สะพานซาโลมาเป็นสะพานข้ามถนนยกสูงใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์

ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน เจาะลึกที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก มาเลเซียที่นี่เอเชีย

แพ็คเกจมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เที่ยวมาเลเซียซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ชมตึกปิโตนัส ไปพักบนเก็นติ้งไฮแลนด์ 1 คืน และไปพักที่ปีนัง 1 คืน รับส่งที่กัวลาลัมเปอร์ หรือหาดใหญ่ได้

 

แพ็คเกจมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เที่ยวแบบครอบครัวกรุ๊ปส่วนตัวรถตู้ VIP พาเที่ยวมาเลเซีย

แพ็คเกจรถตู้เช่าเหมาพาเที่ยวมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน คนขับรถพูดไทยพาเที่ยวกัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา เก็นติ้ง และปีนัง ให้รับส่งสนามบินกัวลาหรือสนามบินหาดใหญ่ได้

 

ทริปมาเลเซีย 4 วัน 3 คืน พักทุกเมืองที่น่าเที่ยวรถตู้บังพาเที่ยวมาเลเซียบริการดี

บังพูดไทยได้พาเที่ยวมาเลเซียด้วยรถตู้ VIP พากิน พาเที่ยว จองที่พักให้ด้วย พาเที่ยวในกัวลาครบทุกจุด ตึกปิโตนัส ปุตราจายา เมอร์เดก้าแสควร์ พระราชวัง เก็นติ้งและปีนัง

 

 

 

 

 

 

 

เก็นติ้งไฮแลนด์สวนสนุกแหล่งบันเทิงมากมาย

ปีนังเมืองมรดกโลกของมาเลเซีย

มะละกาเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย

 

 

รถตู้เช่าเหมามาเลเซีย
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน แบบเจาะลึก
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน MERLION
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน มีอิสระด้วย 1 วัน
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รวมบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยว 2 สวนสนุก
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน GARDEN BY THE BAY
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เริ่มจากสนามบินหาดใหญ่
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้งกรุ๊ปส่วนตัว 4-6 ท่าน
เที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปครอบครัว
ทัวร์อิโปห์ คาเมร่อนไฮแลนด์ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

 

รหัสทัวร์ TSN-ML55

ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน มาเลเซีย (พักกัวลาฯ 1 คืน / เก็นติ้ง 1 คืน / ปีนัง 1 คืน)

 

รายละเอียดการเดินทาง::

วันแรก

หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์

05.00 น.

รับคณะที่ใน ตัวเมืองหาดใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ ด่านสะดวก ใช้เวลา 1 ชม. เมื่อเดินทางถึงด่านสะเดาให้ท่านผ่านด่านไทยและด่านมาเลเซีย ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำตามจุดต่างๆ และชมบรรยากาศของประเทศมาเลเซียจากบนรถ

เที่ยง

บริการอาหรเที่ยง ณ ร้านอาหาร (1) จากนั้นเดินทางต่อสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์

13.00 น.

พาท่านชมจุดต่างๆในมาเลเซีย ดังนี้
1.เมืองใหม่ปุตราจายา เป็นเมืองใหม่ที่กลายเป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย มีอาคารรัฐสภาและมัสยิดสีชมพูเป็นเอกลักษณ์ของเมืองปุตราจายา
2.ถ่ายรูปที่ตึกปิโตนัส พาคณะไปยังจุดถ่ายรูปที่ตึกปิโตนัส ซึ่งเป็นตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลกกลายเป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของ
ประเทศมาเลเซีย
3.ห้าง KLCC ให้ท่านเดินชมในห้างที่ตึกปิโตนัส คือ ห้าง KLCC
4.พาทุกท่านไปยัง สะพานซาโลมา เป็นสะพานข้ามถนนที่มีการตกแต่งสะพานด้วย
ไฟสีสันสดใส สวยงามมาก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)

พัก

เข้าพัก ณ IBIS HOTEL KL หรือ ระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง

เมอร์เดก้าแสควร์-อีสต้าน่าเนการ่า-วัดถ้ำบาตูเคป-เคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง-เก็นติ้งไฮแลนด์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังอีสต้าน่าเนการ่า ซึ่งเป็นพระราชวังหลวงของประเทศมาเลเซียให้ท่านถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นเดินทางสู่ วัดถ้ำบาตู ซึ่งเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซียมี พระขันธกุมารและบันไดขึ้นวัดเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่

