ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน ทัวร์มาเลเซีย 2 วัน 1 คืน ทัวร์มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย

 

ทัวร์ปีนังบินตรง แพ็คเกจเที่ยวปีนังบินตรงจากกรุงเทพ เช่ารถพาเที่ยวปีนัง

แพลนเที่ยวปีนัง มาเลเซียโดยบินตรงจากดอนเมืองไปปีนังและขากลับเดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ไปดอนเมือง รถนำเที่ยวปีนัง ส่วนตัวเดินทางได้ทุกวัน

 

แพ็คเกจเที่ยวปีนังบินตรงจากดอนเมือง เที่ยวมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว

แพ็คเกจมาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน บินตรงจากดอนเมือง และบินกลับจากกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวซิตี้ทัวร์ในกัวลาลัมเปอร์และปุตราจายาด้วย

หน้าแรก ทัวร์เก็นติ้ง ทัวร์ปีนัง ทัวร์มะละกา ทัวร์ลังกาวี ทัวร์ยะโฮบารู ทัวร์สิงคโปร์ 

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML50

บินตรงดอนเมืองไปปีนัง ทัวร์ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน เที่ยวปีนังบินตรง พักปีนัง 1 คืน พักคาเมร่อน 1 คืน และพักเก็นติ้ง 1 คืน

เที่ยวสนุกทัวร์ฯ คือผู้นำเที่ยวปีนัง มาเลเซียโดยตรง ไม่ส่งต่อให้บริษัทอื่นๆ ทำต่อให้ แนะนำที่กิน ที่เที่ยว และที่พักใหม่ๆ บริการตั๋วเครื่องบินพร้อมทัวร์มาเลเซียราคาถูกที่สุด

ไม่พลาดเมนู:: สตรีมโบ๊ทคาเมร่อน พิเศษ:: บินเข้าทางปีนัง-บินออกทางกัวลาลัมเปอร์ ไม่ย้อนกลับเส้นทางเดิม

วันแรก

ดอนเมือง-ปีนัง-ปีนังอาร์ตสตรีท-วัดเขาเต่า-ปีนังฮิลล์-Jew Jetty

08.00 น.

เจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์ฯ รอรับท่านที่ สนามบินดอนเมือง จากนั้นเจ้าหน้าที่เราช่วยท่านในการโหลดกระเป๋าและเช็คอินตั๋วเครื่องบิน (เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปไม่ได้นั่งเครื่องมาพร้อมกันด้วย และไกด์เราจะรอรับที่สนามบินปีนัง)

10.55 น.

ออกเดินทางสู่ ปีนัง โดยเที่ยวบินที่ FD329

13.50 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินปีนัง จากนั้นเดินทางสู่ร้านอาหาร

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (1)

จากนั้น

เดินทางสู่ ปีนังอาร์ตาตรีท ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าของเกาะปีนัง อยู่ศูนย์กลางของเมืองจอร์ททาวน์ ท่านจะได้ชมความสวยงามของอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกิส มีร้านอาหาร รูปวาดมุมตึก และร้านกาแฟสวยๆ เยอะทำให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินชมและถ่ายรูป

จากนั้น

พาท่านเดินทางสู่ วัดเขาเต่า เป็นวัดจีนที่มีการออกแบบไว้สวยงาม ตั้งอยู่บนเนินเขาหากขึ้นไปบนสุดก็จะมี เจ้าแม่กวนอิม ให้ท่านได้สักการะและถ่ายรูปมุมสวยๆ

 

พาท่านไปยัง สถานีปีนังฮิลล์ (ยังไม่รวมค่าขึ้นชม 30 RM) สำหรับท่านที่นั่งรถไฟขึ้นไปชมวิวด้านบนก็จะเห็นวิวเมืองปีนังได้ชัดเจน
และมีมุมถ่ายรูปอื่นๆอีกมากมาย

จากนั้น

พาท่านเดินทางไปชม ความสวยงามของหมู่บ้านชาวประมง ที่เดินตามสะพานไม้ยาวไปเรื่อยๆ ระหว่างทางก็เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งทะเล ซึ่งสามารถมองเห็นปีนังฝั่งบัตเตอร์เวิร์ธ ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ชื่อ Jew Jetty

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)

พัก

เข้าพัก ณ Bay view Penang Hotel หรือ Hotel NEO+ Penang

วันที่สอง

ป้อมปืนคอนวอลิส-สวนลาเวนเดอร์-สวนสตอเบอร์รี่-สวนกระบองเพชร

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.00 น.

