ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน ทัวร์มาเลเซีย 2 วัน 1 คืน ทัวร์มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย

 

แพลนเที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน บินเข้าหาดใหญ่ บินออกยะโฮบารู

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว เที่ยวคาเมร่อน 1 คืน เข้าไปเที่ยวสิงคโปร์และพักที่ยะโฮบารู 2 คืน เที่ยวเมอร์ไลอ้อน การ์เด้นบายเดอะเบย์

 

แพ็คเกจ ทัวร์คาเมร่อน สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เข้าหาดใหญ่-บินกลับจากยะโฮบารู

แพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน Update ปี2566 พาเที่ยวครบทั้งฝั่งมาเลเซีย เช่นคาเมร่อน มะละกา และในสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้นบายเดอะเบย์ ไชน่าทาวน์

หน้าแรก ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์ปีนัง ทัวร์มะละกา ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ยะโฮบารู ทัวร์สิงคโปร์ 

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML51

บินเข้าหาดใหญ่ บินออกจากยะโฮบารู มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว บินครั้งเดียว...ได้เที่ยว 2 ประเทศ...เจาะลึกที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก ทั้ง 2 ประเทศ

วันแรก

ดอนเมือง-หาดใหญ่-มาเลเซีย-คาเมร่อน

03.30 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง (สังเกตป้าย เที่ยวสนุกทัวร์ ) มีเจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์คอยต้อรับและช่วยท่านในการเช็คอินโหลดกระเป๋า (คนส่งกรุ๊ปไม่ได้นั่งเครื่องมากับท่านด้วย แต่ไกด์จะรอรับอยู่ที่สนามบินหาดใหญ่)

06.30 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยเที่ยวบินที่ FD3102

08.05 น.

เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ไกด์ของเที่ยวสนุกทัวร์รอรับท่าน และพาท่านขึ้นรถเพื่อเดินทางสู่ ด่านสะเดา

09.00 น.

ผ่านด่านสะเดาและด่านมาเลเซีย จากนั้นเดินทางตรงสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ ระหว่างทางผ่านชมความสวยงามของประเทศมาเลเซีย และวิถีชีวิตของคนมาเลเซียทางภาคเหนือของประเทศ

เที่ยง

บริการอาหารกลาวัน ณ ร้านอาหาร (1)

จากนั้น

พาท่านเที่ยวชม สวนลาเวนเดอร์ (รวมค่าเข้าชม 30 RM) ซึ่งเป็นสวนดอกไม้ที่สวยที่สุดของยอดเขาคาเมร่อน มีดอกไม้พรรณต่างๆ ให้ท่านได้เดินชมและถ่ายรูปกันอย่างเพลิดเพลินกันเลยทีเดียว

เมื่อ

ได้เวลาที่เหมาสมพาคณะเดินทางสู่ สวนสตอเบอร์รี่ (ยังไม่รวมค่าเข้าชม) ซึ่งมีสตอเบอร์รีสดๆ จำหน่ายและท่านสามารถซื้อหรือเดินชมได้ตามอัธยาศัย

จากนั้น

พาท่านเดินทางสู่ สวนกระบองเพชร ซึ่งเป็นฟาร์มกระบองเพชรขนาดใหญ่มีพรรณกระบองเพชรมากมายให้ท่านชม และถ่ายรูปได้อย่างเพลิดเพลิน มีทั้งแบบขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และการจัดสวนที่ทำให้เราเพลิดเพลินกับการเดินชม

จากนั้น

พาคณะเดินทางไปยัง ไร่ชาบารัต หรือ Cameron Valley Tea เป็นไร่ชาขนาดใหญ่ที่สวยงามมากๆ (รวมค่าลงไปถ่ายรูปในสวนให้ท่านแล้ว) ท่านจะได้สัมผัสไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดในคาเมร่อน ซึ่งส่งออกไปทั่วโลก หรือจะลิ่มจองเมนูชา พร้อมขนมทานเล่นได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (เมนูแนะนำ สตรีมโบ๊ทคาเมร่อน) (2)

พัก

พาคณะเข้าพักที่ Heritage Hotel หรือ Copthorn Hotel Cameron หรือ ระดับเดียวกัน

วันที่สอง

คาเมร่อน-เมอร์เดก้า-ตึกปิโตนัส-ปุตาจายา-มะละกา-ยะโฮบารู

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.00 น.

