ทัวร์มาเลเซีย สงกรานต์
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศบินตรงจากภูเก็ต
** รวมเรื่อง ทัวร์มาเลเซีย
• พระราชวังเนการา
• ตลาดกัวฮ์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สิงคโปร์
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์ตรัง
 
 
** จองที่พักในจังหวัดตรัง (ราคาถูก)
 
 
 
 

 
 

 
 

 
** รวมเรื่อง ทัวร์สตูล
 

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์
สนใจลงโฆษณาโทรหาเราด่วน
รวมเรื่องทัวร์สิงคโปร์
Joo Chiat Road
Sri Mariamman Temple
Reddat Degin Museum
โปรแกรมทัวร์มาเลเซียแนะนำ
กรุงกัวลาลัมเปอร์
รัฐซษบาห์
รัฐซาราวัค
อาหารประจำชาติมาเลย์
ทัวร์ภูเก็ต มาเลเซีย

ทัวร์บินตรงหาดใหญ่-ยะโฮบารู

หมู่เกาะและชายหาดในมาเลเซีย

รหัสทัวร์ ML031 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง
• ทริปเดินทาง :
ทัวร์จอยโปรแกรมนี้เพื่อเป็นการยืนยันการออกเดินทางที่แน่นอน
กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนเมื่อมีผู้จองครบ 30 ท่าน หรือ กรณีต้องการเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตามโปรแกรมนี้เดินทางได้ทุกวันเมื่อคณะครบ 30 ท่าน
วันแรก : หาดใหญ่ – ปุตราจาย่า – กัวลาลัมเปอร์ -  เมอเดก้า - ตึกปิโตนัส   
05.00 น.  
เจ้าหน้าที่ของบริษัท เที่ยวสนุกทัวร์ ให้การต้อนรับคณะ ณ จุดนัดพบ (หน้า มอ.หาดใหญ่ ฝั่งตรงข้ามโลตัส) จากนั้นนำคณะเดินทางสู่  ด่านจังโหลน ระหว่างทางให้ท่านรับฟังเรื่องราวของประเทศมาเลเซีย  จากมัคคุเทศก์  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย
09.00 น
ถึง ด่านสะเดา นำท่านประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองของประเทศมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคาอีตั๊ม  ก่อนนำท่านเดินทางผ่านเมือง และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย  เช่น จังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม  ซึ่งทางผ่านท่านสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นสอง ข้างทางของประเทศมาเลเซีย  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง.
บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (1)
บ่าย
นำคณะชม “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)”  ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาล และศณย์ราชกาลของประเทศมาเลเซีย นำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก สมควรแกเวลา จากนั้นนำคณะสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตาตาม นำท่าน ชมจัตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน  สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้น แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนำท่านถ่ายภาพคู่ ตึกคู่แฝดปิโตนัส ( TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นที่ระลึก และให้คณะได้มีเวลาเดินช้อปปิ้ง ณ ห้างSuria  ในตึกแฝด 
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) จากนั้นนำคณะเข้าพัก ณ Puteri Park Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่สอง : พระราชวังแห่งชาติ – แหล่งบันเทิงระดับโลก เก็นติ้งไฮแลนด์เต็มวัน   
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำคณะ ชมพระราชวังแห่งชาติ พร้อมทั้งถ่ายรูปคู่กับ ทหารม้า ประจำพระองค์เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง เมืองในหมอก เก็นติ้งไฮแลนด์ ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่ง  กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้าท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น จากนั้นมัคคุเทศก์จะพาท่านได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสวนสนุกทั้งกลางแจ้งและในร่ม สนุกกับเครื่องเล่นมากมายอาทิ รถไฟเหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์ บ้านผีสิงและร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัยให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก (บัตรเครื่องเล่นยังไม่รวมในรายการนำเที่ยว) หรือ เลือกเข้าบ่อนคาสิโนได้ตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการเสี่ยงโชค และเลือกช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารเที่ยง (บนเก็นติ้งมีร้านอาหารให้ท่านเลือกรับประทานได้มากมาย ราคาคิดว่าท่านจ่ายมื้อละไม่เกินคนละ 60 บาทไทยก็อิ่ม) ดังนั้นทางทัวร์คิดว่าให้ท่านทานเองจะถูกกว่าและเป็นการประหยัดค่าทัวร์ด้วย
บ่าย
สนุกสนุกสนานกับกิจกรรมบนเก็นติ้งต่อ
16.00 น.
ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อเดินทางลงจากเก็นติ้งสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(4) จากนั้นให้ทุกท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พัก ณ Puteri Park Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่สาม : กัวลาลัมเปอร์ –  ปีนัง  - ป้อมปืนคอนวาลิส – วัดไท – วัดพม่า – ดิวตี้ฟรี - หาดใหญ่ 
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ รัฐปีนัง เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่ผสมผสานโลกตะวันตกและตะวันออกกันได้อย่างกลมกลืน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (6)
บ่าย
ชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส  ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้นบกคั้งแรกของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์  ในปี ค.ศ. 1786  ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน เพื่อป้องกันเมืองในสมัยอดีตของเกาะปีนัง นำคณะเดินทางชม วัดไทย ที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึ่งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย   ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา และแวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเปี๊ยะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และร้านช็อคโกแลต ที่มีชื่อเสียงในมาเลเซีย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่ 
15.00 น.
ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่  หาดใหญ่
18.30 น.
คณะเดินทางถึงถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
• อัตราค่าบริการ
ราคาผู้ใหญ่
เด็ก (ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ
4,280 บาท
3,400 บาท
ท่านละ 2,500.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
ค่ารถปรับอากาศมาเลเซียนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พักระดับ 3  ดาว  2  คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (6 มื้อ)
ค่าอาหารว่าง + น้ำดื่มบริการระหว่างการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการต่างๆตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น
ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสนุกทัวร์ โทรสายด่วน 085 384 0228 หรือดาวโหลดโปรแกรมทัวร์นี้ ที่นี่ คลิก

