ทัวร์เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน เที่ยวมาเลเซีย ปี2565 โปรโมชั่นตรงจากทัวร์มาเลเซีย

แพ็คเกจทัวร์มาเลเซียปี2565 พาเที่ยวเก็นติ้งไฮแลนด์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ พานั่งเคเบิ้ลคาร์ Genting SkyWorlds Theme Park สวนสนุกเก็นติ้ง

 

 

เที่ยวเก็นติ้ง มาเลเซีย โปรโมชั่นทัวร์มาเลเซียปี2565 พักกัวลาลัมเปอร์ 2 คืน

เที่ยวมาเลเซียปี2022 พาเที่ยวเมืองใหม่ปุตราจาย่า กรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์เดก้า สแควร์ ห้าง KLCC จองทริปเที่ยวเก็นติ้ง 3 วัน 2 คืนราคาถูก

 

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ จองกับเที่ยวสนุกทัวร์ได้ราคาถูกที่สุด

เจ้าหลักพาเที่ยวมาเลเซีย มีบริการรับจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ สนามบินหาดใหญ่ หรือ สนามบินปีนังพาเที่ยวทุกพื้นที่ในประเทศมาเลเซีย

 

 

รหัสทัวร์ :: TSN-ML29

ทัวร์เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน พักที่กัวลาฯ ทั้ง 2 คืน

จุดไฮไลท์ของทริปนี้::

1.เมืองใหม่ปุตราจาย่า

2.พระราชวังอีสต้าน่า

3.วัดถ้ำบาตู

4.ตึกแฝดปิโตนัส

5.ห้าง KLCC

6.เมอร์เดก้าสแควร์

7.Awana Skyway

8.Saloma Link

9.เก็นติ้งไฮแลนด์

10.Genting Skyworlds Theme Park (สวนสนุกกลางแจ้งระดับโลก)

11.Skytropolis Funland (สวนสนุกในร่มระดับโลก)

12. Design Village Outlet Mall

ระยะทางจากเก็นติ้ง ไป กัวลาลัมเปอร์ 45 กิโลเมตร

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก หาดใหญ่-ปุตราจายา-เมอร์เดก้าสแควร์-KLCC-ตึกปิโตนัส
06.00 น. รับท่านที่หาดใหญ่ หรือสนามบินหาดใหญ่จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ด่านสะเดาและผ่านด่านบูกิตคายูฮิตำ ฝั่งมาเลเซีย จากนั้นนั่งรถสู่เมื่องหลวงของประเทศมาเลเซีย ระยะทาง 444 กิโลมเมตร ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำ ณ จุด Car Park ซึ่งเป็นแหล่งรวมอาหารและของทานเล่น พร้อมห้องน้ำสะอาด และมีห้องละหมาดสำหรับพี่น้องมุสลิมด้วยครับ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
จากนั้น เดินทางถึง ปุตราจายา เป็นเมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีจุดเด่นที่สะพานข้ามทะเลสาบ เป็นสะพานแขวน และมีมัสยิดสีชมพูเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ และนอกจากนี้ยังมี อาคารรัฐสภาโดมสีเขียว และอาคารของกระทรวงต่างๆของประเทศมาเลเซียก็ตั้งอยู่ที่นี่ จุดถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาดคือ หน้ามัสยิดสีชมพูและมีเสาธงประจำรัฐของมาเลเซียด้วย
จากนั้น พาคณะเดินทางสู่เมืองหลวงของประเทศมาเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ แวะถ่ายรูปที่อาคารอับดุลซามัสที่ลานเมอร์เดก้าสแควร์ ที่นี่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซียเนื่องจากเป็นสถานที่ เฉลิมฉลอง ครั้งที่ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชมาจากอังกฤษ และปัจจุบันกลายเป็นสถานที่จัดงานรื่นเริงต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย
จากนั้น พาคณะเดินทางสู่ จุดถ่ายรูปกับตึกแฝดปิโตนัส ซึ่งเป็นตึกที่สร้างชื่อเสียให้กับชาวมาเลเซียทำให้ต่างชาติรู้จักประเทศมาเลเซียเป็นอย่างดี เพราะตึกนี้เคยเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกที่มีความสูงถึง 452 เมตร และสูงถึง 88 ชั้น ซึ่งมีชั้น 42 ที่มีสะพานเชื่อมต่อกันทำให้มองวิวลงมาสวยงามเห็นกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ทั้งเมือง
  ให้ท่านมีเวลาในการเดินชม ห้างซูเรีย หรือ KLCC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตึกปิโตนัสที่นี่ถือเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย
และมีสินค้าแบนด์แนมและสินค้าอื่นๆ มากมาย ที่ห้างนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามเทศกาลเพื่อสร้างความเพลิดเพลินในการเที่ยวชมอยู่เรื่อยๆ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)
พัก เข้าพัก ณ IBIS KL HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์- Awana Skyway-เก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น. พาคณะเดินทางสู่เก็นติ้งไฮแลนด์แต่เช้า
เมื่อ เดินทางถึงสถานี Awana Skyway เป็นเคเบิ้ลคาร์ขึ้นเก็นติ้ง เราจะได้สัมผัสทะเลหมอกของเก็นติ้งใช้เวลานั่งเคเบิ้ลคาร์ประมาณ 15 นาที
ถึง