ออกเดินทางจากคาเมร่อนไฮแลนด์ไปยัง กรุงกัวลาลัมเปอร์

แวะ

ถ่ายรูปที่ สนามกลางมาเลเซีย หรือ เมอร์เดก้าแสควร์ ซึ่งเป็นลานประกาศอิสรภาพจากอังกฤษของประเทศมาเลเซีย เวลามีงานสำคัญในกรุงกัวลาลัมเปอร์รัฐบาลของประเทศมาเลเซียมักใช้ที่นี่
เป็นสถานที่จัดงาน และมีอาคารอับดุลซาหมัดเป็นเอกลักษณ์ของย่านนี้

จากนั้น

แวะถ่ายรูปที่ ตึกปิโตนัส หรือ ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกปิโตนัสกลายเป็นสัญญาลักษณ์ของประเทศมาเลเซียที่ใครๆก็รู้จักเป็นอย่างดี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)

จากนั้น

พาคณะไปยัง เมืองใหม่ปุตราจายา เป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ของของประเทศมาเลเซีย มีมัสยิดสีชมพู อาคารรัฐสภา และกระทรวงต่างๆ ของมาเลเซีย มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะ สะพานแขวนข้ามทะเลสาปบุตรา

เมื่อ

ได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่ เมืองมะละกา แวะให้ท่านชมและถ่ายรูปที่ ตึกแดง หรือ Dutch Square จากนั้นเดินทางสู่เมืองยะโฮบารู

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (5)

พัก

เข้าพัก ณ New York Johor Hotel หรือ ระดับเดียวกัน

วันที่สาม

เมอร์ไลอ้อน-ไชน่าทาวน์-ซันเท็คซิตี้-เกาะเซ็นโตซ่า-Garden By thebay-ถนนออร์ชาร์ด-มาริน่าเบเซนด์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

08.00 น.

พาคณะข้ามด่านมาเลเซียและสิงคโปร์ ณ ด่านวูดแลนด์
จากนั้นเดินทางสู่แลนด์มาร์คของประเทศสิงคโปร์ คือ สิงโตพ่นน้ำ หรือเมอร์ไลอ้อน
ซึ่งตั้งอยู่ ณ แม่น้ำสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในประเทศสิงคโปร์ดังนี้

 

2.ไช่น่าทาวน์สิงคโปร์ ที่นี่เป็นศูนย์กลางย่านการค้าขายของคนจีนมีสินค้าราคาถูก
และอาหารการกินแบบจีนและมีอาหารนานาชาติด้วย สำหรับคนไทยขาดไม่ได้ที่จะขึ้นไปสักการะพระเขี้ยวแก้วมรกตกันด้วย

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ย่านนี้ (เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)

 

3.ซันเทคซิตี้ หรือ คนไทยเรียกว่า น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ตั้งอยู่ใน Marina Centre ซึ่งเป็นโซนย่อยของ Downtown Core ในสิงคโปร์ ซึ่งรวมห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และศูนย์การประชุมไว้ด้วยกัน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2535

 

4.เกาะเซ็นโตซ่า พาท่านไปยังเกาะเซ็นโตซ่าซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสนุกสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลและคาสิโน เราพาทุกท่านไปถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นที่ระลึกด้านหน้าของลูกโลก สิงคโปร์ยูนิเวอร์แลซล และให้ท่านได้เดินชมโดยรอบของเกาะเซ็นโตซ่าได้ตามอัธยาศัย

 