เช่ารถตู้เที่ยวมาเลเซีย แบบกลุ่มเพื่อน หรือ ครอบครัว

ทัวร์ปีนัง เคดาร์ 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมเที่ยวหาดใหญ่ ปีนัง เคดาห์ สุดคุ้ม เที่ยวเมืองเก่า จอร์ททาวน์
สัมผัสความเป็นมุสลิม และวิถีของ ชาวสยามในสมัยอดีต
• รหัสทัวร์ ML002 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน บิน MS
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML003 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน บิน LH
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• รหัสทัวร์ ML006 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส มะละกา ยะโฮบารู เมอร์ไลออนส์
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML007 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส เมอร์ไลออนส์ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML008 : ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เมอร์ไล้อ้อน เก็นติ้ง มาเลเซีย
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML016 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML017 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบ เก็นติ้ง มะละกา กัวลาลัมเปอร์ ยูนิเวอร์แซล
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML018 : ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง คาเมร่อน กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 8 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML019 :ทัวร์มาเลเซีย หนาวสุดในมาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตนัส 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม หรือ กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML021 :ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML022 : ทัวร์มาเลเซีย มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML024 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML025 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พิเศษพักบนยอดเขาเก็นติ้ง 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML026 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML027 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน จากเชียงใหม่
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML028 :ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน จากภูเก็ต
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML029 :ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เข้ายูนิเวอร์แซลเต็มวัน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML023 :ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ น้ำตกหลีผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 4 วัน 3 คืน
- กำหนดการเดินทาง กรุ๊ปเหมาคณะส่วนตัวครบ 10 ท่านสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
• รหัสทัวร์ ML030 : ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
- กำหนดการเดินทาง สอบถาม
• ทัวร์ในประเทศ
ทัวร์พืชสวนโลก เชียงใหม่ บินจากหาดใหญ่
- เดินทาง สอบถาม
ทัวร์ตรัง กระบี่ 5 วัน 4 คืน จาก กทม.
- ราคาท่านละ 5,900 บาท
ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี 5 วัน 4 คืน จาก กทม.
- ราคาท่านละ 6,400 บาท
• กำหนดการเดินทาง ดูในโปรแกรมทัวร์
• ราคา สอบถาม
• กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางทุกวัน (ตค - พค)
• ราคา 1,900 บาท
• กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางทุกวัน (ตค - พค)
• ราคา สอบถาม
• กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางทุกวัน (ตค - พค)
• ราคา สอบถาม
• กำหนดการเดินทาง ออกเดินทางทุกวัน (ตค - พค)
• ราคา สอบถาม
ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ในมุมของของผมนั้นปีนังประเทศมาเลเซีย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าหลงไหล เพราะที่นี้มีทั้งแหล่งช้อปปิ้ง มีแหล่งประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรมที่ผสมกันระหว่างคนยุคก่อน และวันหนุ่มสาวได้อย่างลงตัว และที่สำคัญที่นี้เป็นที่อยู่รวมกันของชนชาติที่หลากหลาย นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวก็มีครบ เช่น
