนด์

7.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถตู้พาเที่ยวมาเลเซีย รถขับพูดภาษาไทย แนะนำที่พัก อาหาร ที่เที่ยวใหม่ๆในมาเลเซียได้

แพ็คเกจรถตู้พร้อมคนขับพาทัวร์มาเลเซีย ปีนัง คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ ซิตี้ทัวร์กรุงกัวลาลัมเปอร์และถ่ายรูปตึกปิโตนัสหือจะไปชมเมืองเก่ามะละกา

 

 

รถตู้เช่าหาดใหญ่ มาเลเซีย พาเที่ยวปีนัง คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์

เช่ารถตู้จากหาดใหญ่นำเที่ยวมาเลเซีย รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่เข้าทางด่านสะเดาเที่ยวเก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ มะละกาและสิงคโปร์ พร้อมคนขับพูดไทยได้

 

Cameron Highlands Flora Park แหล่องท่องเที่ยวใหม่ในคาเมร่อนไฮแลนด์มาเลเซีย

 

 

โปรแกรมทัวร์มาเลเซียเช่าเหมารถตู้ VIP

 

รหัสทัวร์ TSN-ML54
ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง ปีนัง 4 วัน 3 คืน

 

คาเมร่อนไฮแลนด์ ที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี และมีอาหารค่ำเมนูสตรีมโบ๊ทเป็นเมนูแนะนำของที่นี่ มาเที่ยวคาเมร่อนแล้วสิิงที่ไม่ควรพลาดคือ จิปชาร้อนๆ ถ่ายรูปกับทุ่งลาเวนเดอร์ ชมสวนกระบองเพชร เป็นต้น
เก็นติ้งไฮแลนด์ ใครๆก็รู้ว่าที่นี่ มีสถานคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย ไฮไลท์อยู่ที่การได้นั่งเคเบิ้ลคาร์ท่ามกลางทะเลหมอกตอนขึ้นและลงจากยอดเขาเก็นติ้ง และที่เก็นติ้งยังเป็นสวนสนุกระดับโลกที่มีเครื่องเล่นมากมาก ที่มีทั้งโซนกลางแจ้ง และสวนสนุกในร่ม
ปีนัง ที่นี่คือหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของประเทศมาเลเซีย มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่เที่ยวไม่ควรพลาด เช่น ปีนังฮิลล์ วัดเก๊กล๊อกซี่ วัดไทยและวัดพม่า ย่านเมืองเก่าปีนังอาร์ตสตรีท เป็นติ้น

 

 

 

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML55
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน (พักกัวลา 1 คืน เก็นติ้ง 1 คืน ปีนัง 1 คืน)

 

กัวลาลัมเปอร์ เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีตึกปิโตนัสเป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย มีเมอร์เดก้าแสควร์เป็นสนามจัดกิจกรรมสำคัญของประเทศมาเลเซีย
เมืองใหม่ปุตราจายา เป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซียที่เป็นเมืองล้อมด้วยต้นไม้อันร่มรื่น
และมีทะเลสาปปุตรารอบเมือง สัญญาลักษณ์ของเมืองนี้มี มัสยิดกลางน้ำสีชมพู อาคารรัฐสภามีโดทสีเขียว และอาคารกระทรวงต่างๆของประเทศมาเลเซีย
Awana Genting Skyway หรือ ที่ทุกท่านรู้จักในนามเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง นั่งเคเบิ้ลคาร์ไปเก็นติ้งประมาณ 15 นาที ท่ามกลางทะเลหมอกบนยอดเขา
วัดฮินดูหรือวัดบาตู เป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย มีบันไดทางขึ้นกว่า 272 ขั้นและมีรูปปั้นพระขันธกุมาร เป็นเอกลักษณ์เห็นชัดเจน
ปีนังฮิลล์ เป็นจุดชมวิวเมืองปีนังที่ทางรัฐบาลของประเทศมาเลเซียได้จัดให้มีรถไฟฟ้าแบบราง
ที่จะนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวมุมสูงของเกาะปีนังได้ชัดเจน และมีจุดถ่ายรูป ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สวยๆอยู่ข้างบนปีนังฮิลล์