เมื่อ

ได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)

เมื่อ

เดินทางถึง Awana Genting Skyway พาคณะนั่งเคเบิ้ลคาร์ พร้อมชมวิวทะเลหมอกประมาณ 15 นาที

จากนั้น

พาคณะเดินไปยังล๊อบบี้ของโรงแรม First World Hotel (เป็นโรงแรมที่มีห้องพักเยอะที่สุดในโลก)

ค่ำ

นัดเวลา เพื่อรถตู้ของทางร้านอาหารมารับท่านลงไป รับประทานอาหารที่โซน ฟาร์มเห็ด (5) หรือจะเลือกรับเป็นคูปองอาหารท่านละ 25 RM

จากนั้น

หลังรับประทานอาหารค่ำเสร็จเชิญท่านเที่ยวบนเก็นติ้งได้ตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

เก็นติ้งไฮแลนด์-ปีนัง-วัดเขาเต่า-ปีนังฮิลล์-Jew Jetty

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนบนเก็นติ้ง

10.00 น.

ทุกท่านมาพร้อมกันที่ จุดนัดพบเพื่อเตรียมตัวนั่งเคเบิ้ลคาร์ลงจากยอดเขาเก็นติ้ง เพื่อเดินทางต่อสู่ ปีนัง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7) จากนั้นเดินทางต่อสู่ปีนัง

เมื่อ

เดินทางถึงปีนัง พาคณะชม วัดเขาเต่าหรือวัดเก๊กล๊อกซี่ เป็นวัดจีนขนาดใหญ่ที่สุดของปีนัง และท่านจะได้สักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในปีนัง

จากนั้น

พาคณะเดินทางต่อสู่ ปีนังฮิลล์ (ยังไม่รวมค่าเข้าชม 30 RM) หากท่านนั่งรถรางขึ้นไปด้านบนเขาจะเห็นวิวเมืองปีนังและทะเลปีนังได้ชัดเจนและสวยงามมากๆ ด้านบนมีร้านกาแฟและมุมถ่ายรูปสวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปกันด้วยครับ

เมื่อ

ได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางสู่ ย่านหมู่บ้านชาวประมงเก่าแกของเกาะปีนังที่ Jew Jetty

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (8)

พัก

เข้าพักที่ Cititel Penang Hotel หรือ ระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่

ปีนัง-วัดไทย วัดพม่า-ป้อมปืนคอนวอลิส-ปีนังอาร์ดสตรีท-ร้านบักกุ๊ดเต๋-Design Village Outlet Mall-หาดใหญ่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

08.00 น.

พาคณะเดินทางสู่ วัดไทยและวัดพม่า ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเกาะปีนังตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  จนปัจจุบันยังมีชาวไทยและชาวพม่าที่ยังอาศัยอยู่ในเกาะปีนัง ซึ่งมีวัดเป็นที่รวมตัวของประชาชนเหล่านี้

จากนั้น

พาคณะนั่งรถรอบเกาะปีนังไปยัง ป้อมปืนคอนวอลิส เป็นกำแพงเมืองปีนังที่ตั้งหันหน้ารับกับทะเลเพื่อป้องการข้าศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

เมื่อ

ได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะไปชม ย่านปีนังอาร์ตสตรีท เป็นย่านเมืองเก่าที่ตกแต่ง และปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีจุดถ่ายรูปสวยๆ และจิตรกรรมผาฝนังให้ท่านชมและถ่ายรูป พลาดไม่ได้กับการถ่ายรูปกับรูปวาดรถจักรยาน นั่งชิวๆที่ร้านกาแฟ

แวะ

ร้านของฝากที่ ร้านบักกุ๊ดเต้ เลือกซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (10) จากนั้นเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่

แวะ

เลือกซื้อของฝากที่  Design Village Outlet Mall เป็นช้อปปิ้งมอลล์แห่งใหม่ของปีนัง เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมพาคณะเดินทางต่อสู่ หาดใหญ่

19.00 น.

คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

โปรแกรมเที่ยวรวมแล้วดังนี้

1.ค่ารถตู้ นำเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคนขับพาเที่ยว

2.ที่พัก 3 คืน ตามโปรแกรม

3.อาหาร 9 มื้อตามที่ระบุ

4.ค่าลงไปถ่ายรูปในสวนไร่ชาบารัต

5.ค่าเข้าชมสวนลาเวนเดอร์ที่คาเมร่อน

6.ค่าขึ้น-ลง เคเบิ้ลคาร์เก็นติ้งไฮแลนด์

7.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถตู้พาเที่ยวมาเลเซีย รถขับพูดภาษาไทย แนะนำที่พัก อาหาร ที่เที่ยวใหม่ๆในมาเลเซียได้

แพ็คเกจรถตู้พร้อมคนขับพาทัวร์มาเลเซีย ปีนัง คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ ซิตี้ทัวร์กรุงกัวลาลัมเปอร์และถ่ายรูปตึกปิโตนัสหือจะไปชมเมืองเก่ามะละกา

 

 

รถตู้เช่าหาดใหญ่ มาเลเซีย พาเที่ยวปีนัง คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์

เช่ารถตู้จากหาดใหญ่นำเที่ยวมาเลเซีย รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่เข้าทางด่านสะเดาเที่ยวเก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ มะละกาและสิงคโปร์ พร้อมคนขับพูดไทยได้

 

Cameron Highlands Flora Park แหล่องท่องเที่ยวใหม่ในคาเมร่อนไฮแลนด์มาเลเซีย

 

 

โปรแกรมทัวร์มาเลเซียเช่าเหมารถตู้ VIP

 

รหัสทัวร์ TSN-ML54
ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง ปีนัง 4 วัน 3 คืน

 

คาเมร่อนไฮแลนด์ ที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี และมีอาหารค่ำเมนูสตรีมโบ๊ทเป็นเมนูแนะนำของที่นี่ มาเที่ยวคาเมร่อนแล้วสิิงที่ไม่ควรพลาดคือ จิปชาร้อนๆ ถ่ายรูปกับทุ่งลาเวนเดอร์ ชมสวนกระบองเพชร เป็นต้น
เก็นติ้งไฮแลนด์ ใครๆก็รู้ว่าที่นี่ มีสถานคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย ไฮไลท์อยู่ที่การได้นั่งเคเบิ้ลคาร์ท่ามกลางทะเลหมอกตอนขึ้นและลงจากยอดเขาเก็นติ้ง และที่เก็นติ้งยังเป็นสวนสนุกระดับโลกที่มีเครื่องเล่นมากมาก ที่มีทั้งโซนกลางแจ้ง และสวนสนุกในร่ม
ปีนัง ที่นี่คือหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของประเทศมาเลเซีย มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่เที่ยวไม่ควรพลาด เช่น ปีนังฮิลล์ วัดเก๊กล๊อกซี่ วัดไทยและวัดพม่า ย่านเมืองเก่าปีนังอาร์ตสตรีท เป็นติ้น

 

 

 

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML55
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน (พักกัวลา 1 คืน เก็นติ้ง 1 คืน ปีนัง 1 คืน)

 

กัวลาลัมเปอร์ เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีตึกปิโตนัสเป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย มีเมอร์เดก้าแสควร์เป็นสนามจัดกิจกรรมสำคัญของประเทศมาเลเซีย
เมืองใหม่ปุตราจายา เป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซียที่เป็นเมืองล้อมด้วยต้นไม้อันร่มรื่น
และมีทะเลสาปปุตรารอบเมือง สัญญาลักษณ์ของเมืองนี้มี มัสยิดกลางน้ำสีชมพู อาคารรัฐสภามีโดทสีเขียว และอาคารกระทรวงต่างๆของประเทศมาเลเซีย
Awana Genting Skyway หรือ ที่ทุกท่านรู้จักในนามเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง นั่งเคเบิ้ลคาร์ไปเก็นติ้งประมาณ 15 นาที ท่ามกลางทะเลหมอกบนยอดเขา
วัดฮินดูหรือวัดบาตู เป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย มีบันไดทางขึ้นกว่า 272 ขั้นและมีรูปปั้นพระขันธกุมาร เป็นเอกลักษณ์เห็นชัดเจน
ปีนังฮิลล์ เป็นจุดชมวิวเมืองปีนังที่ทางรัฐบาลของประเทศมาเลเซียได้จัดให้มีรถไฟฟ้าแบบราง
ที่จะนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวมุมสูงของเกาะปีนังได้ชัดเจน และมีจุดถ่ายรูป ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สวยๆอยู่ข้างบนปีนังฮิลล์