ทะเล ชายหาด พิพิธภัณธ์ และร้านอาหาร พร้อมทั้งรีสอร์ทและโรงแรมที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามงบประมาณ จึงเป็นเสน่ห์ของเกาะปีนังที่ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศมาเลเซียได้มากขึ้นเลยทีเดียวครับบ พื้นที่รัฐปีนังประกอบด้วยเกาะปีนัง และในส่วนของแผ่นดินใหญ่ที่เรียกกันว่าเซเบรัง เปรัย หรือคนไทยเรียกว่าฝัางปัตเตอร์เวอร์ท ส่วนในเมืองหลวงของรัฐปีนังนั้น ชื่อ เมืองจอร์จทาวน์ ที่ท่านต้องข้ามเกาะไป จะโดยทางเรือ หรือทางสะพาน ยิ่งปัจจุบันเกาะปีนังมีสะพานที่สามารถข้ามไปฝั่งเมืองจอร์จทาวน์ได้ถึง 2 สะพานแล้วครับ ทำให้สะดวกมากขึ้นในข้ามไปยังเมืองจอร์จทาวน์
หาดบาตูเฟอร์ริงกิ เป็นชายหาดที่วางตัวขนานไปกับถนนเลียบชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือจองเมืองจอร์จทาวน์เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะปีนัง โดยมีทั้งโรงแรมและรีสอร์ทระดับต่างๆ ตลอดชายหาดให้ท่านได้เลือกเข้าพักได้ตามความเหมาะสม หรือท่านจะเลือกนอนอาบแดด หรือเลือกกิจกรรมทางน้ำหน้าชายหาดก็ได้ครับ นอกจากนี้เกาะปีนังท่านสามารถนั่งรถสามล้อเพื่อชมรอบเมืองก็ได้ โดยมีให้บริการอยู่ตลอดทั้งวัน
แทนจุงบุนกาห์ เป็นเมืองชายหาด ชายทะเลที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของปีนัง ที่นี่มีรีสอร์ทหรูจำนวนมากที่เหมาะสำหรับการหลบมาเที่ยวผักผ่อนริมชายหาด เสน่ห์ที่สวยที่สุดของแทนจุงบุนกาห์คือแนวโค้งเว้าตามธรรมชาติที่แยกตัวออกมาซ่อนตัวอยู่ภายใต้กำบังหน้าผาและชะง่อนหินที่ยื่นออกมา นอกจาหนี้ชายหาดเตลุกบาหังในบริเวณชายหาดที่งดงาม และเงียบสงบเหมาะสำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัว บริเวณข้างเคียงเป็นสวนเครื่องเทศเขตร้อนซึ่งมีหมู่มวลดอกไม้กว่า 500 ชนิดจากทั้งในมาเลเซียเองและทั่วโลก โดยสวนบนหุบเขาขนาดแปดเอเคอร์แห่งนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นที่จัดแสดงสมุนไพรและเครื่องเทศเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเลยทีเดียว
อ่าวลิง เป็นชายหาดในเกาะปีนังที่เหมาะสำหรับการมานั่งปิกนิคของคนท้องถิ่น บริเวณใต้ร่มไม้ และยังมีมูกะเฮด ตั้งอยู่บนยอดผาสูง 785 ฟุตได้
ชายหาดเกราชุต ชายหาดนี้มีธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์และวิวทิวทัศน์ที่งดงามราวภาพวาด และอีกมุมหนึ่งจะมีทะเลสาบที่มีการแยกตัวของชั้นน้ำระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็ม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดหากมีโอกาศมาท่องเที่ยวเกาะปีนังแห่งนี้
เกาะเจเรจัค ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะปีนัง เป็นอีกสถานที่หนึ่งในปีนังที่เหมาะสำหรับการมาผักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัวท่ามกลางหมู่มวลพฤกษชาติอันอุดมสมบรูณ์
หากท่านต้องการมาสัมผัสกับเสน่ห์ของปีนัง แนะนำให้ไปเที่ยวรอบเมืองเพื่อย้อนรำลึกถึงอดีตที่น่าโหยหา ทางเิดินริมหาดในเมืองจอร์จทาวน์ก็สวยงามเหมาะสำหรับการเดินเล่นยามเย็น จุดเด่นของที่นี่คือป้อมคอร์นวอลลิส ซึ่งสร้างขึ้นโดยกัปตันฟรานซิสไลท์ในต้นศตวรรษที่ 19 สำหรับอาหารการกินคนที่นี่นิยมทานอาหารหาบเร่ริมถนน ซึ่งมีให้เลือกชิมมากมายตลอดถนนเกอร์นีย์ซึ่งเป็นย่านยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ยังมีย่านลิตเติ้ลอินเดียและแคมป์เบลสตรีทที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยเครื่องประดับน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋ม ของที่ระลึกและของเก่ามากมายนับไม่ถ้วน
การเดินทางในเกาะปีนัง
การเดินทางท่องเที่ยวในเกาะปีนังมีหลากหลายวิธี เช่น
- ทางรถยนต์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังเกาะปีนังได้ทางรถยนต์โดยข้ามมาทางสะพานปีนังโดยจะมีด่านเก็บค่าผ่านทาง
ที่ปลายสะพานทางแผ่นดินใหญ่ รถประจำทางมาปีนังมีให้บริการอยู่ทั่วประเทศ
- ทางเครื่องบิน สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ให้บริการเที่ยวบินตรงมาปีนังจากสิงคโปร์ กรุงเทพฯ เมดาน เซียะเหินและไทเปนอกจากนี้ยังให้บริการเที่ยวบินไปกลับเป็นประจำทุกวันระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์และปีนัง สายการบินราคาประหยัดอย่างแอร์เอเซียก็ให้บริการเที่ยวบินมาปีนังจากกรุงกัวลาลัมเปอร์และกรุงเทพฯและสายการบินไฟเออร์ฟลาย
มีเที่ยวบินจากเกาะไปยังเมืองหลวงของมาเลเซีย และเส้นทางนานาชาติอื่นๆ อาทิ ภูเก็ต เกาะสมุย บันดาอาเจะห์ และเมดันด้วย
- ทางเรือ จากเมืองบัตเตอร์เวิร์ธมีบริการเรือข้ามฟากสำหรับทั้งผู้โดยสารและยานพาหนะโดยจะเก็บค่าโดยสารที่ด่านเมืองบัตเตอร์เวิร์ธ
- ทางรถไฟ KTM หรือการรถไฟมาลายันให้บริการรถไฟไปเมืองบัตเตอร์เวิร์ธจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ อลอร์สตาร์ และปาดังเบซาร์ รวมถึงจากหาดใหญ่และกรุงเทพฯ ในประเทศไทย
รูปทัวร์ปีนัง มาเลเซีย

