MALAYSIA กัวลาลัมเปอร์
ขอต้อนรับสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงแสนสุกสกาวของประเทศมาเลเซีย
ทัวร์กรุงกัวลาลัมเปอร์หรือที่นิยมเรียกโดยย่อว่า เคแอล (KL) เป็นมหานครสมัยใหม่ที่อยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมหลากสีสัน ในฐานะหนึ่งในเมืองที่มีชีวิตชีวามากที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย เคแอลมีความน่าหลงใหลและโดดเด่นอย่างไม่เหมือนใคร นักท่องเที่ยวจะได้รับการต้อนรับจากตึกแฝดเปโตรนัสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ตัวเมืองผสมผสานความเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน พร้อมด้วยตึกรามบ้านช่องในสถาปัตยกรรมแบบมัวริช ตั้งตระหง่านเรียงรายอยู่กับเหล่าตึกสูงระฟ้าที่ส่องประกายระยิบระยับ
เมืองอันทันสมัยแห่งนี้พรั่งพร้อมไปด้วยที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับมาตรฐานสากลและสถานที่รองรับการจัดงานที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับภาพและเสียงของกัวลาลัมเปอร์ วัฒนธรรมแสนอัศจรรย์ใจ สถานที่ที่อยู่ในความสนใจอันแสนตื่นเต้น อันเป็นมรกดของประเทศซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีและ สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังเสริมทักด้วยงานเทศกาลต่างๆ ตลอดปีและโอกาสในการซื้อหาสินค้ารวมถึงอาหารรสชาติอร่อยด้วย กรุงกัวลาลัมเปอร์จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่ห้ามพลาด
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน


ทัวร์ตรัง เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะไหง
รหัส001 : โปรแกรมท่องทะเลตรัง 1 วัน (ไปเช้า-กลังเย็น)
รหัส004 : ทัวร์เกาะเหลาเหลียง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส002 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักในตัวเมืองตรัง)
รหัส005 : ทัวร์ทะเลตรัง 3 วัน 2 คืน (พักบนเกาะ)
รหัส003 : ทัวร์ทะเลตรัง 2 วัน 1 คืน (พักบนเกาะ)
รหัสทัวร์ ML032 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 5 วัน 4 คืน จากกรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัว 35-40 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์จอยโปรแกรมนี้เพื่อเป็นการยืนยันการออกเดินทางที่แน่นอน
กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนเมื่อมีผู้จองครบ 30 ท่าน หรือ กรณีต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้เดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 30 ท่าน
วันแรก : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ 
17.00 น.  
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ถนนอังรีดุนังต์ (เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ)
17.30 น
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เชิญท่านตามอัธยาศัยบนรถ หรือรวมกิจกรรมกับทีมงานมัคคุเทศก์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ (1) แบบข้าวกล่อง พักผ่อนบรรถ 1 คืน
วันที่สอง : หาดใหญ่ – ปุตราจาย่า – กัวลาลัมเปอร์ -  เมอเดก้า - ตึกปิโตนัส
เช้า
ถึงหาดใหญ่ ให้ท่านเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ณ โรงแรมในตัวเมืองหาดใหญ่ (Day Use ใช้ห้องละ 4 ท่าน)
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำคณะเดินทางสู่  ด่านจังโหลน ระหว่างทางให้ท่านรับฟังเรื่องราวของประเทศมาเลเซีย  จากมัคคุเทศก์  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย
09.00 น.