5.การ์เด้นบายเดอะเบย์ เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่ด้านหน้าของโดมสวนการ์เด้นบายเดอะเบย์ (ยังไม่รวมค่าเข้าชม) ท่านสามารถถ่ายรูปได้ที่ต้นไม้ใหญ่จำลอง
ซึ่งมีความสวยงามและเป็นสัญญาลักษณ์ของที่นี่

 

6.ถนนออร์ชาร์ด เป็นย่านการค้าของประเทศสิงคโปร์ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
และห้างช้อปปิ้งอีกมากมายให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้ากันได้อย่างเพลิดเพลิน

 

7.มาริน่าเบย์แซน เป็นทั้งห้างและคอมเพล็ก ซึ่งรวมร้านอาหาร คาซิโน ศูนย์ประชุม และด้านหลังของห้างจะเห็นวิวอ่าวมาริน่า ความโดดเด่นของมาริน่าเบแซน คือ ตึกที่เป็นรูปทรงเรือมองเห็นตั้งแต่ไกลๆ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของประเทศสิงคโปร์ที่ไม่ควรพลาด
เมื่อมาเที่ยวสิงคโปร์ ใกล้กันมี สะพาน Helix Bridge เป็นสะพานที่สร้างเชื่อต่อระหว่างมาริน่าเบย์แซนกับ เมอร์ไลอ้อนสิงคโปร์ยามค่ำคืนที่นี่จะเปิดไฟสีสรรสวยงามมากครับ และระหว่างเดินไปก็สามารถเห็น อาคารเอสพลานาด และสิงคโปร์ฟลายเออร์ เชิญถ่ายรูปไว้ได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ห้างมาริน่าเบย์

เมื่อ

ได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก ณ New York Hotel Jorho

วันที่สี่

โรงแรมยะโฮบารู-พักผ่อนที่โรงแรม-สนามบินเซไน-สนามบินดอนเมือง

07.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) จากนั้นพักผ่อนที่โรงแรม จัดเก็บสัมภาระ หรือเที่ยวเองบริเวณห้างใกล้ๆโรงแรมได้ตามอัธยาศัย

11.30 น.

ทุกท่านมาพร้อมกันที่ล๊อบบี้ เพื่อเดินทางสู่ร้านอาหารเที่ยง บริการอาหารเที่ยง(8)

12.40 น.

พาคณะเดินทางสู่ สนามบินเซไน ยะโฮบารู

15.40 น.

เดินทางสู่สนามบินดอนเมืองโดยเที่ยวบินที่ FD511

17.05 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

 

 

 

ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน ทางรถรับส่งที่หาดใหญ่หรือ กัวลาลัมเปอร์

 

รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย พร้อมคนขับพูดไทย

 

ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย รถตู้ VIP ส่วนตัว

 

ทัวร์คาเมร่อน โดยรถตู้จากหาดใหญ่

 

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML38
แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รถตู้
ทริปเที่ยวเก็นติ้งเต็มวัน และพักในกัวลาลัมเปอร์ 2 คืน เหมาะสำหรับคณะส่วนตัว เที่ยวมาเลเซียแบบชิวๆ พาซิตี้ทัวร์ในเมืองกัวลาลัมเปอร์ครบทุกจุด และขึ้นไปเที่ยวเก็นติ้งเต็มวัน นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้ง

 

รหัสทัวร์ TSN-ML42
เที่ยวปีนัง เก็นติ้ง กัวลฯ 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
ทัวร์ปีนัง+เก็นติ้ง และไม่พลาดที่จะแวะเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ด้วยรถตู้ VIPหาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซียส่วนตัว รวมที่พัก คนขับพาเที่ยวมาเลเซียพูดไทยได้ รวมค่าเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้งไฮแลนด์ สามารถรับส่งคณะที่กัวลาลัมเปอร์ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML64
ทัวร์เบตง ปีนัง 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวเบตง ปีนัง รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่หรือ
ในตัวเมืองหาดใหญ่ พาทานอาหารยอดนิยมของเบตง และชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวปีนังฮิลล์ เดินชม อาร์ทสตรีตปีนัง