ระหว่างทางนั่งรถบัสวีไอพีไปเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย

วัดไชยมังคลาราม หรือ วัดไทยในปีนังนั้นเองครับ

ภายในวัดไทยที่ปีนัง

ฝั่งนี้ภายในวัดพม่าที่เกาะปีนัง

ลูกโลกขนาดใหญ่ที่วัดพม่าในเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย

บรรยากาศฝั่งวัดไทยครับ

อันนี้เป็นเจย์ดีของวัดเขาเตา วัดจีนในเกาะปีนัง ต้องเดินขึ้นเขาไปหน่อยนะครับ ท่านใดไม่ยากเดินจะมีรถตู้มาคอยให้บริการขึ้นไปสักการะเจ้าแม่กวนอิม เที่ยวละ 50 บาท หรือ 5 ริงกิต ครับ แต่ถ้าเดินไปจะได้บรรยากาศการขายของที่ระลึกระหว่างเดินขึ้นลงครับ
หากท่านต้องการให้จัดกรุ๊ปทัวร์เฉพาะกรุ๊ปส่วนตัวของท่าน ติดต่อ 085 384 0228 // 075 502 938
คุยเรื่องทัวร์มาเลเซีย
สำนักงานการท่องเที่ยวมาเลเซียที่กัวลาลัมเปอร์
ศูนย์มรดกมาเลเซีย
ศูนย์หัตกรรมกัวลาลัมเปอร์
พระราชวังอิสตาน่าเนการ่า
มัสยิดแห่งชาติมาเลเซีย
สวนผีเสื้อกัวลาลัมเปอร์
พักผ่อนกัวลาลัมเปอร์