ถึงด่านสะเดา นำท่านประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองของประเทศมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคาอีตั๊ม  ก่อนนำท่านเดินทางผ่านเมือง และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย  เช่น จังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม  ซึ่งทางผ่านท่านสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นสอง ข้างทางของประเทศมาเลเซีย  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (3) 
นำคณะชม “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)”  ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาล และศณย์ราชกาลของประเทศมาเลเซีย นำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก สมควรแกเวลา จากนั้นนำคณะสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตาตาม นำท่าน ชมจัตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน  สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้น แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนำท่านถ่ายภาพคู่ ตึกคู่แฝดปิโตนัส ( TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นที่ระลึก และให้คณะได้มีเวลาเดินช้อปปิ้ง ณ ห้างSuria  ในตึกแฝด 
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) จากนั้นนำคณะเข้าพัก ณ Puteri Park Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่สาม : พระราชวังแห่งชาติ – แหล่งบันเทิงระดับโลก เก็นติ้งไฮแลนด์เต็มวัน   
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำคณะ ชมพระราชวังแห่งชาติ พร้อมทั้งถ่ายรูปคู่กับ ทหารม้า ประจำพระองค์เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง เมืองในหมอก เก็นติ้งไฮแลนด์ ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่ง  กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้าท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น จากนั้นมัคคุเทศก์จะพาท่านได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสวนสนุกทั้งกลางแจ้งและในร่ม สนุกกับเครื่องเล่นมากมายอาทิ รถไฟเหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์ บ้านผีสิงและร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัยให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก (บัตรเครื่องเล่นยังไม่รวมในรายการนำเที่ยว) หรือ เลือกเข้าบ่อนคาสิโนได้ตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการเสี่ยงโชค และเลือกช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารเที่ยง (บนเก็นติ้งมีร้านอาหารให้ท่านเลือกรับประทานได้มากมาย ราคาคิดว่าท่านจ่ายมื้อละไม่เกินคนละ 60 บาทไทยก็อิ่ม) ดังนั้นทางทัวร์คิดว่าให้ท่านทานเองจะถูกกว่าและเป็นการประหยัดค่าทัวร์ด้วย
บ่าย
สนุกสนุกสนานกับกิจกรรมบนเก็นติ้งต่อ
16.00 น.
ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อเดินทางลงจากเก็นติ้งสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(6) จากนั้นให้ทุกท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พัก ณ Puteri Park Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่สี่ : กัวลาลัมเปอร์ –  ปีนัง  - ป้อมปืนคอนวาลิส – วัดไท – วัดพม่า – ดิวตี้ฟรี - หาดใหญ่ 
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ รัฐปีนัง เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่ผสมผสานโลกตะวันตกและตะวันออกกันได้อย่างกลมกลืน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (8)
บ่าย
ชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส  ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกคั้งแรกของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์  ในปี ค.ศ. 1786  ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน เพื่อป้องกันเมืองในสมัยอดีตของเกาะปีนัง นำคณะเดินทางชม วัดไทย ที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย   ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา และแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และร้านช็อคโกแลต ที่มีชื่อเสียงในมาเลเซีย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่ 
15.00 น.
ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่  หาดใหญ่
18.30 น.
ถึง หาดใหญ่ เปลี่ยนรถ พร้อมทั้งให้ท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
วันที่ห้า : หาดใหญ่ กรุงเทพฯ
06.00 น.
(เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
• อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
