รหัสทัวร์ TSN-ML49

ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน แวะปีนัง พักกัวลาลัมเปอร์และเก็นติ้งไฮแลนด์

แพ็คเกจทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน แวะเข้าไปเที่ยวปีนัง 2 จุด คือ ปีนังฮิลล์และปีนังอาร์ทสตรีด ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ นั่งเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้งไฮแลนด์ สวนสนุกใหม่เก็นติ้ง

 

 

ทัวร์ปีนังวันเดย์ทริป
ปีนัง คาเมร่อน
ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง
ปีันัง เบตง
เที่ยวปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน

 

 

รายละเอียดโปรแกรมเที่ยว

มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน แวะปีนัง พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน และพักเก็นติ้ง 1 คืน

จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรมนี้::

1.ปีนังอาร์ตสตรีด

2.ปีนังฮิลล์ (ยังไม่รวมค่าเข้าชม 30 RM)

3.เมืองใหม่ปุตราจาย่า

4.สะพานสะโลมากัวลาลัมเปอร์

5.ตึกปิโตนัส

6.เมอร์เดก้าแสควร์

7.พระราชวัง

8.วัดถ้ำบาตู

9.Genting Sky way

10.เก็นติ้งไฮแลนด์

 

วันแรก

หาดใหญ่-ด่านสะเดา-ปีนังฮิลล์-ปีนังอาร์ตสตรีด-กัวลาลัมเปอร์

05.00 น.

รับคณะที่จุดนัดพบในหาดใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ ด่านสะเดา

06.00 น.

ผ่านด่านสะเดา ทั้งฝั่งไทยและมาเลเซีย จากนั้นแวะจุดทานอาหารเช้า และให้ท่านเข้าห้องน้ำ ตามอัธยาศัย เสร็จแล้ว เดินทางต่อสู่ เส้นทางไปรัฐปีนังประเทศมาเลเซีย

 

ข้ามสะพานปีนังสู่ เมืองจอร์ททาวน์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าของประเทศมาเลเซีย คนไทยรู้จักในนาม เกาะหมาก

 

เที่ยวชม
1.ปีนังฮิลล์ (ยังไม่รวมค่าขึ้นรถไฟ 30 RM) กรณีท่านขึ้นไปด้านบนก็ได้เห็นวิวเมืองปีนัง แต่สำหรับท่านไม่ขึ้นชมวิวก็สามารถถ่ายรูปบริเวณสถานีปีนังฮิลล์ได้ครับ
2.เที่ยวชมย่าน ปีนังอาร์ตสตรีด ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่า มีร้านกาแฟ ตึกเก่าๆตกแต่งสวยงาม และรูปวาดตามมุมตึกให้ท่านได้ถ่ายรูปกันอย่างเพลิดเพลิน

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (1)

จากนั้น

เดินทางต่อสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย

เมื่อ

เดินทางถึง กัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านเที่ยวจุดต่างๆ ดังนี้

 

1.ปุตราจายา เป็นเมืองใหม่ของประเทศมาเลเซีย ให้ท่านชมตรงศูนย์กลางของเมืองนี้ที่ มัสยิดสีชมพู และมีอาคารรัฐสภา อาคารต่างๆ รวมทั้งทะเลสาบที่มีสะพานแขวนสวยงามให้ท่านได้ถ่ายรูปกัน
2.ตึกแฝดปิโตนัส เป็นตึกคู่ที่เป็นสัญญาลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปกันบริเวณนี้ตลอดเวลาทั้งวันและตอนเย็นๆ
3.สะพานสะโลมา เป็นสะพานข้ามถนนตั้งอยู่ในกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งตอนกลางคืนจะเปิดไฟให้นักท่องเที่ยวชมและถ่ายรูปกันอย่างเพลิดเพลิน

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)

พัก

พาคณะเข้าพัก ณ IBIS HOTEL KL หรือ ระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง

เมอร์เดก้าแสควร์-พระราชวัง-วัดบาตู-เคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง-เก็นติ้งไฮแลนด์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.00 น.