พาคณะเดินทางสู่ ป้อมปืนคอนวอลิส ซึ่งเป็นกำแพงเมืองปีนังฝั่งทะเลที่ใช้ในการป้องกันข้าศึกทางทะเล
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 และปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวของการต่อสู้ และปีนังในสมัยนั้น คณะเราแวะถ่ายรูปจากนั้นเดินทางต่อ เพื่อไปยังคาเมร่อนไฮแลนด์ เมืองในหมอกที่อากาศดีที่สุดในประเทศมาเลเซีย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)

บ่าย

เที่ยวชม สวนลาเวนเดอร์ (รวมค่าเข้าชม 20 RM) ซึ่งเป็นสวนดอกลาเวนเดอร์ที่สวยที่สุดบนยอดเขาคาเมร่อน ให้ท่านเดินชมสวนมุมต่างๆ เช่น มีดอกหน้าวันสีสวยๆ ดอกไม้อื่นๆอีกมากมายที่มีการจัดไว้อย่างลงตัว ลักษณะสวนแบ่งเป็นชั้นๆในแต่ละชั้นก็มีการปลูกต้นไม้สลับสับเปลี่ยนกันไป
ตามช่วงเวลาและฤดูกาล

จากนั้น

พาท่านเดินทางสู่ สวนสตอเบอร์รี่ (ยังไม่รวมค่าเข้าชมสวน) ให้ท่านเลือกซื้อ ชิม และเดินชมสวนสตอเบอร์รี่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

จากนั้น

พาท่านเดินทางสู่ สวนกระบองเพชร เป็นสวนที่ให้ท่านได้ชมต้นกระบองเพชรชนิดต่างๆ เพียงถ่ายรูปเก็บไว้หรือสามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนูแนะนำสตรีมโบ๊ท (5)

พัก

เข้าพัก ณ Heritage Cameron Hotel หรือ Copthorn Hotel Cameron

วันที่สาม

ตลาดเช้า-ไร่ชาบารัต-น้ำตกอีสกันดา-เคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง-เก็นติ้งไฮแลนด์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (6)

08.00 น.

พาคณะเดินชม ตลาดเช้าบนยอดเขาคาเมร่อน เพื่อให้ท่านชมบรรยากาศตลาดผัก ผลไม้ อาหารต่างๆ เดินชมและถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

จากนั้น

แวะชม ไร่ชาบารัต เป็นไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดในคาเมร่อน ให้ท่านมองเห็นวิวไร่ชาที่กว้างใหญ่ให้ท่านได้ลงไปชมไร่ชาพร้อมถ่ายรูปในไร่ชาได้ (รวมค่าเข้าชม 4 RM แล้ว) เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ระหว่างทางแวะ น้ำตกอีสกันดา ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดเล็กตั้งอยู่ระหว่างทางจากคาเมร่อนไปเก็นติ้งไฮแลนด์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7) จากนั้นเดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์

15.30 น.

เมื่อเดินทางถึง Genting  Awana Skyway หรือ เคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง ให้ทุกท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์เพื่อเดินทางสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง ใช้เวลานั่งเคเบิ้ลคาร์ประมาณ 15 นาที ซึ่งระหว่างทางท่านก็สามารถชมวิว ทะเลหมอก และผ่านชมวัดชินซุ่ย

เมื่อ

เดินทางถึงสถานีปลายทางที่ First  World Plaza จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ล๊อบบี้ของ First World Hotel

แนะนำ

ไกด์พาท่านเดินชมและแนะนำโซนต่างๆบนเก็นติ้ง เช่น โซนสวนสนุก โซนคาสิโน โซนร้านอาหาร โซนนั่งชิว และโซนช้อปปิ้ง เป็นต้น (อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวบนเก็นติ้ง)

วันที่สี่

เก็นติ้งไฮแลนด์-วัดถ้ำบาตู-พระราชวัง-ตึกปิโตนัส-เมอร์เดก้าแสควร์-ปุตราจายา-ดอนเมือง

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

08.00 น.