5,900 บาท
4,800 บาท
ท่านละ 2,500.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พักระดับ 3  ดาว  2  คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (8 มื้อ)
ค่าอาหารว่าง + น้ำดื่มบริการระหว่างการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการต่างๆตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก
 
• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML006 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู เมอร์ไลออนส์
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML008 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไล้อ้อน เก็นติ้ง มาเลเซีย
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML016 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML017 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ เก็นติ้ง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML018 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML019 :ทัวร์มาเลเซีย หนาวสุดในมาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML021 :ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML022 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML024 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML025 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พิเศษพักบนยอดเขาเก็นติ้ง 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML026 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML027 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน จากเชียงใหม่
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML028 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากภูเก็ต
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML029 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML023 :ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกหลีผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML030 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม

 

แหล่งช้อปปิ้งในมาเลเซีย
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในกรุงกัวลาลัมเปอร์
สถานที่เคารพสักการะในกัวลาลัมเปอร์
สถานที่น่าดึงดูดใจในกัวลาลัมเปอร์
สวนในกัวลาลัมเปอร์
ข้อมูลท่องเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
เรื่องราวของทัวร์มาเลเซีย และทัวร์สิงคโปร์
ลานโบว์ลิ่งในกัวลาลัมเปอร์
ข้อมูลท่องเที่ยวในกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
จาลันตวนกูอับดุลราห์มัน | จาลันมัสยิดอินเดีย | พาซองเก็ต | แพคเกจหาดใหญ่ มาเลเซีย | อาหารมาเลเซีย | อาหารอินเดียในมาเลเซีย | อาหารมามัคมาเลเซีย | นาซิเลอมัค | โรตีคาไน | นาซิบริยานี | อาหารมาเลเซียในกัวลาลัมเปอร์ | อาหารจีนในมาเลเซีย | อาหารอินเดียในกัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารญอนย่าในกัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารฟิวชั่นที่กัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารเมดิเตอร์ริเนี่ยนในกัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารอิตาเลี่ยนในกัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารญี่ปุ่นในกัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารไทยในมาเลเซีย | ร้านอาหารตะวันตกในกัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารตะวันออกกลางในมาเลเซีย | ดูหิ่งห้อยกัวลาเซลังงอร์ | ถ้ำบาตู | เมืองใหม่ปุตราจาย่า | พอร์ทดิ้งสัน มาเลเซีย | เที่ยวเก็นติ้ง ไฮแลนด์ | เที่ยวเบอร์จายาฮิลล์ มาเลเซีย | เที่ยวคาเมร่อน ไฮแลนด์ | เที่ยวมะละกา | ที่พักในกัวลาลัมเปอร์ | โรงแรม 4 ดาวในกัวลาลัมเปอร์ | โรงแรม 3 ดาวในกัวลาลัมเปอร์ | โรงแรม 2 ดาวในกัวลาลัมเปอร์ |
รหัสทัวร์:: Hilight Of Malaysia
#เที่ยวที่ไฮไลท์ของมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เดินทางชัวร์ทุกกรุ๊ป (จากดอนเมือง)
(เดินทาง เดือน มี.ค.-ธ.ค. 60 ดูวันที่เดินทางได้ ในโปรแกรมทัวร์)  | คลิกโหลดโปรแกรมทัวร์ |
ราคาเริ่มที่ 12,500 บาท
รหัสทัวร์:: Malaysia Superb DUO
#ทัวร์ 2 ประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ บินตรง จากดอนเมืองสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และบินกลับจากสิงคโปร์เลย ไม่ต้องนั่งรถกลับย้อนเส้นทางเดิม
เดินทางได้ตลอดทุกกรุ๊ป (จอยทัวร์มีเดือน มี.ค.- ต.ค. 60 ให้ท่านโหลดดูวันเดินทางในโปรแกรมทัวร์)
| โหลดโปรแกรมทัวร์ |