พาคณะเดินทางสู่ ลานเมอร์เดก้า หรือลานประกาศอิสรภาพของชาวมาเลเซีย ที่นี่ มีเสาธงที่เคยสูงที่สุดในโลก และสนามกลางของประเทศมาเลเซีย ซึ่งริมถนนมีอาคารอับดุลซามะห์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมาเลเวียในย่านนี้

จากนั้น

พาท่านเดินทางสู่ พระราชวังอีสต้าน่าเนการ่า เป็นพระราชวังหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นที่ประทับของ พระราชาธิบดีฯ ของประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถถ่ายรูปได้บริเวณด้านหน้าของพระราชวัง

จากนั้น

เดินทางสู่ วัดถ้ำบาตู ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกับพระราชวังอีสต้าน่าเนการ่า เป็นเขาหินปูนที่ภายในมีถ้ำและเทวาลัย จุดเด่นของที่นี่มี บันไดทางขึ้นเข้าสู่ถ้ำบาตูและเทวรูปพระขันธกุมาร เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ขึ้นเก็นติ้งไฮแลนด์

 

พาคณะนังเคเบิ้ลคาร์ หรือ ที่เรียกกันว่า Awana Sky Way ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์ขึ้นเก็นติ้งไอแลนด์ หลังจากซื้อตั๋วขึ้นไปจะใช้เวลานั่งบนเคเบิ้ลคาร์ประมาณ 15 นาที เมื่อไปถึงสถานีปลายทางบนเก็นติ้งก็จะพาคณะเดินไปยัง จุดเช็คอินรับกุญแจห้องพักของ First World Hotel

 

หลังจากที่ท่านได้เก็บสัมภาระในห้องพักแล้ว เจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์ก็จะพาท่านเดินเซอร์เวย์บนเก็นติ้งว่ามีอะไรบ้าง แนะนำว่าอะไรอยู่ตรงไหน จากนั้นก็ปล่อยให้ท่านพักผ่อนและเที่ยวบนเก็นติ้งได้ตามอัธยาศัย

อาหาร

สำหรับอาหารเที่ยง และค่ำ เพื่อความสะดวกในการเที่ยวบนเก็นติ้ง ให้ท่านทานเองได้ตามอัธยาศัย (เจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์ช่วยเหลือหน้างานได้)

 

วันที่สาม

เก็นติ้งไฮแลนด์- Design Village Outlet Mall-ด่านสะเดา-หาดใหญ่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

จากนั้น

ให้อิสระพักผ่อนบนเก็นติ้ง รับบรรยากาศเย็นๆ บนเก็นติ้งและกิจกรรมต่างๆ มากมาย

10.30 น.

ทุกท่านมาพร้อมกันที่จุดนัดพบ จากนั้นนั่งเคเบิ้ลคาร์ลงจากเก็นติ้งไฮแลนด์

เมื่อ

ถึง สถานีปลายทาง เจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์พาคณะนั่งรถเพื่อเดินทางกลับสู่ ด่านสะเดา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)

แวะ

ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ Design Village Outlet Mall ซึ่งมีร้านค้าทั้งของกินและของใช้มากมาย จากนั้นเดินทางต่อสู่ด่านสะเดาผ่านด่านมาเลเซียและด่านไทย

19.00 น.

ส่งคณะที่หาดใหญ่ หรือสนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อม ความประทับใจ

 

 

 

 

 

ทัวร์มาเลเซียรวมตั๋วเครื่องบิน
รหัสทัวร์:: เที่ยวปีนัง..สุดปัง
สูดธรรมชาติ สัมผัสอากาศหนาว ณ คาเมร่อนไฮแลนด์ นั่งกระเช้า ชมหมอกหนา เสี่ยงโชคคาสิโน 4 วัน 3 คืน
ปีนัง คาเมร่อน เก็นติ้ง

 

 