พาคณะนั่งเคเบิ้ลคาร์ลงจากเก็นติ้งไฮแลนด์เพื่อเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวชมกรุงกัวลาฯ ณ จุดต่างๆ ดังนี้

 

1.วัดบาตู เป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ มีบันไดทางขึ้นวัดและพระขันธกุมารที่นี่เราจะได้ถ่ายรูปมุมสวยๆมากมาย

 

2.พระราชวังอิสต้าน่าเนการ่า เป็นพระราชวังหลวงของประเทศมาเลเซียเราจะเข้าไปถ่ายรูปที่
ด้านหน้าของพระราชวัง

 

3.เมอร์เดก้า เป็นจตุรัสที่ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด เดิมชื่อสโมสรสลังงอร์ ปาดังหรือเพียงแค่ปาดัง และถูกใช้เป็นกรีนคริกเก็ตของสโมสรสลังงอร์ ที่นี่เป็นที่ที่ธงยูเนี่ยนถูกลดระดับลงและธงมาเลเซียถูกชักขึ้นเป็นครั้งแรก
ในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 31 สิงหาคม 2500

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (9)

จากนั้น

พาท่านไปยังจุดถ่ายรูป ตึกปิโตนัส หรือตึกคู่แฝดที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าที่นี่คือสัญญาลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย ใกล้ๆกันพาท่านไปชมและชิมโชโกแล็ตจากโรงงาน
หรือเลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย

เมื่อ

ได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่า ที่นี่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศมาเลเซียสมันใหม่มีตึกและอาคารสวยๆเยอะ เช่น มัสยิดสีชมพู อาคารรัฐสภาโดมสีเดียว สะพานแขวนข้ามทะเลสาบ และกระทรวงต่างๆของประเทศมาเลเซีย

16.15 น.

พาคณะเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ (ไกด์ช่วยท่านในการโหลดกระเป๋าและเช็คอิน) ไกด์ไม่ได้นั่งเครื่องกลับ กรุงเทพด้วย

19.15 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ AK888 (ไกด์ไม่ได้นั่งเครื่องกลับกรุงเทพด้วย)

20.30 น.

คณะเดินทางถึง กทม. โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

 

 

 

ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน ทางรถรับส่งที่หาดใหญ่หรือ กัวลาลัมเปอร์

 

รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย พร้อมคนขับพูดไทย

 

ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย รถตู้ VIP ส่วนตัว

 

ทัวร์คาเมร่อน โดยรถตู้จากหาดใหญ่

 

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML38
แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รถตู้
ทริปเที่ยวเก็นติ้งเต็มวัน และพักในกัวลาลัมเปอร์ 2 คืน เหมาะสำหรับคณะส่วนตัว เที่ยวมาเลเซียแบบชิวๆ พาซิตี้ทัวร์ในเมืองกัวลาลัมเปอร์ครบทุกจุด และขึ้นไปเที่ยวเก็นติ้งเต็มวัน นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้ง

 

รหัสทัวร์ TSN-ML42
เที่ยวปีนัง เก็นติ้ง กัวลฯ 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
ทัวร์ปีนัง+เก็นติ้ง และไม่พลาดที่จะแวะเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ด้วยรถตู้ VIPหาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซียส่วนตัว รวมที่พัก คนขับพาเที่ยวมาเลเซียพูดไทยได้ รวมค่าเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้งไฮแลนด์ สามารถรับส่งคณะที่กัวลาลัมเปอร์ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML64
ทัวร์เบตง ปีนัง 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวเบตง ปีนัง รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่หรือ
ในตัวเมืองหาดใหญ่ พาทานอาหารยอดนิยมของเบตง และชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวปีนังฮิลล์ เดินชม อาร์ทสตรีตปีนัง

