แพ็คเกจเที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน นี้เหมาะกับคณะแบบครอบครัว หรือ กลุ่มเพื่อนไปเที่ยวมาเลเซียแบบเจาะลึก ท่านจะจองตั๋วเครื่องบินมาลงที่สนามบินหาดใหญ่ หรือ บินมาลงที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้ แพ็คเกจไม่มีบวกเพิ่มค่ารถ

เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ เมืองใหม่ปุตราจายา ถ่ายรูปกับตึกแฝด และชมย่านเมืองเก่า อาคารอัพดุลซามัส ชมบ้านเมืองในกรุงกัวลาลัมเปอร์

ที่คาเมร่อนไฮแลนด์ เที่ยวชมไร่ชาบารัต สวนกระบองเพชร ชมดอกลาเวนเดอร์ ลิ่มลองอาหารสตรีมโบ๊ทคาเมร่อน

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML28

แพ็คเกจหาดใหญ่ กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน ไม่ไปเก็นติ้ง

ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน มาเที่ยวมาเลเซีย ปี2566 แนะนำที่เที่ยวยอดนิยมคาเมร่อน อากาศดีตลอดทั้งปี และชมตึกปิโตนัส เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย

 
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::

1.เมืองใหม่ปุตราจาย่า

2.พระราชวังอีสต้าน่า

3.วัดถ้ำบาตู

4.ตึกแฝดปิโตนัส

5.ห้าง KLCC

6.เมอร์เดก้าสแควร์

7.ไร่ชาบารัต

8.Cameron Lavender

9.สวนกระบองเพชร

10.ตลาดคาเมร่อน

11. Cameron Highlands Flora Park (Optional Tour) ซื้อเพิ่มเอง 50 RM 12. Design Village Outlet Mall

เมนูแนะนำ:: สตรีมโบ๊ทคาเมร่อน

 

 

 

รหัสทัวร์ :: TSN-ML28

 

กำหนดการเดินทาง::

วันแรก

หาดใหญ่-ปุตราจายา-เมอร์เดก้าสแควร์-KLCC-ตึกปิโตนัส

06.00 น.

รับท่านที่หาดใหญ่ หรือสนามบินหาดใหญ่จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ด่านสะเดาและผ่านด่านบูกิตคายูฮิตำ ฝั่งมาเลเซีย จากนั้นนั่งรถสู่เมื่องหลวงของประเทศมาเลเซีย ระยะทาง 444 กิโลมเมตร ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำ ณ จุด Car Park ซึ่งเป็นแหล่งรวมอาหารและของทานเล่น พร้อมห้องน้ำสะอาด และมีห้องละหมาดสำหรับพี่น้องมุสลิมด้วยครับ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)

จากนั้น

เดินทางถึง ปุตราจายา เป็นเมืองศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีจุดเด่นที่สะพานข้ามทะเลสาบ เป็นสะพานแขวน และมีมัสยิดสีชมพูเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ และนอกจากนี้ยังมี อาคารรัฐสภาโดมสีเขียว และอาคารของกระทรวงต่างๆของประเทศมาเลเซียก็ตั้งอยู่ที่นี่ จุดถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาดคือ หน้ามัสยิดสีชมพูและมีเสาธงประจำรัฐของมาเลเซียด้วย

จากนั้น

พาคณะเดินทางสู่เมืองหลวงของประเทศมาเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ แวะถ่ายรูปที่อาคารอับดุลซามัสที่ลานเมอร์เดก้าสแควร์ ที่นี่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซียเนื่องจากเป็นสถานที่ เฉลิมฉลอง ครั้งที่ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชมาจากอังกฤษ และปัจจุบันกลายเป็นสถานที่จัดงานรื่นเริงต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย

จากนั้น

พาคณะเดินทางสู่ จุดถ่ายรูปกับตึกแฝดปิโตนัส ซึ่งเป็นตึกที่สร้างชื่อเสียให้กับชาวมาเลเซียทำให้ต่างชาติรู้จักประเทศมาเลเซียเป็นอย่างดี เพราะตึกนี้เคยเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกที่มีความสูงถึง 452 เมตร และสูงถึง 88 ชั้น ซึ่งมีชั้น 42 ที่มีสะพานเชื่อมต่อกันทำให้มองวิวลงมาสวยงามเห็นกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ทั้งเมือง