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML43
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน บิรตรง
เที่ยวมาเลเซียบินตรงลงกัวลาลัมเปอร์ พักเก็นติ้ง 1 คืน พักคาเมร่อน 1 คืน และพักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน บินลงหาดใหญ่ กัวลาลัมเปอร์ หรือปีนังก็ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML44
เที่ยวคาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
ไปเที่ยวคาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ จากหาดใหญ่ พักคาเมร่อน 1 คืนและพักเก็นติ้ง 1 คืน ด้วยรถตู้ VIP หาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซีย

  

รหัสทัวร์ TSN-ML45
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 2 คืน
ใครที่มีเป้าหมายเพื่อปเล่นสวนสนุกที่เก็นติ้ง แนะนำพักบนเก็นติ้ง 2 คืน เพราะจะทำให้มีเวลาเล่นเครื่องเล่นได้เยอะ

   

 

รหัสทัวร์ TSN-ML46
ทัวร์คาเมร่อน มะละกา เก็นติ้ง 4 วัน 2 คืน
แพ็คเกจเที่ยวมะละกา เก็นติ้ง คาเมร่อน ส่วนตัวด้วยรถตู้ VIP บินลงหาดใหญ่ บินกลับจากกัวลาลัมเปอร์ ดีที่สุด

 

รหัสทัวร์ TSN-ML47
ทัวร์อีโปร์ คาเมร่อน ปีนัง 4 วัน 3 คืน
เที่ยวมาเลเซีย 3 เมืองหลัก 3 บรรยากาศ ปีนังได้ความเป็นเมืองเก่าประประวัติศาสตร์ คาเมร่อนได้ความเป็นธรรมชาติ อากาศเย็น

   

รหัสทัวร์ TSN-Ml48
แพ็คเกจทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
ทริปพาเที่ยวมาเลเซีย ส่วนตัว เที่ยวปีนัง 1 วัน เที่ยวเก็นติ้ง 1 วัน เที่ยวคาเมร่อน 1 วัน และแวะเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ด้วย

      

 

รหัสทัวร์ TSN-ML49
เช่ารถหาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซีย 3 วัน
รับจากหาดใหญ่ พาเที่ยวมาเลเซีย แวะเที่ยวปีนัง และไปกัวลาลัมเปอร์ พักที่กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน ขึ้นไปพักบนเก็นติ้ง 1 คืน ทัวร์มาเลเซียส่วนตัว

 

รหัสทัวร์ TSN-ML50
ทัวร์ปีนังบินตรงจากดอนเมือง 4 วัน 3 คืน
ทริปนี้บินตรงไปปีนัง พักที่ปีนัง 1 คืน คาเมร่อน 1 คืน และพักที่เก็นติ้ง 1 คืน ขากลับบินออกจากสนามบินกัวลาไปดอนเมือง

    

รหัสทัวร์ TSN-ML51
ทัวร์คาเมร่อน สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจมาเลเซีย คาเมร่อน สิงคโปร์ พาชมไร่ชาคาเมร่อน และซิตี้ทัวร์ในสิงคโปร์ครบทุกจุด เช่น ไชน่าทาวน์ เมอร์ไลอ้อน

         

 

รหัสทัวร์ TSN-ML52
ทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน บินตรง
เที่ยวปีนังเต็มที่บินตรงทำให้มีเวลาเที่ยวเยอะ พักที่ปีนัง 2 คืน ปีนังฮิลล์ ปีนังอาร์ตสตรีท ป้อมปืนคอนวอลิส วัดไทยวัดพม่า

 

รหัสทัวร์ TSN-ML53
ทัวร์เก็นติ้ง ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
แพ็คเกจเที่ยวปีนัง เก็นติ้ง นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้ง สนุกกับ Skyworlds Theme Park ชมปีนังฮิลล์ อาร์ทสตรีท

     