 

 

 

 

 

รถบัสนำเที่ยวในมาเลเซียแบบกรุ๊ปเหมาคณะหลายๆ ท่าน

 

ร้านอาหารคนไทย ร้านดังในปีนัง ใครไปมาก็ต้องแวะทาน

 

 

 

โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย แนะนำ

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML01
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 2 คืน
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่หรือในตัวเมืองหาดใหญ่
จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรมนี้
- กรุงกัวลาลัมเปอร์-เมอร์เดก้าสแควร์-ตึกปิโตนัส-เมืองใหม่ปุตราจายา-เก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้งนี้เพิ่ม

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML02
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
พักที่เก็นติ้ง 1 คืน และพักที่คาเมร่อน 1 คืน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ และคาเมร่อนชมไร่ชา ทานสตรีมโบ๊ทที่คาเมร่อน
รับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ หรือรับส่งที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML49
ทัวร์ปีนัง พักลาลัมเปอร์ 1 คืน เก็นติ้ง 1 คืน
กรุ๊ปส่วนตัวออกเดินทางได้ทุกวัน
แวะเที่ยวที่ปีนัง 2 จุด คือ ปีนังฮิลล์และปีนังอาร์ทสตรีด
วันแรก หาดใหญ่ไปด่านสะเดาแวะเข้าปีนังไปพักที่กัวลา
วันที่สอง เที่ยวกัวลาไปนั่งเคเบิ้ลคาร์ที่เก็นติ้งพักบนเก็นติ้ง
วันที่สาม เที่ยวเก็นติ้งแล้วเดินทางกลับมาหาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML19
ทัวร์คาเมร่อน 2 วัน 1 คืน
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
พักที่คาเมร่อน 1 คืน
วันแรก หาดใหญ่-สะเดา-สวนลาเวนเดอร์-สวนกระบองเพชร-ไร่ชาบารัต-สวนสตอเบอร์รี่
วันที่สอง คาเมร่อน-ตลาดเช้า-BOH TEA-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 3,650 บาท (6- 40 ท่าน)

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML12
ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์-Genting Skyway-ตึกปิโตนัส
วันแรก หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-ห้าง KLCC-เมอร์เดก้าสแควร์-สะพานซาโลมา
วันที่สอง พระราชวังอีสต้าน่า-วัดถ้ำบาตู-กระเช้าเก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง (Genting Skyworld Theme Park / Skytropolis Funland)
วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์-ร้านช็อคโกแลต-เมืองใหม่ปุตราจายา-ด่านจังโหลน-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

-----------------------------------------------------------------------

รหัสทัวร์ TSN-ML15
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักเก็นติ้ง 1 คืน พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
เดินทางได้ทุกวัน
เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

 

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML27

ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
ทริปเที่ยวมาเลเซีย แบบครอบครัวให้เรารับที่
หาดใหญ่หรือรับที่กัวลาลัมเปอร์ก็ได้ ได้เที่ยวทั้งเก็นติ้ง และคาเมร่อนไฮแลนด์ ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศมาเลเซีย

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML30
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
ทริปนี้พักบนเก็นติ้ง 1 คืน พักในกรุงกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน พักคาเมร่อน 1 คืน เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML28
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.เมืองใหม่ปุตราจาย่า
2.พระราชวังอีสต้าน่า
3.วัดถ้ำบาตู
4.ตึกแฝดปิโตนัส
5.ห้าง KLCC
6.เมอร์เดก้าสแควร์
7.ไร่ชาบารัต
8.Cameron Lavender

 

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML27
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.ส่วนสนุกเก็นติ้ง หรือ Genting sky worlds
2.Awana Sky Way
3.ไร่ชาบารัต
4.Cameron Flora Park

----------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์พีพี
ทัวร์กระบี่
เช่าเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ
ล่องเรือยอร์ชหลีเป๊ะ
จองเรือไปหลีเป๊ะ
รถตู้รับส่งไปหลีเป๊ะ
ทัวร์ลังกาวี
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ใบอนุญาต 41/00335
Line ID:: @teawsanooktour
Tel:: 0853840228 , 0814155955
 
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ตุรกี