 

ให้ท่านมีเวลาในการเดินชม ห้างซูเรีย หรือ KLCC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตึกปิโตนัสที่นี่ถือเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซียและมีสินค้าแบนด์แนมและสินค้าอื่นๆ มากมาย ที่ห้างนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามเทศกาลเพื่อสร้างความเพลิดเพลินในการเที่ยวชมอยู่เรื่อยๆ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)

พัก

เข้าพัก ณ IBIS HOTEL KL หรือระดับเดียวกัน

 

 

วันที่สอง

พระราชวังอีสต้าน่า-วัดถ้ำบาตู-ไร่ชาบารัต-สวนกระบองเพชร

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.00 น.

พาทุกท่านเดินทางสู่ ด้านหน้าพระราชวังอีสต้าน่าเนการ่า เป็นพระราชวังหลวงของประเทศมาเลเซีย เป็นพระราชวังแห่งชาติมาเลเซีย ที่ประทับของกษัตริย์ Yang di Pertuan Agong  แม้จะไม่เปิดให้เข้าชมภายใน แต่ด้านหน้าของพระราชวังที่มีทัศนียภาพสวยงามบริเวณเนินเขา Bukit Petaling มองเห็นแม่น้ำ Klang ก็นับเป็นจุดถ่ายภาพที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย

แวะ

วัดถ้ำบาตู เป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย และชาวฮินดูในมาเลเซียนิยมมาประกอบพิธีกรรมต่างๆที่สำคัญกันที่วัดแห่งนี้ ถ้ำบาตู (Batu Caves) เป็นถ้ำหินปูนที่ก่อตัวมานานกว่า 400 ล้านปีก่อน ประกอบไปด้วยถ้ำขนาดใหญ่ 3 แห่งหลักและถ้ำขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่ง ในถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดเป็นที่ตั้งของวัดและศาลเจ้าฮินดูอายุกว่า 100 ปี ภายใต้หลังคาโค้งสูง 100 เมตร ที่เชิงเขาบาตูมีอีก 2 ถ้ำที่เก็บรักษาภาพวาดและรูปปั้นฮินดูจำนวนมาก จุดที่โดดเด่นของถ้ำบาตูคือ รูปปั้นขันธกุมารขนาดใหญ่บริเวณหน้าทางเข้าวัด และบันไดหลากสี 272 ขั้น จากชั้นบนของบันได นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองได้อย่างชัดเจน ภายในถ้ำมีศาลเจ้าที่ประดิษฐานรูปปั้นเทพเจ้า และการจัดแสดงประติมากรรมตามความเชื่อของศาสนาฮินดู

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (4)

จากนั้น

พาท่านเดินทางต่อสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์

แวะ

ชมไร่ชาบารัต หรือ Cameron Velley Tea ซึ่งเป็นไร่ชาที่ดังที่สุดของคาเมร่อนท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เหมาะกับการนั่งจิบชาร้อนและเค้กสัก 1 ก้อน ไร่ชาบารัตจะปลูกชาเต็มพื้นที่ซึ่งกว้างใหญ่มาๆ นักท่องเที่ยวสามารถลงไปถ่ายรูปที่ในไร่ชาได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3 RM

จากนั้น

พาท่านชม สวนกระบองเพชร เป็นสวนที่เข้าชมฟรี มีต้นไม้หลายสายพันธุ์ และมีจุดถ่ายรูปสวยๆเยอะ ท่านสามารถเลือกซื้อพันธุ์ไม้ได้ตามอัธยาศัย

จากนั้น

เที่ยวชมตลาดเมืองหนาวบนยอเขาคาเมร่อน เพื่อเลือกซื้อสตอเบอร์รี่ และผลไม้ ผักปลอดสารพิษ อีกมากมาย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (5)

พัก

เข้าพัก ณ Heritage Hotel หรือ Copthorn Hotel Cameron

 

วันที่สาม

Cameron Highlands Flora Park (Optional Tour) ซื้อเพิ่มเอง 50 RM
Cameron Lavender- Design Village Outlet Mall-หาดใหญ่

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอารของโรงแรม (6)

08.00 น.