เก็นติ้งไฮแลนด์ไกด์แนะนำท่านถึงจุดท่องเที่ยวต่างๆ บนเก็นติ้งก่อนที่จะให้ท่านอิสระท่องเที่ยวบนเก็นติ้งอย่างเต็มที่ ซึ่งมีจุดท่องเที่ยวต่างๆ ดังนี้

1.Genting SkyWorld Theme Park เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง (Out Door) ยังไม่รวมค่าตั๋วในทัวร์

2.Skytropolis (Indoor Theme Park) เป็นสวนสนุกในร่ม ยังไม่รวมค่าตั๋วในทัวร์

3. ชั้น Genting Grand Vision City Video games park

4. ชั้น Fist World Plaza

5.ชั้น1 First World Plaza มี The VOID Star Wars Secrets of the Empire

6.ชั้น2 First World Plaza มี BIGTOP Video Games Park, Snow World

7.ชั้น3 First World Plaza มี Genting Bowl

8.ชั้น4 Sky Avenue มี 4D Trick Art Museum , Zombie Outbreak, The Ripley”s Believe it or Not

หมายเหตุ:: ทุกค่าเข้าชมหรือเครื่องเล่นยังไม่รวมในราคาทัวร์

อาหาร อาหารเที่ยงและอาหารเย็น ให้ทุกท่านรับประทานเองบนเก็นติ้ง ซึ่งมีร้านอาหาร ฟู้ดคอร์ท มีให้เลือกทานได้หลายแบบ เชิญท่านทานเองตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกและต่อเนื่องในการเที่ยวเก็นติ้ง
17.00 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเตรียมตัวนั่งเคเบิ้ลคาร์ลงจากเก็นติ้ง และนั่งรถกลับไปยังโรงแรมที่พัก
พัก เข้าพักที่ IBIS HOTEL KL หรือเทียบเท่าเช่นเดิม