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML43
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน บิรตรง
เที่ยวมาเลเซียบินตรงลงกัวลาลัมเปอร์ พักเก็นติ้ง 1 คืน พักคาเมร่อน 1 คืน และพักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน บินลงหาดใหญ่ กัวลาลัมเปอร์ หรือปีนังก็ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML44
เที่ยวคาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน ส่วนตัว
ไปเที่ยวคาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ จากหาดใหญ่ พักคาเมร่อน 1 คืนและพักเก็นติ้ง 1 คืน ด้วยรถตู้ VIP หาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซีย

  

รหัสทัวร์ TSN-ML45
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 2 คืน
ใครที่มีเป้าหมายเพื่อปเล่นสวนสนุกที่เก็นติ้ง แนะนำพักบนเก็นติ้ง 2 คืน เพราะจะทำให้มีเวลาเล่นเครื่องเล่นได้เยอะ

   

 

รหัสทัวร์ TSN-ML46
ทัวร์คาเมร่อน มะละกา เก็นติ้ง 4 วัน 2 คืน
แพ็คเกจเที่ยวมะละกา เก็นติ้ง คาเมร่อน ส่วนตัวด้วยรถตู้ VIP บินลงหาดใหญ่ บินกลับจากกัวลาลัมเปอร์ ดีที่สุด

 

รหัสทัวร์ TSN-ML47
ทัวร์อีโปร์ คาเมร่อน ปีนัง 4 วัน 3 คืน
เที่ยวมาเลเซีย 3 เมืองหลัก 3 บรรยากาศ ปีนังได้ความเป็นเมืองเก่าประประวัติศาสตร์ คาเมร่อนได้ความเป็นธรรมชาติ อากาศเย็น

   

รหัสทัวร์ TSN-Ml48
แพ็คเกจทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
ทริปพาเที่ยวมาเลเซีย ส่วนตัว เที่ยวปีนัง 1 วัน เที่ยวเก็นติ้ง 1 วัน เที่ยวคาเมร่อน 1 วัน และแวะเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ด้วย

      

 

รหัสทัวร์ TSN-ML49
เช่ารถหาดใหญ่พาเที่ยวมาเลเซีย 3 วัน
รับจากหาดใหญ่ พาเที่ยวมาเลเซีย แวะเที่ยวปีนัง และไปกัวลาลัมเปอร์ พักที่กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน ขึ้นไปพักบนเก็นติ้ง 1 คืน ทัวร์มาเลเซียส่วนตัว

 

รหัสทัวร์ TSN-ML50
ทัวร์ปีนังบินตรงจากดอนเมือง 4 วัน 3 คืน
ทริปนี้บินตรงไปปีนัง พักที่ปีนัง 1 คืน คาเมร่อน 1 คืน และพักที่เก็นติ้ง 1 คืน ขากลับบินออกจากสนามบินกัวลาไปดอนเมือง

    

รหัสทัวร์ TSN-ML51
ทัวร์คาเมร่อน สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจมาเลเซีย คาเมร่อน สิงคโปร์ พาชมไร่ชาคาเมร่อน และซิตี้ทัวร์ในสิงคโปร์ครบทุกจุด เช่น ไชน่าทาวน์ เมอร์ไลอ้อน

         

 

รหัสทัวร์ TSN-ML52
ทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน บินตรง
เที่ยวปีนังเต็มที่บินตรงทำให้มีเวลาเที่ยวเยอะ พักที่ปีนัง 2 คืน ปีนังฮิลล์ ปีนังอาร์ตสตรีท ป้อมปืนคอนวอลิส วัดไทยวัดพม่า

 

รหัสทัวร์ TSN-ML53
ทัวร์เก็นติ้ง ปีนัง 3 วัน 2 คืน จากหาดใหญ่
แพ็คเกจเที่ยวปีนัง เก็นติ้ง นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นลงเก็นติ้ง สนุกกับ Skyworlds Theme Park ชมปีนังฮิลล์ อาร์ทสตรีท