กรณี ท่านซื้อทริปไปเที่ยว Flora Park เพิ่มต้องจ่ายเพิ่ม 50 RM รถของทางฟาร์มจะมารับท่านใช้เวลาเที่ยวประมาณ 3 ชม.
สำหรับท่านที่ไม่ไปก็รอที่โรงแรม ถ่ายรูป พักผ่อน เดินเที่ยวบริเวณโรงแรมรอคณะ

11.30 น.

ทุกท่านมาพร้อมกันที่จุดนัดพบที่ ล๊อบบี้ของโรงแรม เพื่อเช็คเอาร์ท เดินทางกลับ แต่ระหว่างทางแวะเที่ยวจุดต่างๆ ด้วย ดังนี้

 

1.แวะชมสวนลาเวนเดอร์คาเมร่อน (มีค่าเข้าชม 20 RM) ด้านในมีการตกแต่งด้วยดอกลาเวนเดอร์และต้นไม้อื่นๆได้อย่างสวยงามมีจุดถ่ายรูปได้เพลิดเพลินเลยครับ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)

บ่าย

เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ระหว่างทางแวะจุดเข้าห้องน้ำและซื้อของทานเล่นได้ตามอัธยาศัย

แวะ

เลือกซื้อของฝากที่ Design Village Outlet Mall เป็นเอาร์ทเล็ทขนาดใหญ่ของมาเลเซียถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2016 ด้วยเนื้อที่ว่า 37,161 ตารางเมตร ท่านจะได้พบกับสินค้าแบรด์เนมต่างๆ มากมาย ที่ลดสูงสุดถึง 70% ตลอดทั้งปี

18.00 น.

เดินทางถึงด่านบูกิตคายูฮิตำและผ่านด่านสะเดาของไทย จากนั้นพาท่านเดินทางสู่หาดใหญ่ต่อไป

19.00 น.

พาทุกท่านเดินทางถึงหาดใหญ่ หรือสนามบินหาดใหญ่ และอำลาคณะต่อไป

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางไลน์

 

 

 

โปรโมชั่นทัวร์มาเลเซีย ปี2566

 

รหัสทัวร์ TSN-ML10
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
มาเลเซีย - ตึกปิโตนัส-เก็นติ้งไฮแลนด์
เที่ยวมาเลเซียก่อนใครๆ............ไปกับเที่ยวสนุกทัวร์

วันแรก หาดใหญ่-แวะอลอสตาร์-ปุตราจาย่า-ตึกปิโตนัส
วันที่สอง พระราชวังอิสต้าน่าเนการ่า – ถ้ำบาตูเค็ป – เก็นติ้งไฮแลนด์
วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ – เมอร์เดก้าแสควร – ดิวตี้ฟรีจังโหลน – หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML16
ทัวร์เก็นติ้ง มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน อาหาร 5 มื้อ
เดินทางได้ทุกวัน
ราคาทัวร์รวมแล้วดังนี้ ::
1.ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตลอดทริป
2.ค่าอาหาร 5 มื้อรวมมื้อเช้าที่โรงแรมแล้ว
3.ค่าที่พัก 2 คืน 4.แจ้งน้ำดื่ม วันละ 1 ขวดต่อท่าน
5.ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1 ล้านบาท
6.ค่าขึ้น Sky Way ที่เก็นติ้ง ประมาณเที่ยวละ 18 RM
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML15
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักเก็นติ้ง 1 คืน พักกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
เดินทางได้ทุกวัน
เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML14
ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน อาหาร 5 มื้อ
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
รวมค่าเข้าชมสวนลาเวนเดอร์ 15 RM แล้ว
รวมค่าเข้าชมไร่ชาบารัต 3 RM แล้ว
รวมค่าขึ้น-ลง กระเช้าไฟฟ้าที่เก็นติ้งแล้ว Awana Genting Skyway 18 RM
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML12
ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์-Genting Skyway-ตึกปิโตนัส
วันแรก หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร์-ตึกปิโตนัส-ห้าง KLCC-เมอร์เดก้าสแควร์-สะพานซาโลมา
วันที่สอง พระราชวังอีสต้าน่า-วัดถ้ำบาตู-กระเช้าเก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง (Genting Skyworld Theme Park / Skytropolis Funland)
วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์-ร้านช็อคโกแลต-เมืองใหม่ปุตราจายา-ด่านจังโหลน-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML11
ทัวร์ปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
พักที่ปีนัง 1 คืน และพักที่คาเมร่อน 1 คืน
วันแรก หาดใหญ่ สะเดา ปีนัง วัดเก็กล็อกซี่ – ปีนังอาร์ตสตรีด
วันที่สอง ปีนัง คาเมร่อนไฮแลนด์ สวนลาเวนเดอร์ ไร่ชา ตลาดเย็น
วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์ ตลาดเช้า สวนกระบองเพชร สวนสตอเบอร์รี่ หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 5,150 บาท (6- 40 ท่าน)