รหัสทัวร์ TSN-ML56
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เที่ยวไชน่าทาวน์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้นบายเดอะเบย์ เก็นติ้งมาเลเซีย

     

 

รหัสทัวร์ TSN-ML57
ทัวร์ปีนัง มะละกา 3 วัน 2 คืน ส่านตัว
แพ็คเกจเที่ยวปีนัง มะละกา มาเลเซีย พักในปีนัง 1 คืน และพักที่มะละกา 1 คืน เที่ยวมาเลเซียบินลงหาดใหญ่ ปีนัง หรือกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML58
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ เก็นติ้ง พักที่ยะโฮบารู 2 คืน และพักที่เก็นติ้ง 1 คืน เมอร์ไลอ้อน-การเด้นบายเดอะเบย์-เซ็นโตซ่า มะละกา- ตึกปิโตนัส-ปุตราจายา

      

รหัสทัวร์ TSN-ML59
ทัวร์ปีนัง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจทัวร์มะละกา ปีนัง จากหาดใหญ่ จากปีนัง หรือจากกัวลาลัมเปอร์ พักปีนัง 1 คืน-พักมะละกา 1 คืน-พักกัวลา 1 คืน

        

 

รหัสทัวร์ TSN-ML60
มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว
พักกัวลาลัมเปอร์ พักเก็นติ้ง และพักคาเมร่อน หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์ จากเก็นติ้งไปคาเมร่อน

 

รหัสทัวร์ TSN-ML61
ทัวร์มะละกา คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวมะละกาจากหาดใหญ่ พักมะละกา 1 คืน กัวลาลัมเปอร์ 1 คืนและ คาเมร่อน 1 คืน

       

รหัสทัวร์ TSN-ML62
แพลนทัวร์ปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
แพ็คเกจเที่ยวคาเมร่อน ปีนัง ด้วยรถตู้หรือรถบัสจากหาดใหญ่

         

 

 

 

โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย แนะนำ
รหัสทัวร์:: TSN-ML01
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 2 คืน
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่หรือในตัวเมืองหาดใหญ่
จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรมนี้
- กรุงกัวลาลัมเปอร์-เมอร์เดก้าสแควร์-ตึกปิโตนัส-เมืองใหม่ปุตราจายา-เก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้งนี้เพิ่ม

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML02
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
พักที่เก็นติ้ง 1 คืน และพักที่คาเมร่อน 1 คืน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ และคาเมร่อนชมไร่ชา ทานสตรีมโบ๊ทที่คาเมร่อน
รับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ หรือรับส่งที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML49
ทัวร์ปีนัง พักลาลัมเปอร์ 1 คืน เก็นติ้ง 1 คืน
กรุ๊ปส่วนตัวออกเดินทางได้ทุกวัน
แวะเที่ยวที่ปีนัง 2 จุด คือ ปีนังฮิลล์และปีนังอาร์ทสตรีด
วันแรก หาดใหญ่ไปด่านสะเดาแวะเข้าปีนังไปพักที่กัวลา
วันที่สอง เที่ยวกัวลาไปนั่งเคเบิ้ลคาร์ที่เก็นติ้งพักบนเก็นติ้ง
วันที่สาม เที่ยวเก็นติ้งแล้วเดินทางกลับมาหาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML19
ทัวร์คาเมร่อน 2 วัน 1 คืน
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
พักที่คาเมร่อน 1 คืน
วันแรก หาดใหญ่-สะเดา-สวนลาเวนเดอร์-สวนกระบองเพชร-ไร่ชาบารัต-สวนสตอเบอร์รี่
วันที่สอง คาเมร่อน-ตลาดเช้า-BOH TEA-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 3,650 บาท (6- 40 ท่าน)

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML12
ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์-Genting Skyway-ตึกปิโตนัส
วันแรก หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-ห้าง KLCC-เมอร์เดก้าสแควร์-สะพานซาโลมา
วันที่สอง พระราชวังอีสต้าน่า-วัดถ้ำบาตู-กระเช้าเก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง (Genting Skyworld Theme Park / Skytropolis Funland)
วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์-ร้านช็อคโกแลต-เมืองใหม่ปุตราจายา-ด่านจังโหลน-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML15
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักเก็นติ้ง 1 คืน พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
เดินทางได้ทุกวัน
เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