     

รหัสทัวร์ TSN-ML56
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เที่ยวไชน่าทาวน์ เมอร์ไลอ้อน การ์เด้นบายเดอะเบย์ เก็นติ้งมาเลเซีย

     

 

รหัสทัวร์ TSN-ML57
ทัวร์ปีนัง มะละกา 3 วัน 2 คืน ส่านตัว
แพ็คเกจเที่ยวปีนัง มะละกา มาเลเซีย พักในปีนัง 1 คืน และพักที่มะละกา 1 คืน เที่ยวมาเลเซียบินลงหาดใหญ่ ปีนัง หรือกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

 

รหัสทัวร์ TSN-ML58
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ เก็นติ้ง พักที่ยะโฮบารู 2 คืน และพักที่เก็นติ้ง 1 คืน เมอร์ไลอ้อน-การเด้นบายเดอะเบย์-เซ็นโตซ่า มะละกา- ตึกปิโตนัส-ปุตราจายา

      

รหัสทัวร์ TSN-ML59
ทัวร์ปีนัง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน
แพ็คเกจทัวร์มะละกา ปีนัง จากหาดใหญ่ จากปีนัง หรือจากกัวลาลัมเปอร์ พักปีนัง 1 คืน-พักมะละกา 1 คืน-พักกัวลา 1 คืน

        

 

รหัสทัวร์ TSN-ML60
มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว
พักกัวลาลัมเปอร์ พักเก็นติ้ง และพักคาเมร่อน หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์ จากเก็นติ้งไปคาเมร่อน

 

รหัสทัวร์ TSN-ML61
ทัวร์มะละกา คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว
แพ็คเกจเที่ยวมะละกาจากหาดใหญ่ พักมะละกา 1 คืน กัวลาลัมเปอร์ 1 คืนและ คาเมร่อน 1 คืน

       

รหัสทัวร์ TSN-ML62
แพลนทัวร์ปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
แพ็คเกจเที่ยวคาเมร่อน ปีนัง ด้วยรถตู้หรือรถบัสจากหาดใหญ่

         

 

 

โปรโมชั่นทัวร์สิงคโปร์เดินทางด้วยรถ
รหัสทัวร์:: TSN-SPML1
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน

เจาะลึกสิงคโปร์+มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน ทริปนี้เราจัดให้สำหรับท่านที่ต้องการเที่ยว
ทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์แบบครบ คือ
พักที่ยะโฮร์บาห์รู 2 คืน ซึ่งเป็นเมืองชายแดนระหว่าง
ประเทศมาเลเซียกับประเทศสิงคโปร์ พักที่ปีนัง 1 คืน ซึ่งเป็นเมืองเก่ามีประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน และพักที่เมืองหลวงของมาเลเซียอีก 1 คืน คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์
รหัสทัวร์:: TSN-SPML2
ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ เดินทางโดยรถจากหาดใหญ่ พักที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย 1 คืน และพักที่ชายแดนมาเลเซีย สิงคโปร์ 2 คืน เข้าไปเที่ยวสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลเต็มที่ 1 วัน แวะเที่ยวมะละกาเมืองมรดกโลก และขากลับช้อปปิ้งจุใจที่ Design Village Outlet Mall

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML3
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ เริ่มหาดใหญ่ พักที่ ยะโฮบารูทั้ง 3 คืน จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรม:: 1.ยะโฮบารู เป็นเมืองชายแดนระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย 2.สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล (Optional Tour ) ซื้อเพิ่ม 1,990 บาท 3.มาริน่าเบย์แซน ตึกรูปเรือกลางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4.การเด้นบายเดอะเบย์ สวนดอกไม้และต้นไม้มาจากทั่วโลก 5.เมอร์ไลอ้อน เป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ 6.ออร์ชาร์ต ถนนเศรษฐกิจ ของประเทศสิงคโปร์ 7.มะละกา เมืองมรดกโลกของประเทศมาเลเซีย

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML4
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินตรง

แพลนเที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัวพาเที่ยวซิตี้ทัวร์ทั่วประเทศสิงคโปร์ เช่น การ์เด้นบายเดอะเบย์-มาริน่าเบย์แซนด์-Helix Bridge-เมอร์ไลอ้อน-Fort Canning Park- Fountain of wealth(น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง)-เกาะเซ็นโตซ่า-สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล-ไชน่าทาวน์ สิงคโปร์-ฮาจิแลน-สนามบินชางงี
รหัสทัวร์:: TSN-SPML5
เช่าเหมารถตู้สิงคโปร์พร้อมคนขับพูดไทย

ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ของทริปนี้:: 1.เมืองเก่ามะละกา 2.รัฐยะโฮบารูมาเลเซีย 3.อุโมงค์ต้นไม้ ณ Fort Canning Park 4.น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ณ Suntec City 5.ย่านฮาจิเลน 6.การเด้นบายเดอะเบย์ 7.เกาะเซ็นโตซ่า ถ่ายรูปหน้าลูกโลกของสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

 

รหัสทัวร์ TSN-SPML6
ทัวร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน ส่วนตัว

แพ็คเกจเที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับแล้ว หาดใหญ่-ปีนัง-สวนลเวนเดอร์-สวนกระบองเพชร-สตรีมโบ๊ท เที่ยวสิงคโปร์เต็มวัน กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-เมอร์เดก้าแสควร์-อีสต้าน่าเนการ่า-ปุตราจายา-มะละกา-ยะโฮบารู

 

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML7
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน บินเข้ายะโฮห์ – บินออกกัวลาลัมเปอร์

ดอนเมือง-สนามบินเชไน ยะโฮบารู-สิงคโปร์-ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์-ยะโฮบารู-มะละกา-ปุตราจาย่า-KLCC-ตึกปิโตนัส-สะพานซาโลมา-ซิตี้ทัวร์กรุงกัวลาลัมเปอร์-สนามบินกัวลาลัมเปอร์-สนามบินดอนเมือง
รหัสทัวร์ TSN-SPML9
ทัวร์สิงคโปร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว รับส่งสนามบินหาดใหญ่

หาดใหญ่ มาเลเซีย เก็นติ้งไอแลนด์ เก็นติ้ง เคเบิ้ลคาร์ กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส บุตราจาย่า มะละกา ยะโฮบารู ยะโฮบารู ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ ยะโฮบารู มะละกา หาดใหญ่

 

รหัสทัวร์ TSN-SPML8
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ส่วนตัว สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล

หาดใหญ่ ปุตราจาย่า เมอร์เดก้าสแควร์ ตึกปิ โตนัส ห้าง KLCC พระราชวัง บาตูเคป มะละกา ยะโฮบาห์รู เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล ออร์ชาร์ด Design Village Outlet Mall หาดใหญ่

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML10
ทัวร์เก็นติ้ง สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน รับสนามบินหาดใหญ่ ส่งสนามบินสิงคโปร์

หาดใหญ่ มาเลเซีย เก็นติ้งไอแลนด์ เก็นติ้ง เคเบิ้ลคาร์ กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส บุตราจาย่า มะละกา ยะโฮบารู ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ ยะโฮบารู อุโมงค์ต้นไม้ ซันเท็คซิตี้
รหัสทัวร์ TSN-SPML11
แพ็คเกจเก็นติ้ง ยูนิเวอร์แซล 4 วัน 3 คืน ส่วนตัวทางรถจากหาดใหญ่

รับหาดใหญ่-ส่งหาดใหญ่ มาเลเซีย-เก็นติ้งไอแลนด์ เก็นติ้ง-เคเบิ้ลคาร์-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-ปุตราจาย่า-มะละกา-ยะโฮบารู เที่ยวสิงคโปร์

 

รหัสทัวร์ TSN-SPML12
ทัวร์ปีนัง สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน ส่วนตัว ปีนังฮิลล์ ปีนังอาร์ทสตรีท มะละกา เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์