รหัสทัวร์ MBVZ01
เที่ยวปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน รวมตั๋วเครื่องบิน
เดือนมิถุนายน 65
ทัวร์เบตง ปีนัง 3วัน 2คืน ลุยเบตง ทะเลหมอกสกายวอร์คอัยเยอร์เวง เยือนปีนัง ไข่มุกแห่งตะวันออก จอร์จทาวน์ เมืองมรดกโลก เดินทางโดยสายการบินViet Jet Air สู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่

 
รหัสทัวร์ PEN01
ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย เบตง 3 วัน 2 คืน
เดือน มิ.ย.-ต.ค. 2565

 

 

 

 

 

รหัสทัวร์:: Cozy
ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน บินตรงสุวรรณภูมิ

เที่ยวเก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา

1 เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว 2.เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND 3.สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE 4.ชมเมือง PUTRAJAYA อัพเดตสถานที่เที่ยวใหม่ สวน CHINESE-MALAYSIA FRIENDSHIP GARDEN 5.เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ 6. ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER ช้อปปิ้งห้างสุดหรู KLCC SURIA 7. พักที่เก็นติ้ง 1 คืน / กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน 8. ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน 9. แจกน้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

เดินทาง ก.ค.- ต.ค. 2565
 
รหัสทัวร์::MUNZ MALAYSIA
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
บินตรงสุวรรณภูมิ
พักบนเก็นติ้ง 1 คืน พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
1. พาเที่ยวสวนสนุกระดับโลก กลางสายหมอก GENTING SKY WORLD THEME PARK (ชำระค่าบัตรเพิ่มเติม) 2. เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว 3. เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND 4. สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE 5. ชมเมือง PUTRAJAYA อัพเดตสถานที่เที่ยวใหม่ สวน CHINESE-MALAYSIA FRIENDSHIP GARDEN 6. เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ 7. ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER ช้อปปิ้งห้างสุดหรู KLCC SURIA 8. พักที่เก็นติ้ง 1 คืน / กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน 9. ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน 10. แจกน้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

เดินทาง ก.ค.- ธ.ค. 2565
รหัสทัวร์:: SPHZ-M3
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน รวมตั๋วเครื่องบินแล้ว
1. สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ เที่ยวน้ำตกอีสกานด้า , ตลาดเช้า ไร่ชา Green view Garden 2.เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว 3. เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND 4. สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE 5. ชมเมือง PUTRAJAYA มัสยิดสีชมพู 6. เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER 7. ไฮไลท์พิเศษ!!!! นำท่านล่องเรือชมแม่น้ำมะละกา 8. พักที่ คาเมร่อน 1 คืน / เก็นติ้ง 1 คืน / มะละกา 1 คืน 9. ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน และสุกี้หม้อไฟที่คาเมร่อน 10. แจกน้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

เดินทาง ก.ค.-ธ.ค. 2565

 

 

โปรโมชั่นทัวร์สิงคโปร์เดินทางด้วยรถ
รหัสทัวร์:: TSN-SPML1
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน

เจาะลึกสิงคโปร์+มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน ทริปนี้เราจัดให้สำหรับท่านที่ต้องการเที่ยว
ทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์แบบครบ คือ
พักที่ยะโฮร์บาห์รู 2 คืน ซึ่งเป็นเมืองชายแดนระหว่าง
ประเทศมาเลเซียกับประเทศสิงคโปร์ พักที่ปีนัง 1 คืน ซึ่งเป็นเมืองเก่ามีประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน และพักที่เมืองหลวงของมาเลเซียอีก 1 คืน คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์
รหัสทัวร์:: TSN-SPML2
ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ เดินทางโดยรถจากหาดใหญ่ พักที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย 1 คืน และพักที่ชายแดนมาเลเซีย สิงคโปร์ 2 คืน เข้าไปเที่ยวสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลเต็มที่ 1 วัน แวะเที่ยวมะละกาเมืองมรดกโลก และขากลับช้อปปิ้งจุใจที่ Design Village Outlet Mall