 

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML27

ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
ทริปเที่ยวมาเลเซีย แบบครอบครัวให้เรารับที่
หาดใหญ่หรือรับที่กัวลาลัมเปอร์ก็ได้ ได้เที่ยวทั้งเก็นติ้ง และคาเมร่อนไฮแลนด์ ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศมาเลเซีย

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML30
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
ทริปนี้พักบนเก็นติ้ง 1 คืน พักในกรุงกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน พักคาเมร่อน 1 คืน เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML28
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.เมืองใหม่ปุตราจาย่า
2.พระราชวังอีสต้าน่า
3.วัดถ้ำบาตู
4.ตึกแฝดปิโตนัส
5.ห้าง KLCC
6.เมอร์เดก้าสแควร์
7.ไร่ชาบารัต
8.Cameron Lavender

 

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML27
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.ส่วนสนุกเก็นติ้ง หรือ Genting sky worlds
2.Awana Sky Way
3.ไร่ชาบารัต
4.Cameron Flora Park

----------------------------------------

 

 

โปรโมชั่นทัวร์สิงคโปร์เดินทางด้วยรถ
รหัสทัวร์:: TSN-SPML1
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน

เจาะลึกสิงคโปร์+มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน ทริปนี้เราจัดให้สำหรับท่านที่ต้องการเที่ยว
ทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์แบบครบ คือ
พักที่ยะโฮร์บาห์รู 2 คืน ซึ่งเป็นเมืองชายแดนระหว่าง
ประเทศมาเลเซียกับประเทศสิงคโปร์ พักที่ปีนัง 1 คืน ซึ่งเป็นเมืองเก่ามีประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน และพักที่เมืองหลวงของมาเลเซียอีก 1 คืน คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์
รหัสทัวร์:: TSN-SPML2
ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ เดินทางโดยรถจากหาดใหญ่ พักที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย 1 คืน และพักที่ชายแดนมาเลเซีย สิงคโปร์ 2 คืน เข้าไปเที่ยวสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลเต็มที่ 1 วัน แวะเที่ยวมะละกาเมืองมรดกโลก และขากลับช้อปปิ้งจุใจที่ Design Village Outlet Mall

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML3
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ เริ่มหาดใหญ่ พักที่ ยะโฮบารูทั้ง 3 คืน จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรม:: 1.ยะโฮบารู เป็นเมืองชายแดนระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย 2.สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล (Optional Tour ) ซื้อเพิ่ม 1,990 บาท 3.มาริน่าเบย์แซน ตึกรูปเรือกลางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4.การเด้นบายเดอะเบย์ สวนดอกไม้และต้นไม้มาจากทั่วโลก 5.เมอร์ไลอ้อน เป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ 6.ออร์ชาร์ต ถนนเศรษฐกิจ ของประเทศสิงคโปร์ 7.มะละกา เมืองมรดกโลกของประเทศมาเลเซีย

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML4
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินตรง

แพลนเที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัวพาเที่ยวซิตี้ทัวร์ทั่วประเทศสิงคโปร์ เช่น การ์เด้นบายเดอะเบย์-มาริน่าเบย์แซนด์-Helix Bridge-เมอร์ไลอ้อน-Fort Canning Park- Fountain of wealth(น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง)-เกาะเซ็นโตซ่า-สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล-ไชน่าทาวน์ สิงคโปร์-ฮาจิแลน-สนามบินชางงี
รหัสทัวร์:: TSN-SPML5
เช่าเหมารถตู้สิงคโปร์พร้อมคนขับพูดไทย