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML19
ทัวร์คาเมร่อน 2 วัน 1 คืน
เดินทางเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2565
พักที่คาเมร่อน 1 คืน
วันแรก หาดใหญ่-สะเดา-สวนลาเวนเดอร์-สวนกระบองเพชร-ไร่ชาบารัต-สวนสตอเบอร์รี่
วันที่สอง คาเมร่อน-ตลาดเช้า-BOH TEA-หาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด 3,650 บาท (6- 40 ท่าน)

 

 

รหัสทัวร์ TSN-ML49
ทัวร์ปีนัง พักลาลัมเปอร์ 1 คืน เก็นติ้ง 1 คืน
กรุ๊ปส่วนตัวออกเดินทางได้ทุกวัน
แวะเที่ยวที่ปีนัง 2 จุด คือ ปีนังฮิลล์และปีนังอาร์ทสตรีด
วันแรก หาดใหญ่ไปด่านสะเดาแวะเข้าปีนังไปพักที่กัวลา
วันที่สอง เที่ยวกัวลาไปนั่งเคเบิ้ลคาร์ที่เก็นติ้งพักบนเก็นติ้ง
วันที่สาม เที่ยวเก็นติ้งแล้วเดินทางกลับมาหาดใหญ่
ราคาถูกที่สุด สอบถามทางไลน์

 

 

 

โปรโมชั่นทัวร์มาเลเซียราคาถูกที่สุด ปี2566

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML01
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักบนเก็นติ้ง 2 คืน
เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน รับส่งที่สนามบินหาดใหญ่หรือในตัวเมืองหาดใหญ่
จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรมนี้
- กรุงกัวลาลัมเปอร์-เมอร์เดก้าสแควร์-ตึกปิโตนัส-เมืองใหม่ปุตราจายา-เก็นติ้งไฮแลนด์-สวนสนุกเก็นติ้ง

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้งนี้เพิ่ม

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML02
ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
พักที่เก็นติ้ง 1 คืน และพักที่คาเมร่อน 1 คืน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ และคาเมร่อนชมไร่ชา ทานสตรีมโบ๊ทที่คาเมร่อน
รับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ หรือรับส่งที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML03
ทัวร์เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
พักเก็นติ้ง 1 คืน และพักที่กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน

วันแรกรับที่หาดใหญ่หรือสนามบินกัวลาลัมเปอร
์จากนั้นเดินทางตรงสู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์
วันที่สองพักผ่อนหรือเข้าสวนสนุก
ที่เก็นติ้งไฮแลนด์เต็มวัน
วันที่สามลงมาเที่ยวกัวลาลัมเปอร์
และเดินทางกลับสนามบิน

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้งนี้เพิ่ม
รหัสทัวร์:: TSN-ML04
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน ปีนัง คาเมร่อน เก็นติ้ง
พักเมืองละ 1 คืน เที่ยวแบบเจาะลึกครบทุกไฮไลท์เที่ยวมาเลเซีย

เที่ยวปีนังฮิลล์ ชมป้อมปืนคอนวอลิส ชมวันไทยในปีนัง

พาเที่ยวชมเมืองใหม่ปุตราจายา ถ่ายรูปคู่ตึกแฝดปิโตนัส ชมวัดถ้ำบาตู ไปขึ้นเคเบิ้ลคาร์และพักผ่อนบนส่วนสนุกเก็นติ้ง