ทัวร์ปีนัง สิงคโปร์ 2566 หาดใหญ่ ออกจากปีนังไปยะโฮบารู ชายแดนใต้สุดมาเลเซีย จากที่พักยะโฮบารูเข้าไปเที่ยวในสิงคโปร์

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย แนะนำ
รหัสทัวร์:: TSN-ML01
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 2 คืน
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่หรือในตัวเมืองหาดใหญ่
จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรมนี้
- กรุงกัวลาลัมเปอร์-เมอร์เดก้าสแควร์-ตึกปิโตนัส-เมืองใหม่ปุตราจายา-เก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้งนี้เพิ่ม

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML02
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
พักที่เก็นติ้ง 1 คืน และพักที่คาเมร่อน 1 คืน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ และคาเมร่อนชมไร่ชา ทานสตรีมโบ๊ทที่คาเมร่อน
รับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ หรือรับส่งที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML49
ทัวร์ปีนัง พักลาลัมเปอร์ 1 คืน เก็นติ้ง 1 คืน
กรุ๊ปส่วนตัวออกเดินทางได้ทุกวัน
แวะเที่ยวที่ปีนัง 2 จุด คือ ปีนังฮิลล์และปีนังอาร์ทสตรีด
วันแรก หาดใหญ่ไปด่านสะเดาแวะเข้าปีนังไปพักที่กัวลา
วันที่สอง เที่ยวกัวลาไปนั่งเคเบิ้ลคาร์ที่เก็นติ้งพักบนเก็นติ้ง
วันที่สาม เที่ยวเก็นติ้งแล้วเดินทางกลับมาหาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML19
ทัวร์คาเมร่อน 2 วัน 1 คืน
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
พักที่คาเมร่อน 1 คืน
วันแรก หาดใหญ่-สะเดา-สวนลาเวนเดอร์-สวนกระบองเพชร-ไร่ชาบารัต-สวนสตอเบอร์รี่
วันที่สอง คาเมร่อน-ตลาดเช้า-BOH TEA-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 3,650 บาท (6- 40 ท่าน)

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML12
ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์-Genting Skyway-ตึกปิโตนัส
วันแรก หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-ห้าง KLCC-เมอร์เดก้าสแควร์-สะพานซาโลมา
วันที่สอง พระราชวังอีสต้าน่า-วัดถ้ำบาตู-กระเช้าเก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง (Genting Skyworld Theme Park / Skytropolis Funland)
วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์-ร้านช็อคโกแลต-เมืองใหม่ปุตราจายา-ด่านจังโหลน-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML15
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักเก็นติ้ง 1 คืน พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
เดินทางได้ทุกวัน
เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

 

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML27

ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
ทริปเที่ยวมาเลเซีย แบบครอบครัวให้เรารับที่
หาดใหญ่หรือรับที่กัวลาลัมเปอร์ก็ได้ ได้เที่ยวทั้งเก็นติ้ง และคาเมร่อนไฮแลนด์ ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศมาเลเซีย

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML30
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
ทริปนี้พักบนเก็นติ้ง 1 คืน พักในกรุงกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน พักคาเมร่อน 1 คืน เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML28
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.เมืองใหม่ปุตราจาย่า
2.พระราชวังอีสต้าน่า
3.วัดถ้ำบาตู
4.ตึกแฝดปิโตนัส
5.ห้าง KLCC
6.เมอร์เดก้าสแควร์
7.ไร่ชาบารัต
8.Cameron Lavender

 

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML27
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.ส่วนสนุกเก็นติ้ง หรือ Genting sky worlds
2.Awana Sky Way
3.ไร่ชาบารัต
4.Cameron Flora Park

----------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์พีพี
ทัวร์กระบี่
เช่าเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ
ล่องเรือยอร์ชหลีเป๊ะ
จองเรือไปหลีเป๊ะ
รถตู้รับส่งไปหลีเป๊ะ
ทัวร์ลังกาวี
ทัวร์เบตง ปีนัง
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ใบอนุญาต 41/00335
Line ID:: @teawsanooktour
Tel:: 0853840228 , 0814155955
 
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์ฮ่องกง