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ของทริปนี้:: 1.เมืองเก่ามะละกา 2.รัฐยะโฮบารูมาเลเซีย 3.อุโมงค์ต้นไม้ ณ Fort Canning Park 4.น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ณ Suntec City 5.ย่านฮาจิเลน 6.การเด้นบายเดอะเบย์ 7.เกาะเซ็นโตซ่า ถ่ายรูปหน้าลูกโลกของสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

 

รหัสทัวร์ TSN-SPML6
ทัวร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน ส่วนตัว

แพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับแล้ว หาดใหญ่-ปีนัง-สวนลเวนเดอร์-สวนกระบองเพชร-สตรีมโบ๊ท เที่ยวสิงคโปร์เต็มวัน กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-เมอร์เดก้าแสควร์-อีสต้าน่าเนการ่า-ปุตราจายา-มะละกา-ยะโฮบารู

 

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML7
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน บินเข้ายะโฮห์ – บินออกกัวลาลัมเปอร์

ดอนเมือง-สนามบินเชไน ยะโฮบารู-สิงคโปร์-ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์-ยะโฮบารู-มะละกา-ปุตราจาย่า-KLCC-ตึกปิโตนัส-สะพานซาโลมา-ซิตี้ทัวร์กรุงกัวลาลัมเปอร์-สนามบินกัวลาลัมเปอร์-สนามบินดอนเมือง
รหัสทัวร์ TSN-SPML9
ทัวร์สิงคโปร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว รับส่งสนามบินหาดใหญ่

หาดใหญ่ มาเลเซีย เก็นติ้งไอแลนด์ เก็นติ้ง เคเบิ้ลคาร์ กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส บุตราจาย่า มะละกา ยะโฮบารู ยะโฮบารู ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ ยะโฮบารู มะละกา หาดใหญ่

 

รหัสทัวร์ TSN-SPML8
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

หาดใหญ่ ปุตราจาย่า เมอร์เดก้าสแควร์ ตึกปิ โตนัส ห้าง KLCC พระราชวัง บาตูเคป มะละกา ยะโฮบาห์รู เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล ออร์ชาร์ด Design Village Outlet Mall หาดใหญ่

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML10
ทัวร์เก็นติ้ง สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน รับสนามบินหาดใหญ่ ส่งสนามบินสิงคโปร์

หาดใหญ่ มาเลเซีย เก็นติ้งไอแลนด์ เก็นติ้ง เคเบิ้ลคาร์ กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส บุตราจาย่า มะละกา ยะโฮบารู ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ ยะโฮบารู อุโมงค์ต้นไม้ ซันเท็คซิตี้
รหัสทัวร์ TSN-SPML11
แพ็คเกจเก็นติ้ง ยูนิเวอร์แซล 4 วัน 3 คืน ส่วนตัวทางรถจากหาดใหญ่

รับหาดใหญ่-ส่งหาดใหญ่ มาเลเซีย-เก็นติ้งไอแลนด์ เก็นติ้ง-เคเบิ้ลคาร์-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-ปุตราจาย่า-มะละกา-ยะโฮบารู เที่ยวสิงคโปร์

 

รหัสทัวร์ TSN-SPML12
ทัวร์ปีนัง สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน ส่วนตัว ปีนังฮิลล์ ปีนังอาร์ทสตรีท มะละกา เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์

ทัวร์ปีนัง สิงคโปร์ 2566 หาดใหญ่ ออกจากปีนังไปยะโฮบารู ชายแดนใต้สุดมาเลเซีย จากที่พักยะโฮบารูเข้าไปเที่ยวในสิงคโปร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์พีพี
ทัวร์กระบี่
เช่าเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ
ล่องเรือยอร์ชหลีเป๊ะ
จองเรือไปหลีเป๊ะ
รถตู้รับส่งไปหลีเป๊ะ
ทัวร์ลังกาวี
ทัวร์เบตง ปีนัง
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ใบอนุญาต 41/00335
Line ID:: @teawsanooktour
Tel:: 0853840228 , 0814155955
 
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์ฮ่องกง