แหล่งช้อปปิ้งในมาเลเซีย
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในกรุงกัวลาลัมเปอร์
สถานที่เคารพสักการะในกัวลาลัมเปอร์
สถานที่น่าดึงดูดใจในกัวลาลัมเปอร์
สวนในกัวลาลัมเปอร์

ข้อมูลท่องเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
เรื่องราวของทัวร์มาเลเซีย และทัวร์สิงคโปร์
ลานโบว์ลิ่งในกัวลาลัมเปอร์
ข้อมูลท่องเที่ยวในกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
จาลันตวนกูอับดุลราห์มัน | จาลันมัสยิดอินเดีย | พาซองเก็ต | แพคเกจหาดใหญ่ มาเลเซีย | อาหารมาเลเซีย | อาหารอินเดียในมาเลเซีย | อาหารมามัคมาเลเซีย | นาซิเลอมัค | โรตีคาไน | นาซิบริยานี | อาหารมาเลเซียในกัวลาลัมเปอร์ | อาหารจีนในมาเลเซีย | อาหารอินเดียในกัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารญอนย่าในกัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารฟิวชั่นที่กัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารเมดิเตอร์ริเนี่ยนในกัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารอิตาเลี่ยนในกัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารญี่ปุ่นในกัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารไทยในมาเลเซีย | ร้านอาหารตะวันตกในกัวลาลัมเปอร์ | ร้านอาหารตะวันออกกลางในมาเลเซีย | ดูหิ่งห้อยกัวลาเซลังงอร์ | ถ้ำบาตู | เมืองใหม่ปุตราจาย่า | พอร์ทดิ้งสัน มาเลเซีย | เที่ยวเก็นติ้ง ไฮแลนด์ | เที่ยวเบอร์จายาฮิลล์ มาเลเซีย | เที่ยวคาเมร่อน ไฮแลนด์ | เที่ยวมะละกา | ที่พักในกัวลาลัมเปอร์ | โรงแรม 4 ดาวในกัวลาลัมเปอร์ | โรงแรม 3 ดาวในกัวลาลัมเปอร์ | โรงแรม 2 ดาวในกัวลาลัมเปอร์ |
ข้อมูลทัวร์เก็นติ้ง ::
รีสอร์ทเวิร์ดเก็นติ้งยุคใหม่  | สกายอเวนิว และ สกายพลาซ่า  | ทเวนตี้เซนจูรี่ฟ็อกซ์เก็นติ้ง  | แสงสีที่รีสอร์ทเวิร์ดเก็นติ้ง  |  อาหารที่รีสอร์ทเวิร์ดเก็นติ้ง  |
ทัวร์ทเวนตี้เซนจูรี่ฟ็อกซ์  | สกายอเวนิวรีสอร์ทเวิร์ดเก็นติ้ง | โรงแรมทาวเวอร์ทูเอนเน็คเก็นติ้ง  | เคเบิ้ลตาร์แห่งใหม่เก็นติ้ง  | 

โปรแกรมทัวร์ น่าสนใจ อื่นๆ

โปรแกรมเที่ยวเก็นติ้ง เกาะปีนัง 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่ 30 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค. 60
หาดใหญ่-ปุตราจาย่า-เก็นติ้งไฮแลนด์
- เกาะปีนัง - วัดไทย - วัดพม่า
เปิดรับจองแล้ว