ราคาเริ่มที่ 14,999 บาท
รหัสทัวร์:: Completely
#ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 6 วัน 5 คืน สุดคุ้ม เดินทางครั้งเดียว ได้เที่ยวครบ 2 ประเทศ
(เดินทางเดือน มี.ค.- ต.ค. 60 / โปรดคลิกดูในโปรแกรมทัวร์)
| โหลดโปรแกรมทัวร์ |
ราคาเริ่มที่ ท่านละ 21,500 บาท
 
โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง
เที่ยวมาเลเซีย+สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน  เที่ยวสนุกทัวร์จัดเต็มโปรแกรม
พิเศษรวมอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์ที่เก็นติ้งไฮแลนด์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์แห่งใหม่ของเก็นติ้ง
พักบนเก็นติ้ง 1 คืน // พักที่สิงคโปร์ 1 คืน // พักที่กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
รวมอาหารแล้ว 10 มื้อ เหมาะกับกรุ๊ปเหมาของท่าน 8 ท่านขึ้นไป
ทัวร์หาดใหญ่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
เที่ยวครบ ท่านจะบินมาจากกรุงเทพ เชียงใหม่ หรือจะเดินทางโดยรถมาเจอเราที่หาดใหญ่ก็ได้
รวมบริการอาหารทุกมื้อครบ 10 มื้อ
รวมบัตรเข้าชมการ์เด้นบายเดอะเบย์ที่สิงคโปร์แล้ว
และเมนูพิเศษ เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเก็นติ้งเลย
รหัสทัวร์::TSTHMS2
เฉพาะกรุ๊ปเหมา
โหลดโปรแกรมทัวร์ตรงนี้
เที่ยวปีนัง+คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
ท่านจะบินมาลงสนามบินปีนัง แล้วให้เราไปรับที่สนามบินได้เลย หรือ จะบินมาลงสนามบินหาดใหญ่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้ โปรแกรมเที่ยวปีนัง คาเมร่อน นี้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย มีแหล่งท่องเที่ยว เด่น เช่น ปีนังฮิล ป้อมปืนคอนวอลิส วัดไทยในปีนัง ชมไร่ชาที่คาเมร่อน เดินตลาดเช้าท่ามกลางอากาศหนาว และแคะข้าวโพดหวานไปด้วย ฟินสุดๆ ครับผม สนใจท่องเที่ยว โหลดดูโปรแกรมทัวร์ หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ
รหัสทัวร์:: PNKMR1
จัดแบบกรุ๊ปเหมา
โหลดโปรแกรมทัวร์
เที่ยวปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน ครบทุกที่เที่ยวเด่น
ที่ปีนังมี ปีนังอาร์ตสตรีด วัดเขาเตา ป้อมปืนคอนวอลิส
ที่เบตงมี สวนไม้ดอกเมืองหนาว อุโมงปิยะมิตร ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ทานไก่เบตงของแท้
คณะครบ 10 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
รหัสทัวร์:: R95
โหลดโปรแกรมทัวร์
โปรแกรมทัวร์เจาะลึกปีนัง 3 วัน 2 คืน เที่ยวทุกที่ในปีนัง
ทานอาหารเด่นของเมืองปีนัง เข้าพักสุดหรูระดับ 4 ดาว ชมวิวปีนังฮิลโดยการขึ้นรถรางไฟฟ้า ชมป้อนปืนคอนวอลิสสมัยอดีต ชมความหลากหลายของคนปีนัง วัฒนธรรม บ้านเรือน และ ซื้อของฝากขึ้นชื่อ เช่นโชโกแล็ต กาแฟปีนัง เป็นติ้น
รหัสทัวร์ :: PNT3D
โหลดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รับส่ง หาดใหญ่
แบบเที่ยวครบทุกที่ ทั้งในปีนัง และ แหล่งท่องเที่ยวที่คาเมร่อน กรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่ เราก็รับจัดหมด เช่น กลุ่มเพื่อนที่ทำงาน กรุ๊ปครอบครัว หรือ จะเป็นองค์กรณ์ใหญ่ๆ เราก็จัดครับ ราคาถูกกว่าแน่นอน เพราะเราทำทัวร์ตรงไม่ผ่านใคร ครับ
รหัสทัวร์:: 16660MLS
โหลดโปรแกรมทัวร์

เที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์
กรุงกัวลาลัมเปอร์มีกิจกรรมมากมายให้ท่านเลือกชมเลือกสัมผัส ตัวเมืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่แปลกและน่าทึ่งสวนสาธารณะที่มีการปรับแต่งภูมิทัศน์ อาคารสมัยก่อนสงครามและสถานที่ท่องเที่ยวที่ชวนให้ตื่นเต้นอื่นๆ ทั้งนี้คุณสามารถไปเยี่ยมชมสถานที่เหล่านี้ได้ โดยสะดวกผ่านทางโครงข่ายการขนส่งที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีและมีอยู่ทั่วกรุงกัวลาลัมเปอร์
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงกัวลาลัมเปอร์ เช่น
1. ตึกแฝดเปโตรนัส ศูนย์กลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ (KLCC)
อาคารแฝดเปโตนัสตั้งตระหง่านด้วยความสูง 451.9 เมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของมาเลเซียที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยตัวโครงสร้างที่ส่องประกายของเหล็กกล้าและแก้วเป็นเสมือนชิ้นประดับกลางโต๊ะของศูนย์กลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ (เคแอลซีซี) โดยประกอบด้วยสถานที่สำคัญที่ทันสมัยที่สุด เช่น ศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ ช้อปปิ้งมอลล์ โรงแรมห้าดาว และสวนเคแอลซีซี ไฮไลท์ของการไปเยือนอาคารแฝดคือการได้ไปยืน ณ สะพานระฟ้าชื่อดังชั้นที่ 41 และจุดชมวิวที่ชั้น 86
เปิดทำการ : 9.00 น. – 19.00 น.
ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์และ เวลา 1.00 น. – 2.30 น. วันศุกร์เริ่มจำหน่ายตั๋วในเวลา 8.30 น. ตั๋วมีจำนวนจำกัดและมีจำหน่ายในลักษณะมาก่อนมีสิทธิก่อนนอกจานี้ยังสามารถซื้อตั๋วแบบล่วงหน้าได้
โทรศัพท์ : 03-2331 8080
ค่าเข้าชม :
ชาวมาเลเซีย (ผู้ถือบัตร Mycad) : 25 ริงกิต (ผู้ใหญ่) 12 ริงกิต (เด็ก)
ชาวต่างชาติ : 80 ริงกิต (ผู้ใหญ่) 30 ริงกิต (เด็ก)
โทรศัพท์ : 03-2331 8080/7619
เว็บไซต์ : www.petronastwintowers.com.my
2. หอสูงเคแอล จาลาน ปันเช็ค ใกล้ถนนพี. รามลี
เที่ยวชมหนึ่งในสถานที่อันโดดเด่นและสำคัญของประเทศ หอคอยเคแอลนี้ป็นหอส่งสัญญาณสื่อสารตั้ง อยู่บนยอดเขาบูกิตนานัส และเป็นหอที่สูงเป็นอันดับ 7 ของโลก ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการชมทัศนียภาพอันงดงามของกรุงกัวลาลัมเปอร์จากบนความสูงกว่า 421 เมตร
ค่าผ่านประตู : สำหรับหอสังเกตการณ์เท่านั้น
ชาวมาเลเซีย 29 ริงกิต (ผู้ใหญ่) 19 ริงกิต (เด็ก)
ชาวต่างชาติ 47 ริงกิต (ผู้ใหญ่) 27 ริงกิต (เด็ก)
: หมายเหตุ ราคาบัตรเข้าชมนี้เป็นตั๋วแบบเที่ยวเดียว (เฉพาะหอสังเกตการณ์เท่านั้น) สำหรับรายละเอียดทั้งหมดของราคาเข้าชม สามารถโทรศัพท์สอบถามหรือเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ได้
เปิดทำการ : เวลา 9.00 น. – 22.00 น. ประจำทุกวัน เวลาเข้ารอบสุดท้าย 21.30 น.
โทรศัพท์ : 03-2020 5444
เว็บไซต์ : www.menarakl.com.my
การเดินทาง : ใช้บริการรถไฟฟ้าเคแอล โมโนเรลไปยังสถานีบูกิตนานัสและต่อรถแท็กซี่ไปยังหอคอย ซึ่งจากประตูใหญ่ฝั่งจาลาน ปันเช็น จะมีบริการรถรับส่งฟรีไปยังหอคอย
3. พระราชวังอิสทาน่าเนการา ถนนดูตา
อิสตานา เนการ่า หรือพระราชวังแห่งชาติเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของกษัตริย์ของมาเลเซีย พระราชวังแห่งนี้ตั้งตระหง่านอยู่ที่ถนนดูตาและกลายเป็นพระราชวังแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2011 แทนที่พระราชวังหลังเก่าบนถนนอิสทาน่า โดยครอบคลุมพื้นที่ 97.65 แฮกเตอร์  ตัวพระราชวังใช้รูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบมาเลย์ตั้งเดิมที่มาพร้อมกับงานศิลป์จากศาสนาอิสลามที่สร้างสรรค์โดยนักแกะสลักชื่อดังจากตรังกานูและกลันตัน พระราชวังหลังนี้กระดับด้วยโดมกว่า 22 โดมโดยที่โดมสูงสุดมีความสูง 40 เมตร โดมสองหลังประดับประดาด้วยใบพลูที่มิใช่เพียงแค่เปล่งประกายเรืองแสงในเวลากลางคืนเท่านั้น แต่ยังสามารถเปลี่ยนสีตามโอกาสได้อีกด้วย
หมายเหตุ : ชมทิวทัศน์ด้านนอกเท่านั้น
เว็บไซต์ : www.istananegara.gov.my
การเดินทาง : การใช้บริการแท็กซี่นับว่าสะดวกที่สุดในการเดินทางไปที่พระราชวัง

สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และมรดกทางประวัติศาสตร์มาเลเซีย
ประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าตื่นเต้นของเคแอลได้ทิ้งสถานที่อันเป็นมรดกของชาติไว้หลายแห่งซึ่งยังปรากฏร่องรอยอิทธิพลจากต่างชาติไว้มากมาย โซนมรดกสำคัญในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้แก่ เมอร์เดก้าสแควร์ มาเก็ตสแควร์ ไชน่าทาวน์(ปัตตาลิงสตรีท)และถนนต่วนกูอับดุลราห์มัน
1. เมอร์เดก้าสแควร์ ดาตารัน เมอร์เดก้า (เมอร์เดก้าสแควร์) ถนนราชา ดาตารันเมอร์เดก้าหรือเมอร์เดก้าสแควร์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับการสำรวจสถานที่อันเป็นมรดกสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ธงชาติอังกฤษได้ถูกชักลงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1957 ซึ่งแสดงความเป็นเอกราชของมาเลเซียจากการปกครองของจักรวรรดิอังกฤษ ดังนั้น ชื่อเมอร์เดก้า จึงหมายถึงเอกราชในภาษามาเลย์เสาธงสูงที่สุดในโลก บนยอดเสามีธงชาติมาเลเซียโบกสะบัดอย่างภาคภูมิ จัตุรัสดาตารันเคยเป็นจุดรวมของกรุงกัวลาลัมเปอร์และสนามที่นี้ใช้เป็นสถานที่นี้ใช้เป็นสถานที่เป็นที่เดินส่วนสนามของตำรวจและการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต ในวันนี้สนามได้รับการตบแต่งอย่างดีมีพร้อมทั้งการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต ในวันนี้สนามได้รับการตบแต่งอย่างดีมีพร้อมทั้งสวนไม้ดอกเทอร์เรซและน้ำพุ เมอร์เดก้าสแควร์ปัจจุบันยังคงเป็นสถานที่สำคัญสำหรับเหตุการณ์แห่งชาติเช่น การฉลองวันชาติการเดินพาเหรด
2. สโมสรรอยัลเซอร์ลังงอร์ ถนนราชา
ที่อยู่อยู่เยื้องกับดาตารันเมอร์เดก้า คือรอยัลเซอลังงอร์คลับซึ่งมีรูปลักษณ์เลียนมาจากสถาปัตยกรรมแบบทูดอร์ อาคารนี้สร้างขึ้นใน ค.ศ.1884 เป็นอาคารเล็กๆ หลังคาจากเพื่อใช้เป็นคลับเพื่อการสังคมและเล่นคริกเก็ตสำหรับชุมชนชาวต่างชาติที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้น ในสมัยอาณานิคมคลับมีชื่อเล่นว่า “เดอะสปอตเตดด็อก” ซึ่งว่ากันว่ามีที่มาจากสุนัขขนจุดขาวดำพันธุ์ดัลมาเชียนที่ภริยาของผู้บังคับการตำรวจพามาที่คลับเป็นประจำ ต่อมาอาคารถูกไฟไหม้ใน ค.ศ. 1970 และได้สร้างขึ้นใหม่ในรูปลักษณ์ปัจจุบันในปี ค.ศ. 1979
3. ตึกสุลต่านอับดุลซามัด ถนนราจา