วันที่สาม Saloma Link -พระราชวัง-วัดถ้ำบาตู- Design Village Outlet Mall-หาดใหญ่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
08.00 น. พาทุกท่านไปถ่ายรูปจุดเช็คอินใหม่ของประเทศมาเลเซียที่ สะพานซาโลมา ตั้งอยู่ใกล้กับตึกปิโตนัสและห้างเคแอลซีซี เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะไปช้อปปิ้งซื้อช็อกโกแลตที่ โรงงานช็อกโกแลตโดยตรง ซึ่งเป็นเกรดดีที่สุดในประเทศมาเลเซีย เชิญชิมก่อนซื้อ
จากนั้น พาทุกท่านเดินทางสู่ ด้านหน้าพระราชวังอีสต้าน่าเนการ่า เป็นพระราชวังหลวงของประเทศมาเลเซีย เป็นพระราชวังแห่งชาติมาเลเซีย ที่ประทับของกษัตริย์ Yang di Pertuan Agong แม้จะไม่เปิดให้เข้าชมภายใน แต่ด้านหน้าของพระราชวังที่มีทัศนียภาพสวยงามบริเวณเนินเขา Bukit Petaling มองเห็นแม่น้ำ Klang ก็นับเป็นจุดถ่ายภาพที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย
แวะ วัดถ้ำบาตู เป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย และชาวฮินดูในมาเลเซียนิยมมาประกอบพิธีกรรมต่างๆที่สำคัญกันที่วัดแห่งนี้ ถ้ำบาตู (Batu Caves) เป็นถ้ำหินปูนที่ก่อตัวมานานกว่า 400 ล้านปีก่อน ประกอบไปด้วยถ้ำขนาดใหญ่ 3 แห่งหลักและถ้ำขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่ง ในถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดเป็นที่ตั้งของวัดและศาลเจ้าฮินดูอายุกว่า 100 ปี ภายใต้หลังคาโค้งสูง 100 เมตร ที่เชิงเขาบาตูมีอีก 2 ถ้ำที่เก็บรักษาภาพวาดและรูปปั้นฮินดูจำนวนมาก จุดที่โดดเด่นของถ้ำบาตูคือ รูปปั้นขันธกุมารขนาดใหญ่บริเวณหน้าทางเข้าวัด และบันไดหลากสี 272 ขั้น จากชั้นบนของบันได นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองได้อย่างชัดเจน ภายในถ้ำมีศาลเจ้าที่ประดิษฐานรูปปั้นเทพเจ้า และการจัดแสดงประติมากรรมตามความเชื่อของศาสนาฮินดู
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)
บ่าย พาท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
แวะ เลือกซื้อของฝากที่ Design Village Outlet Mall เป็นเอาร์ทเล็ทขนาดใหญ่ของมาเลเซียถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2016 ด้วยเนื้อที่ว่า 37,161 ตารางเมตร ท่านจะได้พบกับสินค้าแบรด์เนมต่างๆ มากมาย ที่ลดสูงสุดถึง 70% ตลอดทั้งปี
18.00 น. เดินทางถึงด่านบูกิตคายูฮิตำและผ่านด่านสะเดาของไทย จากนั้นพาท่านเดินทางสู่หาดใหญ่ต่อไป
19.00 น. พาทุกท่านเดินทางถึงหาดใหญ่ หรือสนามบินหาดใหญ่ และอำลาคณะต่อไป

 

ราคาต่อท่าน

 

หมายเหตุ::

 

ราคาที่เห็นรวมแล้วดังนี้

1.ค่ารถตู้ หรือ รถบัสมาเลเซียนำเที่ยวตามโปรแกรม
2.ค่าที่พัก 2 คืน ที่ IBIS KOTEL KL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
3.ค่าอาหาร 5 มื้อ
4.ค่าไกด์นำเที่ยวกรณีคณะ 30 ท่าน ขึ้นไป แต่กรณีคณะมาถึง 30 ท่าน ใช้ Driver Guide ในการนำเที่ยว
5.ค่าประกันการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
6.ค่าเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้งไฮแลนด์ Awana Skyway
7.ค่าน้ำดื่มแจกวันละ 1 ขวดต่อท่าน

 

ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่รวม

1.ค่าอาหารเที่ยงและอาหารค่ำ วันที่ 2
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการ
3.ค่าเครื่องเล่นและสวนสนุกบนเก็นติ้ง
4.ค่าเซอร์ชาร์ตห้องพักกรณีโรงแรมเปลี่ยนแปลงราคาห้องพักใหม่ตามเทศกาล

 

 

 

 

โปรโมชั่นทัวร์มาเลเซีย ปี2565

 

รหัสทัวร์ TSN-ML10
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย - ตึกปิโตนัส-เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยวมาเลเซียก่อนใครๆ............ไปกับเที่ยวสนุกทัวร์

วันแรก หาดใหญ่-แวะอลอสตาร์-ปุตราจาย่า-ตึกปิโตนัส
วันที่สอง พระราชวังอิสต้าน่าเนการ่า – ถ้ำบาตูเค็ป – เก็นติ้งไฮแลนด์
วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ – เมอร์เดก้าแสควร – ดิวตี้ฟรีจังโหลน – หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 4,888 บาท (กรุ๊ป 5-6 ท่าน)