 

 

 

 

 

รถบัสนำเที่ยวในมาเลเซียแบบกรุ๊ปเหมาคณะหลายๆ ท่าน

 

ร้านอาหารคนไทย ร้านดังในปีนัง ใครไปมาก็ต้องแวะทาน

 

 

 

โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย แนะนำ

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML01
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 2 คืน
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่หรือในตัวเมืองหาดใหญ่
จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรมนี้
- กรุงกัวลาลัมเปอร์-เมอร์เดก้าสแควร์-ตึกปิโตนัส-เมืองใหม่ปุตราจายา-เก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้งนี้เพิ่ม

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML02
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
พักที่เก็นติ้ง 1 คืน และพักที่คาเมร่อน 1 คืน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ และคาเมร่อนชมไร่ชา ทานสตรีมโบ๊ทที่คาเมร่อน
รับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ หรือรับส่งที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML49
ทัวร์ปีนัง พักลาลัมเปอร์ 1 คืน เก็นติ้ง 1 คืน
กรุ๊ปส่วนตัวออกเดินทางได้ทุกวัน
แวะเที่ยวที่ปีนัง 2 จุด คือ ปีนังฮิลล์และปีนังอาร์ทสตรีด
วันแรก หาดใหญ่ไปด่านสะเดาแวะเข้าปีนังไปพักที่กัวลา
วันที่สอง เที่ยวกัวลาไปนั่งเคเบิ้ลคาร์ที่เก็นติ้งพักบนเก็นติ้ง
วันที่สาม เที่ยวเก็นติ้งแล้วเดินทางกลับมาหาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML19
ทัวร์คาเมร่อน 2 วัน 1 คืน
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
พักที่คาเมร่อน 1 คืน
วันแรก หาดใหญ่-สะเดา-สวนลาเวนเดอร์-สวนกระบองเพชร-ไร่ชาบารัต-สวนสตอเบอร์รี่
วันที่สอง คาเมร่อน-ตลาดเช้า-BOH TEA-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 3,650 บาท (6- 40 ท่าน)

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML12
ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์-Genting Skyway-ตึกปิโตนัส
วันแรก หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-ห้าง KLCC-เมอร์เดก้าสแควร์-สะพานซาโลมา
วันที่สอง พระราชวังอีสต้าน่า-วัดถ้ำบาตู-กระเช้าเก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง (Genting Skyworld Theme Park / Skytropolis Funland)
วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์-ร้านช็อคโกแลต-เมืองใหม่ปุตราจายา-ด่านจังโหลน-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML15
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักเก็นติ้ง 1 คืน พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
เดินทางได้ทุกวัน
เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

 

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML27

ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
ทริปเที่ยวมาเลเซีย แบบครอบครัวให้เรารับที่
หาดใหญ่หรือรับที่กัวลาลัมเปอร์ก็ได้ ได้เที่ยวทั้งเก็นติ้ง และคาเมร่อนไฮแลนด์ ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศมาเลเซีย

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML30
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
ทริปนี้พักบนเก็นติ้ง 1 คืน พักในกรุงกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน พักคาเมร่อน 1 คืน เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML28
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.เมืองใหม่ปุตราจาย่า
2.พระราชวังอีสต้าน่า
3.วัดถ้ำบาตู
4.ตึกแฝดปิโตนัส
5.ห้าง KLCC
6.เมอร์เดก้าสแควร์
7.ไร่ชาบารัต
8.Cameron Lavender

 

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML27
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.ส่วนสนุกเก็นติ้ง หรือ Genting sky worlds
2.Awana Sky Way
3.ไร่ชาบารัต
4.Cameron Flora Park

----------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์พีพี
ทัวร์กระบี่
เช่าเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ
ล่องเรือยอร์ชหลีเป๊ะ
จองเรือไปหลีเป๊ะ
รถตู้รับส่งไปหลีเป๊ะ
ทัวร์ลังกาวี
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ใบอนุญาต 41/00335
Line ID:: @teawsanooktour
Tel:: 0853840228 , 0814155955
 
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ตุรกี