ทัวร์เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
เที่ยงเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 8-10 ท่าน
มี เก็นติ้งไฮแลนด์ - เมืองใหม่ปุตราจาย่า-ตึกปิโตนัส-
ซิตี้ทัวร์กรุงกัวลาลัมเปอร์
เริ่ม รับ และ ส่ง ที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์
เปิดรับจองตลอด
** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง::
เที่ยวปีนัง เบตง 3 วัน 2 คืน ครบทุกที่เที่ยวเด่น
ที่ปีนังมี ปีนังอาร์ตสตรีด วัดเขาเตา ป้อมปืนคอนวอลิส
ที่เบตงมี สวนไม้ดอกเมืองหนาว อุโมงปิยะมิตร ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ทานไก่เบตงของแท้
คณะครบ 10 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน
รหัสทัวร์:: R95
โหลดโปรแกรมทัวร์
โปรแกรมทัวร์เจาะลึกปีนัง 3 วัน 2 คืน เที่ยวทุกที่ในปีนัง
ทานอาหารเด่นของเมืองปีนัง เข้าพักสุดหรูระดับ 4 ดาว ชมวิวปีนังฮิลโดยการขึ้นรถรางไฟฟ้า ชมป้อนปืนคอนวอลิสสมัยอดีต ชมความหลากหลายของคนปีนัง วัฒนธรรม บ้านเรือน และ ซื้อของฝากขึ้นชื่อ เช่นโชโกแล็ต กาแฟปีนัง เป็นติ้น
รหัสทัวร์ :: PNT3D
โหลดโปรแกรมทัวร์
ซันเวย์ลากูน มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน เที่ยวครบ เจาะลึกภาคกลางของมาเลเซีย
จุดเด่นหลายโปรแกรมทัวร์กับการเที่ยวสไตล์เที่ยวสนุกทัวร์ ไม่รีบ ไม่เก็บเพิ่ม ยืดหยุ่นได้
ออกเดินทางได้ทุกวัน :: ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป   
รหัสทัวร์:: SWML1
| โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ |
ทัวร์ปีนัง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน รับส่ง หาดใหญ่
แบบเที่ยวครบทุกที่ ทั้งในปีนัง และ แหล่งท่องเที่ยวที่คาเมร่อน กรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่ เราก็รับจัดหมด เช่น กลุ่มเพื่อนที่ทำงาน กรุ๊ปครอบครัว หรือ จะเป็นองค์กรณ์ใหญ่ๆ เราก็จัดครับ ราคาถูกกว่าแน่นอน เพราะเราทำทัวร์ตรงไม่ผ่านใคร ครับ
รหัสทัวร์:: 16660MLS
โหลดโปรแกรมทัวร์
เที่ยวปีนัง+คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
ท่านจะบินมาลงสนามบินปีนัง แล้วให้เราไปรับที่สนามบินได้เลย หรือ จะบินมาลงสนามบินหาดใหญ่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้ โปรแกรมเที่ยวปีนัง คาเมร่อน นี้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย มีแหล่งท่องเที่ยว เด่น เช่น ปีนังฮิล ป้อมปืนคอนวอลิส วัดไทยในปีนัง ชมไร่ชาที่คาเมร่อน เดินตลาดเช้าท่ามกลางอากาศหนาว และแคะข้าวโพดหวานไปด้วย ฟินสุดๆ ครับผม สนใจท่องเที่ยว โหลดดูโปรแกรมทัวร์ หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ
รหัสทัวร์:: PNKMR1
จัดแบบกรุ๊ปเหมา
โหลดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์หาดใหญ่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
เที่ยวครบ ท่านจะบินมาจากกรุงเทพ เชียงใหม่ หรือจะเดินทางโดยรถมาเจอเราที่หาดใหญ่ก็ได้
รวมบริการอาหารทุกมื้อครบ 10 มื้อ
รวมบัตรเข้าชมการ์เด้นบายเดอะเบย์ที่สิงคโปร์แล้ว
และเมนูพิเศษ เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเก็นติ้งเลย
รหัสทัวร์::TSTHMS2
เฉพาะกรุ๊ปเหมา
โหลดโปรแกรมทัวร์ตรงนี้
เที่ยวมาเลเซีย+สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน  เที่ยวสนุกทัวร์จัดเต็มโปรแกรม
พิเศษรวมอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์ที่เก็นติ้งไฮแลนด์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์แห่งใหม่ของเก็นติ้ง
พักบนเก็นติ้ง 1 คืน // พักที่สิงคโปร์ 1 คืน // พักที่กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
รวมอาหารแล้ว 10 มื้อ เหมาะกับกรุ๊ปเหมาของท่าน 8 ท่านขึ้นไป
ปีนัง คาเมร่อน มาเลเซีย 2 วัน 1 คืน
เที่ยวครบ รวมค่าขึ้นปีนังฮิลแล้ว ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม เข้าสวนทุ่งลาเวนเดอร์คาเมร่อน รวมค่าเข้าชมแล้ว
ราคาเริ่มที่ 3,390 บาท
รหัสทัวร์ :: PEKR17660
โหลดโปรแกรมทัวร์
บริการนำเที่ยวโดยเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอณุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335
สำนักงานเลขที่ 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 075 502 938 สายด่วน 085 384 0228 (คุณนัท) 081 415 5955 (คุณใหม่)
LINE ID :: maiteawsanook