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML16
ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน อาหาร 5 มื้อ
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
ราคาทัวร์รวมแล้วดังนี้ ::
1.ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตลอดทริป
2.ค่าอาหาร 5 มื้อรวมมื้อเช้าที่โรงแรมแล้ว
3.ค่าที่พัก 2 คืน 4.แจ้งน้ำดื่ม วันละ 1 ขวดต่อท่าน
5.ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1 ล้านบาท
6.ค่าขึ้น Sky Way ที่เก็นติ้ง ประมาณเที่ยวละ 18 RM
ราคาถูกที่สุด 4,500 บาท (กรุ๊ป 10 ท่าน)

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML15
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักเก็นติ้ง 1 คืน พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting
ราคาถูกที่สุด 4,250 บาท (6- 40 ท่าน)

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML14
ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน อาหาร 5 มื้อ
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
รวมค่าเข้าชมสวนลาเวนเดอร์ 15 RM แล้ว
รวมค่าเข้าชมไร่ชาบารัต 3 RM แล้ว
รวมค่าขึ้น-ลง กระเช้าไฟฟ้าที่เก็นติ้งแล้ว Awana Genting Skyway 18 RM
ราคาถูกที่สุด 4,466 บาท (6- 40 ท่าน)

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML12
ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์-Genting Skyway-ตึกปิโตนัส
วันแรก หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-ห้าง KLCC-เมอร์เดก้าสแควร์-สะพานซาโลมา
วันที่สอง พระราชวังอีสต้าน่า-วัดถ้ำบาตู-กระเช้าเก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง (Genting Skyworld Theme Park / Skytropolis Funland)
วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์-ร้านช็อคโกแลต-เมืองใหม่ปุตราจายา-ด่านจังโหลน-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 6,500 บาท (6- 40 ท่าน)

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML11
ทัวร์ปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
พักที่ปีนัง 1 คืน และพักที่คาเมร่อน 1 คืน
วันแรก หาดใหญ่ สะเดา ปีนัง วัดเก็กล็อกซี่ – ปีนังอาร์ตสตรีด
วันที่สอง ปีนัง คาเมร่อนไฮแลนด์ สวนลาเวนเดอร์ ไร่ชา ตลาดเย็น
วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์ ตลาดเช้า สวนกระบองเพชร สวนสตอเบอร์รี่ หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 5,150 บาท (6- 40 ท่าน)

 

 

 

โปรโมชั่นทัวร์มาเลเซียราคาถูกที่สุด ปี2565

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML01
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 2 คืน
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่หรือในตัวเมืองหาดใหญ่
จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรมนี้
- กรุงกัวลาลัมเปอร์-เมอร์เดก้าสแควร์-ตึกปิโตนัส-เมืองใหม่ปุตราจายา-เก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้งนี้เพิ่ม

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML02
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
พักที่เก็นติ้ง 1 คืน และพักที่คาเมร่อน 1 คืน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ และคาเมร่อนชมไร่ชา ทานสตรีมโบ๊ทที่คาเมร่อน
รับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ หรือรับส่งที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML03
ทัวร์เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
พักเก็นติ้ง 1 คืน และพักที่กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน

วันแรกรับที่หาดใหญ่หรือสนามบินกัวลาลัมเปอร
์จากนั้นเดินทางตรงสู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์
วันที่สองพักผ่อนหรือเข้าสวนสนุก
ที่เก็นติ้งไฮแลนด์เต็มวัน
วันที่สามลงมาเที่ยวกัวลาลัมเปอร์
และเดินทางกลับสนามบิน

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้งนี้เพิ่ม
รหัสทัวร์:: TSN-ML04
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ปีนัง คาเมร่อน เก็นติ้ง
พักเมืองละ 1 คืน เที่ยวแบบเจาะลึกครบทุกไฮไลท์เที่ยวมาเลเซีย