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML3
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ เริ่มหาดใหญ่ พักที่ ยะโฮบารูทั้ง 3 คืน จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรม:: 1.ยะโฮบารู เป็นเมืองชายแดนระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย 2.สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล (Optional Tour ) ซื้อเพิ่ม 1,990 บาท 3.มาริน่าเบย์แซน ตึกรูปเรือกลางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4.การเด้นบายเดอะเบย์ สวนดอกไม้และต้นไม้มาจากทั่วโลก 5.เมอร์ไลอ้อน เป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ 6.ออร์ชาร์ต ถนนเศรษฐกิจ ของประเทศสิงคโปร์ 7.มะละกา เมืองมรดกโลกของประเทศมาเลเซีย

 

 

โปรโมชั่นทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ
รหัสทัวร์:: SPHZ-M5
โปรโมชั่น ทัวร์มาเลเซียและสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน บินเข้ามาเลเซีย บินออกจากสิงคโปร์
พักเก็นติ้ง 1 คืน พักมะละกา 1 คืน พักสิงคโปร์ 1 คืน
เก็บค่าทิปเพิ่ม 1,500 ขาทต่อท่าน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้ :: เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND ชมเมือง PUTRAJAYA มัสยิดสีชมพู เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ซื้อบัตรเพิ่ม) รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

 

 

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง ปีนัง 3 วัน 2 คืน
รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย
โปรโมชั่นทัวร์ปีใหม่

 

 

 

ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูกที่สุด ปี 2566
เที่ยวสิงคโปร์กับเที่ยวสนุกทัวร์ จองแพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ แบบจอยกรุ๊ป ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูกที่สุด จองง่าย เดินทางพร้อมกันหลายๆบริษัท จองกับเที่ยวสนุกทัวร์ได้ราคาพิเศษ

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-02
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
-จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร)
-ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ”ไฉ่ ซิ้ง เอี้ย” ที่ วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple)
-ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
-สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
-ล่องเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณ์
ราคาถูกสุด 17,999 บาท
เดินทางสอบถาม
ดูรายละเอียดทัวร์สิงคโปร์นี้เพิ่ม

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-05
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
- ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
-สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
- ช้อปปิ้ง Marina Bay Sand และ Orchard Road
- FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
-ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม
-เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
ราคาถูกสุด 21,999 บาท
เดินทาง สอบถาม
ดูรายละเอียดทัวร์สิงคโปร์นี้เพิ่ม

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-04
เที่ยวสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สุดคุ้ม
-ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
- สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
-FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก -ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม -เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
ราคาถูกสุด 17,999 บาท
เดินทาง สอบถาม

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เกาะลังกาวี แพ็คเกจทัวร์ลังกาวี ราคาถูกที่สุด ปี 2566
เที่ยวเกาะลังกาวี จองแพ็คเกจทัวร์ลังกาวีกับ เที่ยวสนุกทัวร์ เป็นผู้ให็บริการนำเที่ยวเกาะลังกาวีโดยตรง มั่นใจเราให้บริการทัวร์ลังกาวีตรงไม่ส่งต่อให้คนอื่นๆ

 

รหัสทัวร์ TSN-LW01
ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน จัดเต็ม เที่ยวครบ
ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี Langkawi Skyway ชมสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ช้อปปิ้งย่านตลาดกั๊วลังกาวี

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

รหัสทัวร์ TSN-LW02
ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน จัดเต็ม เที่ยวครบ
เล่นสวนน้ำสแปลช เอาต์ วอเตอร์ (Splash Out Water Theme Park) ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ชมสุสานพระนางมัสสุหรี หาดทรายดำ พิพิธภัณฑ์ ดร. มหาธีร์

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

รหัสทัวร์ TSN-LW03
 
 

 

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

รหัสทัวร์ TSN-LW04
 
 

 

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์พีพี
ทัวร์กระบี่
เช่าเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ
ล่องเรือยอร์ชหลีเป๊ะ
จองเรือไปหลีเป๊ะ
รถตู้รับส่งไปหลีเป๊ะ
ทัวร์ลังกาวี
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ใบอนุญาต 41/00335
Line ID:: @teawsanooktour
Tel:: 0853840228 , 0814155955
 
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ตุรกี