อาคารประวัติศาสตร์ที่มีรูปลักษณ์เด่นสง่าแห่งนี้สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1897 ตั้งชื่อตามพระนามขององค์สุลต่านผู้ปกครองรัฐและเป็นที่ตั้งของสำนักงานกรมการรัฐบาลสำคัญต่างๆ ในสมัยการปกครองของอังกฤษ อาคารมีรูปลักษณ์แบบมาโฮเม็ตหรือซาราเซ็นสมัยใหม่ ตัวอาคารสร้างด้วยอิฐทั้งหมดโดยมีขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นและกล่าวกันว่ามีความสวยวามที่สุดในรัฐมาเลย์ ตัวอาคารประกอบด้วยระเบียงแสนน่าทึ่งประตูโค้งรูปเกือกม้าสง่างามยอดโดมทองแดงที่แวววาวและหอนาฬิกาสูง 41.2 เมตร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลฎีกาและพิพิธภัณฑ์สูง 41.2 เมตร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลฎีกาและพิพิธภัณฑ์สิ่งทอ อาคารนี้สร้างประทับใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในยามค่ำที่ตัวตึกจะสะท้อนแสงไฟอันสว่างไสว
การเดินทาง : นั่งรถไฟใต้ดินแรพิดเคแอล แอลอาร์ที ไปลงที่สถานีมัสยิดจาเม็ก เดินต่อไปเพียง 10-15 นาที ก็จะถึงจัตุรัสเมอร์เดกา สมาคมรอยัลเซอลังงอร์ และอาคารสุลต่านอับดุลซามัด
4. มาร์เก็ตสแควร์ปาซาร์เซนี (เซ็นทรัลมาร์เก็ต) ถนนฮังคัสตูรี
อาคารนี้ออกแบโดยสถาปนิกและวิศวกร ชื่อ ไท ลี มีรูปลักษณะเป็นตัวอย่างที่ดีของศิลปะแบบเดโค่ในทศวรรณ 1930 เซ็นทรัลมาร์เก็ตเคยเป็นตลาดสดกลางของเมือง และได้มีการบูรณะซ่อมแซมและเปิดใช้อีกครั้งใน ค.ศ.1986 ถือเป็นตัวอย่างแรกของอาคารโบราณที่ได้ถูกแก้ไขดัดแปลงสำหรับใช้ในด้านอื่น ปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์หัตถกรรมชั้นแนวหน้าของเมืองข้อมูล ข้อมูลเพิ่มเติมของเซ็นทรัลมาร์เก็ต
การเดินทาง : นั่งรถไฟใต้ดินแรพิดเคแอล แอลอาร์ที ไปลงสถานีปาซ์ เซนี เดินต่อไปอีกนิดก็จะถึงตลาดกลาง
5. ร้านสรรพสินค้าจาลันฮังคัสตูรี
อยู่ห่างจากเซ็นทรัลมาร์เก็ตเพียงแค่เดินระยะสั้นๆ จาลันฮังสตูรีเคยเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารแห้งเช่น ปลาเค็มและผักกาด ร้านจำหน่ายสินค้าแห้งเหล่านี้ยังมีอยู่มากมายจนทุกวันนี้ ร้านค้าที่สร้างสมัยก่อนสงครามนั้นส่วนใหญ่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอ คลาสสิค
6. เมดานปาซ่า (มาร์เก็ตสแควร์)
ตั้งอยู่ระหว่างเลอโบะห์ปาซ่าร์เบอร์ซาร์และเลอะโบะห์อัมปังมาร์เก็ตสแควร์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยอ้างถึงว่าเป็นของยับอาห์ลอย หัวหน้าชุมนุมคนจีน ตึกร้านขายของแบบสามชั้นในเขตนี้ มีรูปลักษณะที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมแบบนีโอ คลาสสิค มีการโบกปูนรูปพวงมาลัยประดับหน้าจั่วบนหลังคาและซี่ลูกกรุง
7. เลอโบะห์อัมปัง
ถนนที่แสนจอแจสายนี้เป็นแหล่งสงวนรักษาประเพณีของชาวแช็ตเตียร์หรือผู้ให้กู้เงินรายย่อยซึ่งมาจากอินเดียใต้ นับเป็นกองกำลังเศรษฐกิจในยุคแรกเริ่ม พื้นกระเบื้องขัดมัน การออกแบบที่ใช้ตัวนกยูง เก้าอี้นั่งทรงเตี้ยและหีบใส่ของแบบโบราณล้วนเป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนนี้ ปัจจุบันถนนสายนี้ยังคงเต็มไปด้วยอิทธิพลของพ่อค้าชาวอินเดียในรูปแบบเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ร้านขายผ้า และร้านขายของต่างๆ