เที่ยวปีนังฮิลล์ ชมป้อมปืนคอนวอลิส ชมวันไทยในปีนัง

พาเที่ยวชมเมืองใหม่ปุตราจายา ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส ชมวัดถ้ำบาตู ไปขึ้นเคเบิ้ลคาร์และพักผ่อนบนส่วนสนุกเก็นติ้ง

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML05
แพ็คเกจทัวร์เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน
รับคณะที่สนามบินหาดใหญ่หรือ
สนามบินกัวลาลัมเปอร์พาเที่ยวเก็นติ้ง
เมืองในหมอกของประเทศมาเลเซีย ชมตึกแฝดปิโตนัส ชมเมืองใหม่ปุตราจาย่า

 

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้งนี้เพิ่ม

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML06
เที่ยวปีนัง 2 วัน 1 คืน ขึ้นปีนังฮิลล์ ชมวัดวัดเก็กล็อกซี่
พาเที่ยวมาเลเซียแบบเจาะลึกกับเที่ยวสนุกทัวร
์ผู้นำเที่ยวประเทศมาเลเซียตัวจริง ชมป้อมปืนคอนวอลิส ชมวัดไทย วัดพม่า

 

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML07
ทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน พักโรงแรมในปีนัง

พาเที่ยวปีนัง 3 วันเที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ของเมืองปีนัง ชม วัฒนธรรม อาหารการกิน ที่เที่ยว สถานที่ทางประวัติศาสตร์ของปีนังอันยาวนาน

สามารถรับที่สนามบินหาดใหญ่ สนามบินปีนัง หรือสนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML08
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
พักในเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ทั้ง 2 คืน เที่ยววัดถ้ำบาตูเคป เมอร์เดก้าสแควร์ ชมตึกแฝดปิโตนัส ช้อปปิ้งห้างซูเรีย และไปเที่ยวเก็นติ้ง 1 วันกลับมาพักที่กัวลาลัมเปอร์

 

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน แบบเจาะลึก
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน MERLION
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน มีอิสระด้วย 1 วัน
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รวมบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยว 2 สวนสนุก
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน GARDEN BY THE BAY
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เริ่มจากสนามบินหาดใหญ่
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้งกรุ๊ปส่วนตัว 4-6 ท่าน
เที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปครอบครัว
ทัวร์อิโปห์ คาเมร่อนไฮแลนด์ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

 

 

โปรแกรมเที่ยวปีนัง มะละกา 3 วัน 2 คืน
เที่ยวคาเมร่อนไฮแลนด์ เบตง 3 วัน 2 คืน
คาเมร่อนไฮแลนด์ 2 วัน 1 คืน เริ่มที่หาดใหญ่
เที่ยวสิงคโปร์ คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน
เที่ยวปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ปีนัง เก็นติ้งไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซียจากเชียงใหม่
ทัวร์หาดใหญ่ เก็นติ้ง สิงคโปร์
ปีนัง คาเมร่อน
เจาะลึกปีนัง 3 วัน 2 คืน
ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง
ปีันัง เบตง
ปีนัง คาเมร่อน
เที่ยวสิงคโปร 3 คืน 4 วัน
สิงคโปร์ มาเลเซีย 3 คืน 4 วัน
สิงคโปร 4 วัน 3 คืน
เที่ยวสิงคโปร มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

• พระราชวังเนการา

• ตลาดกัวฮ์

 

รหัสทัวร์ TSN-ML17
ทัวร์ปีนัง 1 วัน ราคาถูกที่สุด 899 บาท
จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรมทัวร์ปีนังนี้
1.ปีนังฮิลล์
2.ปีนังอาร์ตสตรีด
3.ป้อมปืนคอนวอลิส
4.วัดไทย+วัดพม่า
5.วัด Kek Lok Si
6.ช้อปปิ้งห้างดัง

----------------------------------------

 

 

ทัวร์มาเลเซียรวมตั๋วเครื่องบิน
รหัสทัวร์:: เที่ยวปีนัง..สุดปัง
สูดธรรมชาติ สัมผัสอากาศหนาว ณ คาเมร่อนไฮแลนด์ นั่งกระเช้า ชมหมอกหนา เสี่ยงโชคคาสิโน 4 วัน 3 คืน
ปีนัง คาเมร่อน เก็นติ้ง