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML05
แพ็คเกจทัวร์เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน
รับคณะที่สนามบินหาดใหญ่หรือ
สนามบินกัวลาลัมเปอร์พาเที่ยวเก็นติ้ง
เมืองในหมอกของประเทศมาเลเซีย ชมตึกแฝดปิโตนัส ชมเมืองใหม่ปุตราจาย่า

 

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้งนี้เพิ่ม

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML06
เที่ยวปีนัง 2 วัน 1 คืน ขึ้นปีนังฮิลล์ ชมวัดวัดเก็กล็อกซี่
พาเที่ยวมาเลเซียแบบเจาะลึกกับเที่ยวสนุกทัวร
์ผู้นำเที่ยวประเทศมาเลเซียตัวจริง ชมป้อมปืนคอนวอลิส ชมวัดไทย วัดพม่า

 

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML07
ทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน พักโรงแรมในปีนัง

พาเที่ยวปีนัง 3 วันเที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ของเมืองปีนัง ชม วัฒนธรรม อาหารการกิน ที่เที่ยว สถานที่ทางประวัติศาสตร์ของปีนังอันยาวนาน

สามารถรับที่สนามบินหาดใหญ่ สนามบินปีนัง หรือสนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้

 

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML08
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
พักในเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ทั้ง 2 คืน เที่ยววัดถ้ำบาตูเคป เมอร์เดก้าสแควร์ ชมตึกแฝดปิโตนัส ช้อปปิ้งห้างซูเรีย และไปเที่ยวเก็นติ้ง 1 วันกลับมาพักที่กัวลาลัมเปอร์

 

ดูรายละเอียด ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อนนี้เพิ่ม

 

 

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน แบบเจาะลึก
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน MERLION
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน มีอิสระด้วย 1 วัน
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน รวมบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เที่ยว 2 สวนสนุก
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน GARDEN BY THE BAY
เที่ยวสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน เริ่มจากสนามบินหาดใหญ่
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์คาเมร่อน เก็นติ้งกรุ๊ปส่วนตัว 4-6 ท่าน
เที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปครอบครัว
ทัวร์อิโปห์ คาเมร่อนไฮแลนด์ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

 

 

โปรแกรมเที่ยวปีนัง มะละกา 3 วัน 2 คืน
เที่ยวคาเมร่อนไฮแลนด์ เบตง 3 วัน 2 คืน
คาเมร่อนไฮแลนด์ 2 วัน 1 คืน เริ่มที่หาดใหญ่
เที่ยวสิงคโปร์ คาเมร่อน 4 วัน 3 คืน
เที่ยวปีนัง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ปีนัง เก็นติ้งไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซียจากเชียงใหม่
ทัวร์หาดใหญ่ เก็นติ้ง สิงคโปร์
ปีนัง คาเมร่อน
เจาะลึกปีนัง 3 วัน 2 คืน
ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง
ปีันัง เบตง
ปีนัง คาเมร่อน
เที่ยวสิงคโปร 3 คืน 4 วัน
สิงคโปร์ มาเลเซีย 3 คืน 4 วัน
สิงคโปร 4 วัน 3 คืน
เที่ยวสิงคโปร มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

• พระราชวังเนการา

• ตลาดกัวฮ์

 

รหัสทัวร์ TSN-ML17
ทัวร์ปีนัง 1 วัน ราคาถูกที่สุด 899 บาท
จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรมทัวร์ปีนังนี้
1.ปีนังฮิลล์
2.ปีนังอาร์ตสตรีด
3.ป้อมปืนคอนวอลิส
4.วัดไทย+วัดพม่า
5.วัด Kek Lok Si
6.ช้อปปิ้งห้างดัง

----------------------------------------

 

รหัสทัวร์:: TSN-ML18
ทัวร์มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน
กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์-Genting Skyway-ตึกปิโตนัส-คาเมร่อน-ปีนัง

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML29
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พักกัวลาลัมเปอร์
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.เมืองใหม่ปุตราจาย่า
2.พระราชวังอีสต้าน่า
3.วัดถ้ำบาตู
4.ตึกแฝดปิโตนัส
5.ห้าง KLCC
6.เมอร์เดก้าสแควร์
7.Awana Skyway

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML27
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.ส่วนสนุกเก็นติ้ง หรือ Genting sky worlds
2.Awana Sky Way
3.ไร่ชาบารัต
4.Cameron Flora Park