8. ย่านจาลันตุน เอช.เอส.ลี
ถนนสายนี้เคยเป็นที่รู้จักในชื่อว่า ไฮสตรีท โดยร้านค้าบางส่าวนที่เรียงรายอยู่ในแถบนี้เป็นร้านเก่าแก่มาก สร้างมาตั้งแต่กลางสมัย ค.ศ.1990 นับเป็นหนึ่งในบรรดาถนนสายต้นๆ ที่ร้านค้าถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยอิฐและกระเบื้อง ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของที่นี่คือ บาทวิธีกว้างห้าฟุตต่ำกว่าพื้นถนน นอกจากนั้นท่านจะได้เห็นอิทธิพลจีนบนถนนเส้นนี้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
9.ไชน่าทาวน์ (ปัตตาลิงสตรีท)
ไชน่าทาวน์เป็นย่านคนจีนในกัวลาลัมเปอร์ที่เต็มไปด้วยความครึกครื้นและสีสันของร้านรวง ร้านอาหารและหาบเร่ต่างๆ นอกจากเขตร้านค้าชื่อดังในถนนปัตตาลิงแล้ว ก็ยังมีบรรดาตึกที่อยู่ใกล้เคียง กลุ่มบ้านพักและวัดโบราณซึ่งแสดงประวัติการก่อสร้างอันเป็นมรกดตกทอดของเมือง อาทิ ตึก ลี รับเบอร์ สมาคมกวงซิว สถานีตำรวจ ไฮสตรีทเก่า วัดชาวซิกห์ ร้านกาแฟจีนโบราณ สถาบันวิกตอเรียเก่าและวัดศรีมหามาเรียมมัน
การเดินทาง : นั่งรถใต้ดินแรพิดเคแอบ แอลอาร์ทีไปยังสถานีปาซาร์เชนี จากสถานีเดินต่อไปประมาณ 10 นาที ก็จะถึงย่านไชนาทาวน์
โรงแรมที่พักแนะนำในกรุงกัวลาลัมเปอร์:
1. โรงแรม Pudu Plaza Hotel
2. Cititel Express Hotel KL
3. โรงแรมปุตตรีปาร์ค
4. โรงแรมฟูราม่ากัวลาลัมเปอร์
ร้านของฝากแนะนำในกรุงกัวลาลัมเปอร์:
1. ร้านขายนาฬิกาแบนเนม
2. ร้านซักเซ็ตนาย
3. ร้านโชโกแล็ต
ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
กรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือ ผมมักเรียกว่า เคแอล (KL) ความพอเศษของเมืองนี้คือเป็นเมืองที่มีความทันสมัยอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีสีสันน่าสนใจเลยทีเดียว เมืองเคแอลน่าสนในทั้งแหล่งท่องเที่ยว เช่น ตึกปิโตนัส หรือ TWIN TOWER เป็นสัญญาลักษณ์ของประเทศมาเลเซียที่ทำให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศมาเลเซีย หรือ จะเป็นหอคอยดูดาว หรือ KL TOWER นอกจากนี้มาเลเซียยังมีบ้านเรือน อาคาร และวัฒนธรรมของชาวมุสลิม ชาวฮินดู ชาวจีนได้อย่างน่าสนใจไม่น้อยเลยครับ หากท่านกำลังจะมาเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ผมยืนยันได้เลยว่าท่านตัดสินใจมาได้เลยครับ แล้วท่านจะไม่ผิดหวัง ได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมในกรุงกัวลาลัมเปอร์อย่างน่าอัศจรรย์ใจเลยครับท่าน
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)