 

 

รหัสทัวร์ MBVZ01
เที่ยวปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน รวมตั๋วเครื่องบิน
เดือนมิถุนายน 65
ทัวร์เบตง ปีนัง 3วัน 2คืน ลุยเบตง ทะเลหมอกสกายวอร์คอัยเยอร์เวง เยือนปีนัง ไข่มุกแห่งตะวันออก จอร์จทาวน์ เมืองมรดกโลก เดินทางโดยสายการบินViet Jet Air สู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่

 
รหัสทัวร์ PEN01
ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย เบตง 3 วัน 2 คืน
เดือน มิ.ย.-ต.ค. 2565

 

 

 

 

 

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง ปีนัง 3 วัน 2 คืน
รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย

 

 

 

ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูกที่สุด ปี 2565-2566
เที่ยวสิงคโปร์กับเที่ยวสนุกทัวร์ จองแพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ แบบจอยกรุ๊ป ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูกที่สุด จองง่าย เดินทางพร้อมกันหลายๆบริษัท จองกับเที่ยวสนุกทัวร์ได้ราคาพิเศษ

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-02
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
-จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร)
-ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ”ไฉ่ ซิ้ง เอี้ย” ที่ วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple)
-ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
-สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
-ล่องเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณ์
ราคาถูกสุด 17,999 บาท
เดินทาง มี.ค.-ก.ค. 2565
ดูรายละเอียดทัวร์สิงคโปร์นี้เพิ่ม

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-05
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
- ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
-สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
- ช้อปปิ้ง Marina Bay Sand และ Orchard Road
- FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
-ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม
-เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
ราคาถูกสุด 21,999 บาท
เดินทาง มี.ค.-ก.ค. 2565
ดูรายละเอียดทัวร์สิงคโปร์นี้เพิ่ม

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

รหัสทัวร์:: SPHZ-04
เที่ยวสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สุดคุ้ม
-ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
- สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
-FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก -ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม -เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
ราคาถูกสุด 17,999 บาท
เดินทาง มี.ค.-ก.ค. 2565

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ทัวร์เกาะลังกาวี แพ็คเกจทัวร์ลังกาวี ราคาถูกที่สุด ปี 2565-2566
เที่ยวเกาะลังกาวี จองแพ็คเกจทัวร์ลังกาวีกับ เที่ยวสนุกทัวร์ เป็นผู้ให็บริการนำเที่ยวเกาะลังกาวีโดยตรง มั่นใจเราให้บริการทัวร์ลังกาวีตรงไม่ส่งต่อให้คนอื่นๆ

 

รหัสทัวร์ TSN-LW01
ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน จัดเต็ม เที่ยวครบ
ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี Langkawi Skyway ชมสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ช้อปปิ้งย่านตลาดกั๊วลังกาวี

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

รหัสทัวร์ TSN-LW02
ทัวร์ลังกาวี 3 วัน 2 คืน จัดเต็ม เที่ยวครบ
เล่นสวนน้ำสแปลช เอาต์ วอเตอร์ (Splash Out Water Theme Park) ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ชมสุสานพระนางมัสสุหรี หาดทรายดำ พิพิธภัณฑ์ ดร. มหาธีร์

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

รหัสทัวร์ TSN-LW03
 
 

 

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

รหัสทัวร์ TSN-LW04
 
 

 

โหลดดูรายละเอียดทัวร์ลังกาวรนี้

สอบถามทางไลน์กดตรงสีเขียวๆ เลยจ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์พีพี
ทัวร์กระบี่
เช่าเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ
ล่องเรือยอร์ชหลีเป๊ะ
จองเรือไปหลีเป๊ะ
รถตู้รับส่งไปหลีเป๊ะ
ทัวร์ลังกาวี
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ใบอนุญาต 41/00335
Line ID:: @teawsanooktour
Tel:: 0853840228 , 0814155955
 
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ตุรกี