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML28
ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
1.เมืองใหม่ปุตราจาย่า
2.พระราชวังอีสต้าน่า
3.วัดถ้ำบาตู
4.ตึกแฝดปิโตนัส
5.ห้าง KLCC
6.เมอร์เดก้าสแควร์
7.ไร่ชาบารัต
8.Cameron Lavender

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML30
ทัวร์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
ทริปนี้พักบนเก็นติ้ง 1 คืน พักในกรุงกัวลาลัมเปอร์ 1 คืน พักคาเมร่อน 1 คืน เที่ยวสนุกเก็นติ้งเต็มวัน ขึ้นลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting

----------------------------------------

รหัสทัวร์:: TSN-ML27

ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

จุดไฮไลท์ของทริปนี้::
ทริปเที่ยวมาเลเซีย แบบครอบครัวให้เรารับที่
หาดใหญ่หรือรับที่กัวลาลัมเปอร์ก็ได้ ได้เที่ยวทั้งเก็นติ้ง และคาเมร่อนไฮแลนด์ ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศมาเลเซีย

----------------------------------------

 

โปรโมชั่นทัวร์สิงคโปร์เดินทางด้วยรถ
รหัสทัวร์:: TSN-SPML1
ทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน

เจาะลึกสิงคโปร์+มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน ทริปนี้เราจัดให้สำหรับท่านที่ต้องการเที่ยว
ทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์แบบครบ คือ
พักที่ยะโฮร์บาห์รู 2 คืน ซึ่งเป็นเมืองชายแดนระหว่าง
ประเทศมาเลเซียกับประเทศสิงคโปร์ พักที่ปีนัง 1 คืน ซึ่งเป็นเมืองเก่ามีประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน และพักที่เมืองหลวงของมาเลเซียอีก 1 คืน คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์
รหัสทัวร์:: TSN-SPML2
ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ เดินทางโดยรถจากหาดใหญ่ พักที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย 1 คืน และพักที่ชายแดนมาเลเซีย สิงคโปร์ 2 คืน เข้าไปเที่ยวสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลเต็มที่ 1 วัน แวะเที่ยวมะละกาเมืองมรดกโลก และขากลับช้อปปิ้งจุใจที่ Design Village Outlet Mall

 

รหัสทัวร์:: TSN-SPML3
ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน ทางรถ เริ่มหาดใหญ่ พักที่ ยะโฮบารูทั้ง 3 คืน จุดท่องเที่ยวเด่นในโปรแกรม:: 1.ยะโฮบารู เป็นเมืองชายแดนระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซีย 2.สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล (Optional Tour ) ซื้อเพิ่ม 1,990 บาท 3.มาริน่าเบย์แซน ตึกรูปเรือกลางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4.การเด้นบายเดอะเบย์ สวนดอกไม้และต้นไม้มาจากทั่วโลก 5.เมอร์ไลอ้อน เป็นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ 6.ออร์ชาร์ต ถนนเศรษฐกิจ ของประเทศสิงคโปร์ 7.มะละกา เมืองมรดกโลกของประเทศมาเลเซีย

 

 

โปรโมชั่นทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ
รหัสทัวร์:: SPHZ-M5
โปรโมชั่น ทัวร์มาเลเซียและสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน บินเข้ามาเลเซีย บินออกจากสิงคโปร์
พักเก็นติ้ง 1 คืน พักมะละกา 1 คืน พักสิงคโปร์ 1 คืน
เก็บค่าทิปเพิ่ม 1,500 ขาทต่อท่าน
จุดไฮไลท์ของทริปนี้ :: เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND ชมเมือง PUTRAJAYA มัสยิดสีชมพู เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ซื้อบัตรเพิ่ม) รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะ
ทัวร์สิมิลัน
ทัวร์พีพี
ทัวร์กระบี่
เช่าเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ
ล่องเรือยอร์ชหลีเป๊ะ
จองเรือไปหลีเป๊ะ
รถตู้รับส่งไปหลีเป๊ะ
ทัวร์ลังกาวี
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล
ใบอนุญาต 41/00335
Line ID:: @teawsanooktour
Tel:: 0853840228 , 0814155955
 
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกาหลี
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์อังกฤษ ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์ตุรกี